جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بروجرد

بروجرد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز بروجرد


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٢٣:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:٠٧
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بروجرد (شهرستان بروجرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر بروجرد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بروجرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بروجرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بوك مینستر فولر
شما هرگز قادر به آموختن كم و اندك نخواهید بود، تنها می توان بیشتر و بیشتر یاد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بروجرد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بروجرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجرد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بروجرد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجرد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بروجرد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٥:١٣١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٣١:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٤:١٧١٣:١٤:٥٩١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٣١:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٣:٠٣١٣:١٤:٤٥١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:١٤٠٠:٣١:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤١:٤٩١٣:١٤:٣١١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٣٠:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٠:٣٦١٣:١٤:١٧١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٣٠:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٩:٢٤١٣:١٤:٠٤١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٣٠:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٨:١٣١٣:١٣:٥٢١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٩:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٧:٠٢١٣:١٣:٣٩١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٩:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٣:٢٨١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:٢٩:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٣:١٦١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٨:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٣:٠٥١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤١٠٠:٢٨:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٢:٥٥١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٨:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣١:٢١١٣:١٢:٤٥١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:١٨٠٠:٢٧:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٠:١٦١٣:١٢:٣٥١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٧:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٩:١١١٣:١٢:٢٦١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٧:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٢:١٨١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٧:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٢:١٠١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٦:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٢:٠٢١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٦:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٥:٠٣١٣:١١:٥٦١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٦:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٤:٠٤١٣:١١:٤٩٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٥:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٣:٠٦١٣:١١:٤٤٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٥:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٢:٠٩١٣:١١:٣٩٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢١:١٣١٣:١١:٣٤٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٥:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٠:١٩١٣:١١:٣٠٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٥:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٩:٢٥١٣:١١:٢٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢٤:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٨:٣٣١٣:١١:٢٤٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٤:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٧:٤٢١٣:١١:٢٢٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٦:٥٣١٣:١١:٢٠٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٢٤:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٦:٠٥١٣:١١:١٩٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بروجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بروجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بروجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بروجرد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بروجرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بروجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بروجرد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بروجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بروجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بروجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بروجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بروجرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بروجرد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٩:٤٥١٣:١١:٣٥٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٢:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٩:١٢١٣:١١:٤٠٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٢:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٨:٣٩١٣:١١:٤٥٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٢:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٨:٠٩١٣:١١:٥١٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٢:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٧:٤٠١٣:١١:٥٧٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢٢:٤٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٧:١٢١٣:١٢:٠٣٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢٢:٤٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٦:٤٧١٣:١٢:١٠٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٢٢:٤٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٦:٢٢١٣:١٢:١٨٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٢:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٥:٥٩١٣:١٢:٢٦٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:١٨٠٠:٢٢:٤٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٥:٣٨١٣:١٢:٣٤٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٢٢:٤٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٥:١٨١٣:١٢:٤٣٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٢٢:٤٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٥:٠٠١٣:١٢:٥٢٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤١:١٣٠٠:٢٢:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٤:٤٤١٣:١٣:٠١٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:٥٠٠٠:٢٢:٥٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٤:٢٩١٣:١٣:١١٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٢٢:٥٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٤:١٦١٣:١٣:٢٢٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٢٣:٠٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٤:٠٤١٣:١٣:٣٢٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٢٣:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٣:٥٤١٣:١٣:٤٣٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٤:٠٧٠٠:٢٣:١٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٣:٥٤٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٢٣:١٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٣:٣٨١٣:١٤:٠٥٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٥:٠٩٠٠:٢٣:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠٣:٣٣١٣:١٤:١٧٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٢٣:٣٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٤:٢٩٢٠:٢٥:٣٨٢٠:٤٦:٠٦٠٠:٢٣:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٣:٢٧١٣:١٤:٤١٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٢٣:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٦:٠٣:٢٦١٣:١٤:٥٣٢٠:٢٦:٢٨٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٢٤:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٣:٢٧١٣:١٥:٠٦٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٢٤:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٥:١٩٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٢٤:٢٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٦:٠٣:٣٣١٣:١٥:٣٢٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٨:٠٧٠٠:٢٤:٣١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٥:٤٥٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٢٤:٤٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٦:٠٣:٤٦١٣:١٥:٥٨٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٢٤:٥٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٣:٥٤١٣:١٦:١١٢٠:٢٨:٢٩٢٠:٤٩:٠٣٠٠:٢٥:٠٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٤:٠٤١٣:١٦:٢٤٢٠:٢٨:٤٥٢٠:٤٩:١٩٠٠:٢٥:٢٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٤:١٥١٣:١٦:٣٧٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٢٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بروجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بروجرد شهر بروجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بروجرد شهر بروجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بروجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بروجرد

بُروجـِرد مرکز شهرستان بروجرد، دومین شهر پرجمعیت استان لرستان و سی و نهمین شهر پرجمعیت ایران است. این شهر در شمال دشتی حاصلخیز به نام سیلاخور قرار گرفته و قله‌های مرتفع گرّین از مجموعه رشته کوه‌های زاگرس، شمال غربی تا جنوب شرقی آن را دربر گرفته‌اند

شهر بروجرد در ویکیپدیا

شهر بروجرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بروجرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بروجرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بروجرد بر روی نقشه

شهر بروجرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بروجرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بروجرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بروجرد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بروجرد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بروجرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بروجرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بروجرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بروجرد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بروجرد
زمان پخش اذان آنلاین به افق بروجرد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بروجرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بروجرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا بروجرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بروجرد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بروجرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بروجرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بروجرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو