جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بریران

تولم | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بریران

اذان صبح: ٠٤:٠٨:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٨
اذان ظهر: ١٣:١٧:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٤٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:٣١

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بریران (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای بریران)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بریران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بریران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

گابریل گارسیا ماركز
انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین بنگرد كه ناگزیر است او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بریران

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بریران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بریران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بریران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بریران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بریران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٩:١٧١٣:١٢:٣٨١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٦:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٢:٢٣١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٦:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٦:٣٢١٣:١٢:٠٩١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٦:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٥:١٠١٣:١١:٥٥١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٥:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٣:٤٩١٣:١١:٤٢١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٥:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٢:٢٩١٣:١١:٢٩١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٥:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣١:١٠١٣:١١:١٦١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:١٧٠٠:٢٤:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٩:٥١١٣:١١:٠٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٤:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٠:٥٢١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٤:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٧:١٦١٣:١٠:٤٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٣:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٠:٣٠١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢٣:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٠:١٩١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٢:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٣:٣١١٣:١٠:٠٩١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٢:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٢:١٧١٣:١٠:٠٠١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٢:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٩:٥١١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢١:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢١:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢١:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٤١٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢١:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٠:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٠:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١١٠٦:١٤:١٥١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٢٠:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٣:١١١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٢٩٠٠:١٩:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥١٠٦:١١:٠٦١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٩:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٨:٢٢٠٠:١٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٨:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:١٥٠٠:١٨:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣١:١١٠٠:١٨:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٨:٤٣٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٨:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بریران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بریران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بریران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بریران

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بریران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بریران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بریران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بریران

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بریران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بریران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بریران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بریران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بریران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بریران

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بریران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بریران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بریران

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بریران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بریران روستای بریران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بریران روستای بریران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بریران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بریران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بریران

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بریران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بریران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بریران

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٥٢:١٠١٣:١٤:١٤٢٠:٣٦:١٨٢٠:٥٨:٠٩٠٠:١٨:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٧٠٥:٥٢:٢٥١٣:١٤:٢٧٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٨:٢٠٠٠:١٨:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٥٠٥:٥٢:٤٠١٣:١٤:٤١٢٠:٣٦:٣٨٢٠:٥٨:٢٩٠٠:١٩:١١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٤٠٥:٥٢:٥٨١٣:١٤:٥٣٢٠:٣٦:٤٦٢٠:٥٨:٣٦٠٠:١٩:٢٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٥٣:١٦١٣:١٥:٠٦٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٨:٤١٠٠:١٩:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٥٣:٣٦١٣:١٥:١٩٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٨:٤٥٠٠:١٩:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٥٣:٥٨١٣:١٥:٣١٢٠:٣٦:٥٨٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٢٠:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٥٤:٢١١٣:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٢٠:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٥٤:٤٥١٣:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٥٨٢٠:٥٨:٤٤٠٠:٢٠:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٥٥:١١١٣:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٨:٣٩٠٠:٢١:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٣٠٥:٥٥:٣٨١٣:١٦:١٩٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٢١:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٥٦:٠٦١٣:١٦:٣٠٢٠:٣٦:٤٣٢٠:٥٨:٢٥٠٠:٢١:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٥٦:٣٦١٣:١٦:٤١٢٠:٣٦:٣٥٢٠:٥٨:١٥٠٠:٢١:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٧٠٥:٥٧:٠٦١٣:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٢٤٢٠:٥٨:٠٣٠٠:٢٢:١٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٥٧:٣٨١٣:١٧:٠٢٢٠:٣٦:١٢٢٠:٥٧:٤٩٠٠:٢٢:٣١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٥٨:١١١٣:١٧:١٢٢٠:٣٥:٥٨٢٠:٥٧:٣٣٠٠:٢٢:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٥٨:٤٥١٣:١٧:٢٢٢٠:٣٥:٤٣٢٠:٥٧:١٥٠٠:٢٣:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٠٠٥:٥٩:٢٠١٣:١٧:٣١٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٢٣:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٢٠٥:٥٩:٥٦١٣:١٧:٣٩٢٠:٣٥:٠٦٢٠:٥٦:٣٤٠٠:٢٣:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٧٠٦:٠٠:٣٣١٣:١٧:٤٨٢٠:٣٤:٤٤٢٠:٥٦:١٠٠٠:٢٣:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٦:٠١:١١١٣:١٧:٥٦٢٠:٣٤:٢٢٢٠:٥٥:٤٥٠٠:٢٤:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١١٠٦:٠١:٥٠١٣:١٨:٠٣٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٥:١٧٠٠:٢٤:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٠٠٦:٠٢:٣٠١٣:١٨:١٠٢٠:٣٣:٣٠٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٢٤:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١١٠٦:٠٣:١١١٣:١٨:١٧٢٠:٣٣:٠٢٢٠:٥٤:١٧٠٠:٢٥:٠٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٣٠٦:٠٣:٥٢١٣:١٨:٢٣٢٠:٣٢:٣٢٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٢٥:٢٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٦:٠٤:٣٤١٣:١٨:٢٩٢٠:٣٢:٠٠٢٠:٥٣:١٠٠٠:٢٥:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٦:٠٥:١٧١٣:١٨:٣٤٢٠:٣١:٢٧٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٢٥:٥٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٦:٠٦:٠١١٣:١٨:٣٨٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:٥٥٠٠:٢٦:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٦:٤٥١٣:١٨:٤٢٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥١:١٥٠٠:٢٦:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠٧:٣٠١٣:١٨:٤٦٢٠:٢٩:٣٦٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٢٦:٤٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٨:١٦١٣:١٨:٤٩٢٠:٢٨:٥٦٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٢٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بریران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بریران روستای بریران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بریران روستای بریران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بریران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بریران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بریران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بریران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بریران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بریران

روستای بریران بر روی نقشه

روستای بریران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بریران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بریران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بریران
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بریران + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بریران + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بریران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بریران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بریران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بریران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بریران رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بریران
افق شرعی امروز فردا بریران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بریران
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بریران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بریران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بریران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بریران
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بریران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بریران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو