جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برکه آباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز برکه آباد


اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١٩

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برکه آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای برکه آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای برکه آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برکه آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دوكلوس
نفهمی و نادانی سه دسته است : یكی آنكه انسان هیچ نداند، دوم آنكه آنچه لازم است نداند و سوم آنكه آنچه را نباید بداند، بداند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برکه آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برکه آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برکه آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برکه آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برکه آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برکه آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٠:٥٤١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:١٧٠٠:١٧:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٠:٤٤١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٠١٠٠:١٧:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٦:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٠:٢٦١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٦:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٠:١٨١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٥٠٠:١٦:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٠:١٠١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٦:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٧:١١١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٥:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٦:١٥١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٥:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٥:٢١١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٥:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٥:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٣:٣٤١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٤٤٠٠:١٤:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٩:٣٥١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٤:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١١:٥٢١٢:٥٩:٣١١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٤:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:١١:٠٣١٢:٥٩:٢٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٤:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٠:١٥١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٤:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٩:٢٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١٤:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٩:٢١١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٣:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٩:٢٠١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٣:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٩:١٩١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٤١٠٠:١٣:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٩:١٩١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٢٥٠٠:١٣:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٣:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٩:٢١١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٣:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٩:٢٣١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٣:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:١٨٠٠:١٣:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٠١٠٠:١٢:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٢:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠١:٥٠١٢:٥٩:٤١١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٢:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠١:٢١١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برکه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برکه آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای برکه آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برکه آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برکه آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای برکه آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای برکه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای برکه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای برکه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برکه آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برکه آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برکه آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای برکه آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برکه آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برکه آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٣:١٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٣:١٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٣:٢٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٣:٣٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٥:٠١١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٣:٤٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٣:٥٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٦:١٨١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٤:٠٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٤:٠٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٤:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٨:١٦١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٤:١٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٩:١٧١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٤:٢٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٩:١٢١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٤:٢٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٤:٢٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٤:٣٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٤:٣٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٢٩٠٠:٢٤:٣٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٨:٤١١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٣٢٠٠:٢٤:٣٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٤:٣٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٨:٢٥١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٣٥٠٠:٢٤:٣٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٨:١٥١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٤:٣٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٤:٣٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٣١٠٠:٢٤:٢٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٤:٢٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٢٤:٢٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:١٨٠٠:٢٤:١٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:١٢٠٠:٢٤:١٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٤:٠٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٦:٤١١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٤:٠١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٦:٢٧١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٤٨٠٠:٢٣:٥٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣١:١٤١٣:٠٦:١٣١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٣٩٠٠:٢٣:٤٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٥:٥٨١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٢٩٠٠:٢٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برکه آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برکه آباد روستای برکه آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برکه آباد روستای برکه آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برکه آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برکه آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای برکه آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برکه آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برکه آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برکه آباد

روستای برکه آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برکه آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برکه آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برکه آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای برکه آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای برکه آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برکه آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برکه آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برکه آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق برکه آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق برکه آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق برکه آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برکه آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برکه آباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ برکه آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا برکه آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برکه آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برکه آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو