جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برزلک

بشیوه پاطاق | سر پل ذهاب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز برزلک


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:١٧
نیمه شب: ٠٠:٤٥:٠٩

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برزلک (شهرستان سر پل ذهاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای برزلک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای برزلک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برزلک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

اُرد بزرگ
ثمره كشتن، كشته شدن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برزلک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برزلک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برزلک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برزلک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برزلک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برزلک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٢:٣٩١٣:٢٤:٠٩٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٣٩:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٢٠٦:٤١:٣٢١٣:٢٣:٥٩٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٣٨:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٤٠:٢٦١٣:٢٣:٥٠٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٩:٢٠١٣:٢٣:٤١٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٣٨:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٣:٣٣٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:١٨٠٠:٣٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٧:١٢١٣:٢٣:٢٥٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٣٧:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٦:١٠١٣:٢٣:١٨٢٠:١٠:٥٧٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٣٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٣:١١٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٣٧:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٤:٠٩١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٣٩٠٠:٣٦:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٣:١٠١٣:٢٣:٠٠٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٦:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٢:١٢١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٣٦:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣١:١٥١٣:٢٢:٥٠٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:١٠٠٠:٣٦:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٣٠:٢٠١٣:٢٢:٤٦٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٣٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٩:٢٦١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣٥:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٧:٤١١٣:٢٢:٣٨٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٣٥:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:١٩٠٠:٣٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١١٠٦:٢٦:٠٢١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٣٤:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٥:١٤١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٣٤:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٤:٢٨١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٣:٤٣١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٤:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣٤:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢٢:١٨١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:١٢٠٠:٣٤:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٢:٤١٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢٠:٥٨١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٣٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥١٠٦:٢٠:٢١١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٣٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٩:٤٥١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٣٣:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٩:١٠١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٠٦٠٠:٣٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١١٠٦:١٨:٣٧١٣:٢٣:٠١٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٧:٥١٠٠:٣٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برزلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برزلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برزلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برزلک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای برزلک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برزلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برزلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای برزلک

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای برزلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای برزلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای برزلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برزلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برزلک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برزلک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای برزلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برزلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برزلک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٢:٣٢١٣:٢٨:٥٧٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:١٧٠٠:٤٥:٠٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٣:١٦١٣:٢٨:٤١٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٤٥:٠٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٣:٥٩١٣:٢٨:٢٥٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٤٤:٥٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٤:٤٢١٣:٢٨:٠٨٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٢٣٠٠:٤٤:٤٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٥:٢٥١٣:٢٧:٥١١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٠٣٠٠:٤٤:٣٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٦:٠٩١٣:٢٧:٣٤١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٤٤٠٠:٤٤:٢٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٦:٥٢١٣:٢٧:١٦١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٢٣٠٠:٤٤:١٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٧:٣٥١٣:٢٦:٥٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٠٢٠٠:٤٤:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٨:١٧١٣:٢٦:٤٠١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٤٠٠٠:٤٣:٤٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٩:٠٠١٣:٢٦:٢١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:١٨٠٠:٤٣:٣٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٩:٤٣١٣:٢٦:٠٢١٩:٥١:٤٨٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٤٣:٢٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠٠:٢٥١٣:٢٥:٤٣١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٤٣:١٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠١:٠٨١٣:٢٥:٢٣١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٤٢:٥٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠١:٥٠١٣:٢٥:٠٣١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٤٢:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٢:٣٣١٣:٢٤:٤٣١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢١٠٠:٤٢:٢٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٥٠٧:٠٣:١٥١٣:٢٤:٢٣١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٤٢:١٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٣:٥٧١٣:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٣٢٠٠:٤١:٥٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٠٠٧:٠٤:٣٩١٣:٢٣:٤١١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٤١:٤١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٥:٢١١٣:٢٣:٢٠١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٤٢٠٠:٤١:٢٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٦:٠٣١٣:٢٢:٥٩١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:١٧٠٠:٤١:٠٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٥٠٧:٠٦:٤٦١٣:٢٢:٣٨١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٥١٠٠:٤٠:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٦٠٧:٠٧:٢٨١٣:٢٢:١٧١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٢٥٠٠:٤٠:٣٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٧٠٧:٠٨:١٠١٣:٢١:٥٥١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٠٠٠٠:٤٠:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٧٠٧:٠٨:٥٢١٣:٢١:٣٤١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٣٤٠٠:٤٠:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:٠٩:٣٤١٣:٢١:١٢١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٨٠٠:٣٩:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٠:١٦١٣:٢٠:٥١١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٤٢٠٠:٣٩:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٠:٥٩١٣:٢٠:٢٩١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٧:١٦٠٠:٣٩:٠٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١١:٤١١٣:٢٠:٠٨١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٥٠٠٠:٣٨:٤٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٤٠٧:١٢:٢٣١٣:١٩:٤٦١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٢٤٠٠:٣٨:٢٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٢٠٧:١٣:٠٦١٣:١٩:٢٥١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠٨:١١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٣:٤٩١٢:١٩:٠٤١٨:٢٣:٤٦١٨:٤١:٣٣٢٣:٣٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برزلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برزلک روستای برزلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برزلک روستای برزلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برزلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برزلک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برزلک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برزلک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برزلک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برزلک

روستای برزلک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برزلک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برزلک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برزلک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای برزلک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای برزلک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برزلک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برزلک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برزلک رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق برزلک
زمان پخش اذان زنده به افق برزلک
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ برزلک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برزلک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برزلک
افق شرعی امروز فردا برزلک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برزلک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا برزلک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برزلک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو