جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برمنج

خوسف | خوسف | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز برمنج


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٤١:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٥١
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٤٢

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برمنج (شهرستان خوسف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای برمنج)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای برمنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برمنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
ستایشگران میهن، زنان و مردان آزاده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برمنج

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برمنج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برمنج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برمنج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برمنج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برمنج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٤:١٩١٢:٣٢:٥٨١٩:١٢:٠٥١٩:٣٠:٢٢٢٣:٤٩:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٢:٤٨١٩:١٢:٤٩١٩:٣١:٠٧٢٣:٤٨:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٢:٣٩١٩:١٣:٣٢١٩:٣١:٥٣٢٣:٤٨:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥١:١٣١٢:٣٢:٣٠١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٣٩٢٣:٤٨:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٠:١٣١٢:٣٢:٢٢١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤٨:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٠٩٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٢:١٤١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:١٢٢٣:٤٧:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٢:٠٧١٩:١٦:٢٦١٩:٣٤:٥٨٢٣:٤٧:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٢:٠٠١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٤٤٢٣:٤٧:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٦:٢٢١٢:٣١:٥٤١٩:١٧:٥٣١٩:٣٦:٣٠٢٣:٤٧:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣١:٤٨١٩:١٨:٣٧١٩:٣٧:١٦٢٣:٤٦:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣١:٤٣١٩:١٩:٢٠١٩:٣٨:٠٢٢٣:٤٦:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣١:٣٨١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٤٨٢٣:٤٦:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٢:٤٩١٢:٣١:٣٤١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤٦:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٤١:٥٨١٢:٣١:٣١١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٢٠٢٣:٤٥:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤١:٠٩١٢:٣١:٢٨١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٠:٢١١٢:٣١:٢٦١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:٥٢٢٣:٤٥:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٩:٣٤١٢:٣١:٢٤١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٣٨٢٣:٤٥:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:١٤٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣١:٢٣١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:٢٣٢٣:٤٥:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:١٢٠٥:٣٨:٠٥١٢:٣١:٢٣١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:٠٩٢٣:٤٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٧:٢٢١٢:٣١:٢٣١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٥٤٢٣:٤٥:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٦:٤٠١٢:٣١:٢٣١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:١٤٠٥:٣٦:٠٠١٢:٣١:٢٥١٩:٢٧:١٢١٩:٤٦:٢٣٢٣:٤٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:١٨٠٥:٣٥:٢٢١٢:٣١:٢٦١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤٤:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٢٣٠٥:٣٤:٤٥١٢:٣١:٢٩١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٥٢٢٣:٤٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٤:٠٩١٢:٣١:٣٢١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٣٦٢٣:٤٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٣٣:٣٤١٢:٣١:٣٥١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:١٩٢٣:٤٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٤٩٠٥:٣٣:٠١١٢:٣١:٣٩١٩:٣٠:٣٩١٩:٥٠:٠٢٢٣:٤٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٠١٠٥:٣٢:٣٠١٢:٣١:٤٤١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٤٥٢٣:٤٤:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣٢:٠٠١٢:٣١:٤٩١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٢٧٢٣:٤٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برمنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برمنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برمنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برمنج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای برمنج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برمنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برمنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای برمنج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای برمنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای برمنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای برمنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برمنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برمنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برمنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای برمنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برمنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برمنج

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٤٣:٠٨١٢:٤١:٣١١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٥١٢٣:٥٤:٤٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٣:٤٧١٢:٤١:٣٣١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٨:١٣٢٣:٥٤:٥٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤١:٣٤١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٣٣٢٣:٥٥:٠١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٥:٠٥١٢:٤١:٣٤١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٦:٥١٢٣:٥٥:١٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤١:٣٤١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٥:١٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٦:٢٤١٢:٤١:٣٣١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:٢٤٢٣:٥٥:٢٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤١:٣٢١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٣٨٢٣:٥٥:٣٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٧:٤٤١٢:٤١:٣٠١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٥١٢٣:٥٥:٤٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤١:٢٧١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٣:٠٣٢٣:٥٥:٤٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٩:٠٥١٢:٤١:٢٤١٩:٣٣:١٨١٩:٥٢:١٣٢٣:٥٥:٥٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤١:٢٠١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٢٢٢٣:٥٥:٥٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٠:٢٦١٢:٤١:١٦١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٣٠٢٣:٥٦:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥١:٠٦١٢:٤١:١١١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:٣٧٢٣:٥٦:٠٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢١٠٥:٥١:٤٧١٢:٤١:٠٥١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٨:٤٢٢٣:٥٦:٠٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٢:٢٨١٢:٤٠:٥٩١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:٤٦٢٣:٥٦:١٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٠:٥٢١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٤٩٢٣:٥٦:١٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٠:٤٥١٩:٢٧:١٤١٩:٤٥:٥٠٢٣:٥٦:١٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٤:٢٩١٢:٤٠:٣٧١٩:٢٦:١٧١٩:٤٤:٥١٢٣:٥٦:١٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٠:٢٨١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٥٠٢٣:٥٦:١٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٥:٥٠١٢:٤٠:١٩١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٤٩٢٣:٥٦:١٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٦:٣٠١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٤٦٢٣:٥٦:١٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٧:١٠١٢:٣٩:٥٩١٩:٢٢:١٨١٩:٤٠:٤٢٢٣:٥٦:٠٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٧:٥٠١٢:٣٩:٤٨١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٦:٠٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٨:٣٠١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٠:١٣١٩:٣٨:٣٢٢٣:٥٦:٠٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٩:٢٤١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٥:٥٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٩:٥٠١٢:٣٩:١١١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:١٨٢٣:٥٥:٥٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٠:٣٠١٢:٣٨:٥٨١٩:١٦:٥٨١٩:٣٥:١٠٢٣:٥٥:٤٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠١:٠٩١٢:٣٨:٤٥١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥٥:٤١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠١:٤٩١٢:٣٨:٣١١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٥:٣٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٢:٢٨١٢:٣٨:١٦١٩:١٣:٣٥١٩:٣١:٤٠٢٣:٥٥:٢٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٣:٠٧١٢:٣٨:٠١١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:٢٨٢٣:٥٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برمنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برمنج روستای برمنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برمنج روستای برمنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برمنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برمنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای برمنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برمنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برمنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برمنج

روستای برمنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برمنج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برمنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برمنج
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای برمنج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای برمنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برمنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برمنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برمنج رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برمنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق برمنج
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ برمنج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برمنج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برمنج
افق شرعی امروز فردا برمنج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ برمنج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برمنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برمنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو