جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برچینگی

یام | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز برچینگی


اذان صبح: ٠٣:٤٨:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٣١
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٢١
نیمه شب: ٢٣:٥١:٥٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برچینگی (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای برچینگی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای برچینگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برچینگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

لرد آویبوری
كسی كه در جوانی چیزهایی را می خرد كه لازم ندارد، در پیری ناچار است چیزهایی را كه لازم دارد بفروشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برچینگی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برچینگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برچینگی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برچینگی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برچینگی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برچینگی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٠:٥٧١٩:٤٠:٢٠٢٣:٤٨:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤٩:٠٦١٢:٣٥:١٠١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١٦٢٣:٤٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٥:٠١١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٢:١٢٢٣:٤٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٤:٥٢١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٣:٠٨٢٣:٤٧:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١٢٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٤:٠٤٢٣:٤٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٥:٠٠٢٣:٤٦:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٣:١٨١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٥٦٢٣:٤٦:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٤٢:١١١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٥٢٢٣:٤٦:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤١:٠٦١٢:٣٤:١٦١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٧:٤٨٢٣:٤٥:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٤٠:٠٢١٢:٣٤:١١١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٤٤٢٣:٤٥:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٥:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٧:٥٧١٢:٣٤:٠١١٩:٣٠:٣٧١٩:٥٠:٣٥٢٣:٤٥:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٣:٥٧١٩:٣١:٢٩١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٤٠٥:٣٥:٥٨١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٢:٢١١٩:٥٢:٢٦٢٣:٤٤:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٣٥:٠٠١٢:٣٣:٥١١٩:٣٣:١٣١٩:٥٣:٢١٢٣:٤٤:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٣٠٥:٣٤:٠٤١٢:٣٣:٤٨١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٤:١٥٢٣:٤٤:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٤٠٥:٣٣:٠٨١٢:٣٣:٤٧١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٥:١٠٢٣:٤٣:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٣٢:١٥١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٦:٠٤٢٣:٤٣:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٤١٠٥:٣١:٢٣١٢:٣٣:٤٥١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٦:٥٨٢٣:٤٣:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٣:٤٥١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:٥٢٢٣:٤٣:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:١٤٠٥:٢٩:٤٣١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٨:١٨١٩:٥٨:٤٥٢٣:٤٣:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢٨:٥٥١٢:٣٣:٤٧١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:٣٨٢٣:٤٣:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٢٨:٠٨١٢:٣٣:٤٩١٩:٣٩:٥٧٢٠:٠٠:٣١٢٣:٤٢:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٤٥٠٥:٢٧:٢٤١٢:٣٣:٥١١٩:٤٠:٤٦٢٠:٠١:٢٣٢٣:٤٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٣٩٠٥:٢٦:٤١١٢:٣٣:٥٤١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٢:١٥٢٣:٤٢:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٤٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٣:٥٨١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٣:٠٦٢٣:٤٢:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣١٠٥:٢٥:١٩١٢:٣٤:٠٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٤٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣١٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٤:٠٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٤٢:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٣٢٠٥:٢٤:٠٤١٢:٣٤:١٢١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٢٣:٤٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچینگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچینگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچینگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برچینگی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای برچینگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برچینگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برچینگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای برچینگی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای برچینگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای برچینگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای برچینگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برچینگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برچینگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای برچینگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای برچینگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برچینگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای برچینگی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٥٧٠٥:١٨:٤٥١٢:٣٩:٢٠١٩:٥٩:٥٤٢٠:٢١:٣٢٢٣:٤٤:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:١٢٠٥:١٨:٥٩١٢:٣٩:٣٣٢٠:٠٠:٠٤٢٠:٢١:٤٣٢٣:٤٤:٤٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٢٩٠٥:١٩:١٥١٢:٣٩:٤٦٢٠:٠٠:١٣٢٠:٢١:٥١٢٣:٤٥:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٤٩٠٥:١٩:٣٣١٢:٣٩:٥٨٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢١:٥٨٢٣:٤٥:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:١٢٠٥:١٩:٥٢١٢:٤٠:١١٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٢:٠٣٢٣:٤٥:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٧٠٥:٢٠:١٢١٢:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٢:٠٦٢٣:٤٥:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٥٠٥:٢٠:٣٤١٢:٤٠:٣٦٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٢:٠٨٢٣:٤٦:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٣٥٠٥:٢٠:٥٧١٢:٤٠:٤٨٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٢:٠٧٢٣:٤٦:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٠٧٠٥:٢١:٢١١٢:٤١:٠١٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٢:٠٥٢٣:٤٦:٣٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٤٢٠٥:٢١:٤٧١٢:٤١:١٢٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٢:٠١٢٣:٤٦:٥٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:١٨٠٥:٢٢:١٤١٢:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢١:٥٤٢٣:٤٧:١٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٥٧٠٥:٢٢:٤٢١٢:٤١:٣٥٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢١:٤٦٢٣:٤٧:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٨٠٥:٢٣:١٢١٢:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٩٢٠:٢١:٣٦٢٣:٤٧:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢١٠٥:٢٣:٤٢١٢:٤١:٥٧١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢١:٢٥٢٣:٤٨:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٦٠٥:٢٤:١٤١٢:٤٢:٠٧١٩:٥٩:٤٧٢٠:٢١:١١٢٣:٤٨:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٣٠٥:٢٤:٤٧١٢:٤٢:١٧١٩:٥٩:٣٣٢٠:٢٠:٥٥٢٣:٤٨:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٢٠٥:٢٥:٢١١٢:٤٢:٢٧١٩:٥٩:١٨٢٠:٢٠:٣٨٢٣:٤٨:٥٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٣٢٠٥:٢٥:٥٦١٢:٤٢:٣٦١٩:٥٩:٠٠٢٠:٢٠:١٨٢٣:٤٩:١٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٢٤٠٥:٢٦:٣٢١٢:٤٢:٤٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٩:٥٧٢٣:٤٩:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:١٨٠٥:٢٧:٠٩١٢:٤٢:٥٣١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٩:٣٣٢٣:٤٩:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:١٣٠٥:٢٧:٤٦١٢:٤٣:٠١١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٩:٠٨٢٣:٥٠:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٠٩٠٥:٢٨:٢٥١٢:٤٣:٠٨١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٨:٤١٢٣:٥٠:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٧٠٥:٢٩:٠٤١٢:٤٣:١٥١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٨:١٢٢٣:٥٠:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٧٠٥:٢٩:٤٤١٢:٤٣:٢٢١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٧:٤٢٢٣:٥٠:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠٧٠٥:٣٠:٢٥١٢:٤٣:٢٨١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٧:٠٩٢٣:٥١:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٠٩٠٥:٣١:٠٦١٢:٤٣:٣٣١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٦:٣٥٢٣:٥١:٢٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٢٠٥:٣١:٤٩١٢:٤٣:٣٨١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٥:٥٩٢٣:٥١:٤٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:١٦٠٥:٣٢:٣١١٢:٤٣:٤٢١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٥:٢١٢٣:٥١:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢١٠٥:٣٣:١٥١٢:٤٣:٤٦١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٤:٤١٢٣:٥٢:٠٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٣٣:٥٩١٢:٤٣:٤٩١٩:٥٣:١٤٢٠:١٤:٠٠٢٣:٥٢:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٣٠٥:٣٤:٤٤١٢:٤٣:٥٢١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٣:١٧٢٣:٥٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برچینگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای برچینگی روستای برچینگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای برچینگی روستای برچینگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برچینگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برچینگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای برچینگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برچینگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برچینگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برچینگی

روستای برچینگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برچینگی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای برچینگی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای برچینگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برچینگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برچینگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برچینگی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برچینگی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برچینگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برچینگی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برچینگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا برچینگی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برچینگی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق برچینگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برچینگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو