جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برچامون

شلال ودشتگل | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز برچامون


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٣٢:١٨
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٠٠

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برچامون (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای برچامون)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای برچامون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برچامون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

اونوره دو بالزاك
وقتی زنها دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند؛ حتی جنایات ما را. ولی وقتی علاقه ای به ما نداشته باشند، ارزشی برای فضایل مان نیز قایل نمی شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برچامون

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برچامون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برچامون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برچامون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برچامون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برچامون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٩:٥٣١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٦:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٥:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٩:٣٥١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٥:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٥:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٩:١٩١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٦٠٠:٢٤:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٩:١٢١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٤:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٤:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٤:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٣:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٣:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٣:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٣:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٣:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٨:١٥١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٢:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٢:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:٤١١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٤١٠٠:٢٢:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٢:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٥:١١١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٢:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢٢:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢١:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢١:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١١٠٠:٢١:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١١:٥١١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢١:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١١:١٦١٣:٠٨:٣٧٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢١:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٠:٤١١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢١:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢١:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢١:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢١:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢١:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچامون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچامون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچامون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برچامون

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای برچامون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برچامون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برچامون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای برچامون

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای برچامون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای برچامون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای برچامون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برچامون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برچامون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برچامون

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای برچامون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برچامون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برچامون

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٠:٥٤١٣:١٤:٥١١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:١٨٠٠:٣٢:١٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤١:٣٣١٣:١٤:٣٥١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٣٢:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٢:١٢١٣:١٤:١٩١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٣:٥١٠٠:٣١:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٢:٥١١٣:١٤:٠٢١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٣١:٤٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٣:٣٠١٣:١٣:٤٥١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٢٢٠٠:٣١:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٤:٠٨١٣:١٣:٢٨١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٣١:٢٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٤:٤٧١٣:١٣:١٠١٩:٤١:٠٣١٩:٥٨:٥١٠٠:٣١:١٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٥:٢٥١٣:١٢:٥٢١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٣٥٠٠:٣١:٠٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٦:٠٤١٣:١٢:٣٤١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:١٨٠٠:٣٠:٥١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٦:٤٢١٣:١٢:١٥١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٠٠٠٠:٣٠:٣٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٧:٢٠١٣:١١:٥٦١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٤٢٠٠:٣٠:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٧:٥٨١٣:١١:٣٦١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٢٤٠٠:٣٠:١١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٨:٣٦١٣:١١:١٧١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٠٥٠٠:٢٩:٥٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٤٩:١٤١٣:١٠:٥٧١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٤٦٠٠:٢٩:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٤٠٦:٤٩:٥٢١٣:١٠:٣٧١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٢٧٠٠:٢٩:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٠:٢٩١٣:١٠:١٦١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٠٧٠٠:٢٩:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥١:٠٧١٣:٠٩:٥٦١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤٧٠٠:٢٨:٥٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥١:٤٤١٣:٠٩:٣٥١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:٢٧٠٠:٢٨:٣٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٢:٢٢١٣:٠٩:١٤١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٠٧٠٠:٢٨:٢٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٢:٥٩١٣:٠٨:٥٣١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٤٦٠٠:٢٨:٠٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٣:٣٧١٣:٠٨:٣٢١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:٢٥٠٠:٢٧:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٤:١٤١٣:٠٨:١٠١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٠٤٠٠:٢٧:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٤:٥٢١٣:٠٧:٤٩١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٤٣٠٠:٢٧:١٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٦:٥٥:٢٩١٣:٠٧:٢٨١٩:١٨:٥٦١٩:٣٦:٢٢٠٠:٢٦:٥٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٦:٥٦:٠٧١٣:٠٧:٠٦١٩:١٧:٣٥١٩:٣٥:٠١٠٠:٢٦:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٦:٤٤١٣:٠٦:٤٥١٩:١٦:١٥١٩:٣٣:٣٩٠٠:٢٦:١٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٦:٥٧:٢٢١٣:٠٦:٢٣١٩:١٤:٥٤١٩:٣٢:١٨٠٠:٢٦:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٦:٥٨:٠٠١٣:٠٦:٠٢١٩:١٣:٣٣١٩:٣٠:٥٧٠٠:٢٥:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٦:٥٨:٣٧١٣:٠٥:٤٠١٩:١٢:١٣١٩:٢٩:٣٦٠٠:٢٥:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٢٠٦:٥٩:١٥١٣:٠٥:١٩١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:١٥٢٣:٥٥:٠٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٥:٥٩:٥٣١٢:٠٤:٥٨١٨:٠٩:٣٢١٨:٢٦:٥٤٢٣:٢٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برچامون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برچامون روستای برچامون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برچامون روستای برچامون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برچامون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برچامون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برچامون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برچامون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برچامون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برچامون

روستای برچامون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برچامون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برچامون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برچامون
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای برچامون + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای برچامون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برچامون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برچامون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برچامون رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برچامون
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برچامون
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برچامون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ برچامون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برچامون
زمان پخش اذان زنده به افق برچامون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برچامون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا برچامون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برچامون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو