جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بردکشکی

طیبی گرمسیری جنوبی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز بردکشکی

اذان صبح: ٠٤:٣٣:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٨
اذان ظهر: ١٣:١٢:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٢٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٠١

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بردکشکی (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای بردکشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بردکشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بردکشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

دیل كارنگی
فراموش نكنیم كه حق شناسی نشانه ای از آموزش درست است. پس اگر از فرزندانمان توقع حق شناسی داریم، باید آنها را حق شناس بار بیاوریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بردکشکی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بردکشکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بردکشکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بردکشکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بردکشکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بردکشکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٢:٠٢١٣:٠٨:٤٧١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٣٥٠٠:٢٧:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٠:٥٣١٣:٠٨:٣٣١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٦:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠٠٠٦:٣٩:٤٦١٣:٠٨:١٨١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٤:٥٧٠٠:٢٦:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٨:٣٩١٣:٠٨:٠٥١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٦:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٧:٣٢١٣:٠٧:٥١١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:١٩٠٠:٢٥:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٦:٢٧١٣:٠٧:٣٨١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٠١٠٠:٢٥:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٥:٢٢١٣:٠٧:٢٦١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٤٢٠٠:٢٥:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٤:١٧١٣:٠٧:١٣١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٤:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٣:١٤١٣:٠٧:٠١١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٤:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٢:١١١٣:٠٦:٥٠١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٤٨٠٠:٢٤:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣١:٠٩١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢٣:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٠:٠٨١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٣:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٦:١٩١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٣:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٦:٠٩١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٢٣:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٢:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٢:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٢:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٢:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:١١٠٠:٢١:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢١:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢١:٤١١٣:٠٥:١٨١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢١:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٥:١٢١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢١:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٥:٠٨١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٢٠:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٦٠٦:١٩:١١١٣:٠٥:٠٤١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٠:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٠:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:١٣٠٠:٢٠:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٦:٥١١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٥٦٠٠:٢٠:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٣٩٠٠:٢٠:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٩:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بردکشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بردکشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بردکشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بردکشکی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بردکشکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بردکشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بردکشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بردکشکی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بردکشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بردکشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بردکشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بردکشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بردکشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بردکشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بردکشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بردکشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بردکشکی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بردکشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بردکشکی روستای بردکشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بردکشکی روستای بردکشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بردکشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بردکشکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بردکشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بردکشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بردکشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بردکشکی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:٤٥١٣:١٠:٢٤٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٤١٠٠:٢٢:٢٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٥:٥٩١٣:١٠:٣٧٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٢:٣٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٦:١٤١٣:١٠:٥٠٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٢:٤٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٦:٣٠١٣:١١:٠٣٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٣:٠٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٦:٤٧١٣:١١:١٦٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٣:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٧:٠٦١٣:١١:٢٨٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٣:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٧:٢٥١٣:١١:٤١٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٣:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٧:٤٦١٣:١١:٥٣٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٤:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٨:٠٧١٣:١٢:٠٥٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٤:١٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٨:٣٠١٣:١٢:١٧٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٤:٣١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٢:٢٩٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٢٤:٤٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٩:١٨١٣:١٢:٤٠٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٥:٠١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٢:٥١٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٥:١٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٠:٠٩١٣:١٣:٠١٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٥:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٠:٣٦١٣:١٣:١٢٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٥:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١١:٠٣١٣:١٣:٢٢٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢٦:٠٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١١:٣٢١٣:١٣:٣١٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٦:١٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١١٠٦:١٢:٠١١٣:١٣:٤٠٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٣١٠٠:٢٦:٢٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٢:٣١١٣:١٣:٤٩٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٦:٤٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٣:٠١١٣:١٣:٥٧٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢٦:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٣:٣٢١٣:١٤:٠٥٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٧:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٤:٠٤١٣:١٤:١٣٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٧:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٤:٣٦١٣:١٤:٢٠٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢٧:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٥:٠٩١٣:١٤:٢٦٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٧:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٥:٤٣١٣:١٤:٣٣٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٨:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٦:١٧١٣:١٤:٣٨٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٨:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٦:٥١١٣:١٤:٤٣٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٨:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٧:٢٦١٣:١٤:٤٨٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٨:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٨:٠١١٣:١٤:٥٢٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٨:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٨:٣٧١٣:١٤:٥٥٢٠:١٠:٥٥٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٩:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٩:١٣١٣:١٤:٥٨٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٩:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بردکشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بردکشکی روستای بردکشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بردکشکی روستای بردکشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بردکشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بردکشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بردکشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بردکشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بردکشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بردکشکی

روستای بردکشکی بر روی نقشه

روستای بردکشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بردکشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بردکشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بردکشکی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بردکشکی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بردکشکی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بردکشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بردکشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بردکشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بردکشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بردکشکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بردکشکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بردکشکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا بردکشکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بردکشکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بردکشکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بردکشکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بردکشکی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بردکشکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بردکشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو