جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بروجرد

بروجرد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز بروجرد


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٥٤
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٢٧

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بروجرد (شهرستان بروجرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر بروجرد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بروجرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بروجرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلبرت انیشتین
پی بردن به اسرار اتم برای من آسانتر از درك مكنونات [ =نهان داشته های ] یك زن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بروجرد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بروجرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بروجرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروجرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بروجرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٣:١٩١٣:١٣:٠٣١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٢:١٢١٣:١٢:٥٣١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٤٢٠٠:٢٨:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣١:٠٦١٣:١٢:٤٣١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٣١٠٠:٢٧:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٠:٠١١٣:١٢:٣٤١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٧:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٨:٥٧١٣:١٢:٢٥١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٧:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٢:١٧١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٦:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٦:٥١١٣:١٢:٠٩١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٦:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٢:٠٢١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٦:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٤:٥٠١٣:١١:٥٥١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٦:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٣:٥١١٣:١١:٤٩٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٥:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٢:٥٣١٣:١١:٤٤٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٥:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢١:٥٦١٣:١١:٣٩٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٥:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢١:٠١١٣:١١:٣٤٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٥:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٠:٠٧١٣:١١:٣٠٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٥:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٩:١٣١٣:١١:٢٧٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٤:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٨:٢١١٣:١١:٢٤٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٤:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٧:٣١١٣:١١:٢٢٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٤:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:٤٢١٣:١١:٢٠٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٤:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٥:٥٤١٣:١١:١٩٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٥:٠٧١٣:١١:١٨٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٢٣:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٤:٢٢١٣:١١:١٨٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٣:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٣:٣٨١٣:١١:١٩٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٢:٥٥١٣:١١:٢٠٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢٣:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٢:١٤١٣:١١:٢٢٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١١:٣٥١٣:١١:٢٥٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٠:٥٧١٣:١١:٢٨٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٣:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٠:٢٠١٣:١١:٣١٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢٣:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٩:٤٥١٣:١١:٣٥٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٢:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٩:١٢١٣:١١:٤٠٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٢:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٨:٣٩١٣:١١:٤٥٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٢:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بروجرد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر بروجرد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بروجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر بروجرد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:٣٩٠٧:١٥:٢٨١٢:٢٧:٣٤١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٨:٥٣٢٣:٤٥:٠٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٤:٥٤١٢:٢٧:٤٦١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٩:٥٠٢٣:٤٥:٢٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:٤٥٠٧:١٤:١٨١٢:٢٧:٥٨١٧:٤١:٥٩١٨:٠٠:٤٧٢٣:٤٥:٣٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٣:٤٠١٢:٢٨:٠٨١٧:٤٢:٥٨١٨:٠١:٤٤٢٣:٤٥:٥١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٤٤٠٧:١٣:٠١١٢:٢٨:١٨١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٢:٤١٢٣:٤٦:٠٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٨:١١٠٧:١٢:٢٠١٢:٢٨:٢٧١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٣:٣٧٢٣:٤٦:١٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١١:٣٧١٢:٢٨:٣٥١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٤:٣٤٢٣:٤٦:٢٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٧:٠١٠٧:١٠:٥٣١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٥:٣٠٢٣:٤٦:٣٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٦:٢٣٠٧:١٠:٠٨١٢:٢٨:٤٨١٧:٤٧:٥٢١٨:٠٦:٢٦٢٣:٤٦:٤٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٥:٤٤٠٧:٠٩:٢١١٢:٢٨:٥٤١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٧:٢٢٢٣:٤٦:٥٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:٠٣٠٧:٠٨:٣٣١٢:٢٨:٥٨١٧:٤٩:٤٨١٨:٠٨:١٨٢٣:٤٧:٠٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٧:٤٣١٢:٢٩:٠٢١٧:٥٠:٤٦١٨:٠٩:١٤٢٣:٤٧:١٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٣٧٠٧:٠٦:٥٢١٢:٢٩:٠٥١٧:٥١:٤٤١٨:١٠:٠٩٢٣:٤٧:١٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٥:٥٩١٢:٢٩:٠٨١٧:٥٢:٤١١٨:١١:٠٥٢٣:٤٧:٢٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٥:٠٥١٢:٢٩:٠٩١٧:٥٣:٣٨١٨:١٢:٠٠٢٣:٤٧:٢٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٤:١٠١٢:٢٩:١٠١٧:٥٤:٣٥١٨:١٢:٥٤٢٣:٤٧:٣١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠٣:١٤١٢:٢٩:١٠١٧:٥٥:٣٢١٨:١٣:٤٩٢٣:٤٧:٣٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠٢:١٦١٢:٢٩:٠٩١٧:٥٦:٢٨١٨:١٤:٤٣٢٣:٤٧:٣٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠١:١٧١٢:٢٩:٠٨١٧:٥٧:٢٤١٨:١٥:٣٧٢٣:٤٧:٣٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٠:١٨١٢:٢٩:٠٥١٧:٥٨:٢٠١٨:١٦:٣١٢٣:٤٧:٣٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:٥٥٠٦:٥٩:١٦١٢:٢٩:٠٣١٧:٥٩:١٥١٨:١٧:٢٥٢٣:٤٧:٣٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:٥٨٠٦:٥٨:١٤١٢:٢٨:٥٩١٨:٠٠:١٠١٨:١٨:١٨٢٣:٤٧:٣٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٧:١١١٢:٢٨:٥٥١٨:٠١:٠٥١٨:١٩:١١٢٣:٤٧:٣٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٦:٠٧١٢:٢٨:٥٠١٨:٠٢:٠٠١٨:٢٠:٠٤٢٣:٤٧:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٥:٠٢١٢:٢٨:٤٤١٨:٠٢:٥٤١٨:٢٠:٥٦٢٣:٤٧:٢٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٣:٥٦١٢:٢٨:٣٨١٨:٠٣:٤٨١٨:٢١:٤٨٢٣:٤٧:٢٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٢:٤٨١٢:٢٨:٣١١٨:٠٤:٤١١٨:٢٢:٤٠٢٣:٤٧:١٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥١:٤٠١٢:٢٨:٢٣١٨:٠٥:٣٤١٨:٢٣:٣٢٢٣:٤٧:١١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٠:٣١١٢:٢٨:١٥١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٤:٢٣٢٣:٤٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر بروجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بروجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بروجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بروجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بروجرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بروجرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروجرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بروجرد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٥:٠٢١٢:٢٨:٤٤١٨:٠٢:٥٤١٨:٢٠:٥٦٢٣:٤٧:٢٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٣:٥٦١٢:٢٨:٣٨١٨:٠٣:٤٨١٨:٢١:٤٨٢٣:٤٧:٢٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٢:٤٨١٢:٢٨:٣١١٨:٠٤:٤١١٨:٢٢:٤٠٢٣:٤٧:١٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥١:٤٠١٢:٢٨:٢٣١٨:٠٥:٣٤١٨:٢٣:٣٢٢٣:٤٧:١١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٠:٣١١٢:٢٨:١٥١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٤:٢٣٢٣:٤٧:٠٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٤٩:٢٢١٢:٢٨:٠٦١٨:٠٧:٢٠١٨:٢٥:١٤٢٣:٤٦:٥٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٤٨:١١١٢:٢٧:٥٧١٨:٠٨:١٢١٨:٢٦:٠٥٢٣:٤٦:٤٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٦:٥٩١٢:٢٧:٤٧١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٦:٥٦٢٣:٤٦:٤٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٥:٤٧١٢:٢٧:٣٦١٨:٠٩:٥٥١٨:٢٧:٤٦٢٣:٤٦:٣٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٤:٣٤١٢:٢٧:٢٥١٨:١٠:٤٦١٨:٢٨:٣٦٢٣:٤٦:٢٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٣:٢١١٢:٢٧:١٤١٨:١١:٣٧١٨:٢٩:٢٥٢٣:٤٦:٠٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٢:٠٦١٢:٢٧:٠٢١٨:١٢:٢٧١٨:٣٠:١٤٢٣:٤٥:٥٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٠:٥١١٢:٢٦:٤٩١٨:١٣:١٧١٨:٣١:٠٤٢٣:٤٥:٤٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٣٩:٣٥١٢:٢٦:٣٦١٨:١٤:٠٦١٨:٣١:٥٢٢٣:٤٥:٣٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٨:١٩١٢:٢٦:٢٢١٨:١٤:٥٦١٨:٣٢:٤١٢٣:٤٥:١٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٧:٠٢١٢:٢٦:٠٨١٨:١٥:٤٥١٨:٣٣:٢٩٢٣:٤٥:٠٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٥:٤٥١٢:٢٥:٥٤١٨:١٦:٣٤١٨:٣٤:١٧٢٣:٤٤:٥٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٤:٢٧١٢:٢٥:٣٩١٨:١٧:٢٢١٨:٣٥:٠٥٢٣:٤٤:٣٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٣:٠٩١٢:٢٥:٢٤١٨:١٨:١٠١٨:٣٥:٥٣٢٣:٤٤:١٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣١:٥٠١٢:٢٥:٠٨١٨:١٨:٥٨١٨:٣٦:٤٠٢٣:٤٤:٠٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٠:٣١١٢:٢٤:٥٣١٨:١٩:٤٦١٨:٣٧:٢٧٢٣:٤٣:٤٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٩:١٢١٢:٢٤:٣٧١٨:٢٠:٣٣١٨:٣٨:١٤٢٣:٤٣:٢٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٧:٥٢١٢:٢٤:٢٠١٨:٢١:٢٠١٨:٣٩:٠١٢٣:٤٣:١١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٦:٣٢١٢:٢٤:٠٤١٨:٢٢:٠٧١٨:٣٩:٤٨٢٣:٤٢:٥٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٥:١١١٢:٢٣:٤٧١٨:٢٢:٥٤١٨:٤٠:٣٥٢٣:٤٢:٣٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٣:٥١١٢:٢٣:٣٠١٨:٢٣:٤١١٨:٤١:٢١٢٣:٤٢:١٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٢:٣٠١٢:٢٣:١٢١٨:٢٤:٢٧١٨:٤٢:٠٨٢٣:٤١:٥٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢١:٠٩١٢:٢٢:٥٥١٨:٢٥:١٤١٨:٤٢:٥٤٢٣:٤١:٣٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٩:٤٧١٢:٢٢:٣٨١٨:٢٦:٠٠١٨:٤٣:٤١٢٣:٤١:١٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بروجرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بروجرد شهر بروجرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بروجرد شهر بروجرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بروجرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروجرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بروجرد

بُروجـِرد مرکز شهرستان بروجرد، دومین شهر پرجمعیت استان لرستان و سی و نهمین شهر پرجمعیت ایران است. این شهر در شمال دشتی حاصلخیز به نام سیلاخور قرار گرفته و قله‌های مرتفع گرّین از مجموعه رشته کوه‌های زاگرس، شمال غربی تا جنوب شرقی آن را دربر گرفته‌اند

شهر بروجرد در ویکیپدیا

شهر بروجرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بروجرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بروجرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بروجرد بر روی نقشه

شهر بروجرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بروجرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بروجرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بروجرد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بروجرد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر بروجرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بروجرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بروجرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بروجرد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بروجرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بروجرد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بروجرد
زمان پخش اذان زنده به افق بروجرد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بروجرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بروجرد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بروجرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بروجرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بروجرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو