جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر برزول

نهاوند | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز برزول


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٤٨
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٣٢:١٤
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٤٤

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر برزول (شهرستان نهاوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر برزول)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر برزول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر برزول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

بزرگمهر
خود را به هوس نزدیك مكن كه خرد از تو روی برمی تابد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر برزول

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر برزول در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر برزول ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر برزول (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر برزول ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برزول ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٤:٤٣١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٩:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣١:٣٢١٣:١٤:٣٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٩:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٤:٢٥١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٩:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٤:١٧١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٤:٠٩٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٨:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٧:١٨١٣:١٤:٠٢٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٨:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٦:١٧١٣:١٣:٥٥٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٧:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٥:١٨١٣:١٣:٤٩٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٧:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٤:١٩١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٢٧:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٧:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٦:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢١:٣١١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٦:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٦:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٩:٤٤١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٦:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٨:٥٣١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٦:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٨:٠٣١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢٥:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٧:١٥١٣:١٣:١٩٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢٥:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٦:٢٧١٣:١٣:١٨٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٥:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٥:٤٢١٣:١٣:١٨٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٤:٥٧١٣:١٣:١٩٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٥:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٤:١٤١٣:١٣:٢٠٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٥:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٣:٣٣١٣:١٣:٢٢٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٥:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١٢:٥٣١٣:١٣:٢٥٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٤:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٢:١٤١٣:١٣:٢٨٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢٤:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١١:٣٧١٣:١٣:٣١٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٤:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١١:٠١١٣:١٣:٣٥٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٢٤:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٠:٢٧١٣:١٣:٤٠٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٤:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٣:٤٥٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٢٤:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٣:٥١٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٤١٠٠:٢٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر برزول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر برزول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر برزول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برزول

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر برزول

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر برزول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر برزول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر برزول

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر برزول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر برزول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر برزول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر برزول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر برزول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر برزول

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر برزول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر برزول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر برزول

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٣:٣٤١٣:١٩:٤١١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٤١٠٠:٣٦:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٤:١٧١٣:١٩:٢٥١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٢٤٠٠:٣٥:٥٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٥:٠٠١٣:١٩:٠٩١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٠٦٠٠:٣٥:٤٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٥:٤٢١٣:١٨:٥٢١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٣٥:٣٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٦:٢٥١٣:١٨:٣٥١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٥:٢٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٧:٠٨١٣:١٨:١٨١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:١٠٠٠:٣٥:١٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٧:٥٠١٣:١٨:٠٠١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٣٥:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٨:٣٢١٣:١٧:٤٢١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٤:٥٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٩:١٥١٣:١٧:٢٤١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٣٤:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٩:٥٧١٣:١٧:٠٥١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٤٧٠٠:٣٤:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٠:٣٩١٣:١٦:٤٦١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٣٤:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥١:٢١١٣:١٦:٢٧١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:٠٢٠٠:٣٤:٠٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٢:٠٣١٣:١٦:٠٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٤٠٠٠:٣٣:٤٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٢:٤٥١٣:١٥:٤٧١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:١٦٠٠:٣٣:٣٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٣:٢٧١٣:١٥:٢٧١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٥٣٠٠:٣٣:١٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٤:٠٨١٣:١٥:٠٧١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٢٩٠٠:٣٣:٠٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٤:٥٠١٣:١٤:٤٦١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٠٥٠٠:٣٢:٤٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٥:٣٢١٣:١٤:٢٥١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٤٠٠٠:٣٢:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٦:١٣١٣:١٤:٠٤١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:١٦٠٠:٣٢:١٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٦:٥٥١٣:١٣:٤٣١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٢:٠٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٧:٣٦١٣:١٣:٢٢١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٢٦٠٠:٣١:٤٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٨:١٨١٣:١٣:٠١١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:٠١٠٠:٣١:٢٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٦:٥٨:٥٩١٣:١٢:٣٩١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٣٦٠٠:٣١:٠٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣١٠٦:٥٩:٤١١٣:١٢:١٨١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:١٠٠٠:٣٠:٥١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٠:٢٢١٣:١١:٥٦١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:٤٥٠٠:٣٠:٣٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠١:٠٤١٣:١١:٣٥١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٢٠٠٠:٣٠:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠١:٤٦١٣:١١:١٣١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:٥٤٠٠:٢٩:٥٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٢:٢٨١٣:١٠:٥٢١٩:١٨:٤٤١٩:٣٦:٢٩٠٠:٢٩:٣٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٥٠٧:٠٣:١٠١٣:١٠:٣١١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:٠٤٠٠:٢٩:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٣:٥٢١٣:١٠:٠٩١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٣٩٢٣:٥٩:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٤:٣٤١٢:٠٩:٤٨١٨:١٤:٣٠١٨:٣٢:١٤٢٣:٢٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر برزول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر برزول شهر برزول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر برزول شهر برزول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر برزول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر برزول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر برزول

بَرزول از شهرهای ایران در استان همدان است. این شهر در بخش زرین‌دشت شهرستان نهاوند قرار دارد. این شهر نسبت به نهاوند از آب و هوای معتدل تری برخوردار است. جمعیت برزول در سال ۱۳۸۵، برابر با ۲٫۷۲۹ نفر بوده است

شهر برزول در ویکیپدیا

شهر برزول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر برزول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر برزول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر برزول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر برزول

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر برزول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر برزول
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر برزول + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر برزول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر برزول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر برزول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر برزول رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ برزول دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برزول ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق برزول
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برزول
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق برزول ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برزول
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برزول ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق برزول

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر برزول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو