جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بردسیر

بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بردسیر


اذان صبح: ٠٥:٠٠:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٤٠
اذان ظهر: ١١:٥٧:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٣١
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٤٥
نیمه شب: ٢٣:١٧:٥٣

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بردسیر (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر بردسیر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بردسیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بردسیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
صبح خوابیدن، مانع از روزی می‌شود. (زیرا صبح‌ها كار و كسب شروع می‌شود و هر كسی دیر برسد،‌ از آن روز،‌ سودی نخواهد برد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بردسیر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بردسیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بردسیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بردسیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٧:٢٤١٢:٤١:٤٩١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٢٢٢٣:٥٩:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤١:٣٩١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥٩:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٥:٢٨١٢:٤١:٢٩١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٤٣٢٣:٥٩:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٤:٣١١٢:٤١:٢٠١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥٨:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٣:٣٥١٢:٤١:١١١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٠٤٢٣:٥٨:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٢:٣٩١٢:٤١:٠٣١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٨:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٢٦٢٣:٥٨:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٠:٥٢١٢:٤٠:٤٨١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٠٧٢٣:٥٧:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٠:٤١١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٤٨٢٣:٥٧:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٩:٠٨١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٢٩٢٣:٥٧:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٠:٢٩١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:١٠٢٣:٥٧:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٧:٢٩١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٥١٢٣:٥٦:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٣٢٢٣:٥٦:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٥:٥٤١٢:٤٠:١٦١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٦:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٥:٠٨١٢:٤٠:١٢١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٦:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٣٥٢٣:٥٦:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٣:٤٠١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:١٦٢٣:٥٦:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٢:٥٨١٢:٤٠:٠٦١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٥٧٢٣:٥٥:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٣٨٢٣:٥٥:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٧:١٩٢٣:٥٥:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٠:٥٨١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٠٠٢٣:٥٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٠:٢١١٢:٤٠:٠٥١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٤١٢٣:٥٥:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:٢١٢٣:٥٥:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٩:١٠١٢:٤٠:٠٨١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:٠١٢٣:٥٥:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٨:٣٧١٢:٤٠:١٠١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٤١٢٣:٥٥:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٧٠٥:٤٨:٠٥١٢:٤٠:١٣١٩:٣٢:٤١١٩:٥١:٢١٢٣:٥٥:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٧:٣٤١٢:٤٠:١٧١٩:٣٣:١٨١٩:٥٢:٠١٢٣:٥٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٧:٠٥١٢:٤٠:٢١١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٥:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٦:٣٧١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:١٨٢٣:٥٤:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٦:١١١٢:٤٠:٣٠١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٥٧٢٣:٥٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بردسیر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر بردسیر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بردسیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر بردسیر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٦:٥٢١١:٥٦:١٩١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:٠٤٢٣:١٥:٤٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٦:٢٥١١:٥٦:٣٢١٧:١٦:٥٦١٧:٣٤:٥٤٢٣:١٥:٥٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٥:٥٦١١:٥٦:٤٣١٧:١٧:٤٨١٧:٣٥:٤٤٢٣:١٦:١٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٥:٢٦١١:٥٦:٥٣١٧:١٨:٤٠١٧:٣٦:٣٤٢٣:١٦:٢٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٤:٥٤١١:٥٧:٠٣١٧:١٩:٣٢١٧:٣٧:٢٤٢٣:١٦:٣٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٤:٢٠١١:٥٧:١٢١٧:٢٠:٢٣١٧:٣٨:١٣٢٣:١٦:٥١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٣:٤٥١١:٥٧:٢٠١٧:٢١:١٤١٧:٣٩:٠٣٢٣:١٧:٠٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٣:٠٩١١:٥٧:٢٧١٧:٢٢:٠٦١٧:٣٩:٥٢٢٣:١٧:١٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٢:٣١١١:٥٧:٣٤١٧:٢٢:٥٦١٧:٤٠:٤٠٢٣:١٧:٢٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١١:٤٧٠٦:٣١:٥٢١١:٥٧:٣٩١٧:٢٣:٤٧١٧:٤١:٢٩٢٣:١٧:٣٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١١:١٣٠٦:٣١:١٢١١:٥٧:٤٤١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٢:١٧٢٣:١٧:٣٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٠:٣٠١١:٥٧:٤٨١٧:٢٥:٢٧١٧:٤٣:٠٥٢٣:١٧:٤٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٩:٤٧١١:٥٧:٥١١٧:٢٦:١٧١٧:٤٣:٥٣٢٣:١٧:٥٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٢٩:٠٢١١:٥٧:٥٣١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٤:٤٠٢٣:١٧:٥٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٨:١٧١١:٥٧:٥٥١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٥:٢٧٢٣:١٨:٠٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٧:٣٠١١:٥٧:٥٦١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٦:١٤٢٣:١٨:٠٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٦:٤٢١١:٥٧:٥٦١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٧:٠١٢٣:١٨:٠٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٥:٥٢١١:٥٧:٥٥١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٧:٤٧٢٣:١٨:٠٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٥:٠٢١١:٥٧:٥٣١٧:٣١:٠٧١٧:٤٨:٣٣٢٣:١٨:٠٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٤:١١١١:٥٧:٥١١٧:٣١:٥٥١٧:٤٩:١٨٢٣:١٨:٠٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٣:١٨١١:٥٧:٤٨١٧:٣٢:٤٢١٧:٥٠:٠٣٢٣:١٨:٠٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٢:٢٤١١:٥٧:٤٥١٧:٣٣:٢٨١٧:٥٠:٤٨٢٣:١٨:٠٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢١:٣٠١١:٥٧:٤٠١٧:٣٤:١٤١٧:٥١:٣٣٢٣:١٨:٠٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٠:٣٤١١:٥٧:٣٥١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٢:١٧٢٣:١٨:٠١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠١:٠٣٠٦:١٩:٣٨١١:٥٧:٣٠١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٣:٠١٢٣:١٧:٥٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٠:١٠٠٦:١٨:٤٠١١:٥٧:٢٣١٧:٣٦:٣١١٧:٥٣:٤٥٢٣:١٧:٥٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٩:١٦٠٦:١٧:٤٢١١:٥٧:١٦١٧:٣٧:١٥١٧:٥٤:٢٨٢٣:١٧:٤٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٦:٤٣١١:٥٧:٠٩١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٥:١١٢٣:١٧:٤٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٥:٤٢١١:٥٧:٠١١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٥:٥٤٢٣:١٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر بردسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بردسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بردسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بردسیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بردسیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بردسیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بردسیر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:١٩:٣٨١١:٥٧:٣٠١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٣:٠١٢٣:١٧:٥٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:١٨:٤٠١١:٥٧:٢٣١٧:٣٦:٣١١٧:٥٣:٤٥٢٣:١٧:٥٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:١٧:٤٢١١:٥٧:١٦١٧:٣٧:١٥١٧:٥٤:٢٨٢٣:١٧:٤٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٦:٤٣١١:٥٧:٠٩١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٥:١١٢٣:١٧:٤٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٥:٤٢١١:٥٧:٠١١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٥:٥٤٢٣:١٧:٣٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٤:٤٢١١:٥٦:٥٢١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٦:٣٦٢٣:١٧:٢٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٣:٤٠١١:٥٦:٤٣١٧:٤٠:١٠١٧:٥٧:١٨٢٣:١٧:٢٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٢:٣٧١١:٥٦:٣٣١٧:٤٠:٥٣١٧:٥٨:٠٠٢٣:١٧:١١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١١:٣٤١١:٥٦:٢٢١٧:٤١:٣٦١٧:٥٨:٤١٢٣:١٧:٠١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٠:٣٠١١:٥٦:١١١٧:٤٢:١٨١٧:٥٩:٢٢٢٣:١٦:٥١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:٠٩:٢٥١١:٥٥:٥٩١٧:٤٣:٠٠١٨:٠٠:٠٣٢٣:١٦:٤٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:٠٨:٢٠١١:٥٥:٤٧١٧:٤٣:٤١١٨:٠٠:٤٣٢٣:١٦:٢٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:٠٧:١٤١١:٥٥:٣٥١٧:٤٤:٢٢١٨:٠١:٢٣٢٣:١٦:١٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٠٦:٠٧١١:٥٥:٢٢١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٢:٠٣٢٣:١٦:٠٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٥:٠٠١١:٥٥:٠٨١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٢:٤٣٢٣:١٥:٥١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٣:٥٢١١:٥٤:٥٤١٧:٤٦:٢٣١٨:٠٣:٢٢٢٣:١٥:٣٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٢:٤٤١١:٥٤:٤٠١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٤:٠١٢٣:١٥:٢٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠١:٣٥١١:٥٤:٢٥١٧:٤٧:٤٢١٨:٠٤:٤٠٢٣:١٥:٠٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٠:٢٦١١:٥٤:١٠١٧:٤٨:٢١١٨:٠٥:١٨٢٣:١٤:٥٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٣٠٥:٥٩:١٦١١:٥٣:٥٤١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٥:٥٧٢٣:١٤:٣٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٥:٥٨:٠٦١١:٥٣:٣٩١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٦:٣٥٢٣:١٤:١٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٦:٥٦١١:٥٣:٢٣١٧:٥٠:١٦١٨:٠٧:١٣٢٣:١٤:٠٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٥:٥٥:٤٥١١:٥٣:٠٦١٧:٥٠:٥٤١٨:٠٧:٥١٢٣:١٣:٤٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٤:٣٤١١:٥٢:٥٠١٧:٥١:٣٢١٨:٠٨:٢٨٢٣:١٣:٢٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٣٠٥:٥٣:٢٣١١:٥٢:٣٣١٧:٥٢:١٠١٨:٠٩:٠٦٢٣:١٣:١٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٢:١١١١:٥٢:١٦١٧:٥٢:٤٨١٨:٠٩:٤٤٢٣:١٢:٥١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٠:٥٩١١:٥١:٥٨١٧:٥٣:٢٥١٨:١٠:٢١٢٣:١٢:٣٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٥:٤٩:٤٧١١:٥١:٤١١٧:٥٤:٠٢١٨:١٠:٥٨٢٣:١٢:١٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٤٨:٣٥١١:٥١:٢٤١٧:٥٤:٣٩١٨:١١:٣٥٢٣:١١:٥٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بردسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بردسیر شهر بردسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بردسیر شهر بردسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بردسیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بردسیر

بَرْدْسیر یکی از شهرهای استان کرمان و مرکز شهرستان بردسیر است. این شهر درفاصله ۶۵ کیلومتری کرمان واقع شده است. جمعیت شهر بردسیر بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، برابر با ۳۱٬۸۷۰ نفر بوده است

شهر بردسیر در ویکیپدیا

شهر بردسیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بردسیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بردسیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بردسیر بر روی نقشه

شهر بردسیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بردسیر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بردسیر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر بردسیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بردسیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بردسیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بردسیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بردسیر
زمان پخش اذان مستقیم به افق بردسیر
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بردسیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بردسیر
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بردسیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بردسیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بردسیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو