جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای برزلک

بشیوه پاطاق | سر پل ذهاب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز برزلک

اذان صبح: ٠٤:٣٥:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٣٦
اذان مغرب: ٢١:٠٣:١٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:١٢

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برزلک (شهرستان سر پل ذهاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای برزلک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای برزلک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برزلک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

جورج ارول
همچنان كه اندیشه زبان را فاسد می كند، زبان نیز اندیشه را فاسد می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برزلک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برزلک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برزلک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای برزلک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برزلک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان برزلک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٦:١٣١٣:٢٦:٢٩١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٣٧٠٠:٤٢:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٤:٥٧١٣:٢٦:١٥١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٢٧٠٠:٤٢:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٣:٤١١٣:٢٦:٠٠١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:١٦٠٠:٤٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥٢:٢٧١٣:٢٥:٤٧١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٠٥٠٠:٤١:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٥١٠٦:٥١:١٢١٣:٢٥:٣٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٨:٥٤٠٠:٤١:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٩:٥٩١٣:٢٥:٢٠٢٠:٠١:١٤٢٠:١٩:٤٤٠٠:٤١:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٨:٤٦١٣:٢٥:٠٨٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٤٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٧:٣٤١٣:٢٤:٥٥٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٢٣٠٠:٤٠:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٦:٢٣١٣:٢٤:٤٣٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:١٣٠٠:٤٠:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٥:١٣١٣:٢٤:٣٢٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٩:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٤:٠٤١٣:٢٤:٢١٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣٩:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٢:٥٥١٣:٢٤:١١٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٣٩:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:١٢٠٦:٤١:٤٧١٣:٢٤:٠١٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٣٨:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٤٧٠٦:٤٠:٤١١٣:٢٣:٥١٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٣٨:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٩:٣٥١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٨:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢٣:٣٤٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣٧:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٧:٢٧١٣:٢٣:٢٦٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٣٧:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢٣:١٨٢٠:١٠:٤٤٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٣٧:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٣:١٢٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٣٧:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٤:٢٢١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٢٥٠٠:٣٦:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٣:٢٣١٣:٢٣:٠٠٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:١٦٠٠:٣٦:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٣٢:٢٥١٣:٢٢:٥٤٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٣٦:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣١:٢٨١٣:٢٢:٥٠٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٦:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٠:٣٢١٣:٢٢:٤٦٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٣٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٩:٣٨١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٥:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٨:٤٥١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣٥:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢٢:٣٨٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:١٧٠٠:٣٥:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٧:٠٢١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٣٥:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٦:١٣١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٣٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برزلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برزلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برزلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برزلک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای برزلک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برزلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برزلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای برزلک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای برزلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای برزلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای برزلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برزلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برزلک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای برزلک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای برزلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برزلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای برزلک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای برزلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای برزلک روستای برزلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای برزلک روستای برزلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای برزلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برزلک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای برزلک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای برزلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برزلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای برزلک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:١٤:١٣١٣:٢٨:٠٦٢٠:٤١:٥٩٢١:٠٢:٤٤٠٠:٣٦:٢٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٨:١٩٢٠:٤٢:١٠٢١:٠٢:٥٥٠٠:٣٦:٣٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:١٤:٤٣١٣:٢٨:٣٢٢٠:٤٢:٢٠٢١:٠٣:٠٤٠٠:٣٦:٥٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:١٥:٠٠١٣:٢٨:٤٥٢٠:٤٢:٢٨٢١:٠٣:١٢٠٠:٣٧:٠٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:١٥:١٨١٣:٢٨:٥٨٢٠:٤٢:٣٥٢١:٠٣:١٨٠٠:٣٧:٢٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:١٥:٣٧١٣:٢٩:١١٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٣:٢٣٠٠:٣٧:٣٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٥:٥٨١٣:٢٩:٢٣٢٠:٤٢:٤٣٢١:٠٣:٢٦٠٠:٣٧:٥٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١٦:٢٠١٣:٢٩:٣٦٢٠:٤٢:٤٥٢١:٠٣:٢٧٠٠:٣٨:٠٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٦:٤٣١٣:٢٩:٤٨٢٠:٤٢:٤٥٢١:٠٣:٢٦٠٠:٣٨:٢٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٧:٠٧١٣:٢٩:٥٩٢٠:٤٢:٤٤٢١:٠٣:٢٣٠٠:٣٨:٤٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٦:١٧:٣٢١٣:٣٠:١١٢٠:٤٢:٤١٢١:٠٣:١٩٠٠:٣٨:٥٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:١٧:٥٨١٣:٣٠:٢٢٢٠:٤٢:٣٦٢١:٠٣:١٣٠٠:٣٩:١٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٨:٢٦١٣:٣٠:٣٣٢٠:٤٢:٣٠٢١:٠٣:٠٥٠٠:٣٩:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٨:٥٤١٣:٣٠:٤٤٢٠:٤٢:٢٢٢١:٠٢:٥٦٠٠:٣٩:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٩:٢٤١٣:٣٠:٥٤٢٠:٤٢:١٢٢١:٠٢:٤٥٠٠:٤٠:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٩:٥٤١٣:٣١:٠٤٢٠:٤٢:٠١٢١:٠٢:٣١٠٠:٤٠:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:٢٠:٢٥١٣:٣١:١٣٢٠:٤١:٤٨٢١:٠٢:١٧٠٠:٤٠:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:٢٠:٥٨١٣:٣١:٢٢٢٠:٤١:٣٣٢١:٠٢:٠٠٠٠:٤٠:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٢١:٣١١٣:٣١:٣١٢٠:٤١:١٧٢١:٠١:٤٢٠٠:٤١:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٢٢:٠٥١٣:٣١:٤٠٢٠:٤٠:٥٩٢١:٠١:٢٢٠٠:٤١:١٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:٢٢:٤٠١٣:٣١:٤٨٢٠:٤٠:٣٩٢١:٠١:٠٠٠٠:٤١:٣٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٢٣:١٥١٣:٣١:٥٥٢٠:٤٠:١٨٢١:٠٠:٣٧٠٠:٤١:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٢٣:٥١١٣:٣٢:٠٢٢٠:٣٩:٥٥٢١:٠٠:١٢٠٠:٤٢:٠٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢٤:٢٨١٣:٣٢:٠٩٢٠:٣٩:٣٠٢٠:٥٩:٤٥٠٠:٤٢:٢٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٢٥:٠٦١٣:٣٢:١٥٢٠:٣٩:٠٤٢٠:٥٩:١٦٠٠:٤٢:٣٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٥:٤٤١٣:٣٢:٢٠٢٠:٣٨:٣٧٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٤٢:٤٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٦:٢٣١٣:٣٢:٢٦٢٠:٣٨:٠٧٢٠:٥٨:١٤٠٠:٤٣:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٢٧:٠٣١٣:٣٢:٣٠٢٠:٣٧:٣٦٢٠:٥٧:٤١٠٠:٤٣:١٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٧:٤٣١٣:٣٢:٣٤٢٠:٣٧:٠٤٢٠:٥٧:٠٦٠٠:٤٣:٢٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٨:٢٣١٣:٣٢:٣٨٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٦:٢٩٠٠:٤٣:٤٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٩:٠٤١٣:٣٢:٤١٢٠:٣٥:٥٤٢٠:٥٥:٥١٠٠:٤٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای برزلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای برزلک روستای برزلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای برزلک روستای برزلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برزلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برزلک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برزلک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برزلک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برزلک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برزلک

روستای برزلک بر روی نقشه

روستای برزلک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برزلک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برزلک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برزلک
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای برزلک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای برزلک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای برزلک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برزلک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای برزلک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برزلک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برزلک رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برزلک
زمان پخش اذان مستقیم به افق برزلک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق برزلک
زمان پخش اذان آنلاین به افق برزلک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق برزلک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ برزلک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برزلک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق برزلک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برزلک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو