جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برکه ستا

فتویه | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز برکه ستا


اذان صبح: ٠٥:١٩:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:١١:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٢٨:٣٦
نیمه شب: ٠٠:١٤:٥٠

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برکه ستا (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای برکه ستا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای برکه ستا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برکه ستا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مادر ترزا
مردم غالبا نامعقول، خودخواه و غیر منطقی هستند، با وجود این آنها را ببخشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برکه ستا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برکه ستا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برکه ستا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برکه ستا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برکه ستا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برکه ستا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٧:٥٣١٢:٤٩:٤٣١٩:٢١:٥٦١٩:٣٩:١٠٠٠:٠٨:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٧:٠٠١٢:٤٩:٣٣١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٤٥٠٠:٠٨:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٦:٠٨١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٢١٠٠:٠٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٥:١٧١٢:٤٩:١٥١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٠:٥٦٠٠:٠٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٤:٢٧١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:٣٢٠٠:٠٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٣:٣٧١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:٠٨٠٠:٠٧:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٢:٤٩١٢:٤٨:٥٢١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٤٣٠٠:٠٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٢:٠٢١٢:٤٨:٤٥١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:١٩٠٠:٠٧:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١١:١٥١٢:٤٨:٣٩١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٥٦٠٠:٠٦:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٠:٣٠١٢:٤٨:٣٣١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٣٢٠٠:٠٦:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٩:٤٥١٢:٤٨:٢٨١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٠٨٠٠:٠٦:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٨:٢٤١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٦:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٨:٢٠١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٦:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤٨:١٦١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٦:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٦:٥٨١٢:٤٨:١٣١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٣٣٠٠:٠٥:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٦:١٩١٢:٤٨:١١١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٥:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٨:١٠١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤٦٠٠:٠٥:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٥:٠٤١٢:٤٨:٠٨١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٢٣٠٠:٠٥:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٤:٢٨١٢:٤٨:٠٨١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٥٩٠٠:٠٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٣:٥٤١٢:٤٨:٠٨١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٣٦٠٠:٠٥:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٣:٢١١٢:٤٨:٠٩١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:١٢٠٠:٠٥:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٢:٤٩١٢:٤٨:١٠١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٥:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٢:١٨١٢:٤٨:١٢١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٥:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٨:١٤١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠١:٢٠١٢:٤٨:١٧١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٤:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٠:٥٣١٢:٤٨:٢١١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:١٢٠٠:٠٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٠:٢٨١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٤٧٠٠:٠٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٨:٢٩١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٢٣٠٠:٠٤:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٩:٤٠١٢:٤٨:٣٤١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه ستا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه ستا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه ستا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برکه ستا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای برکه ستا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه ستا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برکه ستا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای برکه ستا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٢:١٦٠٦:٤٨:٥٢١٢:٥٧:٢٢١٩:٠٦:١٧١٩:٢٢:٥١٠٠:١٨:٤١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٤٧:٤٥١٢:٥٧:٠٤١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٣:٢٢٠٠:١٨:٢٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٤٦:٣٩١٢:٥٦:٤٦١٩:٠٧:١٩١٩:٢٣:٥٣٠٠:١٨:٠٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٨:٤١٠٦:٤٥:٣٢١٢:٥٦:٢٨١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٤:٢٤٠٠:١٧:٣٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٤٤:٢٦١٢:٥٦:١٠١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٤:٥٦٠٠:١٧:١٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٦:١٦٠٦:٤٣:١٩١٢:٥٥:٥٢١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٥:٢٧٠٠:١٦:٥٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٢:١٣١٢:٥٥:٣٤١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٥:٥٨٠٠:١٦:٣٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤١:٠٧١٢:٥٥:١٧١٩:٠٩:٥١١٩:٢٦:٣٠٠٠:١٦:١٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٠:٠٢١٢:٥٤:٥٩١٩:١٠:٢١١٩:٢٧:٠١٠٠:١٥:٥٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢١:٢٥٠٦:٣٨:٥٦١٢:٥٤:٤٢١٩:١٠:٥٢١٩:٢٧:٣٢٠٠:١٥:٣٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٠:١٣٠٦:٣٧:٥١١٢:٥٤:٢٤١٩:١١:٢٢١٩:٢٨:٠٤٠٠:١٥:١١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٣٦:٤٧١٢:٥٤:٠٧١٩:١١:٥٣١٩:٢٨:٣٦٠٠:١٤:٥٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٧:٤٧٠٦:٣٥:٤٢١٢:٥٣:٥٠١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٠٨٠٠:١٤:٢٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٣:٣٤١٩:١٢:٥٤١٩:٢٩:٤٠٠٠:١٤:٠٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٣:٣٤١٢:٥٣:١٧١٩:١٣:٢٥١٩:٣٠:١٢٠٠:١٣:٤٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٢:٣١١٢:٥٣:٠١١٩:١٣:٥٦١٩:٣٠:٤٤٠٠:١٣:٢٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣١:٢٨١٢:٥٢:٤٥١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:١٦٠٠:١٣:٠٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٢:٣٠١٩:١٤:٥٨١٩:٣١:٤٩٠٠:١٢:٤٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٣٥٠٦:٢٩:٢٤١٢:٥٢:١٤١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٢٢٠٠:١٢:٢٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٢٨:٢٣١٢:٥٢:٠٠١٩:١٦:٠١١٩:٣٢:٥٥٠٠:١٢:٠٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥١:٤٥١٩:١٦:٣٢١٩:٣٣:٢٨٠٠:١١:٤٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥١:٣١١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٠١٠٠:١١:٢٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٥:٢٣١٢:٥١:١٧١٩:١٧:٣٦١٩:٣٤:٣٥٠٠:١١:٠٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٤:٢٤١٢:٥١:٠٤١٩:١٨:٠٨١٩:٣٥:٠٨٠٠:١٠:٥١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٠:٥١١٩:١٨:٤٠١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٠:٣٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٢:٢٩١٢:٥٠:٣٨١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:١٧٠٠:١٠:١٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٧٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٠:٢٦١٩:١٩:٤٥١٩:٣٦:٥١٠٠:٠٩:٥٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٠:١٥١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٢٥٠٠:٠٩:٤٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٢٠٦:١٩:٤١١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:٠٠٠٠:٠٩:٢٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٨:٤٦١٢:٤٩:٥٣١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٣٥٠٠:٠٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای برکه ستا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای برکه ستا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای برکه ستا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برکه ستا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برکه ستا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای برکه ستا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه ستا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برکه ستا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای برکه ستا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٥:٥٥:٣٢١١:٥٩:١٠١٨:٠٣:١٢١٨:١٩:٤٣٢٣:٥٠:٤١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١١٠٦:٥٤:٢٦١٢:٥٨:٥٢١٩:٠٣:٤٣١٩:٢٠:١٤٠٠:٢٠:٢٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٣:١٩١٢:٥٨:٣٤١٩:٠٤:١٤١٩:٢٠:٤٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٠٠٦:٥٢:١٢١٢:٥٨:١٦١٩:٠٤:٤٥١٩:٢١:١٧٠٠:١٩:٤٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٩٠٦:٥١:٠٥١٢:٥٧:٥٨١٩:٠٥:١٦١٩:٢١:٤٨٠٠:١٩:٢٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٤٩:٥٩١٢:٥٧:٤٠١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٢:١٩٠٠:١٩:٠٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٦٠٦:٤٨:٥٢١٢:٥٧:٢٢١٩:٠٦:١٧١٩:٢٢:٥١٠٠:١٨:٤١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٥٠٦:٤٧:٤٥١٢:٥٧:٠٤١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٣:٢٢٠٠:١٨:٢٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٤٦:٣٩١٢:٥٦:٤٦١٩:٠٧:١٩١٩:٢٣:٥٣٠٠:١٨:٠٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤١٠٦:٤٥:٣٢١٢:٥٦:٢٨١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٤:٢٤٠٠:١٧:٣٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٤٤:٢٦١٢:٥٦:١٠١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٤:٥٦٠٠:١٧:١٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٦٠٦:٤٣:١٩١٢:٥٥:٥٢١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٥:٢٧٠٠:١٦:٥٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٢:١٣١٢:٥٥:٣٤١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٥:٥٨٠٠:١٦:٣٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤١:٠٧١٢:٥٥:١٧١٩:٠٩:٥١١٩:٢٦:٣٠٠٠:١٦:١٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٠:٠٢١٢:٥٤:٥٩١٩:١٠:٢١١٩:٢٧:٠١٠٠:١٥:٥٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٥٠٦:٣٨:٥٦١٢:٥٤:٤٢١٩:١٠:٥٢١٩:٢٧:٣٢٠٠:١٥:٣٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٣٠٦:٣٧:٥١١٢:٥٤:٢٤١٩:١١:٢٢١٩:٢٨:٠٤٠٠:١٥:١١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٠٠٦:٣٦:٤٧١٢:٥٤:٠٧١٩:١١:٥٣١٩:٢٨:٣٦٠٠:١٤:٥٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٧٠٦:٣٥:٤٢١٢:٥٣:٥٠١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٠٨٠٠:١٤:٢٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٣:٣٤١٩:١٢:٥٤١٩:٢٩:٤٠٠٠:١٤:٠٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٣:٣٤١٢:٥٣:١٧١٩:١٣:٢٥١٩:٣٠:١٢٠٠:١٣:٤٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٢:٣١١٢:٥٣:٠١١٩:١٣:٥٦١٩:٣٠:٤٤٠٠:١٣:٢٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣١:٢٨١٢:٥٢:٤٥١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:١٦٠٠:١٣:٠٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٢:٣٠١٩:١٤:٥٨١٩:٣١:٤٩٠٠:١٢:٤٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٥٠٦:٢٩:٢٤١٢:٥٢:١٤١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٢٢٠٠:١٢:٢٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٢٨:٢٣١٢:٥٢:٠٠١٩:١٦:٠١١٩:٣٢:٥٥٠٠:١٢:٠٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥١:٤٥١٩:١٦:٣٢١٩:٣٣:٢٨٠٠:١١:٤٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥١:٣١١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٠١٠٠:١١:٢٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٥:٢٣١٢:٥١:١٧١٩:١٧:٣٦١٩:٣٤:٣٥٠٠:١١:٠٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٤:٢٤١٢:٥١:٠٤١٩:١٨:٠٨١٩:٣٥:٠٨٠٠:١٠:٥١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٠:٥١١٩:١٨:٤٠١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای برکه ستا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای برکه ستا روستای برکه ستا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای برکه ستا روستای برکه ستا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برکه ستا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برکه ستا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برکه ستا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برکه ستا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برکه ستا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برکه ستا

روستای برکه ستا بر روی نقشه

روستای برکه ستا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برکه ستا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برکه ستا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برکه ستا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای برکه ستا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای برکه ستا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برکه ستا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برکه ستا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برکه ستا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا برکه ستا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق برکه ستا
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ برکه ستا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برکه ستا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برکه ستا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برکه ستا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برکه ستا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برکه ستا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برکه ستا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو