جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای برف چالسی

سجادرود | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز برف چالسی


اذان صبح: ٠٣:٥٦:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٨:١٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٠٠

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برف چالسی (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای برف چالسی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای برف چالسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برف چالسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
زمانی كه خداوند خوبی بنده‌ای را بخواهد، برای او پند دهنده‌ای در درونش قرار می‌دهد تا او را (به كارهای خوب) امر كرده و (از كارهای بد) نهی نماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برف چالسی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برف چالسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برف چالسی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای برف چالسی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برف چالسی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برف چالسی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٧:٤٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٣٣٠٠:١٥:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٦:٢٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٤:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٥:٠٤١٢:٥٩:٢٩١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٠٠٠:١٤:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٩:١٥١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:١٤٠٠:١٣:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٢:٢٦١٢:٥٩:٠٢١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:٠٨٠٠:١٣:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٣:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٩:٥٢١٢:٥٨:٣٦١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٢:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٨:٣٥١٢:٥٨:٢٤١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٥٠٠٠:١٢:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٧:٢٠١٢:٥٨:١٢١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٢:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:٠٥١٢:٥٨:٠٠١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٣٩٠٠:١١:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٤:٥٢١٢:٥٧:٤٩١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:٣٣٠٠:١١:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٧:٣٩١٩:٤٢:١٤٢٠:٠١:٢٨٠٠:١١:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٧:٢٩١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٠:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١١:١٦١٢:٥٧:١٩١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٣:١٧٠٠:١٠:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٧:١٠١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٠:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٧:٠٢١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٩:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٦:٥٤١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٩:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٦:٤٧١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٩:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٦:٤٠١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٠٨:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٠٨:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٠٨:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٦:٢٣١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٨:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٦:١٨١٩:٥١:٤١٢٠:١١:٢٩٠٠:٠٧:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٦:١٤١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٢:٢٣٠٠:٠٧:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٩:٢٩١٢:٥٦:١١١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٣:١٨٠٠:٠٧:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٤:١٥٢٠:١٤:١٢٠٠:٠٧:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٥:٠٦٠٠:٠٧:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٦:٤٣١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٥٩٠٠:٠٦:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٥٣٠٠:٠٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برف چالسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برف چالسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برف چالسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برف چالسی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای برف چالسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برف چالسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برف چالسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای برف چالسی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای برف چالسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای برف چالسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای برف چالسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برف چالسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برف چالسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برف چالسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای برف چالسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برف چالسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برف چالسی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٦:١٩٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٠٥:١٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٨:١٣١٢:٥٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٠٥:٠٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٧:٣٧١٢:٥٦:٢٩٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٠٥:٠٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٧:٠٣١٢:٥٦:٣٥٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٧:١٤٠٠:٠٤:٥٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٤٦:٣٠١٢:٥٦:٤١٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٠٤:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٤٥:٥٩١٢:٥٦:٤٧٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٠٤:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٦٠٥:٤٥:٣٠١٢:٥٦:٥٤٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٠٤:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٤٥:٠٣١٢:٥٧:٠٢٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٣٠:١٦٠٠:٠٤:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٤٠٥:٤٤:٣٧١٢:٥٧:١٠٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣١:٠٠٠٠:٠٤:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣١٠٥:٤٤:١٢١٢:٥٧:١٨٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣١:٤٣٠٠:٠٤:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٤٣:٥٠١٢:٥٧:٢٧٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٠٤:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٢٠٥:٤٣:٢٩١٢:٥٧:٣٦٢٠:١٢:٠١٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٠٤:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٤٣:١٠١٢:٥٧:٤٦٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٠٤:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٢٠٥:٤٢:٥٢١٢:٥٧:٥٥٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٠٤:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣١٠٥:٤٢:٣٦١٢:٥٨:٠٦٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٠٤:٥٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٤٢:٢٢١٢:٥٨:١٦٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٠٥:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٦٠٥:٤٢:١٠١٢:٥٨:٢٧٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٦:١١٠٠:٠٥:٠٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٢٠٥:٤١:٥٩١٢:٥٨:٣٨٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٠٥:١٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٤١:٥١١٢:٥٨:٤٩٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٧:١٧٠٠:٠٥:١٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣١٠٥:٤١:٤٣١٢:٥٩:٠١٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٠٥:٢٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٥٠٥:٤١:٣٨١٢:٥٩:١٣٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٨:١٨٠٠:٠٥:٣٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠١٠٥:٤١:٣٤١٢:٥٩:٢٥٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٠٥:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٠٠٥:٤١:٣٢١٢:٥٩:٣٧٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٩:١٣٠٠:٠٥:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤١٠٥:٤١:٣٢١٢:٥٩:٥٠٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٠٥:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٤١:٣٣١٣:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٣٩٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٠٦:٠٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٤١:٣٦١٣:٠٠:١٦٢٠:١٩:٠٠٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٠٦:١٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣١٠٥:٤١:٤١١٣:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢١٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٠٦:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٣٠٥:٤١:٤٧١٣:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤١:٠٥٠٠:٠٦:٣٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٧٠٥:٤١:٥٥١٣:٠٠:٥٥٢٠:١٩:٥٧٢٠:٤١:٢٣٠٠:٠٦:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٤٢:٠٤١٣:٠١:٠٨٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤١:٣٩٠٠:٠٧:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٤٢:١٥١٣:٠١:٢١٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:٥٤٠٠:٠٧:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای برف چالسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برف چالسی روستای برف چالسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برف چالسی روستای برف چالسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برف چالسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برف چالسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برف چالسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برف چالسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برف چالسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برف چالسی

روستای برف چالسی بر روی نقشه

روستای برف چالسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برف چالسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برف چالسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برف چالسی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای برف چالسی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای برف چالسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برف چالسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برف چالسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برف چالسی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برف چالسی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برف چالسی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق برف چالسی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برف چالسی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا برف چالسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ برف چالسی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق برف چالسی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برف چالسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برف چالسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو