جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بریز

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بریز


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٠١
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٥٩
نیمه شب: ٠٠:١٤:٥٧

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بریز (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای بریز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بریز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بریز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

سمیول باتلر
با ایمان،كار زیادی نمی توانید بكنید، ولی بدون آن، هیچ كاری نمی توانید انجام دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بریز

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بریز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بریز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بریز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بریز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بریز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٩:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٧:٠١١٢:٥٠:٢٥١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٣٦٠٠:٠٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٠:١٦١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:١٣٠٠:٠٨:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٥:١٥١٢:٥٠:٠٧١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٢:٥٠٠٠:٠٨:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٤:٢٤١٢:٤٩:٥٩١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠٨:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٣:٣٣١٢:٤٩:٥١١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٨:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٢:٤٤١٢:٤٩:٤٤١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٧:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤١٠٦:١١:٥٥١٢:٤٩:٣٧١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٧:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:٠٨١٢:٤٩:٣١١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٧:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٠:٢١١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٧:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٩:٣٥١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:١٠٠٠:٠٧:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٨:٥١١٢:٤٩:١٦١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠٦:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٨:٠٧١٢:٤٩:١٢١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٦:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٧:٢٥١٢:٤٩:٠٨١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٦:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٦:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٦:٠٣١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٦:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٦:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٤:٤٦١٢:٤٩:٠١١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٣٣٠٠:٠٥:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٤:١٠١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:١١٠٠:٠٥:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٤٨٠٠:٠٥:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٣:٠٠١٢:٤٩:٠١١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٥:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٥:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠١:٥٦١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٤٠٠٠:٠٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠١:٢٥١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:١٧٠٠:٠٥:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٠:٥٦١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٥:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٠:٢٨١٢:٤٩:١٣١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠٥:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٠:٠٢١٢:٤٩:١٧١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٩:٣٦١٢:٤٩:٢١١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:٤٣٠٠:٠٥:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٩:٢٧١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٥:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بریز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بریز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بریز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بریز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بریز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بریز

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٧:٠٧١٢:٥٤:٣٥١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٥٠٠:٠٨:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٠٦٠٠:٠٩:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٧:٣٦١٢:٥٥:٠١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٦٠٠:٠٩:٢٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٧:٥٢١٢:٥٥:١٣١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٢٤٠٠:٠٩:٣٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٩:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٨٠٠:١٠:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٥:٥١١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٤٣٠٠:١٠:٢٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٤٦٠٠:١٠:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٦:١٦١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٤٨٠٠:١٠:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٤٩٠٠:١١:٠٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٠:١٠١٢:٥٦:٣٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٤٩٠٠:١١:١٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٦:٥٠١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٤٧٠٠:١١:٣٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٧:٠١١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٤٣٠٠:١١:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٧:١٢١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٣٨٠٠:١٢:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٠٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٣٢٠٠:١٢:١٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٧:٣٢١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٢٤٠٠:١٢:٣٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:١٥٠٠:١٢:٤٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٧:٥١١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٠٥٠٠:١٢:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٣:٣٤١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٣:١١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٨:٠٨١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٣:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٨:١٦١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٣:٣٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٨:٢٣١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٣:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٨:٣٠١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٤:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٨:٣٧١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٤:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٨:٤٣١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٤:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٦:٥٩١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٤:٣٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٤:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٨:٥٧١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٤:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٩:٠١١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٥:٠٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٥:١٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٩:٠٧١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بریز روستای بریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بریز روستای بریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بریز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بریز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بریز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بریز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بریز

روستای بریز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بریز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بریز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بریز
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بریز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای بریز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بریز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بریز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بریز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بریز
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بریز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بریز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بریز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بریز
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بریز دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بریز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بریز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو