جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بریز

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بریز


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥١:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٠٨

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بریز (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای بریز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بریز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بریز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
كار نیك در آن شب از كار در هزار ماه كه در آنها شب قدر نباشد بهتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بریز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بریز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بریز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بریز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بریز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بریز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٢٨:٥٥١٢:٥٢:٥٥١٩:١٧:٢١١٩:٣٤:٢١٠٠:١٢:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٧:٥٣١٢:٥٢:٤١١٩:١٧:٥٤١٩:٣٤:٥٦٠٠:١٢:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٦:٥١١٢:٥٢:٢٧١٩:١٨:٢٧١٩:٣٥:٣١٠٠:١٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥٢:١٣١٩:١٩:٠٠١٩:٣٦:٠٦٠٠:١١:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٤:٥٠١٢:٥١:٥٩١٩:١٩:٣٤١٩:٣٦:٤١٠٠:١١:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٣:٥٠١٢:٥١:٤٦١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٧:١٦٠٠:١١:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٢:٥١١٢:٥١:٣٤١٩:٢٠:٤١١٩:٣٧:٥١٠٠:١٠:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢١:٥٣١٢:٥١:٢١١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:٢٧٠٠:١٠:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥١:٠٩١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٠٢٠٠:١٠:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٩:٥٩١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٢:٢٢١٩:٣٩:٣٨٠٠:٠٩:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٠:٤٧١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٩:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٨:٠٨١٢:٥٠:٣٧١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٠:٥٠٠٠:٠٩:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٧:١٣١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:٢٧٠٠:٠٩:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٦:٢٠١٢:٥٠:١٧١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠٨:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٠:٠٨١٩:٢٥:١٣١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٨:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٠:٠٠١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:١٦٠٠:٠٨:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٣:٤٤١٢:٤٩:٥٢١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٣:٥٣٠٠:٠٨:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٢:٥٥١٢:٤٩:٤٤١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٣٠٠٠:٠٧:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:٠٦١٢:٤٩:٣٧١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٠٨٠٠:٠٧:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١١:١٨١٢:٤٩:٣١١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٤٥٠٠:٠٧:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٠:٣١١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٢٢٠٠:٠٧:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٩:٤٥١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠٧:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٩:٠٠١٢:٤٩:١٦١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٣٧٠٠:٠٦:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٨:١٧١٢:٤٩:١٢١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٦:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٧:٣٤١٢:٤٩:٠٨١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٥٣٠٠:٠٦:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٦:٥٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٣١٠٠:٠٦:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٦:١٢١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٦:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٥:٣٣١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٦:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤٩:٠١١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بریز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بریز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بریز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بریز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بریز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بریز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٠:٠٢١٢:٤٩:١٧١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٥:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٩:٣٦١٢:٤٩:٢١١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:٤٣٠٠:٠٥:١٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٩:٢٧١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٥:١٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٨:٥٠١٢:٤٩:٣٢١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٥:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٩:٣٨١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٥:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٨:٠٩١٢:٤٩:٤٥١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٥:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٩:٥٢١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٠٥:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٩:٥٩١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:١١٠٠:٠٥:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٥:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٠:١٦١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:١٧٠٠:٠٥:٢٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٦:٤٨١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠٥:٣٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٠:٣٤١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٥:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٦:٢٦١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠٥:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٢١٠٠:٠٥:٤٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥١:٠٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٠٥:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٦:٠١١٢:٥١:١٤١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٦:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥١:٢٤١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠٦:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥١:٣٦١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:١٣٠٠:٠٦:١٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥١:٤٧١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٠٦:٢٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥١:٥٩١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٠٦:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥٢:١١١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٦:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٠٦:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١٥٠٠:٠٧:٠٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٥:٥٣١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٧:١٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٥:٥٨١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٧:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥٣:١٣١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٧:٣٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٦:١١١٢:٥٣:٢٦١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٠٧:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٦:١٩١٢:٥٣:٣٩١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٨:٠٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٣:٥٢١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٨:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥٤:٠٥١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٨:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٤:١٩١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٣٩٠٠:٠٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بریز روستای بریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بریز روستای بریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بریز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بریز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بریز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بریز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بریز

روستای بریز بر روی نقشه

روستای بریز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بریز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بریز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بریز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بریز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بریز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بریز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بریز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بریز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بریز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بریز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بریز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بریز
زمان پخش اذان آنلاین به افق بریز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بریز
زمان پخش اذان زنده به افق بریز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بریز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بریز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو