جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بردسیر

بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بردسیر


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٠١
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٠٥:١٦

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بردسیر (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر بردسیر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بردسیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بردسیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

دیل كارنگی
شما با دلبسته شدن به دیگر مردم، می توانید طی دو ماه دوستان بیشتری بیابید، تا اینكه طی دو سال بكوشید مردم را وادار نمایید به شما دلبسته شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بردسیر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بردسیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بردسیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بردسیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤١:٣٩١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥٩:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٥:٢٨١٢:٤١:٢٩١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٤٣٢٣:٥٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٤:٣١١٢:٤١:٢٠١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥٨:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٣:٣٥١٢:٤١:١١١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٠٤٢٣:٥٨:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٢:٣٩١٢:٤١:٠٣١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٨:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٢٦٢٣:٥٨:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٠:٥٢١٢:٤٠:٤٨١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٠٧٢٣:٥٧:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٠:٤١١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٤٨٢٣:٥٧:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٩:٠٨١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٢٩٢٣:٥٧:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٠:٢٩١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:١٠٢٣:٥٧:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٧:٢٩١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٥١٢٣:٥٦:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٣٢٢٣:٥٦:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٥:٥٤١٢:٤٠:١٦١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٦:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٥:٠٨١٢:٤٠:١٢١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٦:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٣٥٢٣:٥٦:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٣:٤٠١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:١٦٢٣:٥٦:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٢:٥٨١٢:٤٠:٠٦١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٥٧٢٣:٥٥:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٣٨٢٣:٥٥:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٧:١٩٢٣:٥٥:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٠:٥٨١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٠٠٢٣:٥٥:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٠:٢١١٢:٤٠:٠٥١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٤١٢٣:٥٥:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:٢١٢٣:٥٥:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٩:١٠١٢:٤٠:٠٨١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:٠١٢٣:٥٥:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٨:٣٧١٢:٤٠:١٠١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٤١٢٣:٥٥:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٧٠٥:٤٨:٠٥١٢:٤٠:١٣١٩:٣٢:٤١١٩:٥١:٢١٢٣:٥٥:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٧:٣٤١٢:٤٠:١٧١٩:٣٣:١٨١٩:٥٢:٠١٢٣:٥٥:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٧:٠٥١٢:٤٠:٢١١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٦:٣٧١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:١٨٢٣:٥٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٦:١١١٢:٤٠:٣٠١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٥٧٢٣:٥٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بردسیر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بردسیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بردسیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بردسیر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بردسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بردسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بردسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بردسیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بردسیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بردسیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بردسیر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٥:٢٧١٢:٤٦:٢٧١٩:١٧:٠١١٩:٣٤:٣٠٠٠:٠٥:١٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٦:٠١١٢:٤٦:١١١٩:١٥:٥٥١٩:٣٣:٢٣٠٠:٠٥:٠٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٣٤١٢:٤٥:٥٥١٩:١٤:٤٩١٩:٣٢:١٥٠٠:٠٤:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٧:٠٨١٢:٤٥:٣٨١٩:١٣:٤٢١٩:٣١:٠٦٠٠:٠٤:٤٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٧:٤١١٢:٤٥:٢١١٩:١٢:٣٤١٩:٢٩:٥٧٠٠:٠٤:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٨:١٥١٢:٤٥:٠٤١٩:١١:٢٦١٩:٢٨:٤٧٠٠:٠٤:٢٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٨:٤٨١٢:٤٤:٤٦١٩:١٠:١٨١٩:٢٧:٣٦٠٠:٠٤:٠٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٩:٢١١٢:٤٤:٢٨١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٦:٢٥٠٠:٠٣:٥٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٩:٥٤١٢:٤٤:١٠١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٥:١٤٠٠:٠٣:٤٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٠:٢٧١٢:٤٣:٥١١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٤:٠٢٠٠:٠٣:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٠:٥٩١٢:٤٣:٣٢١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٢:٥٠٠٠:٠٣:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢١:٣٢١٢:٤٣:١٣١٩:٠٤:٢٦١٩:٢١:٣٧٠٠:٠٣:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٢:٠٤١٢:٤٢:٥٣١٩:٠٣:١٤١٩:٢٠:٢٤٠٠:٠٢:٤٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٢:٣٧١٢:٤٢:٣٣١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:١١٠٠:٠٢:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٣:٠٩١٢:٤٢:١٣١٩:٠٠:٥٠١٩:١٧:٥٧٠٠:٠٢:١٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٣:٤١١٢:٤١:٥٣١٨:٥٩:٣٧١٩:١٦:٤٣٠٠:٠١:٥٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٤:١٣١٢:٤١:٣٢١٨:٥٨:٢٤١٩:١٥:٢٨٠٠:٠١:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٤:٤٥١٢:٤١:١١١٨:٥٧:١٠١٩:١٤:١٤٠٠:٠١:٢٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٥:١٧١٢:٤٠:٥٠١٨:٥٥:٥٦١٩:١٢:٥٩٠٠:٠١:٠٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٥:٤٩١٢:٤٠:٢٩١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:٤٤٠٠:٠٠:٥١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٢٦:٢١١٢:٤٠:٠٨١٨:٥٣:٢٨١٩:١٠:٢٩٠٠:٠٠:٣٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٢٦:٥٣١٢:٣٩:٤٧١٨:٥٢:١٣١٩:٠٩:١٣٠٠:٠٠:١٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٧:٢٥١٢:٣٩:٢٥١٨:٥٠:٥٩١٩:٠٧:٥٨٢٣:٥٩:٥٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٢٧:٥٧١٢:٣٩:٠٤١٨:٤٩:٤٤١٩:٠٦:٤٢٢٣:٥٩:٣٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٨:٢٩١٢:٣٨:٤٣١٨:٤٨:٢٩١٩:٠٥:٢٧٢٣:٥٩:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٢٩:٠١١٢:٣٨:٢١١٨:٤٧:١٤١٩:٠٤:١١٢٣:٥٩:٠١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٢٩:٣٣١٢:٣٧:٥٩١٨:٤٥:٥٩١٩:٠٢:٥٦٢٣:٥٨:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٠:٠٥١٢:٣٧:٣٨١٨:٤٤:٤٤١٩:٠١:٤٠٢٣:٥٨:٢٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٠:٣٧١٢:٣٧:١٧١٨:٤٣:٢٩١٩:٠٠:٢٥٢٣:٥٨:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣١:٠٩١٢:٣٦:٥٥١٨:٤٢:١٤١٨:٥٩:٠٩٢٣:٢٧:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:١٧٠٥:٣١:٤٢١١:٣٦:٣٤١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٧:٥٤٢٢:٥٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بردسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بردسیر شهر بردسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بردسیر شهر بردسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بردسیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بردسیر

بَرْدْسیر یکی از شهرهای استان کرمان و مرکز شهرستان بردسیر است. این شهر درفاصله ۶۵ کیلومتری کرمان واقع شده است. جمعیت شهر بردسیر بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، برابر با ۳۱٬۸۷۰ نفر بوده است

شهر بردسیر در ویکیپدیا

شهر بردسیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بردسیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بردسیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بردسیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بردسیر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بردسیر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر بردسیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بردسیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بردسیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بردسیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بردسیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بردسیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بردسیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بردسیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بردسیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بردسیر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بردسیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بردسیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو