جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برف چالسی

سجادرود | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز برف چالسی


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:١٩
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣٢

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برف چالسی (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای برف چالسی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای برف چالسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برف چالسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

جان فاستر
كسی كه در بند شخصیت خویش نباشد، نمی توان گفت كه به خود تعلق دارد؛ او متعلق به هر كس و هر چیزی است كه او را اسیر خود سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برف چالسی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برف چالسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برف چالسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برف چالسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برف چالسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برف چالسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:١٣٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٧:٣٧١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٤٢٠٠:١١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٢:١١١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١٠:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:١١٠٦:١١:٠٠١٢:٥٧:١٨١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥٧:١٠١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٠:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٧:٠١١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٢١٠٠:٠٩:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٦:٥٤١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٩:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٦:٤٦١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٧:١١٠٠:٠٩:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٦:٤٠١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٨:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٠٨:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٦:٢٨١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٠٨:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٦:٢٣١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٨:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠١:١٣١٢:٥٦:١٨١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٤٣٠٠:٠٧:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٦:١٤١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:٣٧٠٠:٠٧:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٦:١١١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:٣١٠٠:٠٧:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٤:٢٥٠٠:٠٧:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٥:١٨٢٠:١٥:١٩٠٠:٠٦:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٦:١٣٠٠:٠٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٧:٠٦٠٠:٠٦:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٠٧٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٥٩٠٠:٠٦:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٣:٥٦١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:٥١٠٠:٠٦:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٤٣٠٥:٥٣:٠٨١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٤٤٠٠:٠٦:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٢:٢١١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٠٥:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٥١:٣٦١٢:٥٦:٠٦٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢١:٢٧٠٠:٠٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٢٠٠٥:٥٠:٥٢١٢:٥٦:٠٩٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٢:١٨٠٠:٠٥:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:١٥٠٥:٥٠:١٠١٢:٥٦:١٢٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٠٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤٩:٢٩١٢:٥٦:١٥٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٠٥:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٦:١٩٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٠٥:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٨:١٣١٢:٥٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٠٥:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٧:٣٧١٢:٥٦:٢٩٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٠٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برف چالسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برف چالسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برف چالسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برف چالسی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای برف چالسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برف چالسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برف چالسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای برف چالسی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای برف چالسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای برف چالسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای برف چالسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برف چالسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برف چالسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برف چالسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای برف چالسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برف چالسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برف چالسی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٢٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٦:١١٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٥:٤٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠٦:١٣٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٢:٤٠٠٠:١٥:٥٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٠:٣١١٣:٠٦:١٣٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٥٣٠٠:١٦:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٣٠٦:٠١:١٧١٣:٠٦:١٤٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٦:١٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٦:٢٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٦:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٣٠٠٠:١٦:٤٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٦:٥٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٣٩٠٠:١٧:٠٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٦:٠٤٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٤٢٠٠:١٧:١٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٧:٢٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٤٣٠٠:١٧:٢٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٥:٥١٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٧:٣٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٧:٤٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١٧:٤٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٧:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١١:٣٣١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٧:٥٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٢:٢١١٣:٠٥:١٦١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:١٥٠٠:١٧:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٣:١٠١٣:٠٥:٠٨١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٧:٥٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٧:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٧:٥٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٧:٥٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٤:٢٧١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:١٩٠٠:١٧:٥٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٧:١١١٣:٠٤:١٦١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٧:٥٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٧:٥٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٣:٥١١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٧:٥٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٧:٤٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٧:٤٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢١:١١١٣:٠٣:١٠١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٧:٣٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٢:٥٦١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:١٩٠٠:١٧:٣٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٢:٤١١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برف چالسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برف چالسی روستای برف چالسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برف چالسی روستای برف چالسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برف چالسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برف چالسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برف چالسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برف چالسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برف چالسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برف چالسی

روستای برف چالسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برف چالسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برف چالسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برف چالسی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای برف چالسی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای برف چالسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برف چالسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برف چالسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برف چالسی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق برف چالسی
جدول اوقات شرعی امروز فردا برف چالسی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برف چالسی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برف چالسی
زمان پخش اذان آنلاین به افق برف چالسی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برف چالسی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برف چالسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برف چالسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برف چالسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو