جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای برون بالا

لیسار | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز برون بالا

اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٢١:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:٠٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٠٧

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برون بالا (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای برون بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای برون بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برون بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
اگر بخواهید، می توانید هر گونه احساس بیزاری، افسوس و خشم را از خود دور كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برون بالا

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برون بالا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برون بالا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای برون بالا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برون بالا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان برون بالا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٤١:٠٦١٣:١٥:١٠١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٩:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٩:٤١١٣:١٤:٥٥١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٠٣٠٠:٢٨:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٨:١٧١٣:١٤:٤١١٩:٥١:٤٣٢٠:١١:٠١٠٠:٢٨:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٤:٢٧١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٧:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٥:٣١١٣:١٤:١٤١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٤:١٠١٣:١٤:٠١١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٧:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٣:٤٨١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٦:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٣١:٢٨١٣:١٣:٣٦١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٦:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٣٠:٠٩١٣:١٣:٢٤١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٦:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٨:٥٠١٣:١٣:١٣١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٥:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٧:٣٣١٣:١٣:٠٢١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٥:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٦:١٦١٣:١٢:٥١٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٤:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٢:٤١٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٤:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٣:٤٥١٣:١٢:٣٢٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٤:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٣:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٢١:١٩١٣:١٢:١٤٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٣:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢٣:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥١٠٦:١٨:٥٧١٣:١١:٥٩٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٢:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٧:٤٧١٣:١١:٥٢٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٢:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٦:٣٩١٣:١١:٤٦٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢٢:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٥:٣٢١٣:١١:٤٠٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٢:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٤:٢٧١٣:١١:٣٥٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢١:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٣:٢٢١٣:١١:٣٠٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢١:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٢:١٩١٣:١١:٢٦٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٣١٠٠:٢١:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:١١:١٧١٣:١١:٢٣٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٠:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:١٠:١٧١٣:١١:٢٠٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٠:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٩:١٨١٣:١١:١٨٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢٠:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٨:٢٠١٣:١١:١٦٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٢٠:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٧:٢٤١٣:١١:١٥٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برون بالا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای برون بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای برون بالا

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای برون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای برون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای برون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برون بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای برون بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای برون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای برون بالا

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای برون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای برون بالا روستای برون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای برون بالا روستای برون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای برون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برون بالا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برون بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای برون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برون بالا

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠٩:٥٧١٣:٢١:٢٣٢٠:٣٢:٢٢٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٢٨:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٦:١٠:٤٥١٣:٢١:٢٥٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٢٩:١٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:١١:٣٣١٣:٢١:٢٦٢٠:٣٠:٥١٢٠:٥١:٥٠٠٠:٢٩:٢٤
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٦:١٢:٢٢١٣:٢١:٢٧٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٥٩٠٠:٢٩:٣٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:١٣:١١١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٩:١٣٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٢٩:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:١٤:٠٠١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٨:٢٢٢٠:٤٩:١١٠٠:٣٠:٠١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:١٤:٥٠١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٨:١٥٠٠:٣٠:١٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:١٥:٤٠١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٧:١٧٠٠:٣٠:٢٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٦:١٦:٣٠١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:١٨٠٠:٣٠:٣٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٧:٢٠١٣:٢١:١٧٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٥:١٧٠٠:٣٠:٤٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٨:١١١٣:٢١:١٣٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٤:١٥٠٠:٣٠:٥١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٩:٠٢١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٣:١١٠٠:٣٠:٥٩
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٩:٥٣١٣:٢١:٠٤٢٠:٢١:٤١٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣١:٠٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٢٠:٤٥١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣١:١٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٨٠٦:٢١:٣٦١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٣١:١٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٢٢:٢٨١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣١:٢٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٣:٢٠١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٣١:٢٩
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٢٤:١١١٣:٢٠:٣٠٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٢١٠٠:٣١:٣٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢٠:٢١٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٣١:٣٧
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢٥:٥٥١٣:٢٠:١٢٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣١:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٦:٤٨١٣:٢٠:٠٣٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣١:٤١
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٩:٥٢٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٢٤٠٠:٣١:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٨:٣٢١٣:١٩:٤٢٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣١:٤٣
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٩:٢٤١٣:١٩:٣٠٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٣١:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٣٠:١٦١٣:١٩:١٩٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٣١:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٣١:٠٨١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٣١:٤١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٣٢:٠١١٣:١٨:٥٤٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣١:٣٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣٢:٥٣١٣:١٨:٤٠٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٣١:٣٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٨:٢٦٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٣١:٣٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٨:١٢٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٣١:٢٨
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٥:٢٩١٣:١٧:٥٧١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:١٦٠٠:٣١:٢٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای برون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برون بالا روستای برون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برون بالا روستای برون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برون بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برون بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برون بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برون بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برون بالا

روستای برون بالا بر روی نقشه

روستای برون بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برون بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برون بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برون بالا
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای برون بالا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای برون بالا + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای برون بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برون بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای برون بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برون بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برون بالا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق برون بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برون بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق برون بالا
افق شرعی امروز فردا برون بالا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ برون بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برون بالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برون بالا
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ برون بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برون بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو