جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بروجن

بروجن | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز بروجن

اذان صبح: ٠٤:٢٧:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:١٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:١١

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بروجن (شهرستان بروجن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر بروجن)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بروجن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بروجن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
كم راحت‌ترین مردم كسی است كه بخیل است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بروجن

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بروجن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بروجن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بروجن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٥:٠٩١٩:٣٣:٢٥١٩:٥١:١١٠٠:٢٢:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٦:١٢١٣:٠٤:٥٤١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٥٤٠٠:٢٢:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٥:٠٢١٣:٠٤:٤٠١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٣٧٠٠:٢٢:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٢١٠٠:٢١:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٤:١٣١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢١:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٤:٠٠١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٤٨٠٠:٢١:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٠:٢٩١٣:٠٣:٤٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٠:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٣:٣٥١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٠:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٠٠٠٠:٢٠:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٣:١١١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٠:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٩:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٥:٠٥١٣:٠٢:٥٠١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:١٤٠٠:١٩:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٢:٤٠١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٩:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٢:٣١١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٨:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٨:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢١:٠١١٣:٠٢:١٣١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٨:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٨:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٩:٠٥١٣:٠١:٥٨١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٧:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٨:٠٨١٣:٠١:٥١١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٧:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٧:١٣١٣:٠١:٤٥١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٧:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٦:١٨١٣:٠١:٣٩١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٥:٢٥١٣:٠١:٣٤١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٤٣٠٠:١٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٤:٣٣١٣:٠١:٢٩١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٣:٤٢١٣:٠١:٢٥١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٢:٥٣١٣:٠١:٢٢١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٦:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٢:٠٤١٣:٠١:١٩١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٦:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٥٠٦:١١:١٧١٣:٠١:١٧١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٥:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٠:٣١١٣:٠١:١٥١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٤٠٠:١٥:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠١:١٤١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٥٩٠٠:١٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بروجن

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بروجن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بروجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بروجن

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بروجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بروجن

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بروجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بروجن

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بروجن شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بروجن شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بروجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بروجن

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بروجن

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠٦:٤٥٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٤:٠١٠٠:١٧:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:١٢٠٠:١٧:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٧:١١٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٢٢٠٠:١٨:١١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٣٠٠٠:١٨:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٣٧٠٠:١٨:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٤٣٠٠:١٨:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠١:٠٨١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٤٦٠٠:١٩:٠٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٨:١٥٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٤٨٠٠:١٩:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠١:٥١١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٤٩٠٠:١٩:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٤٨٠٠:١٩:٥٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٠:١٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٩:٠١٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٤١٠٠:٢٠:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٩:١٢٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٠:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٠:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢١:١١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢١:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢١:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٥:٥٠١٣:١٠:٠٢٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢١:٥٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٦:٢١١٣:١٠:١٠٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٢:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٦:٥٣١٣:١٠:١٩٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٢:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٠:٢٧٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٢:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٠:٣٤٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٢:٥٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٨:٣١١٣:١٠:٤١٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٣:٠٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٩:٠٥١٣:١٠:٤٨٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٣:٢٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٩:٤٠١٣:١٠:٥٤٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٣:٣٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:١٠:١٥١٣:١١:٠٠٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٣:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٠:٥١١٣:١١:٠٥٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٣:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١١:٢٧١٣:١١:٠٩٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٤:١١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٢:٠٣١٣:١١:١٣٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٤:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٢:٤٠١٣:١١:١٧٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٤:٣٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٣:١٨١٣:١١:٢٠٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بروجن شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بروجن شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بروجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بروجن

بُروجن یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری، ایران است. بروجن در بخش مرکزی شهرستان بروجن واقع است. این شهر در دشتی به وسعت حدود ۵۸۰ کیلومتر مربع در شرقی‌ترین نقطه استان قرار گرفته‌است

شهر بروجن در ویکیپدیا

شهر بروجن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بروجن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بروجن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بروجن بر روی نقشه

شهر بروجن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بروجن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بروجن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بروجن
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بروجن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بروجن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بروجن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بروجن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بروجن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بروجن
زمان پخش اذان آنلاین به افق بروجن
افق شرعی امروز فردا بروجن دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بروجن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بروجن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بروجن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بروجن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو