جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بردسیر

بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بردسیر


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٤١

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بردسیر (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر بردسیر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بردسیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بردسیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه مار را برای این نكشد كه كشتن آن گناه است از من نیست اما اگر برای این نكشی كه حیوانی است و به تو آزاری نمی‌رساند باكی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بردسیر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بردسیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسیر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بردسیر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسیر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بردسیر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٨:١٠١٢:٤٣:٥٩١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٣٧٠٠:٠٢:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٧:٠٤١٢:٤٣:٤٥١٩:١٠:٥٣١٩:٢٨:١٦٠٠:٠٢:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٥:٥٨١٢:٤٣:٣٠١٩:١١:٣٠١٩:٢٨:٥٥٠٠:٠٢:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٤:٥٣١٢:٤٣:١٧١٩:١٢:٠٧١٩:٢٩:٣٤٠٠:٠١:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٣:٤٩١٢:٤٣:٠٣١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:١٣٠٠:٠١:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٢:٤٦١٢:٤٢:٥٠١٩:١٣:٢٢١٩:٣٠:٥٣٠٠:٠١:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١١:٤٣١٢:٤٢:٣٧١٩:١٣:٥٩١٩:٣١:٣٢٠٠:٠٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٠:٤٠١٢:٤٢:٢٥١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:١٢٠٠:٠٠:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٩:٣٩١٢:٤٢:١٣١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٥١٠٠:٠٠:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٢:٠٢١٩:١٥:٥٣١٩:٣٣:٣١٠٠:٠٠:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤١:٥١١٩:١٦:٣٠١٩:٣٤:١١٢٣:٥٩:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٦:٣٩١٢:٤١:٤١١٩:١٧:٠٨١٩:٣٤:٥١٢٣:٥٩:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٥:٤١١٢:٤١:٣١١٩:١٧:٤٦١٩:٣٥:٣٢٢٣:٥٩:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٤:٤٤١٢:٤١:٢١١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:١٢٢٣:٥٨:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٣:٤٧١٢:٤١:١٢١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:٥٣٢٣:٥٨:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٢:٥٢١٢:٤١:٠٤١٩:١٩:٤١١٩:٣٧:٣٣٢٣:٥٨:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٨:١٤٢٣:٥٨:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠١:٠٤١٢:٤٠:٤٨١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٥٥٢٣:٥٧:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٠:١١١٢:٤٠:٤١١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥٧:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٩:١٩١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:١٧٢٣:٥٧:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٠:٢٩١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٥٨٢٣:٥٧:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٧:٤٠١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٤٠٢٣:٥٧:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٦:٥١١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٢١٢٣:٥٦:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٦:٠٤١٢:٤٠:١٦١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:٠٢٢٣:٥٦:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٠:١٢١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٤٣٢٣:٥٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٤:٣٣١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٦:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٣:٥٠١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥٦:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٣:٠٧١٢:٤٠:٠٦١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٤٧٢٣:٥٥:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بردسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بردسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بردسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بردسیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بردسیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بردسیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بردسیر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بردسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بردسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بردسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بردسیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بردسیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بردسیر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٧:٠٥١٢:٤٠:٢١١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٥:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٦:٣٧١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:١٨٢٣:٥٤:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٦:١١١٢:٤٠:٣٠١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٥٧٢٣:٥٤:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤٠:٣٦١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٣٥٢٣:٥٤:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤٠:٤٢١٩:٣٦:١٩١٩:٥٥:١٢٢٣:٥٤:٥٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٠:٤٩١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٤:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٤:٣٨١٢:٤٠:٥٦١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٢٦٢٣:٥٤:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٤:١٩١٢:٤١:٠٣١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:٠٢٢٣:٥٤:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٤:٠١١٢:٤١:١١١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٣٧٢٣:٥٥:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٣:٤٤١٢:٤١:٢٠١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٨:١٢٢٣:٥٥:٠٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٣:٢٨١٢:٤١:٢٨١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٤٦٢٣:٥٥:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٥٠٥:٤٣:١٤١٢:٤١:٣٧١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:١٩٢٣:٥٥:١٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٤٣:٠٢١٢:٤١:٤٧١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٥٢٢٣:٥٥:١٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٢:٥١١٢:٤١:٥٧١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:٢٤٢٣:٥٥:٢٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٢:٤١١٢:٤٢:٠٧١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٥٥٢٣:٥٥:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤٢:١٧١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:٢٥٢٣:٥٥:٣٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٤٢:٢٦١٢:٤٢:٢٨١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٥٤٢٣:٥٥:٤١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٤٢:٢٠١٢:٤٢:٣٩١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٢٣٢٣:٥٥:٤٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٢:١٦١٢:٤٢:٥١١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٥٠٢٣:٥٥:٥٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٤٢:١٣١٢:٤٣:٠٢١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٣:١٧٢٣:٥٦:٠٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٢:١١١٢:٤٣:١٤١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:٤٢٢٣:٥٦:١٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٢:١١١٢:٤٣:٢٦١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:٠٧٢٣:٥٦:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٤٢:١٣١٢:٤٣:٣٩١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٣٠٢٣:٥٦:٣٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٣:٥١١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٥٣٢٣:٥٦:٤٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤٢:١٩١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٥:١٤٢٣:٥٦:٥٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٤٢:٢٥١٢:٤٤:١٧١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٣٤٢٣:٥٧:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٢:٣١١٢:٤٤:٣٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٥٣٢٣:٥٧:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٢:٣٩١٢:٤٤:٤٣١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٦:١١٢٣:٥٧:٣١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٢:٤٨١٢:٤٤:٥٦١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٥٧:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٢:٥٨١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٦:٤٣٢٣:٥٧:٥٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٣:١٠١٢:٤٥:٢٢١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٥٨٢٣:٥٨:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بردسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بردسیر شهر بردسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بردسیر شهر بردسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بردسیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بردسیر

بَرْدْسیر یکی از شهرهای استان کرمان و مرکز شهرستان بردسیر است. این شهر درفاصله ۶۵ کیلومتری کرمان واقع شده است. جمعیت شهر بردسیر بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، برابر با ۳۱٬۸۷۰ نفر بوده است

شهر بردسیر در ویکیپدیا

شهر بردسیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بردسیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بردسیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بردسیر بر روی نقشه

شهر بردسیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بردسیر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بردسیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بردسیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بردسیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بردسیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بردسیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بردسیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بردسیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا بردسیر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بردسیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بردسیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بردسیر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بردسیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو