جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بروی امیر

سید ولی الدین | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بروی امیر


اذان صبح: ٠٤:٣١:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٢٥
اذان ظهر: ١٣:١٢:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٣

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بروی امیر (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای بروی امیر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بروی امیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بروی امیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
نگهبانی نیرومندتر از عشق وجود ندارد؛ نه مال و جلال و نه قوم و خویش و در میان مردمان كاری را كه از توان عشق ساخته است نتواند كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بروی امیر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بروی امیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بروی امیر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بروی امیر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بروی امیر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بروی امیر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٦:٣٩١٣:١٥:١٢١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:١٠٠٠:٣٢:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٤:٥٧١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٣٢:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٤:١٦١٣:١٤:٤٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤١٠٠:٣١:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٣:٠٥١٣:١٤:٢٩١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٣١:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤١:٥٤١٣:١٤:١٦١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:١١٠٠:٣١:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٤:٠٣١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٣٠:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٩:٣٦١٣:١٣:٥٠١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٣٠:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٨:٢٨١٣:١٣:٣٨١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٣٠:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٧:٢٠١٣:١٣:٢٦١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:١٤٠٠:٢٩:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٦:١٤١٣:١٣:١٤١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٩:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٥:٠٨١٣:١٣:٠٣١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٩:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٢:٥٣١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٨:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٢:٥٩١٣:١٢:٤٣١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:١٩٠٠:٢٨:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣١:٥٦١٣:١٢:٣٤١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٨:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٠:٥٤١٣:١٢:٢٥١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٨:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٩:٥٣١٣:١٢:١٦١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٧:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٨:٥٣١٣:١٢:٠٨١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٧:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٧:٥٤١٣:١٢:٠١١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١١٠٠:٢٧:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٦:٥٦١٣:١١:٥٤١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٧:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٥:٥٩١٣:١١:٤٨١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٦:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٥:٠٣١٣:١١:٤٢١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٦:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٤:٠٨١٣:١١:٣٧١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٣:١٥١٣:١١:٣٢٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٦:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٢:٢٣١٣:١١:٢٨٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٥:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢١:٣١١٣:١١:٢٥٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٥:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٠:٤٢١٣:١١:٢٢٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٥:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٩:٥٣١٣:١١:٢٠٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٩:٠٦١٣:١١:١٨٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٥:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٨:٢٠١٣:١١:١٧٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بروی امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بروی امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بروی امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بروی امیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بروی امیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بروی امیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بروی امیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بروی امیر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بروی امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بروی امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بروی امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بروی امیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بروی امیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بروی امیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بروی امیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بروی امیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بروی امیر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٢:١٨١٣:١١:٣٣٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٣:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١١:٤٦١٣:١١:٣٨٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٣:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١١:١٥١٣:١١:٤٣٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٣:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٠:٤٦١٣:١١:٤٩٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٣:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٦:١٠:١٩١٣:١١:٥٥٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٣:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٢:٠٢٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٣:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٢:٠٩٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٢٣:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٩:٠٦١٣:١٢:١٦٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٢٣:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٢:٢٤٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٣:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٢:٣٢٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٢٣:٥٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٨:٠٦١٣:١٢:٤١٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٣:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٧:٤٩١٣:١٢:٥٠٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٣:٥٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٧:٣٤١٣:١٣:٠٠٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٢٤:٠٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٧:٢٠١٣:١٣:١٠٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٢٤:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٧:٠٨١٣:١٣:٢٠٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٤٢٠٠:٢٤:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٣:٣٠٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤٠:١٥٠٠:٢٤:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٦:٤٨١٣:١٣:٤١٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٢٤:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٦:٤٠١٣:١٣:٥٢٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:١٧٠٠:٢٤:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٦:٣٤١٣:١٤:٠٤٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:٤٦٠٠:٢٤:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٤:١٥٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٢:١٥٠٠:٢٤:٤٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٦:٢٧١٣:١٤:٢٧٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٢٤:٥٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٦:٢٥١٣:١٤:٣٩٢٠:٢٣:٠١٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٢٥:٠٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٦:٢٥١٣:١٤:٥٢٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٣:٣٣٠٠:٢٥:١٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٦:٢٦١٣:١٥:٠٤٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٢٥:٢٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٦:٢٩١٣:١٥:١٧٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:١٩٠٠:٢٥:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٦:٣٤١٣:١٥:٣٠٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٢٥:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٦:٣٩١٣:١٥:٤٣٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٢٥:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٦:٤٧١٣:١٥:٥٦٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:١٩٠٠:٢٦:٠٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٦:٥٥١٣:١٦:٠٩٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٢٦:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٧:٠٥١٣:١٦:٢٢٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٥:٥١٠٠:٢٦:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٧:١٧١٣:١٦:٣٥٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٦:٠٦٠٠:٢٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بروی امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بروی امیر روستای بروی امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بروی امیر روستای بروی امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بروی امیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بروی امیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بروی امیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بروی امیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بروی امیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بروی امیر

روستای بروی امیر بر روی نقشه

روستای بروی امیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بروی امیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بروی امیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بروی امیر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بروی امیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بروی امیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بروی امیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بروی امیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بروی امیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بروی امیر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بروی امیر
جدول اوقات شرعی امروز فردا بروی امیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بروی امیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بروی امیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بروی امیر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بروی امیر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بروی امیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بروی امیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو