جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بردکشکی

طیبی گرمسیری جنوبی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز بردکشکی


اذان صبح: ٠٥:١٥:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١١:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٣٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بردکشکی (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای بردکشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بردکشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بردکشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

استیو چندلر
برای خودتان، آیین و تشریفاتی به وجود آورید كه تنها از آن خودتان باشد و با یك راه "میان‌بر"، شما را به دگرگونی برساند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بردکشکی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بردکشکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بردکشکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بردکشکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بردکشکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بردکشکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٣:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٦:١٧١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢٣:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٣:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٢:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٥:٥١١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٢:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٢٢:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٢١:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢١:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٥:١٨١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢١:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٥:١٢١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢١:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٥:٠٨١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٠:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٥:٠٤١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٠:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٨:١٢١٣:٠٥:٠١١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٤١٠٠:٢٠:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٠:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٦:٤١١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢٠:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٠:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٥:١٤١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٩:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:١٥٠٠:١٩:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٩:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٣:١٤١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٣٩٠٠:١٩:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:١١٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٢١٠٠:١٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٩:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١١:٢٥١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٩:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٥:٠١١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٩:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٩:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٤٨٠٠:١٩:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٥:١٤٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٢٨٠٠:١٩:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٥:١٩٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٠٨٠٠:١٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بردکشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بردکشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بردکشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بردکشکی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بردکشکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بردکشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بردکشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بردکشکی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بردکشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بردکشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بردکشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بردکشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بردکشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بردکشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بردکشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بردکشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بردکشکی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٩:٠٧١٣:١١:١٥١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٢٩:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٩:٤٣١٣:١٠:٥٩١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٩:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٠:١٩١٣:١٠:٤٣١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:١٦٠٠:٢٩:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٠:٥٤١٣:١٠:٢٦١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٠٦٠٠:٢٩:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤١:٣٠١٣:١٠:٠٩١٩:٣٨:٢١١٩:٥٥:٥٤٠٠:٢٨:٥٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٢:٠٥١٣:٠٩:٥٢١٩:٣٧:١٠١٩:٥٤:٤٢٠٠:٢٨:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٢:٤٠١٣:٠٩:٣٤١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٣٠٠٠:٢٨:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٣:١٦١٣:٠٩:١٦١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:١٧٠٠:٢٨:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٣:٥١١٣:٠٨:٥٨١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٠٣٠٠:٢٨:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٤:٢٥١٣:٠٨:٣٩١٩:٣٢:٢٤١٩:٤٩:٤٩٠٠:٢٧:٤٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٥:٠٠١٣:٠٨:٢٠١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٣٥٠٠:٢٧:٣٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٥:٣٥١٣:٠٨:٠١١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٢٠٠٠:٢٧:٢١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٤٦:١٠١٣:٠٧:٤١١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٠٥٠٠:٢٧:٠٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٦:٤٤١٣:٠٧:٢١١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٤:٤٩٠٠:٢٦:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٤٧:١٨١٣:٠٧:٠١١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٣٣٠٠:٢٦:٣٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٤٧:٥٣١٣:٠٦:٤١١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:١٧٠٠:٢٦:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٤٨:٢٧١٣:٠٦:٢٠١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٠٠٠٠:٢٦:٠٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٤٩:٠١١٣:٠٥:٥٩١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٤٣٠٠:٢٥:٤٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٤٩:٣٥١٣:٠٥:٣٨١٩:٢١:١٣١٩:٣٨:٢٦٠٠:٢٥:٣٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٠:٠٩١٣:٠٥:١٧١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٠٩٠٠:٢٥:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٠:٤٣١٣:٠٤:٥٦١٩:١٨:٤٠١٩:٣٥:٥٢٠٠:٢٤:٥٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٠٠٦:٥١:١٧١٣:٠٤:٣٥١٩:١٧:٢٤١٩:٣٤:٣٤٠٠:٢٤:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥١:٥١١٣:٠٤:١٣١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:١٧٠٠:٢٤:١٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٢:٢٥١٣:٠٣:٥٢١٩:١٤:٥٠١٩:٣١:٥٩٠٠:٢٤:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٢:٥٩١٣:٠٣:٣٠١٩:١٣:٣٣١٩:٣٠:٤١٠٠:٢٣:٤٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٣:٣٤١٣:٠٣:٠٩١٩:١٢:١٦١٩:٢٩:٢٣٠٠:٢٣:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٤:٠٨١٣:٠٢:٤٧١٩:١٠:٥٩١٩:٢٨:٠٦٠٠:٢٣:٠٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٢٠٦:٥٤:٤٢١٣:٠٢:٢٦١٩:٠٩:٤١١٩:٢٦:٤٨٠٠:٢٢:٤٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٥:١٦١٣:٠٢:٠٤١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٥:٣٠٠٠:٢٢:٢٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣١٠٦:٥٥:٥١١٣:٠١:٤٣١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٤:١٣٢٣:٥٢:٠٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٥:٥٦:٢٦١٢:٠١:٢٢١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٢:٥٥٢٣:٢١:٤٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بردکشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بردکشکی روستای بردکشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بردکشکی روستای بردکشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بردکشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بردکشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بردکشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بردکشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بردکشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بردکشکی

روستای بردکشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بردکشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بردکشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بردکشکی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بردکشکی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بردکشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بردکشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بردکشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بردکشکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بردکشکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بردکشکی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بردکشکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بردکشکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بردکشکی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بردکشکی
زمان پخش اذان زنده به افق بردکشکی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بردکشکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بردکشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو