جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بروجن

بروجن | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز بروجن


اذان صبح: ٠٥:٠٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٥:١٩

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بروجن (شهرستان بروجن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر بروجن)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بروجن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بروجن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

فرانسوا ولتر
بهترین راه برای جلب نیكی، رفع بدی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بروجن

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بروجن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بروجن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بروجن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٩:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٢:٣٩١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٥٥٠٠:١٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٢:٢١١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٢:١٢١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٨:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٧:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٨:٥٢١٣:٠١:٥٧١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٥٥٠٠:١٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:٥١١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٧:٠١١٣:٠١:٤٥١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٧:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٦:٠٧١٣:٠١:٣٩١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٧:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٥:١٤١٣:٠١:٣٤١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٦:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٤:٢٢١٣:٠١:٢٩١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٦:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٣:٣١١٣:٠١:٢٥١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٦:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٢:٤٢١٣:٠١:٢٢١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٦:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٤٠٦:١١:٥٣١٣:٠١:١٩١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٦:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١١:٠٦١٣:٠١:١٧١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٥:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٠:٢٠١٣:٠١:١٥١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٢٥٠٠:١٥:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠١:١٤١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:١٠٠٠:١٥:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠١:١٤١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٨:١١١٣:٠١:١٤١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٥:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠١:١٤١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٥:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٦:٥١١٣:٠١:١٦١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٥:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٦:١٣١٣:٠١:١٧١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠١:٢٠١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠١:٢٣١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:١٦٠٠:١٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠١:٢٦١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٤:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠١:٣٠١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٤١٠٠:١٤:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٤:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بروجن

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بروجن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بروجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بروجن

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بروجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بروجن

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بروجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بروجن

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٤:١٤١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٥:١٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٤:٥٢١٣:٠٧:٢١١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:١٢٠٠:٢٥:١٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٧:٠٤١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٠٠٠٠:٢٥:٠٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥١٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٦:٤٨١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٤٧٠٠:٢٤:٥٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٦:٤٥١٣:٠٦:٣١١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٣٣٠٠:٢٤:٤٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٧:٢٣١٣:٠٦:١٣١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٤:٢٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٥:٥٦١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٠٤٠٠:٢٤:١٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٨:٣٨١٣:٠٥:٣٨١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٤٨٠٠:٢٤:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٣٩:١٥١٣:٠٥:١٩١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٢٠٠:٢٣:٥٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٣٩:٥٢١٣:٠٥:٠٠١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:١٦٠٠:٢٣:٣٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٠:٢٩١٣:٠٤:٤١١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٥٩٠٠:٢٣:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤١:٠٦١٣:٠٤:٢٢١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٤٢٠٠:٢٣:١١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤١:٤٣١٣:٠٤:٠٢١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٢٥٠٠:٢٢:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٢:٢٠١٣:٠٣:٤٣١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٢:٠٧٠٠:٢٢:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٢:٥٧١٣:٠٣:٢٢١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٤٨٠٠:٢٢:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٣:٣٣١٣:٠٣:٠٢١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٣٠٠٠:٢٢:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٤:١٠١٣:٠٢:٤١١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:١١٠٠:٢١:٥٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٤:٤٦١٣:٠٢:٢١١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:٥٢٠٠:٢١:٣٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٥:٢٣١٣:٠٢:٠٠١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:٣٢٠٠:٢١:٢٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٥:٥٩١٣:٠١:٣٩١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:١٣٠٠:٢١:٠٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٤٦:٣٥١٣:٠١:١٧١٩:١٥:٣٠١٩:٣٢:٥٣٠٠:٢٠:٤٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٤٧:١٢١٣:٠٠:٥٦١٩:١٤:١١١٩:٣١:٣٣٠٠:٢٠:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٤٧:٤٨١٣:٠٠:٣٥١٩:١٢:٥١١٩:٣٠:١٣٠٠:٢٠:١٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٤٨:٢٥١٣:٠٠:١٣١٩:١١:٣٢١٩:٢٨:٥٣٠٠:١٩:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٤٩:٠١١٢:٥٩:٥٢١٩:١٠:١٣١٩:٢٧:٣٣٠٠:١٩:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٤٩:٣٧١٢:٥٩:٣٠١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٦:١٣٠٠:١٩:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٠:١٤١٢:٥٩:٠٩١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٤:٥٣٠٠:١٨:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٠:٥١١٢:٥٨:٤٧١٩:٠٦:١٤١٩:٢٣:٣٢٠٠:١٨:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥١:٢٧١٢:٥٨:٢٦١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٢:١٢٠٠:١٨:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٢:٠٤١٢:٥٨:٠٥١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٠:٥٣٢٣:٤٨:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٢:٤١١١:٥٧:٤٣١٨:٠٢:١٦١٨:١٩:٣٣٢٣:١٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بروجن شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بروجن شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بروجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بروجن

بُروجن یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری، ایران است. بروجن در بخش مرکزی شهرستان بروجن واقع است. این شهر در دشتی به وسعت حدود ۵۸۰ کیلومتر مربع در شرقی‌ترین نقطه استان قرار گرفته‌است

شهر بروجن در ویکیپدیا

شهر بروجن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بروجن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بروجن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بروجن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بروجن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بروجن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بروجن
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بروجن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بروجن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بروجن رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بروجن
افق شرعی امروز فردا بروجن دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بروجن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بروجن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بروجن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بروجن
جدول اوقات شرعی امروز فردا بروجن دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بروجن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بروجن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو