جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بروات

بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بروات


اذان صبح: ٠٤:٤٧:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٠٨:٤١
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٠١
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٢٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بروات (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر بروات)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بروات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بروات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
چیزی كه در راه مسلمانان، اذیّت و آزار به وجود می‌آورد را دور كن تا كارهای نیك تو زیاد شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بروات

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بروات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بروات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بروات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٠:١٢١٢:٣٤:١٧١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٦:٢١٢٣:٥٢:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:١٤٠٥:٥٩:١٦١٢:٣٤:٠٨١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٧:٠٠٢٣:٥٢:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٣:٥٨١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:٣٩٢٣:٥١:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥٦٠٥:٥٧:٢٦١٢:٣٣:٥٠١٩:١٠:٣٨١٩:٢٨:١٨٢٣:٥١:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٣:٤١١٩:١١:١٥١٩:٢٨:٥٧٢٣:٥١:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٥:٤٠١٢:٣٣:٣٤١٩:١١:٥٢١٩:٢٩:٣٦٢٣:٥١:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٤:٤٨١٢:٣٣:٢٦١٩:١٢:٢٩١٩:٣٠:١٥٢٣:٥١:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٣:٢٠١٩:١٣:٠٦١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٠:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٣:٠٨١٢:٣٣:١٣١٩:١٣:٤٣١٩:٣١:٣٤٢٣:٥٠:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٢:١٩١٢:٣٣:٠٨١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:١٣٢٣:٥٠:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥١:٣٢١٢:٣٣:٠٣١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٥٣٢٣:٥٠:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣٢:٥٨١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:٣٢٢٣:٤٩:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٢:٥٤١٩:١٦:١١١٩:٣٤:١٢٢٣:٤٩:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٢:٥١١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٥١٢٣:٤٩:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٢:٤٨١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٣١٢٣:٤٩:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣٢:٤٦١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:١١٢٣:٤٩:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٧:٠٩١٢:٣٢:٤٤١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٥٠٢٣:٤٩:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٢:٤٣١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٢٩٢٣:٤٩:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٢:٤٢١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٨:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٥:١٤١٢:٣٢:٤٢١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٤٨٢٣:٤٨:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٢:٤٣١٩:٢١:٠٨١٩:٣٩:٢٧٢٣:٤٨:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٤:٠٤١٢:٣٢:٤٤١٩:٢١:٤٥١٩:٤٠:٠٦٢٣:٤٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٢:٤٦١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٨:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٢:٥٨١٢:٣٢:٤٩١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٢٤٢٣:٤٨:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣٢:٥١١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٠٢٢٣:٤٨:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤١:٥٨١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٤١٢٣:٤٨:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤١:٣٠١٢:٣٢:٥٩١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٨:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤٥٠٥:٤١:٠٣١٢:٣٣:٠٤١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٥٦٢٣:٤٨:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٣٣٢٣:٤٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بروات

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بروات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بروات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بروات

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بروات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بروات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بروات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بروات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بروات

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بروات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بروات

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٩:٠٤١٢:٣٩:٠٦١٩:٠٨:٤١١٩:٢٦:٠١٢٣:٥٨:٢٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٩:٣٦١٢:٣٨:٥٠١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٤:٥٥٢٣:٥٨:١٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٠:٠٨١٢:٣٨:٣٤١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٣:٤٩٢٣:٥٧:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٠:٤٠١٢:٣٨:١٧١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٢:٤٢٢٣:٥٧:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١١:١٢١٢:٣٨:٠٠١٩:٠٤:٢٢١٩:٢١:٣٥٢٣:٥٧:٣٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١١:٤٣١٢:٣٧:٤٣١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٢٧٢٣:٥٧:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٢:١٤١٢:٣٧:٢٥١٩:٠٢:٠٩١٩:١٩:١٨٢٣:٥٧:١٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٢:٤٦١٢:٣٧:٠٧١٩:٠١:٠١١٩:١٨:٠٩٢٣:٥٦:٥٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٣:١٧١٢:٣٦:٤٨١٨:٥٩:٥٣١٩:١٧:٠٠٢٣:٥٦:٤٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٣:٤٨١٢:٣٦:٣٠١٨:٥٨:٤٥١٩:١٥:٥٠٢٣:٥٦:٣٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٤:١٩١٢:٣٦:١١١٨:٥٧:٣٦١٩:١٤:٣٩٢٣:٥٦:١٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٤:٥٠١٢:٣٥:٥١١٨:٥٦:٢٦١٩:١٣:٢٨٢٣:٥٦:٠٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٥:٢٠١٢:٣٥:٣٢١٨:٥٥:١٧١٩:١٢:١٧٢٣:٥٥:٤٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٥:٥١١٢:٣٥:١٢١٨:٥٤:٠٦١٩:١١:٠٥٢٣:٥٥:٣٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٦:٢١١٢:٣٤:٥٢١٨:٥٢:٥٦١٩:٠٩:٥٤٢٣:٥٥:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٦:٥٢١٢:٣٤:٣١١٨:٥١:٤٤١٩:٠٨:٤١٢٣:٥٥:٠٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٧:٢٢١٢:٣٤:١١١٨:٥٠:٣٣١٩:٠٧:٢٩٢٣:٥٤:٤٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٧:٥٢١٢:٣٣:٥٠١٨:٤٩:٢١١٩:٠٦:١٦٢٣:٥٤:٢٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:١٨:٢٢١٢:٣٣:٢٩١٨:٤٨:٠٩١٩:٠٥:٠٣٢٣:٥٤:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:١٨:٥٢١٢:٣٣:٠٨١٨:٤٦:٥٧١٩:٠٣:٥٠٢٣:٥٣:٥٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:١٩:٢٢١٢:٣٢:٤٧١٨:٤٥:٤٥١٩:٠٢:٣٧٢٣:٥٣:٣٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:١٩:٥٢١٢:٣٢:٢٥١٨:٤٤:٣٢١٩:٠١:٢٣٢٣:٥٣:١٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٠:٢٢١٢:٣٢:٠٤١٨:٤٣:١٩١٩:٠٠:١٠٢٣:٥٢:٥٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٠:٥٢١٢:٣١:٤٣١٨:٤٢:٠٦١٨:٥٨:٥٦٢٣:٥٢:٣٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢١:٢٢١٢:٣١:٢١١٨:٤٠:٥٣١٨:٥٧:٤٢٢٣:٥٢:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢١:٥٢١٢:٣١:٠٠١٨:٣٩:٤٠١٨:٥٦:٢٩٢٣:٥٢:٠١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٢:٢٣١٢:٣٠:٣٨١٨:٣٨:٢٧١٨:٥٥:١٥٢٣:٥١:٤٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٢:٥٣١٢:٣٠:١٧١٨:٣٧:١٤١٨:٥٤:٠١٢٣:٥١:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٣:٢٣١٢:٢٩:٥٥١٨:٣٦:٠١١٨:٥٢:٤٨٢٣:٥١:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٣:٥٤١٢:٢٩:٣٤١٨:٣٤:٤٨١٨:٥١:٣٤٢٣:٢٠:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٢٤:٢٤١١:٢٩:١٣١٧:٣٣:٣٤١٧:٥٠:٢١٢٢:٥٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بروات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بروات شهر بروات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بروات شهر بروات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بروات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بروات

بَرَوات شهری در شرق استان کرمان، در شهرستان بم، در بخش بروات قرار دارد. این شهر، مرکز بخش بروات می‌باشد. بروات در حدود شش کیلومتری مشرق شهر بم، بر سر راه اصلی بم - زاهدان قرار دارد. هوای تابستانهای آن گرم و زمستانهای آن ملایم است

شهر بروات در ویکیپدیا

شهر بروات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بروات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بروات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بروات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بروات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بروات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بروات
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بروات + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر بروات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بروات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بروات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بروات رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بروات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بروات
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بروات دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بروات
زمان پخش اذان آنلاین به افق بروات
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بروات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بروات دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بروات دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بروات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو