جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای برچینگی

یام | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز برچینگی


اذان صبح: ٠٣:٣٢:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:١١
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٢١
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٤١
نیمه شب: ٢٣:٤١:٥٥

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برچینگی (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای برچینگی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای برچینگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برچینگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جان ماكسول
من معتقدم موفقیت زمانی به دست می آید كه یك قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از ناملایمات و سختی ها شكست را بخشی از زندگانی خود بدانیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برچینگی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برچینگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برچینگی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای برچینگی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برچینگی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برچینگی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٤:٥٥١٢:٣٧:٤٠١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٥٧٢٣:٥٢:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٣:٣٣١٢:٣٧:٢٦١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٥٢٢٣:٥٢:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٢:١٢١٢:٣٧:١٢١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٤٧٢٣:٥١:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٠:٥٢١٢:٣٦:٥٨١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥١:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٩:٣٢١٢:٣٦:٤٤١٩:١٤:٣٣١٩:٣٣:٣٧٢٣:٥٠:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٨:١٣١٢:٣٦:٣١١٩:١٥:٢٦١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥٠:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٦:٥٥١٢:٣٦:١٩١٩:١٦:١٩١٩:٣٥:٢٨٢٣:٥٠:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٥:٣٧١٢:٣٦:٠٦١٩:١٧:١٢١٩:٣٦:٢٣٢٣:٤٩:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٥:٥٥١٩:١٨:٠٥١٩:٣٧:١٩٢٣:٤٩:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣٥:٤٣١٩:١٨:٥٧١٩:٣٨:١٥٢٣:٤٩:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:١٧٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٥:٣٢١٩:١٩:٥٠١٩:٣٩:١٠٢٣:٤٨:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٤٣٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣٥:٢٢١٩:٢٠:٤٣١٩:٤٠:٠٦٢٣:٤٨:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٩:٢٣١٢:٣٥:١٢١٩:٢١:٣٦١٩:٤١:٠٢٢٣:٤٨:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٨:١١١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٢:٢٩١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٧:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٠٥٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٥٣٢٣:٤٧:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٤٩٢٣:٤٧:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤٤:٤١١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٤٥٢٣:٤٦:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٤١٢٣:٤٦:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٦:٣٧٢٣:٤٦:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٤١:٢١١٢:٣٤:١٦١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:٣٣٢٣:٤٥:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:١٠٠٥:٤٠:١٦١٢:٣٤:١١١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤٥:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٩:١٣١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:٢٥٢٣:٤٥:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٨:١١١٢:٣٤:٠١١٩:٣٠:٢٣١٩:٥٠:٢٠٢٣:٤٥:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٣٧:١١١٢:٣٣:٥٧١٩:٣١:١٦١٩:٥١:١٦٢٣:٤٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٣٦:١١١٢:٣٣:٥٣١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٢:١١٢٣:٤٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:١١٠٥:٣٥:١٣١٢:٣٣:٥١١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٣:٠٧٢٣:٤٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٤:١٧١٢:٣٣:٤٨١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٤:٠٢٢٣:٤٤:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٣٢٠٥:٣٣:٢١١٢:٣٣:٤٧١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٤:٥٧٢٣:٤٣:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:١٥٠٥:٣٢:٢٧١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٥:٥١٢٣:٤٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برچینگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برچینگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برچینگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برچینگی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای برچینگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برچینگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برچینگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای برچینگی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای برچینگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای برچینگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای برچینگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برچینگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برچینگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برچینگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچینگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برچینگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برچینگی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣١٠٥:٢٥:١٩١٢:٣٤:٠٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٤٢:٢٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣١٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٤:٠٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٤٢:١٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٢٠٥:٢٤:٠٤١٢:٣٤:١٢١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٢٣:٤٢:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٥٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣٤:١٧١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٦:٢٤٢٣:٤٢:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٠٠٥:٢٢:٥٦١٢:٣٤:٢٣١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٧:١٢٢٣:٤٢:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٧٠٥:٢٢:٢٤١٢:٣٤:٣٠١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٧:٥٩٢٣:٤١:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٦٠٥:٢١:٥٤١٢:٣٤:٣٧١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٨:٤٥٢٣:٤١:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٧٠٥:٢١:٢٦١٢:٣٤:٤٤١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٩:٣٠٢٣:٤١:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢١٠٥:٢٠:٥٩١٢:٣٤:٥٢١٩:٤٩:٠٦٢٠:١٠:١٥٢٣:٤١:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٦٠٥:٢٠:٣٤١٢:٣٥:٠١١٩:٤٩:٤٧٢٠:١٠:٥٨٢٣:٤١:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٤٠٥:٢٠:١١١٢:٣٥:٠٩١٩:٥٠:٢٧٢٠:١١:٤٠٢٣:٤١:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٥٠٥:١٩:٤٩١٢:٣٥:١٩١٩:٥١:٠٦٢٠:١٢:٢٢٢٣:٤١:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٧٠٥:١٩:٢٩١٢:٣٥:٢٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١٣:٠٢٢٣:٤١:٥٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٢٠٥:١٩:١١١٢:٣٥:٣٨١٩:٥٢:٢١٢٠:١٣:٤١٢٣:٤١:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٠٠٥:١٨:٥٥١٢:٣٥:٤٨١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٤:١٩٢٣:٤١:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٠٠٥:١٨:٤٠١٢:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٣١٢٠:١٤:٥٥٢٣:٤٢:٠٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٢٠٥:١٨:٢٨١٢:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٥:٣١٢٣:٤٢:٠٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٠٧٠٥:١٨:١٧١٢:٣٦:٢١١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٦:٠٥٢٣:٤٢:١١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٤٥٠٥:١٨:٠٧١٢:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٦:٣٨٢٣:٤٢:١٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٥٠٥:١٨:٠٠١٢:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٧:٠٩٢٣:٤٢:٢٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٧٠٥:١٧:٥٤١٢:٣٦:٥٥١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٧:٣٩٢٣:٤٢:٣٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٣٠٥:١٧:٥٠١٢:٣٧:٠٨١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٨:٠٨٢٣:٤٢:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤١٠٥:١٧:٤٧١٢:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٠١٢٠:١٨:٣٥٢٣:٤٢:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣١٠٥:١٧:٤٧١٢:٣٧:٣٢١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٩:٠١٢٣:٤٢:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٥٠٥:١٧:٤٨١٢:٣٧:٤٥١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٩:٢٥٢٣:٤٣:٠٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢١٠٥:١٧:٥٠١٢:٣٧:٥٨١٩:٥٨:١١٢٠:١٩:٤٨٢٣:٤٣:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٠٠٥:١٧:٥٥١٢:٣٨:١١١٩:٥٨:٣١٢٠:٢٠:٠٩٢٣:٤٣:٢٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢١٠٥:١٨:٠١١٢:٣٨:٢٤١٩:٥٨:٥١٢٠:٢٠:٢٩٢٣:٤٣:٣٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٥٠٥:١٨:٠٩١٢:٣٨:٣٧١٩:٥٩:٠٨٢٠:٢٠:٤٦٢٣:٤٣:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٢٠٥:١٨:١٨١٢:٣٨:٥٠١٩:٥٩:٢٤٢٠:٢١:٠٣٢٣:٤٤:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤١٠٥:١٨:٢٩١٢:٣٩:٠٣١٩:٥٩:٣٨٢٠:٢١:١٧٢٣:٤٤:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای برچینگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برچینگی روستای برچینگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برچینگی روستای برچینگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برچینگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برچینگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برچینگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برچینگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برچینگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برچینگی

روستای برچینگی بر روی نقشه

روستای برچینگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برچینگی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای برچینگی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای برچینگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برچینگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برچینگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برچینگی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برچینگی
افق شرعی امروز فردا برچینگی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ برچینگی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق برچینگی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق برچینگی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا برچینگی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برچینگی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو