جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای برکه شکسته

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز برکه شکسته


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:١٦
نیمه شب: ٠٠:٠٧:١٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برکه شکسته (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای برکه شکسته)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای برکه شکسته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برکه شکسته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد باخ
هر آنچه كه یك استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند كه نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یك سگ هار در یك چراگاه.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برکه شکسته

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برکه شکسته در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برکه شکسته ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای برکه شکسته (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برکه شکسته ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برکه شکسته ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٠:٠٤١٢:٥٣:٥٤١٩:١٨:٠٩١٩:٣٥:٠٨٠٠:١٣:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٢٩:٠٣١٢:٥٣:٤٠١٩:١٨:٤٢١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٣:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٨:٠١١٢:٥٣:٢٥١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:١٦٠٠:١٣:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٣:١٢١٩:١٩:٤٧١٩:٣٦:٥١٠٠:١٢:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٦:٠١١٢:٥٢:٥٨١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٢٥٠٠:١٢:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٨:٠٠٠٠:١٢:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥٢:٣٣١٩:٢١:٢٦١٩:٣٨:٣٥٠٠:١١:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٣:٠٦١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:١٠٠٠:١١:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٢:٠٨١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٢:٣٣١٩:٣٩:٤٥٠٠:١١:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢١:١٢١٢:٥١:٥٧١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٢١٠٠:١١:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٠:١٦١٢:٥١:٤٦١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٥٦٠٠:١٠:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٩:٢٢١٢:٥١:٣٦١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٣٢٠٠:١٠:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٨:٢٨١٢:٥١:٢٦١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٠٨٠٠:١٠:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:٣٤١٢:٥١:١٦١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠٩:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٦:٤٢١٢:٥١:٠٧١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٢٠٠٠:٠٩:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٥:٥١١٢:٥٠:٥٩١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٥٧٠٠:٠٩:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٠:٥١١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٣٣٠٠:٠٩:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٤:١١١٢:٥٠:٤٣١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٩:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٠:٣٦١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤٧٠٠:٠٨:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٨:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١١:٤٨١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٠١٠٠:٠٨:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١١:٠٣١٢:٥٠:١٩١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٨:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٠:١٨١٢:٥٠:١٥١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٨:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٠:١١١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٧:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٠:٠٧١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٧:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٨:١٢١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٧:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥٠:٠٢١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٧:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥٠:٠١١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٢٢٠٠:٠٧:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برکه شکسته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برکه شکسته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برکه شکسته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برکه شکسته

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای برکه شکسته

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برکه شکسته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برکه شکسته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای برکه شکسته

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای برکه شکسته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای برکه شکسته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای برکه شکسته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برکه شکسته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برکه شکسته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برکه شکسته

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه شکسته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برکه شکسته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برکه شکسته

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٠:١٦١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٦:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:١٥٠٠:٠٦:٢٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٥١٠٠:٠٦:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٠:٣١١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٢٦٠٠:٠٦:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٠:٣٧١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٠٦:٢٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٦:٢٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٠:٥١١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٠٩٠٠:٠٦:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٤٢٠٠:٠٦:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٨:٤١١٢:٥١:٠٦١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٦:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥١:١٥١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٦:٣٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٨:١٣١٢:٥١:٢٣١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:١٩٠٠:٠٦:٣٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٨:٠١١٢:٥١:٣٣١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٠٦:٤٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٧:٥١١٢:٥١:٤٢١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٢١٠٠:٠٦:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥١:٥٢١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٠٦:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٧:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٢:١٣١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٧:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٧:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٧:٢٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٢:٤٦١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٧:٣٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٢:٥٨١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٠٧:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٣:١٠١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٧:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٨:٠٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٠٨:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٣:٤٧١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٠٨:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٣:٥٩١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٨:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٤:١٢١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٠٨:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٤:٢٥١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٤٠٠:٠٨:٥٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٤:٣٨١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٢٠٠:٠٩:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٤:٥١١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:٠٩:٢١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٥:٠٤١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٥٣٠٠:٠٩:٣٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٥:١٨١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٠٧٠٠:٠٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای برکه شکسته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برکه شکسته روستای برکه شکسته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برکه شکسته روستای برکه شکسته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برکه شکسته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برکه شکسته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برکه شکسته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برکه شکسته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برکه شکسته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برکه شکسته

روستای برکه شکسته بر روی نقشه

روستای برکه شکسته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برکه شکسته

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برکه شکسته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برکه شکسته
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای برکه شکسته + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای برکه شکسته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برکه شکسته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برکه شکسته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برکه شکسته رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا برکه شکسته دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ برکه شکسته دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق برکه شکسته ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برکه شکسته ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق برکه شکسته
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برکه شکسته
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ برکه شکسته دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ برکه شکسته دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برکه شکسته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو