جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برزلک

بشیوه پاطاق | سر پل ذهاب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز برزلک


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٤٦
اذان مغرب: ٢١:٠١:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٣٥:٢٤

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برزلک (شهرستان سر پل ذهاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای برزلک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای برزلک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برزلک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
شايسته است با نيكى كردن به ديگران و روزه و نماز و بجا آوردن صله رحم و ديدار برادران ايمانى به خدا نزديك شويد، زيرا پيامبران زمانى كه جانشينان خود را نصب مى ‏كردند، چنين مى‏ كردند و به آن توصيه مى‏ فرمودند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برزلک

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برزلک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برزلک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برزلک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برزلک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برزلک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٢:٣٩١٣:٢٤:٠٩٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٣٩:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٢٠٦:٤١:٣٢١٣:٢٣:٥٩٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٣٨:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٤٠:٢٦١٣:٢٣:٥٠٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٩:٢٠١٣:٢٣:٤١٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٣٨:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٣:٣٣٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:١٨٠٠:٣٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٧:١٢١٣:٢٣:٢٥٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٣٧:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٦:١٠١٣:٢٣:١٨٢٠:١٠:٥٧٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٣٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٣:١١٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٣٧:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٤:٠٩١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٣٩٠٠:٣٦:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٣:١٠١٣:٢٣:٠٠٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٦:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٢:١٢١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٣٦:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣١:١٥١٣:٢٢:٥٠٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:١٠٠٠:٣٦:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٣٠:٢٠١٣:٢٢:٤٦٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٣٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٩:٢٦١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣٥:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٧:٤١١٣:٢٢:٣٨٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٣٥:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:١٩٠٠:٣٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١١٠٦:٢٦:٠٢١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٣٤:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٥:١٤١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٣٤:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٤:٢٨١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٣:٤٣١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٤:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣٤:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢٢:١٨١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:١٢٠٠:٣٤:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٢:٤١٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢٠:٥٨١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٣٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥١٠٦:٢٠:٢١١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٣٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٩:٤٥١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٣٣:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٩:١٠١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٠٦٠٠:٣٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١١٠٦:١٨:٣٧١٣:٢٣:٠١٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٧:٥١٠٠:٣٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برزلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برزلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برزلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برزلک

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای برزلک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برزلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برزلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای برزلک

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای برزلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای برزلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای برزلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برزلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برزلک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برزلک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای برزلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برزلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برزلک

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٩:٣٦١٣:٢٢:٥٢٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٦:٣١٠٠:٣٣:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٩:٠٢١٣:٢٢:٥٧٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:١٦٠٠:٣٣:٣٧
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٨:٢٩١٣:٢٣:٠٢٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٨:٠١٠٠:٣٣:٣٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٧:٥٨١٣:٢٣:٠٨٢٠:٢٨:٣٨٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٣٣:٣٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٧:٢٩١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٩:١٩٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٣٣:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٧:٠١١٣:٢٣:٢١٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥٠:١٢٠٠:٣٣:٢٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٦:٣٥١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٣٣:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:١٦:١٠١٣:٢٣:٣٥٢٠:٣١:١٩٢٠:٥١:٣٦٠٠:٣٣:٢٥
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٥:٤٧١٣:٢٣:٤٣٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٢:١٧٠٠:٣٣:٢٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١٥:٢٦١٣:٢٣:٥٢٢٠:٣٢:٣٥٢٠:٥٢:٥٧٠٠:٣٣:٢٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٦:١٥:٠٦١٣:٢٤:٠١٢٠:٣٣:١٣٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٣٣:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٤:٤٨١٣:٢٤:١٠٢٠:٣٣:٤٩٢٠:٥٤:١٤٠٠:٣٣:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٦:١٤:٣١١٣:٢٤:٢٠٢٠:٣٤:٢٤٢٠:٥٤:٥٢٠٠:٣٣:٣٥
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٤:١٦١٣:٢٤:٣٠٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٥:٢٨٠٠:٣٣:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٩٠٦:١٤:٠٣١٣:٢٤:٤١٢٠:٣٥:٣٢٢٠:٥٦:٠٣٠٠:٣٣:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:١٣:٥١١٣:٢٤:٥١٢٠:٣٦:٠٤٢٠:٥٦:٣٧٠٠:٣٣:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٣:٤١١٣:٢٥:٠٢٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٧:١٠٠٠:٣٣:٥٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:١٣:٣٣١٣:٢٥:١٤٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٧:٤٢٠٠:٣٤:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٥:٢٥٢٠:٣٧:٣٥٢٠:٥٨:١٣٠٠:٣٤:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٠٠٦:١٣:٢٠١٣:٢٥:٣٧٢٠:٣٨:٠٤٢٠:٥٨:٤٢٠٠:٣٤:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:١٣:١٧١٣:٢٥:٤٩٢٠:٣٨:٣٠٢٠:٥٩:١٠٠٠:٣٤:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٧٠٦:١٣:١٥١٣:٢٦:٠١٢٠:٣٨:٥٦٢٠:٥٩:٣٧٠٠:٣٤:٣٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٩٠٦:١٣:١٤١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٩:٢١٢١:٠٠:٠٢٠٠:٣٤:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٣٠٦:١٣:١٥١٣:٢٦:٢٦٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠٠:٢٦٠٠:٣٤:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٦:١٣:١٧١٣:٢٦:٣٩٢٠:٤٠:٠٦٢١:٠٠:٤٩٠٠:٣٥:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١٣:٢١١٣:٢٦:٥٢٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠١:١٠٠٠:٣٥:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٦:١٣:٢٧١٣:٢٧:٠٥٢٠:٤٠:٤٦٢١:٠١:٣٠٠٠:٣٥:٢٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٢٠٦:١٣:٣٤١٣:٢٧:١٧٢٠:٤١:٠٤٢١:٠١:٤٩٠٠:٣٥:٣٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٨٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٧:٣٠٢٠:٤١:٢٠٢١:٠٢:٠٥٠٠:٣٥:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٦٠٦:١٣:٥٢١٣:٢٧:٤٣٢٠:٤١:٣٥٢١:٠٢:٢١٠٠:٣٦:٠١
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٦٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٧:٥٦٢٠:٤١:٤٩٢١:٠٢:٣٤٠٠:٣٦:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برزلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برزلک روستای برزلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای برزلک روستای برزلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برزلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برزلک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای برزلک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برزلک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برزلک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برزلک

روستای برزلک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برزلک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برزلک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برزلک
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای برزلک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای برزلک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برزلک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برزلک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برزلک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برزلک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق برزلک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برزلک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برزلک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برزلک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا برزلک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برزلک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ برزلک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برزلک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو