جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برون بالا

لیسار | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز برون بالا


اذان صبح: ٠٥:٥٦:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٦:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٢٦:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٢١
نیمه شب: ٢٣:٤١:١٠

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برون بالا (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای برون بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای برون بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برون بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
عاشق تغییر باشید تا این عشق، شما را دگرگون كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برون بالا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برون بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برون بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برون بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برون بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برون بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٧:١٤١٣:١٣:٠٠١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٥:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٢:٤٩٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٤:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٢:٤٠٢٠:٠١:١٤٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٤:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٤:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢٢:١٥١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٣:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٢١:٠٢١٣:١٢:١٣٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٣:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٩:٥١١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٣:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٨:٤١١٣:١١:٥٩٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٢:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٧:٣٢١٣:١١:٥٢٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٢:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٦:٢٤١٣:١١:٤٦٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٢:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٥:١٧١٣:١١:٤٠٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٢:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٤:١٢١٣:١١:٣٥٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢١:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٣:٠٨١٣:١١:٣٠٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢١:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٢:٠٥١٣:١١:٢٦٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢١:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:١١:٠٣١٣:١١:٢٣٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٠:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٤٠٦:١٠:٠٣١٣:١١:٢٠٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٠:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٩:٠٤١٣:١١:١٨٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٠:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٨:٠٧١٣:١١:١٦٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٠:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٧:١١١٣:١١:١٥٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٦:٣٣٠٠:١٩:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٥٠٦:٠٦:١٦١٣:١١:١٥٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٧:٢٩٠٠:١٩:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٥:٢٣١٣:١١:١٥٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:٢٦٠٠:١٩:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٤:٣٢١٣:١١:١٦٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٩:٢١٠٠:١٩:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٣٠٦:٠٣:٤٢١٣:١١:١٧٢٠:١٩:٢٢٢٠:٤٠:١٧٠٠:١٩:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٠٠٦:٠٢:٥٣١٣:١١:١٩٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤١:١٢٠٠:١٩:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٧٠٦:٠٢:٠٧١٣:١١:٢١٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٢:٠٦٠٠:١٨:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٧٠٦:٠١:٢١١٣:١١:٢٤٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤٣:٠٠٠٠:١٨:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٢٨٠٦:٠٠:٣٨١٣:١١:٢٨٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:٥٣٠٠:١٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢١٠٥:٥٩:٥٦١٣:١١:٣٢٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٤:٤٦٠٠:١٨:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٩:١٦١٣:١١:٣٦٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٥:٣٨٠٠:١٨:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٤٠٥:٥٨:٣٧١٣:١١:٤١٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٦:٢٩٠٠:١٨:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برون بالا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای برون بالا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای برون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای برون بالا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢٩:٤٣١٢:١٦:١٣١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٣:٤٩٢٣:٢٩:٥٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٧:١٠٠٧:٣٠:٠١١٢:١٦:٤٣١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٤:٣٠٢٣:٣٠:٢٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٣٠:١٧١٢:١٧:١٢١٧:٠٤:١٣١٧:٢٥:١٣٢٣:٣٠:٥٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٧:٤٦٠٧:٣٠:٣٠١٢:١٧:٤١١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٥:٥٧٢٣:٣١:٣٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٨:٠١٠٧:٣٠:٤٢١٢:١٨:٠٩١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٦:٤٢٢٣:٣٢:٠٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٨:١٥٠٧:٣٠:٥١١٢:١٨:٣٨١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٧:٢٨٢٣:٣٢:٣٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٣٠:٥٩١٢:١٩:٠٦١٧:٠٧:٢١١٧:٢٨:١٦٢٣:٣٢:٥٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٣١:٠٤١٢:١٩:٣٣١٧:٠٨:١٢١٧:٢٩:٠٥٢٣:٣٣:٢٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٨:٤٦٠٧:٣١:٠٨١٢:٢٠:٠٠١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٩:٥٥٢٣:٣٣:٥٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:٥٣٠٧:٣١:٠٩١٢:٢٠:٢٧١٧:٠٩:٥٦١٧:٣٠:٤٧٢٣:٣٤:٢٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:٥٩٠٧:٣١:٠٨١٢:٢٠:٥٣١٧:١٠:٥٠١٧:٣١:٣٩٢٣:٣٤:٥٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٩:٠٢٠٧:٣١:٠٥١٢:٢١:١٩١٧:١١:٤٥١٧:٣٢:٣٢٢٣:٣٥:٢٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٩:٠٤٠٧:٣١:٠٠١٢:٢١:٤٥١٧:١٢:٤٢١٧:٣٣:٢٧٢٣:٣٥:٥٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٩:٠٣٠٧:٣٠:٥٣١٢:٢٢:٠٩١٧:١٣:٣٩١٧:٣٤:٢٢٢٣:٣٦:٢٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٩:٠١٠٧:٣٠:٤٤١٢:٢٢:٣٣١٧:١٤:٣٧١٧:٣٥:١٨٢٣:٣٦:٤٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٥٧٠٧:٣٠:٣٣١٢:٢٢:٥٧١٧:١٥:٣٦١٧:٣٦:١٥٢٣:٣٧:١٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٥٢٠٧:٣٠:١٩١٢:٢٣:٢٠١٧:١٦:٣٦١٧:٣٧:١٣٢٣:٣٧:٤٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٤٤٠٧:٣٠:٠٤١٢:٢٣:٤٢١٧:١٧:٣٧١٧:٣٨:١١٢٣:٣٨:٠٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٩:٤٦١٢:٢٤:٠٤١٧:١٨:٣٨١٧:٣٩:١٠٢٣:٣٨:٣١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٢٣٠٧:٢٩:٢٧١٢:٢٤:٢٥١٧:١٩:٤١١٧:٤٠:١٠٢٣:٣٨:٥٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٩:٠٥١٢:٢٤:٤٦١٧:٢٠:٤٤١٧:٤١:١١٢٣:٣٩:٢٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٨:٤٢١٢:٢٥:٠٥١٧:٢١:٤٧١٧:٤٢:١٢٢٣:٣٩:٤٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٣٩٠٧:٢٨:١٦١٢:٢٥:٢٥١٧:٢٢:٥١١٧:٤٣:١٣٢٣:٤٠:٠٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٢٠٠٧:٢٧:٤٩١٢:٢٥:٤٣١٧:٢٣:٥٦١٧:٤٤:١٦٢٣:٤٠:٢٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٧:٢٠١٢:٢٦:٠١١٧:٢٥:٠١١٧:٤٥:١٨٢٣:٤٠:٤٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٦:٤٨١٢:٢٦:١٧١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٦:٢١٢٣:٤١:١٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٦:١٥١٢:٢٦:٣٤١٧:٢٧:١٣١٧:٤٧:٢٤٢٣:٤١:٣٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٥:٤٠١٢:٢٦:٤٩١٧:٢٨:١٩١٧:٤٨:٢٨٢٣:٤١:٥٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٥:٠٣١٢:٢٧:٠٤١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٩:٣٢٢٣:٤٢:٠٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٥٠٠٧:٢٤:٢٤١٢:٢٧:١٧١٧:٣٠:٣٣١٧:٥٠:٣٦٢٣:٤٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای برون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای برون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای برون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برون بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای برون بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای برون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای برون بالا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٧:٢٠١٢:٢٦:٠١١٧:٢٥:٠١١٧:٤٥:١٨٢٣:٤٠:٤٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٦:٤٨١٢:٢٦:١٧١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٦:٢١٢٣:٤١:١٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٦:١٥١٢:٢٦:٣٤١٧:٢٧:١٣١٧:٤٧:٢٤٢٣:٤١:٣٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٥:٤٠١٢:٢٦:٤٩١٧:٢٨:١٩١٧:٤٨:٢٨٢٣:٤١:٥٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٥:٠٣١٢:٢٧:٠٤١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٩:٣٢٢٣:٤٢:٠٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٠٠٧:٢٤:٢٤١٢:٢٧:١٧١٧:٣٠:٣٣١٧:٥٠:٣٦٢٣:٤٢:٢٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٩٠٧:٢٣:٤٤١٢:٢٧:٣٠١٧:٣١:٤٠١٧:٥١:٤١٢٣:٤٢:٤٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٣:٠١١٢:٢٧:٤٣١٧:٣٢:٤٧١٧:٥٢:٤٥٢٣:٤٢:٥٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١١٠٧:٢٢:١٧١٢:٢٧:٥٤١٧:٣٣:٥٥١٧:٥٣:٥٠٢٣:٤٣:١٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٤٠٧:٢١:٣١١٢:٢٨:٠٤١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٤:٥٤٢٣:٤٣:٢٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٥٠٧:٢٠:٤٣١٢:٢٨:١٤١٧:٣٦:١٠١٧:٥٥:٥٩٢٣:٤٣:٤٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٥٠٧:١٩:٥٤١٢:٢٨:٢٣١٧:٣٧:١٧١٧:٥٧:٠٤٢٣:٤٣:٥٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٣٠٧:١٩:٠٣١٢:٢٨:٣١١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٨:٠٩٢٣:٤٤:٠٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١٨:١٠١٢:٢٨:٣٨١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٩:١٤٢٣:٤٤:١٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٤٠٧:١٧:١٦١٢:٢٨:٤٥١٧:٤٠:٤٠١٨:٠٠:١٨٢٣:٤٤:٢٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٦٠٧:١٦:٢٠١٢:٢٨:٥٠١٧:٤١:٤٧١٨:٠١:٢٣٢٣:٤٤:٣٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٧٠٧:١٥:٢٣١٢:٢٨:٥٥١٧:٤٢:٥٤١٨:٠٢:٢٧٢٣:٤٤:٤٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١٤:٢٤١٢:٢٨:٥٩١٧:٤٤:٠١١٨:٠٣:٣٢٢٣:٤٤:٥٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٣:٢٤١٢:٢٩:٠٢١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٤:٣٦٢٣:٤٤:٥٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:١٢:٢٢١٢:٢٩:٠٤١٧:٤٦:١٥١٨:٠٥:٤٠٢٣:٤٥:٠٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٦٠٧:١١:١٩١٢:٢٩:٠٦١٧:٤٧:٢١١٨:٠٦:٤٤٢٣:٤٥:١٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:١٠:١٥١٢:٢٩:٠٦١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٧:٤٨٢٣:٤٥:١٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٩:٠٩١٢:٢٩:٠٦١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٨:٥٢٢٣:٤٥:١٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٨:٠٢١٢:٢٩:٠٦١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٩:٥٥٢٣:٤٥:١٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٦:٥٣١٢:٢٩:٠٤١٧:٥١:٤٥١٨:١٠:٥٩٢٣:٤٥:٢١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٥:٤٤١٢:٢٩:٠٢١٧:٥٢:٥٠١٨:١٢:٠٢٢٣:٤٥:٢١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٤:٣٣١٢:٢٨:٥٩١٧:٥٣:٥٥١٨:١٣:٠٥٢٣:٤٥:٢١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠٣:٢١١٢:٢٨:٥٥١٧:٥٥:٠٠١٨:١٤:٠٧٢٣:٤٥:٢٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٢:٠٩١٢:٢٨:٥١١٧:٥٦:٠٥١٨:١٥:١٠٢٣:٤٥:١٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣١٠٧:٠٠:٥٥١٢:٢٨:٤٦١٧:٥٧:٠٩١٨:١٦:١٢٢٣:٤٥:١٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای برون بالا روستای برون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای برون بالا روستای برون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برون بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برون بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برون بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برون بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برون بالا

روستای برون بالا بر روی نقشه

روستای برون بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برون بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برون بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برون بالا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای برون بالا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای برون بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برون بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برون بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برون بالا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق برون بالا
زمان پخش اذان مستقیم به افق برون بالا
جدول اوقات شرعی امروز فردا برون بالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برون بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برون بالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برون بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برون بالا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برون بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برون بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو