جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر برزول

نهاوند | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز برزول

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٣٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٥٣
اذان مغرب: ١٨:١٨:٣٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٤٢

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر برزول (شهرستان نهاوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر برزول)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر برزول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر برزول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

لئوبوسكالیا
با عشق می‌توانیم به كمك آن كه دوست می‌داریم و با برابر هم نهادن باورها و رفتارهایمان، به دیدگاه‌هایی تازه برسیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر برزول

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر برزول در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر برزول ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر برزول (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر برزول ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان برزول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٥:٥٦١٣:١٦:٥٩١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٦:٥١٠٠:٣٣:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٤:٤١١٣:١٦:٤٥١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٣٣:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٣:٢٧١٣:١٦:٣١١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٢:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٢:١٤١٣:١٦:١٧١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٨٠٠:٣٢:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤١:٠١١٣:١٦:٠٤١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٠٧٠٠:٣١:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٩:٤٩١٣:١٥:٥٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٥٦٠٠:٣١:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٨:٣٧١٣:١٥:٣٩١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٥٠٠:٣١:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٥:٢٨١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٣٤٠٠:٣٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٦:١٧١٣:١٥:١٦١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٢٣٠٠:٣٠:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٥:٠٨١٣:١٥:٠٥١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:١٣٠٠:٣٠:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٤:٠٠١٣:١٤:٥٥١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢٩:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٢:٥٣١٣:١٤:٤٥١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٩:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣١:٤٧١٣:١٤:٣٥١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:٢٩:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٠:٤١١٣:١٤:٢٦١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٩:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٩:٣٧١٣:١٤:١٨١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٨:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٨:٣٤١٣:١٤:١٠٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:١١٠٠:٢٨:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٧:٣٢١٣:١٤:٠٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٨:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٦:٣١١٣:١٣:٥٦٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٧:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٥:٣١١٣:١٣:٤٩٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٧:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٧:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٧:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٧:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢١:٤٣١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٦:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٦:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٩:٥٦١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٦:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٩:٠٥١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٦:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٨:١٥١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢٥:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٧:٢٦١٣:١٣:١٩٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٥:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٦:٣٩١٣:١٣:١٨٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر برزول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر برزول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر برزول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برزول

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر برزول

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر برزول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر برزول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر برزول

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر برزول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر برزول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر برزول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر برزول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر برزول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر برزول

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر برزول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر برزول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر برزول

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر برزول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر برزول شهر برزول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر برزول شهر برزول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر برزول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر برزول برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر برزول

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر برزول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر برزول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر برزول

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٥:٠٨١٢:٠٩:٣٣١٨:١٣:٢٧١٨:٣١:١٠٢٣:٢٨:٣١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٥:٥٠١٢:٠٩:١٢١٨:١٢:٠٢١٨:٢٩:٤٦٢٣:٢٨:١٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٦:٣٣١٢:٠٨:٥١١٨:١٠:٣٨١٨:٢٨:٢١٢٣:٢٧:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٧:١٦١٢:٠٨:٣٠١٨:٠٩:١٤١٨:٢٦:٥٧٢٣:٢٧:٣٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٧:٥٨١٢:٠٨:١٠١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٥:٣٣٢٣:٢٧:١٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٨:٤٢١٢:٠٧:٤٩١٨:٠٦:٢٦١٨:٢٤:٠٩٢٣:٢٦:٥٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٠٩:٢٥١٢:٠٧:٢٩١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٢:٤٦٢٣:٢٦:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٠:٠٨١٢:٠٧:٠٩١٨:٠٣:٣٩١٨:٢١:٢٢٢٣:٢٦:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٠:٥٢١٢:٠٦:٤٩١٨:٠٢:١٦١٨:٢٠:٠٠٢٣:٢٦:٠١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١١:٣٦١٢:٠٦:٣٠١٨:٠٠:٥٣١٨:١٨:٣٧٢٣:٢٥:٤٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٢:٢٠١٢:٠٦:١١١٧:٥٩:٣١١٨:١٧:١٦٢٣:٢٥:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٣:٠٤١٢:٠٥:٥٢١٧:٥٨:٠٩١٨:١٥:٥٤٢٣:٢٥:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٣:٤٩١٢:٠٥:٣٤١٧:٥٦:٤٨١٨:١٤:٣٣٢٣:٢٤:٤٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٤:٣٤١٢:٠٥:١٥١٧:٥٥:٢٧١٨:١٣:١٣٢٣:٢٤:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٥:١٩١٢:٠٤:٥٨١٧:٥٤:٠٦١٨:١١:٥٣٢٣:٢٤:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٦:٠٤١٢:٠٤:٤٠١٧:٥٢:٤٦١٨:١٠:٣٤٢٣:٢٣:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٦:٥٠١٢:٠٤:٢٣١٧:٥١:٢٧١٨:٠٩:١٥٢٣:٢٣:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٧:٣٦١٢:٠٤:٠٧١٧:٥٠:٠٨١٨:٠٧:٥٧٢٣:٢٣:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٨:٢٣١٢:٠٣:٥١١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٦:٤٠٢٣:٢٣:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٩:١٠١٢:٠٣:٣٦١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٥:٢٣٢٣:٢٢:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٥٠٦:١٩:٥٧١٢:٠٣:٢١١٧:٤٦:١٥١٨:٠٤:٠٧٢٣:٢٢:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٠:٤٤١٢:٠٣:٠٦١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٢:٥٢٢٣:٢٢:١٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢١:٣٢١٢:٠٢:٥٢١٧:٤٣:٤٣١٨:٠١:٣٨٢٣:٢٢:٠٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٢:٢١١٢:٠٢:٣٩١٧:٤٢:٢٨١٨:٠٠:٢٤٢٣:٢١:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٣:٠٩١٢:٠٢:٢٦١٧:٤١:١٤١٧:٥٩:١٢٢٣:٢١:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٣:٥٨١٢:٠٢:١٤١٧:٤٠:٠١١٧:٥٨:٠٠٢٣:٢١:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٤:٤٨١٢:٠٢:٠٣١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٦:٤٩٢٣:٢١:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٥:٣٨١٢:٠١:٥٢١٧:٣٧:٣٧١٧:٥٥:٣٩٢٣:٢٠:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٦:٢٨١٢:٠١:٤١١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:٣٠٢٣:٢٠:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٧:١٨١٢:٠١:٣٢١٧:٣٥:١٧١٧:٥٣:٢٢٢٣:٢٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر برزول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر برزول شهر برزول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر برزول شهر برزول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر برزول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر برزول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر برزول

بَرزول از شهرهای ایران در استان همدان است. این شهر در بخش زرین‌دشت شهرستان نهاوند قرار دارد. این شهر نسبت به نهاوند از آب و هوای معتدل تری برخوردار است. جمعیت برزول در سال ۱۳۸۵، برابر با ۲٫۷۲۹ نفر بوده است

شهر برزول در ویکیپدیا

شهر برزول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر برزول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر برزول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر برزول بر روی نقشه

شهر برزول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر برزول

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر برزول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر برزول
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر برزول + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر برزول + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر برزول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر برزول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر برزول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر برزول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر برزول رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برزول ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برزول
زمان پخش اذان مستقیم به افق برزول
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ برزول دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ برزول دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق برزول ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق برزول
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برزول ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر برزول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو