جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر برزول

نهاوند | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز برزول


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:١٦
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٤٩:١٣

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر برزول (شهرستان نهاوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر برزول)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر برزول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر برزول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
زندگی به هیچ وجه اسرارآمیز نیست. بر هر برگ درخت، بر هر ریگ ساحل، زندگی را می خوانیم. این زندگی است كه در هر پرتو آفتاب می رقصد؛ هر آنچه می بینی، خود زندگی است با تمام زیبایی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر برزول

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر برزول در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر برزول ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر برزول (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر برزول ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برزول ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٤:٥٢١٣:١٥:٠٣١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٢٥٠٠:٣٠:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٤:٥٣١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٩:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٤:٤٣١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٩:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣١:٣٢١٣:١٤:٣٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٩:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٤:٢٥١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٩:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٤:١٧١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٤:٠٩٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٨:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٧:١٨١٣:١٤:٠٢٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٨:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٦:١٧١٣:١٣:٥٥٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٧:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٥:١٨١٣:١٣:٤٩٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٧:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٤:١٩١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٢٧:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٧:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٦:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢١:٣١١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٦:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٦:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٩:٤٤١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٦:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٨:٥٣١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٦:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٨:٠٣١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢٥:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٧:١٥١٣:١٣:١٩٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢٥:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٦:٢٧١٣:١٣:١٨٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٥:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٥:٤٢١٣:١٣:١٨٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٥:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٤:٥٧١٣:١٣:١٩٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٥:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٤:١٤١٣:١٣:٢٠٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٥:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٣:٣٣١٣:١٣:٢٢٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٥:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١٢:٥٣١٣:١٣:٢٥٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٤:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٢:١٤١٣:١٣:٢٨٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢٤:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١١:٣٧١٣:١٣:٣١٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٤:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١١:٠١١٣:١٣:٣٥٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٢٤:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٠:٢٧١٣:١٣:٤٠٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٤:٣٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٣:٤٥٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٢٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر برزول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر برزول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر برزول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برزول

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر برزول

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر برزول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر برزول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر برزول

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٢:٥٧٠٧:١٨:٠٥١٢:٢٩:٣٤١٧:٤١:٢٣١٨:٠٠:٢١٢٣:٤٦:٥٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٢:٣٠٠٧:١٧:٣٠١٢:٢٩:٤٦١٧:٤٢:٢٣١٨:٠١:١٨٢٣:٤٧:١٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٠٢٠٧:١٦:٥٤١٢:٢٩:٥٨١٧:٤٣:٢٣١٨:٠٢:١٦٢٣:٤٧:٢٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥١:٣٢٠٧:١٦:١٦١٢:٣٠:٠٨١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٣:١٣٢٣:٤٧:٤١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٥:٣٦١٢:٣٠:١٨١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٤:١٠٢٣:٤٧:٥٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٤:٥٤١٢:٣٠:٢٧١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٥:٠٨٢٣:٤٨:٠٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٥١٠٧:١٤:١١١٢:٣٠:٣٥١٧:٤٧:٢١١٨:٠٦:٠٥٢٣:٤٨:١٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٣:٢٦١٢:٣٠:٤٢١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٧:٠٢٢٣:٤٨:٢٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٣٧٠٧:١٢:٤٠١٢:٣٠:٤٨١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٧:٥٩٢٣:٤٨:٣٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٥٧٠٧:١١:٥٣١٢:٣٠:٥٤١٧:٥٠:١٩١٨:٠٨:٥٥٢٣:٤٨:٤٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:١٥٠٧:١١:٠٤١٢:٣٠:٥٨١٧:٥١:١٧١٨:٠٩:٥٢٢٣:٤٨:٥٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٣٢٠٧:١٠:١٣١٢:٣١:٠٢١٧:٥٢:١٦١٨:١٠:٤٨٢٣:٤٩:٠٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٤٨٠٧:٠٩:٢١١٢:٣١:٠٥١٧:٥٣:١٤١٨:١١:٤٤٢٣:٤٩:٠٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٥:٠٢٠٧:٠٨:٢٨١٢:٣١:٠٨١٧:٥٤:١٢١٨:١٢:٤٠٢٣:٤٩:١٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٤:١٥٠٧:٠٧:٣٤١٢:٣١:٠٩١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:٣٦٢٣:٤٩:١٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٣:٢٦٠٧:٠٦:٣٨١٢:٣١:١٠١٧:٥٦:٠٨١٨:١٤:٣٢٢٣:٤٩:٢٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٥:٤١١٢:٣١:١٠١٧:٥٧:٠٥١٨:١٥:٢٧٢٣:٤٩:٢٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٤:٤٢١٢:٣١:٠٩١٧:٥٨:٠٢١٨:١٦:٢٢٢٣:٤٩:٢٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٣:٤٣١٢:٣١:٠٨١٧:٥٨:٥٩١٨:١٧:١٦٢٣:٤٩:٢٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٢:٤٢١٢:٣١:٠٥١٧:٥٩:٥٥١٨:١٨:١١٢٣:٤٩:٢٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠١:٤١١٢:٣١:٠٣١٨:٠٠:٥٢١٨:١٩:٠٥٢٣:٤٩:٢٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠٠:٣٨١٢:٣٠:٥٩١٨:٠١:٤٧١٨:١٩:٥٩٢٣:٤٩:٢٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٧:٠٥٠٦:٥٩:٣٤١٢:٣٠:٥٥١٨:٠٢:٤٣١٨:٢٠:٥٣٢٣:٤٩:٢٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٦:٠٥٠٦:٥٨:٢٩١٢:٣٠:٥٠١٨:٠٣:٣٨١٨:٢١:٤٦٢٣:٤٩:٢١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٧:٢٣١٢:٣٠:٤٤١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٢:٤٠٢٣:٤٩:١٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٦:١٦١٢:٣٠:٣٨١٨:٠٥:٢٨١٨:٢٣:٣٣٢٣:٤٩:١٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٥:٠٨١٢:٣٠:٣١١٨:٠٦:٢٢١٨:٢٤:٢٥٢٣:٤٩:٠٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٣:٥٩١٢:٣٠:٢٣١٨:٠٧:١٦١٨:٢٥:١٨٢٣:٤٩:٠٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٢:٤٩١٢:٣٠:١٥١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:١٠٢٣:٤٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر برزول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر برزول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر برزول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر برزول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر برزول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر برزول

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر برزول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر برزول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر برزول

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٧:٢٣١٢:٣٠:٤٤١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٢:٤٠٢٣:٤٩:١٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٦:١٦١٢:٣٠:٣٨١٨:٠٥:٢٨١٨:٢٣:٣٣٢٣:٤٩:١٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٥:٠٨١٢:٣٠:٣١١٨:٠٦:٢٢١٨:٢٤:٢٥٢٣:٤٩:٠٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٣:٥٩١٢:٣٠:٢٣١٨:٠٧:١٦١٨:٢٥:١٨٢٣:٤٩:٠٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٢:٤٩١٢:٣٠:١٥١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:١٠٢٣:٤٨:٥٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥١:٣٩١٢:٣٠:٠٦١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:٠١٢٣:٤٨:٤٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٠:٢٧١٢:٢٩:٥٧١٨:٠٩:٥٥١٨:٢٧:٥٣٢٣:٤٨:٣٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٤٩:١٥١٢:٢٩:٤٧١٨:١٠:٤٨١٨:٢٨:٤٤٢٣:٤٨:٣١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٤٨:٠٢١٢:٢٩:٣٦١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٣٥٢٣:٤٨:٢١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٦:٤٩١٢:٢٩:٢٥١٨:١٢:٣٢١٨:٣٠:٢٦٢٣:٤٨:١١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٥:٣٤١٢:٢٩:١٤١٨:١٣:٢٣١٨:٣١:١٦٢٣:٤٨:٠٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٤:١٩١٢:٢٩:٠١١٨:١٤:١٤١٨:٣٢:٠٦٢٣:٤٧:٤٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٣:٠٣١٢:٢٨:٤٩١٨:١٥:٠٥١٨:٣٢:٥٦٢٣:٤٧:٣٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤١:٤٧١٢:٢٨:٣٦١٨:١٥:٥٥١٨:٣٣:٤٥٢٣:٤٧:٢٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٠:٣٠١٢:٢٨:٢٢١٨:١٦:٤٦١٨:٣٤:٣٥٢٣:٤٧:٠٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٣٩:١٢١٢:٢٨:٠٨١٨:١٧:٣٥١٨:٣٥:٢٤٢٣:٤٦:٥٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٧:٥٤١٢:٢٧:٥٤١٨:١٨:٢٥١٨:٣٦:١٢٢٣:٤٦:٤١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٣٦:٣٥١٢:٢٧:٣٩١٨:١٩:١٤١٨:٣٧:٠١٢٣:٤٦:٢٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٥:١٦١٢:٢٧:٢٤١٨:٢٠:٠٣١٨:٣٧:٤٩٢٣:٤٦:١٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٣:٥٧١٢:٢٧:٠٨١٨:٢٠:٥٢١٨:٣٨:٣٨٢٣:٤٥:٥٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٢:٣٧١٢:٢٦:٥٣١٨:٢١:٤٠١٨:٣٩:٢٦٢٣:٤٥:٣٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣١:١٧١٢:٢٦:٣٧١٨:٢٢:٢٨١٨:٤٠:١٣٢٣:٤٥:١٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٩:٥٦١٢:٢٦:٢٠١٨:٢٣:١٦١٨:٤١:٠١٢٣:٤٥:٠٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٢٨:٣٥١٢:٢٦:٠٤١٨:٢٤:٠٤١٨:٤١:٤٩٢٣:٤٤:٤٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٧:١٤١٢:٢٥:٤٧١٨:٢٤:٥٢١٨:٤٢:٣٦٢٣:٤٤:٢٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٥:٥٣١٢:٢٥:٣٠١٨:٢٥:٣٩١٨:٤٣:٢٤٢٣:٤٤:٠٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٤:٣١١٢:٢٥:١٢١٨:٢٦:٢٦١٨:٤٤:١١٢٣:٤٣:٤٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٣:٠٩١٢:٢٤:٥٥١٨:٢٧:١٣١٨:٤٤:٥٨٢٣:٤٣:٢٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢١:٤٧١٢:٢٤:٣٨١٨:٢٨:٠٠١٨:٤٥:٤٥٢٣:٤٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر برزول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر برزول شهر برزول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر برزول شهر برزول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر برزول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر برزول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر برزول

بَرزول از شهرهای ایران در استان همدان است. این شهر در بخش زرین‌دشت شهرستان نهاوند قرار دارد. این شهر نسبت به نهاوند از آب و هوای معتدل تری برخوردار است. جمعیت برزول در سال ۱۳۸۵، برابر با ۲٫۷۲۹ نفر بوده است

شهر برزول در ویکیپدیا

شهر برزول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر برزول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر برزول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر برزول بر روی نقشه

شهر برزول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر برزول

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر برزول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر برزول
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر برزول + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر برزول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر برزول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر برزول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر برزول رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا برزول دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برزول
زمان پخش اذان آنلاین به افق برزول
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برزول دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برزول
زمان پخش اذان مستقیم به افق برزول
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ برزول دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برزول

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر برزول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو