جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بروجن

بروجن | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز بروجن


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٢

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بروجن (شهرستان بروجن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر بروجن)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بروجن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بروجن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
آنچه كه ما را از شناسایی شایستگی‌ها و موهبت‌های ذاتی خویش باز می‌دارد، رفتار نه چندان خوبی‌ست كه با خود داریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بروجن

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بروجن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بروجن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بروجن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٩:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٢:٣٩١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٥٥٠٠:١٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٢:٢١١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٢:١٢١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٨:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٧:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٨:٥٢١٣:٠١:٥٧١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٥٥٠٠:١٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:٥١١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٧:٠١١٣:٠١:٤٥١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٧:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٦:٠٧١٣:٠١:٣٩١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٧:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٥:١٤١٣:٠١:٣٤١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٦:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٤:٢٢١٣:٠١:٢٩١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٦:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٣:٣١١٣:٠١:٢٥١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٦:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٢:٤٢١٣:٠١:٢٢١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٦:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٤٠٦:١١:٥٣١٣:٠١:١٩١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٦:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١١:٠٦١٣:٠١:١٧١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٥:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٠:٢٠١٣:٠١:١٥١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٢٥٠٠:١٥:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠١:١٤١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:١٠٠٠:١٥:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠١:١٤١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٨:١١١٣:٠١:١٤١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٥:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠١:١٤١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٥:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٦:٥١١٣:٠١:١٦١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٥:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٦:١٣١٣:٠١:١٧١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠١:٢٠١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠١:٢٣١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:١٦٠٠:١٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠١:٢٦١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٤:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠١:٣٠١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٤١٠٠:١٤:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٤:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بروجن

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بروجن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بروجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بروجن

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بروجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بروجن

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر بروجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بروجن

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠١:٣١١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٥١٠٠:١٤:٣٥
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٣:١٨١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٤:٣٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠١:٤١٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٤:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٢:٢١١٣:٠١:٤٧٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٤:٢٨
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠١:٥٥١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٣٥٠٠:١٤:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠١:٣١١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:١٤٠٠:١٤:٢٧
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠١:٠٨١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٤:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٣١٠٠:١٤:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٤:٣٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٤٦٠٠:١٤:٣٢
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٤:٣٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٥٨٠٠:١٤:٣٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٩:٢١١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١٤:٤٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٤:٤٨
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٣٩٠٠:١٤:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:١١٠٠:١٥:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٥:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:١١٠٠:١٥:١٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٥:٢٢
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٤:١٦٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٥:٣٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٤:٢٨٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٥:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٤:٤٠٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:٠٠٠٠:١٥:٤٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٤:٥٣٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٥:٥٨
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٥:٠٥٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٦:٠٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٥:١٨٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٢:٠٩٠٠:١٦:١٩
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٥:٣١٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٢٩٠٠:١٦:٣٠
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٤٨٠٠:١٦:٤٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٥:٥٦٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٦:٥٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٦:٠٩٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٢٢٠٠:١٧:٠٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٦:٢٢٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٧:١٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٦:٣٥٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بروجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بروجن شهر بروجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بروجن شهر بروجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بروجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بروجن

بُروجن یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری، ایران است. بروجن در بخش مرکزی شهرستان بروجن واقع است. این شهر در دشتی به وسعت حدود ۵۸۰ کیلومتر مربع در شرقی‌ترین نقطه استان قرار گرفته‌است

شهر بروجن در ویکیپدیا

شهر بروجن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بروجن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بروجن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بروجن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بروجن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بروجن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بروجن
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر بروجن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بروجن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بروجن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بروجن رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بروجن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بروجن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بروجن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بروجن
زمان پخش اذان آنلاین به افق بروجن
جدول اوقات شرعی امروز فردا بروجن دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بروجن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بروجن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بروجن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو