جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بروی امیر

سید ولی الدین | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بروی امیر


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:١٦
اذان ظهر: ١١:٥٩:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٣١:٣٨
نیمه شب: ٢٣:١٨:٠٤

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بروی امیر (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای بروی امیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای بروی امیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بروی امیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
ما می توانیم بخشش های بزرگ داشته باشیم، اما در مورد چیزهای كوچك به ندرت از خودگذشتگی به خرج می دهیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بروی امیر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بروی امیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بروی امیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بروی امیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بروی امیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بروی امیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٢:٤٢١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٣١٠٠:٢٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣١:٤٢١٣:١٢:٣٢١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٨:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٢:٢٤١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٢:١٥١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٢:٠٨١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٧:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٧:٤١١٣:١٢:٠٠١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٧:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٦:٤٣١٣:١١:٥٤١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:١١٠٠:٢٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٥:٤٦١٣:١١:٤٨١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٦:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٤:٥١١٣:١١:٤٢١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٤٤٠٠:٢٦:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٣:٥٦١٣:١١:٣٧١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٣:٠٣١٣:١١:٣٢٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٦:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٢:١١١٣:١١:٢٨٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٥:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢١:٢٠١٣:١١:٢٥٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٥:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٠:٣٠١٣:١١:٢٢٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٥:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٩:٤٢١٣:١١:٢٠٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٥:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١١٠٦:١٨:٥٥١٣:١١:١٨٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:١٠٠٠:٢٥:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٨:٠٩١٣:١١:١٧٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٤:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٧:٢٤١٣:١١:١٧٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٤:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٦:٤١١٣:١١:١٧٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٤:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٥:٥٩١٣:١١:١٧٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٤:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٥:١٩١٣:١١:١٩٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٤:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٤:٤٠١٣:١١:٢٠٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٢٤:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٤:٠٢١٣:١١:٢٣٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٤:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٣:٢٦١٣:١١:٢٦٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٤:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٢:٥١١٣:١١:٢٩٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٤:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٢:١٨١٣:١١:٣٣٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٣:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١١:٤٦١٣:١١:٣٨٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٣:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١١:١٥١٣:١١:٤٣٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٣:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٠:٤٦١٣:١١:٤٩٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بروی امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بروی امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بروی امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بروی امیر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بروی امیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بروی امیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بروی امیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بروی امیر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای بروی امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بروی امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بروی امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بروی امیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بروی امیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بروی امیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای بروی امیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بروی امیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بروی امیر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٤:٤٠١١:٥٩:١٧١٧:٣٣:٢٨١٧:٥١:١٧٢٣:١٨:٥٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٥:٢٨١١:٥٩:٠٩١٧:٣٢:٢٤١٧:٥٠:١٤٢٣:١٨:٤٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٦:١٧١١:٥٩:٠٢١٧:٣١:٢١١٧:٤٩:١٣٢٣:١٨:٣٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٧:٠٦١١:٥٨:٥٥١٧:٣٠:١٩١٧:٤٨:١٣٢٣:١٨:٢٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٧:٥٥١١:٥٨:٤٩١٧:٢٩:١٨١٧:٤٧:١٣٢٣:١٨:١٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٨:٤٤١١:٥٨:٤٤١٧:٢٨:١٨١٧:٤٦:١٥٢٣:١٨:٠٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٢٩:٣٤١١:٥٨:٣٩١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٥:١٩٢٣:١٨:٠١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٠:٢٥١١:٥٨:٣٦١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٤:٢٣٢٣:١٧:٥٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣١:١٥١١:٥٨:٣٣١٧:٢٥:٢٦١٧:٤٣:٢٩٢٣:١٧:٤٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٣٢:٠٦١١:٥٨:٣١١٧:٢٤:٣١١٧:٤٢:٣٦٢٣:١٧:٤٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٢:٥٨١١:٥٨:٢٩١٧:٢٣:٣٧١٧:٤١:٤٤٢٣:١٧:٣٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٣:٤٩١١:٥٨:٢٨١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٠:٥٣٢٣:١٧:٣٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٤:٤١١١:٥٨:٢٩١٧:٢١:٥٣١٧:٤٠:٠٤٢٣:١٧:٣٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٥:٣٤١١:٥٨:٣٠١٧:٢١:٠٣١٧:٣٩:١٦٢٣:١٧:٣٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٦:٢٦١١:٥٨:٣١١٧:٢٠:١٤١٧:٣٨:٣٠٢٣:١٧:٢٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٧:١٩١١:٥٨:٣٤١٧:١٩:٢٧١٧:٣٧:٤٥٢٣:١٧:٢٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٨:١٢١١:٥٨:٣٨١٧:١٨:٤١١٧:٣٧:٠١٢٣:١٧:٢٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٣٩:٠٥١١:٥٨:٤٢١٧:١٧:٥٧١٧:٣٦:١٩٢٣:١٧:٢٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٩:٥٨١١:٥٨:٤٧١٧:١٧:١٤١٧:٣٥:٣٩٢٣:١٧:٣٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٠:٥٢١١:٥٨:٥٣١٧:١٦:٣٣١٧:٣٥:٠٠٢٣:١٧:٣٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤١:٤٦١١:٥٩:٠٠١٧:١٥:٥٣١٧:٣٤:٢٢٢٣:١٧:٣٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٢:٤٠١١:٥٩:٠٧١٧:١٥:١٥١٧:٣٣:٤٦٢٣:١٧:٣٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٣:٣٤١١:٥٩:١٦١٧:١٤:٣٨١٧:٣٣:١٢٢٣:١٧:٤٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٤:٢٨١١:٥٩:٢٥١٧:١٤:٠٣١٧:٣٢:٣٩٢٣:١٧:٥٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٥:٢٢١١:٥٩:٣٥١٧:١٣:٣٠١٧:٣٢:٠٨٢٣:١٧:٥٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٦:١٦١١:٥٩:٤٦١٧:١٢:٥٨١٧:٣١:٣٨٢٣:١٨:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٧:١١١١:٥٩:٥٨١٧:١٢:٢٨١٧:٣١:١٠٢٣:١٨:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٨:٠٥١٢:٠٠:١١١٧:١٢:٠٠١٧:٣٠:٤٤٢٣:١٨:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٨:٥٩١٢:٠٠:٢٥١٧:١١:٣٣١٧:٣٠:٢٠٢٣:١٨:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٩:٥٣١٢:٠٠:٣٩١٧:١١:٠٨١٧:٢٩:٥٧٢٣:١٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بروی امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بروی امیر روستای بروی امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بروی امیر روستای بروی امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بروی امیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بروی امیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بروی امیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بروی امیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بروی امیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بروی امیر

روستای بروی امیر بر روی نقشه

روستای بروی امیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بروی امیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بروی امیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بروی امیر
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای بروی امیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای بروی امیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بروی امیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بروی امیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بروی امیر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بروی امیر
افق شرعی امروز فردا بروی امیر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بروی امیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بروی امیر
زمان پخش اذان مستقیم به افق بروی امیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق بروی امیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بروی امیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بروی امیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بروی امیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو