جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برون

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز برون


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٠٢
اذان ظهر: ١١:٣١:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٤٥
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٣٤
نیمه شب: ٢٢:٤٨:٠٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برون (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای برون)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای برون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
همانا عباس نزد خداوند تعالی به درجهای حائز گشته که در روز قیامت باعث شگفتی و غبطهی تمامی شهیدان خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برون

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٥:٠٩١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٢٤٢٣:٥٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٤:٥٨١٩:١٦:٣٣١٩:٣٥:١٤٢٣:٥٠:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٤:٤٩١٩:١٧:٢٠١٩:٣٦:٠٣٢٣:٤٩:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥١:٤٣١٢:٣٤:٣٩١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:٥٣٢٣:٤٩:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٤:٣١١٩:١٨:٥٤١٩:٣٧:٤٣٢٣:٤٩:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣٤:٢٢١٩:١٩:٤١١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٨:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٤:١٥١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٨:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٤:٠٧١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:١٢٢٣:٤٨:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٤:٠١١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٠٢٢٣:٤٨:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٥٢٢٣:٤٧:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٤:٣١١٢:٣٣:٤٩١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٤٢٢٣:٤٧:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٣١٠٥:٤٣:٣٤١٢:٣٣:٤٤١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:٣١٢٣:٤٧:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٣:٣٩١٩:٢٥:١٠١٩:٤٤:٢١٢٣:٤٧:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٠١٠٥:٤١:٤٣١٢:٣٣:٣٥١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٥:١١٢٣:٤٦:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤٠:٤٩١٢:٣٣:٣٢١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٦:٠٠٢٣:٤٦:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٣٩:٥٧١٢:٣٣:٢٩١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:٤٩٢٣:٤٦:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٩:٠٥١٢:٣٣:٢٧١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٣٨٢٣:٤٦:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣٨:١٦١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٨:٢٧٢٣:٤٦:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣٧:٢٧١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:١٦٢٣:٤٥:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٣٦:٤٠١٢:٣٣:٢٣١٩:٣٠:٣٤١٩:٥٠:٠٥٢٣:٤٥:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣٣:٢٤١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٥٣٢٣:٤٥:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٣٥:١٠١٢:٣٣:٢٤١٩:٣٢:٠٤١٩:٥١:٤١٢٣:٤٥:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٣٤:٢٧١٢:٣٣:٢٥١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٢:٢٩٢٣:٤٥:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٣٣:٤٥١٢:٣٣:٢٧١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٣:١٧٢٣:٤٥:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٣٣:٠٥١٢:٣٣:٣٠١٩:٣٤:١٨١٩:٥٤:٠٤٢٣:٤٥:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٢:٢٧١٢:٣٣:٣٣١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:٥٠٢٣:٤٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٣١:٥٠١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٥:٣٧٢٣:٤٤:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٣١:١٤١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٦:٢٣٢٣:٤٤:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٣٠:٤٠١٢:٣٣:٤٥١٩:٣٧:١٢١٩:٥٧:٠٨٢٣:٤٤:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:١٦٠٥:٣٠:٠٧١٢:٣٣:٥٠١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٧:٥٣٢٣:٤٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برون

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای برون

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای برون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای برون

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢١:٢٥١١:٢٤:٤٩١٦:٢٧:٥٩١٦:٤٧:٢٤٢٢:٤١:٤٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٢:١٩١١:٢٥:١٠١٦:٢٧:٤٧١٦:٤٧:١٣٢٢:٤٢:٠١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٣:١٣١١:٢٥:٣١١٦:٢٧:٣٦١٦:٤٧:٠٥٢٢:٤٢:١٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٤:٠٦١١:٢٥:٥٣١٦:٢٧:٢٧١٦:٤٦:٥٨٢٢:٤٢:٣٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٤:٥٨١١:٢٦:١٥١٦:٢٧:٢١١٦:٤٦:٥٣٢٢:٤٢:٥٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٥:٥٠١١:٢٦:٣٩١٦:٢٧:١٦١٦:٤٦:٥٠٢٢:٤٣:١٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٦:٤١١١:٢٧:٠٢١٦:٢٧:١٣١٦:٤٦:٤٩٢٢:٤٣:٣٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٧:٣١١١:٢٧:٢٧١٦:٢٧:١٢١٦:٤٦:٤٩٢٢:٤٤:٠٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٨:٢١١١:٢٧:٥٢١٦:٢٧:١٣١٦:٤٦:٥٢٢٢:٤٤:٢٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٩:٠٩١١:٢٨:١٧١٦:٢٧:١٦١٦:٤٦:٥٦٢٢:٤٤:٤٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٩:٥٧١١:٢٨:٤٣١٦:٢٧:٢٠١٦:٤٧:٠٢٢٢:٤٥:٠٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٠:٤٤١١:٢٩:٠٩١٦:٢٧:٢٧١٦:٤٧:١٠٢٢:٤٥:٣٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣١:٢٩١١:٢٩:٣٦١٦:٢٧:٣٥١٦:٤٧:١٩٢٢:٤٥:٥٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٢:١٤١١:٣٠:٠٣١٦:٢٧:٤٥١٦:٤٧:٣١٢٢:٤٦:٢٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٢:٥٨١١:٣٠:٣١١٦:٢٧:٥٧١٦:٤٧:٤٤٢٢:٤٦:٤٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٣:٤٠١١:٣٠:٥٩١٦:٢٨:١١١٦:٤٧:٥٩٢٢:٤٧:١٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٤:٢٢١١:٣١:٢٧١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٨:١٥٢٢:٤٧:٤٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٥:٠٢١١:٣١:٥٦١٦:٢٨:٤٥١٦:٤٨:٣٤٢٢:٤٨:٠٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:٤١١١:٣٢:٢٥١٦:٢٩:٠٤١٦:٤٨:٥٤٢٢:٤٨:٣٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٦:١٩١١:٣٢:٥٤١٦:٢٩:٢٥١٦:٤٩:١٥٢٢:٤٩:٠٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٦:٥٥١١:٣٣:٢٣١٦:٢٩:٤٨١٦:٤٩:٣٩٢٢:٤٩:٣١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٧:٣٠١١:٣٣:٥٣١٦:٣٠:١٣١٦:٥٠:٠٤٢٢:٥٠:٠٠
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٨:٠٤١١:٣٤:٢٢١٦:٣٠:٣٩١٦:٥٠:٣١٢٢:٥٠:٢٩
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٨:٣٦١١:٣٤:٥٢١٦:٣١:٠٧١٦:٥٠:٥٩٢٢:٥٠:٥٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٩:٠٧١١:٣٥:٢٢١٦:٣١:٣٧١٦:٥١:٢٨٢٢:٥١:٢٨
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١١:١٩٠٦:٣٩:٣٦١١:٣٥:٥٢١٦:٣٢:٠٩١٦:٥٢:٠٠٢٢:٥١:٥٨
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١١:٤٧٠٦:٤٠:٠٤١١:٣٦:٢٢١٦:٣٢:٤١١٦:٥٢:٣٢٢٢:٥٢:٢٨
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٠:٣٠١١:٣٦:٥٢١٦:٣٣:١٦١٦:٥٣:٠٧٢٢:٥٢:٥٨
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٢:٤٠٠٦:٤٠:٥٤١١:٣٧:٢٢١٦:٣٣:٥٢١٦:٥٣:٤٢٢٢:٥٣:٢٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤١:١٧١١:٣٧:٥١١٦:٣٤:٢٩١٦:٥٤:١٩٢٢:٥٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای برون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای برون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای برون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای برون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای برون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای برون

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٥:٥٢١١:٢٣:٠١١٦:٢٩:٥٣١٦:٤٩:٠٥٢٢:٤٠:١٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٦:٤٨١١:٢٣:١٧١٦:٢٩:٢٩١٦:٤٨:٤٣٢٢:٤٠:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٧:٤٤١١:٢٣:٣٤١٦:٢٩:٠٧١٦:٤٨:٢٤٢٢:٤٠:٤٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٨:٤٠١١:٢٣:٥٢١٦:٢٨:٤٨١٦:٤٨:٠٦٢٢:٤٠:٥٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٩:٣٥١١:٢٤:١٠١٦:٢٨:٢٩١٦:٤٧:٥٠٢٢:٤١:١٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٠:٣٠١١:٢٤:٢٩١٦:٢٨:١٣١٦:٤٧:٣٦٢٢:٤١:٢٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢١:٢٥١١:٢٤:٤٩١٦:٢٧:٥٩١٦:٤٧:٢٤٢٢:٤١:٤٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٢:١٩١١:٢٥:١٠١٦:٢٧:٤٧١٦:٤٧:١٣٢٢:٤٢:٠١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٣:١٣١١:٢٥:٣١١٦:٢٧:٣٦١٦:٤٧:٠٥٢٢:٤٢:١٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٤:٠٦١١:٢٥:٥٣١٦:٢٧:٢٧١٦:٤٦:٥٨٢٢:٤٢:٣٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٤:٥٨١١:٢٦:١٥١٦:٢٧:٢١١٦:٤٦:٥٣٢٢:٤٢:٥٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٥:٥٠١١:٢٦:٣٩١٦:٢٧:١٦١٦:٤٦:٥٠٢٢:٤٣:١٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٦:٤١١١:٢٧:٠٢١٦:٢٧:١٣١٦:٤٦:٤٩٢٢:٤٣:٣٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٧:٣١١١:٢٧:٢٧١٦:٢٧:١٢١٦:٤٦:٤٩٢٢:٤٤:٠٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٨:٢١١١:٢٧:٥٢١٦:٢٧:١٣١٦:٤٦:٥٢٢٢:٤٤:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٩:٠٩١١:٢٨:١٧١٦:٢٧:١٦١٦:٤٦:٥٦٢٢:٤٤:٤٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٩:٥٧١١:٢٨:٤٣١٦:٢٧:٢٠١٦:٤٧:٠٢٢٢:٤٥:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٠:٤٤١١:٢٩:٠٩١٦:٢٧:٢٧١٦:٤٧:١٠٢٢:٤٥:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣١:٢٩١١:٢٩:٣٦١٦:٢٧:٣٥١٦:٤٧:١٩٢٢:٤٥:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٢:١٤١١:٣٠:٠٣١٦:٢٧:٤٥١٦:٤٧:٣١٢٢:٤٦:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٢:٥٨١١:٣٠:٣١١٦:٢٧:٥٧١٦:٤٧:٤٤٢٢:٤٦:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٣:٤٠١١:٣٠:٥٩١٦:٢٨:١١١٦:٤٧:٥٩٢٢:٤٧:١٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٤:٢٢١١:٣١:٢٧١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٨:١٥٢٢:٤٧:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٥:٠٢١١:٣١:٥٦١٦:٢٨:٤٥١٦:٤٨:٣٤٢٢:٤٨:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:٤١١١:٣٢:٢٥١٦:٢٩:٠٤١٦:٤٨:٥٤٢٢:٤٨:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٦:١٩١١:٣٢:٥٤١٦:٢٩:٢٥١٦:٤٩:١٥٢٢:٤٩:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٦:٥٥١١:٣٣:٢٣١٦:٢٩:٤٨١٦:٤٩:٣٩٢٢:٤٩:٣١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٧:٣٠١١:٣٣:٥٣١٦:٣٠:١٣١٦:٥٠:٠٤٢٢:٥٠:٠٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٨:٠٤١١:٣٤:٢٢١٦:٣٠:٣٩١٦:٥٠:٣١٢٢:٥٠:٢٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٨:٣٦١١:٣٤:٥٢١٦:٣١:٠٧١٦:٥٠:٥٩٢٢:٥٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای برون روستای برون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای برون روستای برون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برون

روستای برون بر روی نقشه

روستای برون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برون
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای برون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای برون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برون رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا برون دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق برون
جدول اوقات شرعی امروز فردا برون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق برون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برون
زمان پخش اذان زنده به افق برون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو