جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برزبر

حویق | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز برزبر


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٤
اذان ظهر: ١٣:١٧:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:١٨:١٠
نیمه شب: ٠٠:٣١:٢٥

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برزبر (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای برزبر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای برزبر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برزبر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

توماس كلارنس
برخورد خوب، درهایی را می گشاید كه بالاترین تحصیلات نیز قادر به گشودن آن نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برزبر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برزبر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برزبر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برزبر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برزبر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برزبر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٥:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٤:٤١١٣:١٢:٥٩٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٤:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٢:٥٠٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٤:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢٢:١٣١٣:١٢:٤١٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢٣:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١١٠٦:٢١:٠٠١٣:١٢:٣٣٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٣:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٩:٤٨١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٣:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠١٠٦:١٨:٣٧١٣:١٢:١٨٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٣:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٧:٢٨١٣:١٢:١٢٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٢:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٦:١٩١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٢٢:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٥:١٢١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٢:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٤:٠٦١٣:١١:٥٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢١:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١٣:٠٢١٣:١١:٥٠٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢١:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٣٠٦:١١:٥٨١٣:١١:٤٦٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢١:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:١٠:٥٦١٣:١١:٤٣٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢١:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٩:٥٥١٣:١١:٤٠٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٢٠:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٨:٥٦١٣:١١:٣٨٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٠:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٧:٥٨١٣:١١:٣٦٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٠:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٧:٠٢١٣:١١:٣٥٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢٠:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٦:٠٧١٣:١١:٣٥٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:٢٣٠٠:١٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠٧٠٦:٠٥:١٣١٣:١١:٣٥٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٩:٢٠٠٠:١٩:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٤٩٠٦:٠٤:٢١١٣:١١:٣٥٢٠:١٩:٢٠٢٠:٤٠:١٦٠٠:١٩:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٣٢٠٦:٠٣:٣١١٣:١١:٣٧٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤١:١٢٠٠:١٩:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:١٨٠٦:٠٢:٤٢١٣:١١:٣٨٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٢:٠٧٠٠:١٩:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٠٥٠٦:٠١:٥٥١٣:١١:٤١٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤٣:٠٢٠٠:١٨:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٣٠٦:٠١:٠٩١٣:١١:٤٤٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٣:٥٧٠٠:١٨:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٤٤٠٦:٠٠:٢٥١٣:١١:٤٧٢٠:٢٣:٣٧٢٠:٤٤:٥٠٠٠:١٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٩:٤٣١٣:١١:٥١٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٥:٤٣٠٠:١٨:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٣٠٠٥:٥٩:٠٣١٣:١١:٥٦٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٦:٣٦٠٠:١٨:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٢٧٠٥:٥٨:٢٤١٣:١٢:٠١٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٧:٢٨٠٠:١٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برزبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برزبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برزبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برزبر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای برزبر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برزبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برزبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای برزبر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای برزبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای برزبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای برزبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برزبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برزبر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برزبر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای برزبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برزبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برزبر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٦:٣٤١٣:١٧:٥٧١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:١٠٠٠:٣١:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٧:٤٢١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٤٣٠٠:٣١:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٨:١٩١٣:١٧:٢٥١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:١٦٠٠:٣١:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٩:١١١٣:١٧:٠٩١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٤٨٠٠:٣١:٠٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٤٠:٠٣١٣:١٦:٥٢١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:١٩٠٠:٣٠:٥٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٤٠:٥٥١٣:١٦:٣٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٥٠٠٠:٣٠:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٤١:٤٧١٣:١٦:١٧١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣٠:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٤٢:٣٩١٣:١٥:٥٨١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٣٠:٢٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٣:٣١١٣:١٥:٤٠١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:١٩٠٠:٣٠:١٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٥:٢١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٣٠:٠٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٥:١٥١٣:١٥:٠٢١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:١٥٠٠:٢٩:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٦:٠٦١٣:١٤:٤٣١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٤٣٠٠:٢٩:٤٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٦:٥٨١٣:١٤:٢٣١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٩:٣٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٧:٥٠١٣:١٤:٠٣١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٩:١٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٨:٤١١٣:١٣:٤٣١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢٩:٠٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٩:٣٣١٣:١٣:٢٣١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٣٠٠٠:٢٨:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٠٠٦:٥٠:٢٤١٣:١٣:٠٢١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٥٥٠٠:٢٨:٣٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٥١:١٥١٣:١٢:٤٢١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٢١٠٠:٢٨:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥٢:٠٧١٣:١٢:٢١١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤٦٠٠:٢٨:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٢:٥٨١٣:١٢:٠٠١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:١٢٠٠:٢٧:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٣:٤٩١٣:١١:٣٨١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٣٧٠٠:٢٧:٣٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٤:٤١١٣:١١:١٧١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٠٢٠٠:٢٧:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٥:٣٢١٣:١٠:٥٦١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:٢٦٠٠:٢٧:٠٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٦:٢٣١٣:١٠:٣٤١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٢:٥١٠٠:٢٦:٤٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٧:١٥١٣:١٠:١٣١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:١٦٠٠:٢٦:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٨:٠٦١٣:٠٩:٥١١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٤٠٠٠:٢٦:١٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣١٠٦:٥٨:٥٨١٣:٠٩:٣٠١٩:١٩:٢٤١٩:٣٨:٠٥٠٠:٢٥:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٩:٥٠١٣:٠٩:٠٨١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٣٠٠٠:٢٥:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣١٠٧:٠٠:٤٢١٣:٠٨:٤٧١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٥٥٠٠:٢٥:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٠٠٧:٠١:٣٣١٣:٠٨:٢٥١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:١٩٢٣:٥٥:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٢:٢٦١٢:٠٨:٠٤١٨:١٣:٠٦١٨:٣١:٤٥٢٣:٢٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برزبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برزبر روستای برزبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برزبر روستای برزبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برزبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برزبر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برزبر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برزبر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برزبر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برزبر

روستای برزبر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برزبر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برزبر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برزبر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای برزبر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای برزبر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برزبر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برزبر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برزبر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق برزبر
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ برزبر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برزبر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برزبر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق برزبر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برزبر دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ برزبر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برزبر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برزبر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو