جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برچینگی

یام | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز برچینگی


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٧
غروب آفتاب: ١٨:٣٦:٤٢
اذان مغرب: ١٨:٥٥:٠٢
نیمه شب: ٢٣:١٨:٠٥

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برچینگی (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ روستای برچینگی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای برچینگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برچینگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

هانری دونومتر
بسیار نادر است، كلمه هایی كه ارزششان بیشتر از سكوت باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برچینگی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برچینگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برچینگی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برچینگی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برچینگی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برچینگی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤٩:٠٦١٢:٣٥:١٠١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١٦٢٣:٤٨:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٥:٠١١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٢:١٢٢٣:٤٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٤:٥٢١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٣:٠٨٢٣:٤٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١٢٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٤:٠٤٢٣:٤٧:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٥:٠٠٢٣:٤٦:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٣:١٨١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٥٦٢٣:٤٦:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٤٢:١١١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٥٢٢٣:٤٦:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤١:٠٦١٢:٣٤:١٦١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٧:٤٨٢٣:٤٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٤٠:٠٢١٢:٣٤:١١١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٤٤٢٣:٤٥:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٥:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٧:٥٧١٢:٣٤:٠١١٩:٣٠:٣٧١٩:٥٠:٣٥٢٣:٤٥:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٣:٥٧١٩:٣١:٢٩١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٤:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٤٠٥:٣٥:٥٨١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٢:٢١١٩:٥٢:٢٦٢٣:٤٤:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٣٥:٠٠١٢:٣٣:٥١١٩:٣٣:١٣١٩:٥٣:٢١٢٣:٤٤:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٣٠٥:٣٤:٠٤١٢:٣٣:٤٨١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٤:١٥٢٣:٤٤:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٤٠٥:٣٣:٠٨١٢:٣٣:٤٧١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٥:١٠٢٣:٤٣:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٣٢:١٥١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٦:٠٤٢٣:٤٣:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٤١٠٥:٣١:٢٣١٢:٣٣:٤٥١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٦:٥٨٢٣:٤٣:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٣:٤٥١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:٥٢٢٣:٤٣:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:١٤٠٥:٢٩:٤٣١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٨:١٨١٩:٥٨:٤٥٢٣:٤٣:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢٨:٥٥١٢:٣٣:٤٧١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:٣٨٢٣:٤٣:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٢٨:٠٨١٢:٣٣:٤٩١٩:٣٩:٥٧٢٠:٠٠:٣١٢٣:٤٢:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٤٥٠٥:٢٧:٢٤١٢:٣٣:٥١١٩:٤٠:٤٦٢٠:٠١:٢٣٢٣:٤٢:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٣٩٠٥:٢٦:٤١١٢:٣٣:٥٤١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٢:١٥٢٣:٤٢:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٤٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٣:٥٨١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٣:٠٦٢٣:٤٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣١٠٥:٢٥:١٩١٢:٣٤:٠٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٤٢:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣١٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٤:٠٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٤٢:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٣٢٠٥:٢٤:٠٤١٢:٣٤:١٢١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٢٣:٤٢:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٩:٣٥٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣٤:١٧١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٦:٢٤٢٣:٤٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچینگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچینگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچینگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برچینگی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای برچینگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برچینگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برچینگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای برچینگی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای برچینگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای برچینگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای برچینگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برچینگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برچینگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برچینگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای برچینگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برچینگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برچینگی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٠:٣٦١٢:٤٠:٠٨١٩:١٩:٠٥١٩:٣٨:١٠٢٣:٥٤:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠١:٢٥١٢:٣٩:٥٣١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:٤٧٢٣:٥٤:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٢:١٤١٢:٣٩:٣٦١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٢٣٢٣:٥٤:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٣:٠٢١٢:٣٩:٢٠١٩:١٥:٠١١٩:٣٣:٥٨٢٣:٥٤:١٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٣:٥١١٢:٣٩:٠٣١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:٣٣٢٣:٥٤:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٤:٤٠١٢:٣٨:٤٥١٩:١٢:١٥١٩:٣١:٠٧٢٣:٥٣:٥٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٥:٢٨١٢:٣٨:٢٨١٩:١٠:٥٠١٩:٢٩:٤١٢٣:٥٣:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٦:١٧١٢:٣٨:١٠١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:١٤٢٣:٥٣:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٧:٠٦١٢:٣٧:٥١١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٦:٤٧٢٣:٥٣:٢٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٧:٥٤١٢:٣٧:٣٢١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٥:١٩٢٣:٥٣:١٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٨:٤٢١٢:٣٧:١٣١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٣:٥٠٢٣:٥٣:٠٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٩:٣١١٢:٣٦:٥٤١٩:٠٣:٤١١٩:٢٢:٢١٢٣:٥٢:٥٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٠:١٩١٢:٣٦:٣٤١٩:٠٢:١٤١٩:٢٠:٥٢٢٣:٥٢:٣٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١١:٠٧١٢:٣٦:١٥١٩:٠٠:٤٦١٩:١٩:٢٣٢٣:٥٢:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١١:٥٥١٢:٣٥:٥٤١٨:٥٩:١٨١٩:١٧:٥٣٢٣:٥٢:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٢:٤٣١٢:٣٥:٣٤١٨:٥٧:٤٩١٩:١٦:٢٢٢٣:٥١:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٣:٣١١٢:٣٥:١٣١٨:٥٦:٢٠١٩:١٤:٥٢٢٣:٥١:٤٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٤:١٩١٢:٣٤:٥٣١٨:٥٤:٥٠١٩:١٣:٢١٢٣:٥١:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٥:٠٧١٢:٣٤:٣٢١٨:٥٣:٢١١٩:١١:٥٠٢٣:٥١:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٥:٥٥١٢:٣٤:١١١٨:٥١:٥١١٩:١٠:١٩٢٣:٥٠:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٦:٤٢١٢:٣٣:٤٩١٨:٥٠:٢٠١٩:٠٨:٤٧٢٣:٥٠:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٧:٣٠١٢:٣٣:٢٨١٨:٤٨:٥٠١٩:٠٧:١٦٢٣:٥٠:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٨:١٨١٢:٣٣:٠٧١٨:٤٧:١٩١٩:٠٥:٤٤٢٣:٥٠:٠٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٩:٠٦١٢:٣٢:٤٥١٨:٤٥:٤٩١٩:٠٤:١٢٢٣:٤٩:٥١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٩:٥٤١٢:٣٢:٢٤١٨:٤٤:١٨١٩:٠٢:٤٠٢٣:٤٩:٣٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٠:٤٢١٢:٣٢:٠٢١٨:٤٢:٤٧١٩:٠١:٠٩٢٣:٤٩:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢١:٣٠١٢:٣١:٤١١٨:٤١:١٦١٨:٥٩:٣٧٢٣:٤٨:٥٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٢:١٨١٢:٣١:١٩١٨:٣٩:٤٥١٨:٥٨:٠٥٢٣:٤٨:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٣:٠٧١٢:٣٠:٥٨١٨:٣٨:١٤١٨:٥٦:٣٣٢٣:٤٨:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٣:٥٥١٢:٣٠:٣٧١٨:٣٦:٤٢١٨:٥٥:٠٢٢٣:١٨:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٢٤:٤٤١١:٣٠:١٥١٧:٣٥:١١١٧:٥٣:٣٠٢٢:٤٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برچینگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برچینگی روستای برچینگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برچینگی روستای برچینگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برچینگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برچینگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برچینگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برچینگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برچینگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برچینگی

روستای برچینگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برچینگی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای برچینگی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای برچینگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برچینگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برچینگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برچینگی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ برچینگی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق برچینگی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برچینگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برچینگی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برچینگی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برچینگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا برچینگی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو