جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بروجن

بروجن | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز بروجن

اذان صبح: ٠٥:٢١:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٥٣
اذان ظهر: ١١:٥٣:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٢٧
اذان مغرب: ١٧:١٩:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:١٢

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بروجن (شهرستان بروجن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر بروجن)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر بروجن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بروجن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

اشو
آزادی طلبی ما به این دلیل نیست كه عاشق آزادی هستیم، بلكه در حقیقت، ما خود آزادی هستیم و فقط در آزادی می توانیم رشد كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بروجن

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بروجن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بروجن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بروجن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٥:٠٩١٩:٣٣:٢٥١٩:٥١:١١٠٠:٢٢:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٦:١٢١٣:٠٤:٥٤١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٥٤٠٠:٢٢:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٥:٠٢١٣:٠٤:٤٠١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٣٧٠٠:٢٢:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٢١٠٠:٢١:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٤:١٣١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢١:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٤:٠٠١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٤٨٠٠:٢١:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٠:٢٩١٣:٠٣:٤٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٠:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٣:٣٥١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٠:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٠٠٠٠:٢٠:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٣:١١١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٠:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٩:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٥:٠٥١٣:٠٢:٥٠١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:١٤٠٠:١٩:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٢:٤٠١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٩:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٢:٣١١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٨:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٨:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢١:٠١١٣:٠٢:١٣١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٨:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٨:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٩:٠٥١٣:٠١:٥٨١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٧:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٨:٠٨١٣:٠١:٥١١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٧:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٧:١٣١٣:٠١:٤٥١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٧:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٦:١٨١٣:٠١:٣٩١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٥:٢٥١٣:٠١:٣٤١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٤٣٠٠:١٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٤:٣٣١٣:٠١:٢٩١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٣:٤٢١٣:٠١:٢٥١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٢:٥٣١٣:٠١:٢٢١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٦:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٢:٠٤١٣:٠١:١٩١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٦:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٥٠٦:١١:١٧١٣:٠١:١٧١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٥:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٠:٣١١٣:٠١:١٥١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٤٠٠:١٥:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠١:١٤١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٥٩٠٠:١٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بروجن

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر بروجن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بروجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر بروجن

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بروجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بروجن

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر بروجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بروجن

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بروجن شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بروجن شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بروجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بروجن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بروجن

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٨:٥٨١١:٥٠:٤٩١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٠٣٢٣:٠٩:١١
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٩:٥١١١:٥١:٠٥١٧:٠٢:٠٣١٧:٢٠:٤٤٢٣:٠٩:٢٣
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٠:٤٣١١:٥١:٢١١٧:٠١:٤٤١٧:٢٠:٢٧٢٣:٠٩:٣٦
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤١:٣٦١١:٥١:٣٩١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:١٢٢٣:٠٩:٥٠
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٢:٢٨١١:٥١:٥٧١٧:٠١:١١١٧:١٩:٥٩٢٣:١٠:٠٥
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٣:٢٠١١:٥٢:١٦١٧:٠٠:٥٨١٧:١٩:٤٧٢٣:١٠:٢٠
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٤:١١١١:٥٢:٣٥١٧:٠٠:٤٦١٧:١٩:٣٧٢٣:١٠:٣٧
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٥:٠٢١١:٥٢:٥٥١٧:٠٠:٣٦١٧:١٩:٢٩٢٣:١٠:٥٤
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٥:٥٣١١:٥٣:١٦١٧:٠٠:٢٧١٧:١٩:٢٢٢٣:١١:١٢
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٦:٤٣١١:٥٣:٣٨١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:١٧٢٣:١١:٣٠
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٧:٣٣١١:٥٤:٠٠١٧:٠٠:١٦١٧:١٩:١٤٢٣:١١:٥٠
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٨:٢٢١١:٥٤:٢٣١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:١٣٢٣:١٢:١٠
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٩:١١١١:٥٤:٤٧١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:١٣٢٣:١٢:٣٠
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٩:٥٩١١:٥٥:١١١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:١٦٢٣:١٢:٥٢
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥٠:٤٧١١:٥٥:٣٦١٧:٠٠:١٥١٧:١٩:٢٠٢٣:١٣:١٤
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥١:٣٤١١:٥٦:٠١١٧:٠٠:١٩١٧:١٩:٢٥٢٣:١٣:٣٧
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٢:٢٠١١:٥٦:٢٧١٧:٠٠:٢٦١٧:١٩:٣٣٢٣:١٤:٠١
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٣:٠٥١١:٥٦:٥٣١٧:٠٠:٣٤١٧:١٩:٤٢٢٣:١٤:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٣:٤٩١١:٥٧:٢٠١٧:٠٠:٤٣١٧:١٩:٥٣٢٣:١٤:٤٩
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٤:٣٣١١:٥٧:٤٧١٧:٠٠:٥٥١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٥:١٥
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٥:١٥١١:٥٨:١٥١٧:٠١:٠٨١٧:٢٠:١٩٢٣:١٥:٤١
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٥:٥٧١١:٥٨:٤٣١٧:٠١:٢٣١٧:٢٠:٣٥٢٣:١٦:٠٧
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٦:٣٨١١:٥٩:١١١٧:٠١:٤٠١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٦:٣٤
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٧:١٨١١:٥٩:٤٠١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:١٢٢٣:١٧:٠١
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٧:٥٦١٢:٠٠:٠٩١٧:٠٢:١٨١٧:٢١:٣٢٢٣:١٧:٢٩
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٨:٣٣١٢:٠٠:٣٨١٧:٠٢:٤٠١٧:٢١:٥٤٢٣:١٧:٥٧
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٩:١٠١٢:٠١:٠٧١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٢:١٨٢٣:١٨:٢٦
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٨٠٦:٥٩:٤٥١٢:٠١:٣٧١٧:٠٣:٢٨١٧:٢٢:٤٣٢٣:١٨:٥٤
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٠:١٨١٢:٠٢:٠٧١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٣:١٠٢٣:١٩:٢٣
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٣٠٧:٠٠:٥٠١٢:٠٢:٣٧١٧:٠٤:٢٢١٧:٢٣:٣٨٢٣:١٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بروجن شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بروجن شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بروجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بروجن

بُروجن یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری، ایران است. بروجن در بخش مرکزی شهرستان بروجن واقع است. این شهر در دشتی به وسعت حدود ۵۸۰ کیلومتر مربع در شرقی‌ترین نقطه استان قرار گرفته‌است

شهر بروجن در ویکیپدیا

شهر بروجن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بروجن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بروجن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بروجن بر روی نقشه

شهر بروجن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بروجن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بروجن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بروجن
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بروجن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بروجن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بروجن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ بروجن دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بروجن
افق شرعی امروز فردا بروجن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بروجن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بروجن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بروجن دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بروجن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بروجن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بروجن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو