جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برچامون

شلال ودشتگل | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز برچامون


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٤٤:١١

شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
٠٥ رجب ١٤٤١ قمری
٢٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برچامون (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ اسفند ٩٨ روستای برچامون)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای برچامون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برچامون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
بر سفره‌ای كه در زیر درخت سیبی پهن شده باشد، جز سیب بر آن فرود نخواهد آمد و سفره‌ی گسترده‌ی زیر ستارگان، فقط پذیرای غبارات كوكب‌هاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برچامون

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برچامون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برچامون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برچامون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برچامون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برچامون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٠:١٣١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٦:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣١:٢٥١٣:١٠:٠٣١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٦:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٩:٥٣١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٦:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٥:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٩:٣٥١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٥:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٥:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٩:١٩١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٦٠٠:٢٤:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٩:١٢١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٤:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٤:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٤:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٣:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٣:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٣:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٣:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٣:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٨:١٥١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٢:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٢:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:٤١١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٤١٠٠:٢٢:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٢:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٥:١١١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٢:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢٢:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢١:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢١:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١١٠٠:٢١:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١١:٥١١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢١:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١١:١٦١٣:٠٨:٣٧٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢١:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٠:٤١١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢١:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢١:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢١:٢٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢١:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچامون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچامون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچامون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برچامون

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای برچامون

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای برچامون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برچامون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای برچامون

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٥:١٤١٢:٢٥:١٦١٨:٠٥:٤٥١٨:٢٣:٢٢٢٣:٤٤:٤٧
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٤:٠٦١٢:٢٥:٠٦١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:١٠٢٣:٤٤:٣٩
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٢:٥٨١٢:٢٤:٥٦١٨:٠٧:٢٢١٨:٢٤:٥٧٢٣:٤٤:٣٠
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤١:٤٩١٢:٢٤:٤٦١٨:٠٨:١٠١٨:٢٥:٤٤٢٣:٤٤:٢١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٠:٤٠١٢:٢٤:٣٥١٨:٠٨:٥٨١٨:٢٦:٣٠٢٣:٤٤:١١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٩:٢٩١٢:٢٤:٢٣١٨:٠٩:٤٥١٨:٢٧:١٦٢٣:٤٤:٠٠
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٨:١٤٠٦:٣٨:١٨١٢:٢٤:١١١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٠٢٢٣:٤٣:٤٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٧:٠٧١٢:٢٣:٥٩١٨:١١:١٩١٨:٢٨:٤٨٢٣:٤٣:٣٦
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٥:٥٤١٢:٢٣:٤٥١٨:١٢:٠٥١٨:٢٩:٣٣٢٣:٤٣:٢٣
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٤:٤٢١٢:٢٣:٣٢١٨:١٢:٥١١٨:٣٠:١٩٢٣:٤٣:١٠
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٣:٢٨١٢:٢٣:١٨١٨:١٣:٣٧١٨:٣١:٠٣٢٣:٤٢:٥٦
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٢:١٤١٢:٢٣:٠٤١٨:١٤:٢٢١٨:٣١:٤٨٢٣:٤٢:٤١
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣١:٠٠١٢:٢٢:٤٩١٨:١٥:٠٧١٨:٣٢:٣٣٢٣:٤٢:٢٦
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٢٩:٤٥١٢:٢٢:٣٤١٨:١٥:٥٢١٨:٣٣:١٧٢٣:٤٢:١٠
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٨:٣٠١٢:٢٢:١٨١٨:١٦:٣٦١٨:٣٤:٠١٢٣:٤١:٥٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٧:١٤١٢:٢٢:٠٢١٨:١٧:٢٠١٨:٣٤:٤٥٢٣:٤١:٣٨
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٥:٥٨١٢:٢١:٤٦١٨:١٨:٠٤١٨:٣٥:٢٨٢٣:٤١:٢١
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٤:٤١١٢:٢١:٣٠١٨:١٨:٤٨١٨:٣٦:١٢٢٣:٤١:٠٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٣:٢٥١٢:٢١:١٣١٨:١٩:٣٢١٨:٣٦:٥٥٢٣:٤٠:٤٥
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٢:٠٨١٢:٢٠:٥٦١٨:٢٠:١٥١٨:٣٧:٣٩٢٣:٤٠:٢٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٠:٥٠١٢:٢٠:٣٩١٨:٢٠:٥٨١٨:٣٨:٢٢٢٣:٤٠:٠٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٩:١٨٠٦:١٩:٣٣١٢:٢٠:٢٢١٨:٢١:٤١١٨:٣٩:٠٥٢٣:٣٩:٤٩
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:١٨:١٥١٢:٢٠:٠٥١٨:٢٢:٢٤١٨:٣٩:٤٨٢٣:٣٩:٣٠
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٦:٥٨١٢:١٩:٤٧١٨:٢٣:٠٧١٨:٤٠:٣١٢٣:٣٩:١٠
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٥:٤٠١٢:١٩:٣٠١٨:٢٣:٥٠١٨:٤١:١٤٠٠:٠٨:٥٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٣:٥١٠٧:١٤:٢٢١٣:١٩:١٢١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٥٧٠٠:٣٨:٣٠
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٢:٢٨٠٧:١٣:٠٤١٣:١٨:٥٤١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٣٩٠٠:٣٨:١٠
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥١:٠٥٠٧:١١:٤٦١٣:١٨:٣٦١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٢٢٠٠:٣٧:٤٩
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٩:٤١٠٧:١٠:٢٧١٣:١٨:١٨١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٠٥٠٠:٣٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای برچامون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای برچامون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای برچامون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برچامون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برچامون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای برچامون

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای برچامون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برچامون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای برچامون

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٠:٣٧١٢:٢٥:٥٤١٨:٠١:٣٦١٨:١٩:٢٠٢٣:٤٥:١٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٤٩:٣٤١٢:٢٥:٤٧١٨:٠٢:٢٧١٨:٢٠:٠٩٢٣:٤٥:١٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٤٨:٣١١٢:٢٥:٤٠١٨:٠٣:١٧١٨:٢٠:٥٨٢٣:٤٥:٠٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٤٧:٢٦١٢:٢٥:٣٣١٨:٠٤:٠٧١٨:٢١:٤٦٢٣:٤٥:٠٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٤٦:٢٠١٢:٢٥:٢٥١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٢:٣٤٢٣:٤٤:٥٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٥:١٤١٢:٢٥:١٦١٨:٠٥:٤٥١٨:٢٣:٢٢٢٣:٤٤:٤٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٤:٠٦١٢:٢٥:٠٦١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:١٠٢٣:٤٤:٣٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٢:٥٨١٢:٢٤:٥٦١٨:٠٧:٢٢١٨:٢٤:٥٧٢٣:٤٤:٣٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤١:٤٩١٢:٢٤:٤٦١٨:٠٨:١٠١٨:٢٥:٤٤٢٣:٤٤:٢١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٠:٤٠١٢:٢٤:٣٥١٨:٠٨:٥٨١٨:٢٦:٣٠٢٣:٤٤:١١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٩:٢٩١٢:٢٤:٢٣١٨:٠٩:٤٥١٨:٢٧:١٦٢٣:٤٤:٠٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٣٨:١٨١٢:٢٤:١١١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٠٢٢٣:٤٣:٤٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٧:٠٧١٢:٢٣:٥٩١٨:١١:١٩١٨:٢٨:٤٨٢٣:٤٣:٣٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٥:٥٤١٢:٢٣:٤٥١٨:١٢:٠٥١٨:٢٩:٣٣٢٣:٤٣:٢٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٤:٤٢١٢:٢٣:٣٢١٨:١٢:٥١١٨:٣٠:١٩٢٣:٤٣:١٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٣:٢٨١٢:٢٣:١٨١٨:١٣:٣٧١٨:٣١:٠٣٢٣:٤٢:٥٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٢:١٤١٢:٢٣:٠٤١٨:١٤:٢٢١٨:٣١:٤٨٢٣:٤٢:٤١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣١:٠٠١٢:٢٢:٤٩١٨:١٥:٠٧١٨:٣٢:٣٣٢٣:٤٢:٢٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٢٩:٤٥١٢:٢٢:٣٤١٨:١٥:٥٢١٨:٣٣:١٧٢٣:٤٢:١٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٨:٣٠١٢:٢٢:١٨١٨:١٦:٣٦١٨:٣٤:٠١٢٣:٤١:٥٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٧:١٤١٢:٢٢:٠٢١٨:١٧:٢٠١٨:٣٤:٤٥٢٣:٤١:٣٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٥:٥٨١٢:٢١:٤٦١٨:١٨:٠٤١٨:٣٥:٢٨٢٣:٤١:٢١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٤:٤١١٢:٢١:٣٠١٨:١٨:٤٨١٨:٣٦:١٢٢٣:٤١:٠٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٣:٢٥١٢:٢١:١٣١٨:١٩:٣٢١٨:٣٦:٥٥٢٣:٤٠:٤٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٢:٠٨١٢:٢٠:٥٦١٨:٢٠:١٥١٨:٣٧:٣٩٢٣:٤٠:٢٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٠:٥٠١٢:٢٠:٣٩١٨:٢٠:٥٨١٨:٣٨:٢٢٢٣:٤٠:٠٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:١٩:٣٣١٢:٢٠:٢٢١٨:٢١:٤١١٨:٣٩:٠٥٢٣:٣٩:٤٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:١٨:١٥١٢:٢٠:٠٥١٨:٢٢:٢٤١٨:٣٩:٤٨٢٣:٣٩:٣٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٦:٥٨١٢:١٩:٤٧١٨:٢٣:٠٧١٨:٤٠:٣١٢٣:٣٩:١٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برچامون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای برچامون روستای برچامون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای برچامون روستای برچامون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برچامون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برچامون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برچامون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برچامون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برچامون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برچامون

روستای برچامون بر روی نقشه

روستای برچامون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برچامون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برچامون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برچامون
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای برچامون + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای برچامون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برچامون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برچامون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برچامون رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برچامون
جدول اوقات شرعی امروز فردا برچامون دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ برچامون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برچامون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برچامون
زمان پخش اذان زنده به افق برچامون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برچامون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برچامون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برچامون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو