جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برکه شکسته

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز برکه شکسته


اذان صبح: ٠٤:٤١:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٦:٠٤

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برکه شکسته (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای برکه شکسته)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای برکه شکسته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برکه شکسته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

جرج پتون
ترس، كُشنده‌تر از مرگ است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برکه شکسته

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برکه شکسته در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برکه شکسته ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برکه شکسته (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برکه شکسته ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برکه شکسته ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٩:٠٩١٢:٥١:٣٤١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٤٢٠٠:١٠:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٨:١٥١٢:٥١:٢٤١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:١٨٠٠:١٠:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٧:٢٢١٢:٥١:١٥١٩:٢٥:٣١١٩:٤٢:٥٤٠٠:٠٩:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٦:٣٠١٢:٥١:٠٦١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٣٠٠٠:٠٩:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٥:٣٩١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٩:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٤:٤٩١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٤٣٠٠:٠٩:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١١٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٠:٤٣١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٣:١٢١٢:٥٠:٣٦١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٥:٥٧٠٠:٠٨:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٢:٢٤١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٣٤٠٠:٠٨:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١١:٣٨١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:١١٠٠:٠٨:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٠:٥٣١٢:٥٠:١٩١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠٨:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٠:١٥١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٧:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٠:١١١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٠٢٠٠:٠٧:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٠:٠٧١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٧:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٧:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٠:٠٢١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٧:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٠:٠١١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٣١٠٠:٠٧:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٧:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٤٦٠٠:٠٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٢٣٠٠:٠٦:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٠٠٠٠:٠٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥٠:٠١١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٣٧٠٠:٠٦:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٠:٠٣١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٦:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٥١٠٠:٠٦:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٦:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠١:٥١١٢:٥٠:١٢١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٠٣٠٠:٠٦:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٠:١٦١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٦:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:١٥٠٠:٠٦:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٥١٠٠:٠٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه شکسته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه شکسته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه شکسته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برکه شکسته

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای برکه شکسته

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برکه شکسته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برکه شکسته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای برکه شکسته

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای برکه شکسته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای برکه شکسته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای برکه شکسته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برکه شکسته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برکه شکسته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای برکه شکسته

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای برکه شکسته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برکه شکسته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای برکه شکسته

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٢٣٠٠:١٠:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٣٤٠٠:١٠:١٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٤٤٠٠:١٠:٣١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٦:١٢١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٥٣٠٠:١٠:٤٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٦:٢٥١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٠:٥٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٠٦٠٠:١١:١٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٦:٥٠١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:١١٠٠:١١:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٧:٠٢١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:١٥٠٠:١١:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٧:١٥١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:١٧٠٠:١١:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠١:١٤١٢:٥٧:٢٦١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١٨٠٠:١٢:١٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠١:٣٧١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١٧٠٠:١٢:٢٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٧:٤٩١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:١٦٠٠:١٢:٤١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:١٢٠٠:١٢:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٨:١١١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٣:٠٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٨:٢١١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٣:٢٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٨:٣١١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٥٤٠٠:١٣:٣٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥٨:٤١١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٥٠٠:١٣:٥١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٨:٥٠١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٣٥٠٠:١٤:٠٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٨:٥٩١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٢٣٠٠:١٤:١٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٩:٠٧١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٠٩٠٠:١٤:٣١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٥:٥٥١٢:٥٩:١٥١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٤:٤٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٤:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥٩:٢٩١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٢١٠٠:١٥:٠٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٩:٣٦١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠٢٠٠:١٥:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٥:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٨:٢٣١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٥:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٥:٥٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٦:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٦:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٦:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برکه شکسته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای برکه شکسته روستای برکه شکسته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای برکه شکسته روستای برکه شکسته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برکه شکسته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برکه شکسته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای برکه شکسته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برکه شکسته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برکه شکسته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برکه شکسته

روستای برکه شکسته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برکه شکسته

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برکه شکسته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برکه شکسته
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای برکه شکسته + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای برکه شکسته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برکه شکسته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برکه شکسته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برکه شکسته رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برکه شکسته
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برکه شکسته دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق برکه شکسته ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ برکه شکسته دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برکه شکسته
افق شرعی امروز فردا برکه شکسته دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برکه شکسته
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برکه شکسته

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برکه شکسته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو