جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای برکه دکا

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز برکه دکا

اذان صبح: ٠٥:١١:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٤١:٢٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٢٤

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برکه دکا (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای برکه دکا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای برکه دکا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برکه دکا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

امام علی (ع)
ظلم و ارتكابِ خلافِ واقع، انسان را در دنیا و آخرتش هلاك می‌كند و نقص و اختلالِ وجودیِ او را نزد عیب‌جوی او پدیدار می‌نماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برکه دکا

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برکه دکا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برکه دکا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای برکه دکا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برکه دکا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان برکه دکا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٥:٠٦١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٢:٢٢١٩:٣٩:١٥٠٠:١٨:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٨:١٧١٩:٢٢:٥٣١٩:٣٩:٤٨٠٠:١٨:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٨:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٢:٠٦١٢:٥٧:٤٩١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٠:٥٥٠٠:١٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٨٠٦:٣١:٠٧١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٤:٢٩١٩:٤١:٢٩٠٠:١٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٠:٠٩١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:١٠٠٦:٢٩:١١١٢:٥٧:١٠١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٣٧٠٠:١٦:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٠١٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:١١٠٠:١٦:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٧:١٨١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٣:٤٥٠٠:١٦:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥٦:٣٤١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٢٠٠٠:١٥:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٥:٢٧١٢:٥٦:٢٣١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٥:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٦:١٣١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٢٩٠٠:١٥:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٣:٤٠١٢:٥٦:٠٣١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٠٤٠٠:١٥:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٢:٤٨١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٤:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢١:٥٧١٢:٥٥:٤٤١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:١٥٠٠:١٤:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٥:٣٦١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٥٠٠٠:١٤:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٥:٢٨١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٢٦٠٠:١٤:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:١١٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٥:٢١١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٣:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٨:٤٠١٢:٥٥:١٤١٩:٣٢:١٠١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٧:٥٣١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:١٤٠٠:١٣:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١١٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٥٠٠٠:١٣:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٤:٥٧١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٢٦٠٠:١٣:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٥:٣٩١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٩٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٤:٤٨١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٤:١٦١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:١٦٠٠:١٢:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٣:٥٣٠٠:١٢:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٢:٥٦١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٢٩٠٠:١٢:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٢:١٨١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٠٦٠٠:١٢:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١١:٤١١٢:٥٤:٣٧١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٤٣٠٠:١١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برکه دکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برکه دکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برکه دکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برکه دکا

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای برکه دکا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برکه دکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برکه دکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای برکه دکا

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای برکه دکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای برکه دکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای برکه دکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برکه دکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برکه دکا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای برکه دکا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای برکه دکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برکه دکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای برکه دکا

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای برکه دکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای برکه دکا روستای برکه دکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای برکه دکا روستای برکه دکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای برکه دکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برکه دکا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای برکه دکا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای برکه دکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برکه دکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای برکه دکا

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠١:١٠١٢:٠٥:٢٥١٨:١٠:٠٤١٨:٢٦:٣٥٢٣:٥٦:٥٥
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٤٦٠٧:٠٠:٠٣١٣:٠٥:٠٧١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:٠٧٠٠:٢٦:٣٥
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٣٥٠٦:٥٨:٥٦١٣:٠٤:٤٩١٩:١١:٠٦١٩:٢٧:٣٨٠٠:٢٦:١٥
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٢٤٠٦:٥٧:٥٠١٣:٠٤:٣١١٩:١١:٣٧١٩:٢٨:٠٩٠٠:٢٥:٥٥
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:١٣٠٦:٥٦:٤٣١٣:٠٤:١٣١٩:١٢:٠٧١٩:٢٨:٤٠٠٠:٢٥:٣٤
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٠١٠٦:٥٥:٣٦١٣:٠٣:٥٤١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:١١٠٠:٢٥:١٤
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٥٠٠٦:٥٤:٢٩١٣:٠٣:٣٦١٩:١٣:٠٨١٩:٢٩:٤٢٠٠:٢٤:٥٣
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٣:٢٢١٣:٠٣:١٨١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:١٣٠٠:٢٤:٣٢
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٢٦٠٦:٥٢:١٦١٣:٠٣:٠٠١٩:١٤:٠٩١٩:٣٠:٤٤٠٠:٢٤:١١
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥١:٠٩١٣:٠٢:٤٢١٩:١٤:٣٩١٩:٣١:١٥٠٠:٢٣:٥٠
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٠:٠٣١٣:٠٢:٢٤١٩:١٥:١٠١٩:٣١:٤٦٠٠:٢٣:٢٩
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٤٨٠٦:٤٨:٥٧١٣:٠٢:٠٦١٩:١٥:٤٠١٩:٣٢:١٨٠٠:٢٣:٠٨
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٤٧:٥١١٣:٠١:٤٨١٩:١٦:١١١٩:٣٢:٤٩٠٠:٢٢:٤٧
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٤٦:٤٥١٣:٠١:٣٠١٩:١٦:٤١١٩:٣٣:٢٠٠٠:٢٢:٢٦
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:١٠٠٦:٤٥:٤٠١٣:٠١:١٣١٩:١٧:١٢١٩:٣٣:٥٢٠٠:٢٢:٠٥
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٤٤:٣٤١٣:٠٠:٥٦١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٢٤٠٠:٢١:٤٤
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٤٣:٣٠١٣:٠٠:٣٩١٩:١٨:١٣١٩:٣٤:٥٥٠٠:٢١:٢٣
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٢:٢٥١٣:٠٠:٢٢١٩:١٨:٤٤١٩:٣٥:٢٧٠٠:٢١:٠٢
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤١:٢١١٣:٠٠:٠٥١٩:١٩:١٤١٩:٣٥:٥٩٠٠:٢٠:٤١
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٠:١٧١٢:٥٩:٤٩١٩:١٩:٤٥١٩:٣٦:٣٢٠٠:٢٠:٢٠
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٣٩:١٤١٢:٥٩:٣٣١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٠٤٠٠:٢٠:٠٠
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٤٤٠٦:٣٨:١٢١٢:٥٩:١٧١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٧:٣٧٠٠:١٩:٤٠
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٣٢٠٦:٣٧:٠٩١٢:٥٩:٠٢١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٠٩٠٠:١٩:٢٠
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٢١٠٦:٣٦:٠٧١٢:٥٨:٤٦١٩:٢١:٥٠١٩:٣٨:٤٢٠٠:١٩:٠٠
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٥:٠٦١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٢:٢٢١٩:٣٩:١٥٠٠:١٨:٤٠
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٨:١٧١٩:٢٢:٥٣١٩:٣٩:٤٨٠٠:١٨:٢١
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٨:٠١
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٢:٠٦١٢:٥٧:٤٩١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٠:٥٥٠٠:١٧:٤٢
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٨٠٦:٣١:٠٧١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٤:٢٩١٩:٤١:٢٩٠٠:١٧:٢٤
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٠:٠٩١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٧:٠٥
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:١٠٠٦:٢٩:١١١٢:٥٧:١٠١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٣٧٠٠:١٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای برکه دکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای برکه دکا روستای برکه دکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای برکه دکا روستای برکه دکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برکه دکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برکه دکا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برکه دکا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برکه دکا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برکه دکا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برکه دکا

روستای برکه دکا بر روی نقشه

روستای برکه دکا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برکه دکا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برکه دکا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برکه دکا
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای برکه دکا + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای برکه دکا + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای برکه دکا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برکه دکا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای برکه دکا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برکه دکا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برکه دکا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برکه دکا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا برکه دکا دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ برکه دکا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برکه دکا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برکه دکا
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ برکه دکا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق برکه دکا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برکه دکا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برکه دکا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو