جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بردسکن

بردسکن | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بردسکن


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٠
اذان ظهر: ١١:٥٠:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٤٩:١٤
نیمه شب: ٢٣:٠٩:٠٩

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨
٠٣ رجب ١٤٤١ قمری
٢٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بردسکن (شهرستان بردسکن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ اسفند ٩٨ شهر بردسکن)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بردسکن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بردسکن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام(254هـ ق)

امام علی النقی(ع)
همانا برای خداوند بقعه‌های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند، و حائر حسین(ع) یکی از آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بردسکن

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بردسکن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسکن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بردسکن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسکن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بردسکن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٤:٣٤١٢:٣٦:١٣١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:٢١٢٣:٥٠:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٦:٠٣١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:١٣٢٣:٥٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:٠٥٢٣:٥٠:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٥:٤٤١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٩:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣٥:٣٥١٩:٢١:٤٤١٩:٤٠:٥٠٢٣:٤٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٨:٥٣١٢:٣٥:٢٧١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٤٢٢٣:٤٩:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٧:٤٨١٢:٣٥:١٩١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٢:٣٤٢٣:٤٨:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٥:١٢١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٢٧٢٣:٤٨:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٥:٠١١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٨:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٣١٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٥:٥١١٩:٤٥:١١٢٣:٤٨:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:٠٣٢٣:٤٧:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٥٥٢٣:٤٧:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٤١:٤٠١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٨:١٨١٩:٤٧:٤٧٢٣:٤٧:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:٣٩٢٣:٤٧:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٦:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٨:٥٣١٢:٣٤:٣٣١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٢٢٢٣:٤٦:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٣٧:٥٩١٢:٣٤:٣١١٩:٣١:٣٢١٩:٥١:١٤٢٣:٤٦:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٢:٠٥٢٣:٤٦:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٠١٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٥٦٢٣:٤٥:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣٥:٢٨١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٤٧٢٣:٤٥:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٤١٠٥:٣٤:٤٠١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:٣٧٢٣:٤٥:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٣:٥٤١٢:٣٤:٢٩١٩:٣٥:٣١١٩:٥٥:٢٨٢٣:٤٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٦:١٨١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٥:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣٤:٣٢١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤٥:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٢١٠٥:٣١:٤٣١٢:٣٤:٣٤١٩:٣٧:٥١١٩:٥٧:٥٦٢٣:٤٥:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٣١:٠٣١٢:٣٤:٣٧١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٤٥٢٣:٤٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٢٠٠٥:٣٠:٢٤١٢:٣٤:٤١١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٩:٣٣٢٣:٤٤:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٢٢٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣٤:٤٥١٩:٤٠:٠٧٢٠:٠٠:٢١٢٣:٤٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٩:١١١٢:٣٤:٤٩١٩:٤٠:٥١٢٠:٠١:٠٨٢٣:٤٤:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٣٣٠٥:٢٨:٣٧١٢:٣٤:٥٤١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:٥٤٢٣:٤٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بردسکن

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بردسکن

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بردسکن

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٣:٤٨١١:٥١:١٦١٧:٢٩:١٤١٧:٤٧:٢٧٢٣:٠٩:٢٦
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٢:٣٤١١:٥١:٠٧١٧:٣٠:٠٩١٧:٤٨:٢١٢٣:٠٩:١٨
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١١:٢٠١١:٥٠:٥٧١٧:٣١:٠٤١٧:٤٩:١٤٢٣:٠٩:٠٩
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٠:٠٤١١:٥٠:٤٦١٧:٣١:٥٩١٧:٥٠:٠٨٢٣:٠٨:٥٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٨:٤٨١١:٥٠:٣٥١٧:٣٢:٥٣١٧:٥١:٠١٢٣:٠٨:٤٩
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٧:٣١١١:٥٠:٢٤١٧:٣٣:٤٧١٧:٥١:٥٤٢٣:٠٨:٣٨
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٦:١٣١١:٥٠:١١١٧:٣٤:٤١١٧:٥٢:٤٦٢٣:٠٨:٢٦
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٤:٥٥١١:٤٩:٥٩١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٣:٣٩٢٣:٠٨:١٤
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٣:٣٦١١:٤٩:٤٦١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:٣١٢٣:٠٨:٠١
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٢:١٧١١:٤٩:٣٢١٧:٣٧:٢٠١٧:٥٥:٢٢٢٣:٠٧:٤٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٠:٥٧١١:٤٩:١٨١٧:٣٨:١٢١٧:٥٦:١٤٢٣:٠٧:٣٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣٦:٥٥٠٥:٥٩:٣٦١١:٤٩:٠٤١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٧:٠٥٢٣:٠٧:١٩
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٨:١٥١١:٤٨:٤٩١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٧:٥٦٢٣:٠٧:٠٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٦:٥٣١١:٤٨:٣٤١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٨:٤٧٢٣:٠٦:٤٧
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٥:٣١١١:٤٨:١٨١٧:٤١:٣٩١٧:٥٩:٣٨٢٣:٠٦:٣١
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٤:٠٩١١:٤٨:٠٣١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٠:٢٩٢٣:٠٦:١٤
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٢:٤٦١١:٤٧:٤٧١٧:٤٣:٢٠١٨:٠١:١٩٢٣:٠٥:٥٧
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥١:٢٣١١:٤٧:٣٠١٧:٤٤:١١١٨:٠٢:٠٩٢٣:٠٥:٣٩
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٩:٥٩١١:٤٧:١٤١٧:٤٥:٠١١٨:٠٢:٥٩٢٣:٠٥:٢١
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٨:٣٦١١:٤٦:٥٧١٧:٤٥:٥١١٨:٠٣:٥٠٢٣:٠٥:٠٣
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٢٤:١٤٠٥:٤٧:١٢١١:٤٦:٤٠١٧:٤٦:٤١١٨:٠٤:٤٠٢٣:٠٤:٤٤
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٤٥:٤٨١١:٤٦:٢٣١٧:٤٧:٣١١٨:٠٥:٢٩٢٣:٠٤:٢٤
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٤:٢٣١١:٤٦:٠٥١٧:٤٨:٢١١٨:٠٦:١٩٢٣:٠٤:٠٥
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٢:٥٩١١:٤٥:٤٨١٧:٤٩:١٠١٨:٠٧:٠٩٢٣:٠٣:٤٥
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٨:١٩٠٥:٤١:٣٤١١:٤٥:٣٠١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٧:٥٩٢٣:٣٣:٢٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٠:٠٩١٢:٤٥:١٢١٨:٥٠:٤٩١٩:٠٨:٤٨٠٠:٠٣:٠٤
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٨:٤٥١٢:٤٤:٥٤١٨:٥١:٣٨١٩:٠٩:٣٨٠٠:٠٢:٤٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٧:٢٠١٢:٤٤:٣٦١٨:٥٢:٢٧١٩:١٠:٢٨٠٠:٠٢:٢٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٥:٥٥١٢:٤٤:١٨١٨:٥٣:١٦١٩:١١:١٧٠٠:٠٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بردسکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بردسکن

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٩:٤٤١١:٥١:٥٤١٧:٢٤:٣٢١٧:٤٢:٥٣٢٣:٠٩:٥٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٨:٣٥١١:٥١:٤٧١٧:٢٥:٢٩١٧:٤٣:٤٨٢٣:٠٩:٥١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٧:٢٥١١:٥١:٤٠١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٤:٤٣٢٣:٠٩:٤٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٦:١٣١١:٥١:٣٣١٧:٢٧:٢٢١٧:٤٥:٣٨٢٣:٠٩:٤٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٥:٠١١١:٥١:٢٥١٧:٢٨:١٨١٧:٤٦:٣٣٢٣:٠٩:٣٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٣:٤٨١١:٥١:١٦١٧:٢٩:١٤١٧:٤٧:٢٧٢٣:٠٩:٢٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٢:٣٤١١:٥١:٠٧١٧:٣٠:٠٩١٧:٤٨:٢١٢٣:٠٩:١٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١١:٢٠١١:٥٠:٥٧١٧:٣١:٠٤١٧:٤٩:١٤٢٣:٠٩:٠٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٠:٠٤١١:٥٠:٤٦١٧:٣١:٥٩١٧:٥٠:٠٨٢٣:٠٨:٥٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٨:٤٨١١:٥٠:٣٥١٧:٣٢:٥٣١٧:٥١:٠١٢٣:٠٨:٤٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٧:٣١١١:٥٠:٢٤١٧:٣٣:٤٧١٧:٥١:٥٤٢٣:٠٨:٣٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٦:١٣١١:٥٠:١١١٧:٣٤:٤١١٧:٥٢:٤٦٢٣:٠٨:٢٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٤:٥٥١١:٤٩:٥٩١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٣:٣٩٢٣:٠٨:١٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٣:٣٦١١:٤٩:٤٦١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:٣١٢٣:٠٨:٠١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٢:١٧١١:٤٩:٣٢١٧:٣٧:٢٠١٧:٥٥:٢٢٢٣:٠٧:٤٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٠:٥٧١١:٤٩:١٨١٧:٣٨:١٢١٧:٥٦:١٤٢٣:٠٧:٣٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٥٠٥:٥٩:٣٦١١:٤٩:٠٤١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٧:٠٥٢٣:٠٧:١٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٨:١٥١١:٤٨:٤٩١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٧:٥٦٢٣:٠٧:٠٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٦:٥٣١١:٤٨:٣٤١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٨:٤٧٢٣:٠٦:٤٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٥:٣١١١:٤٨:١٨١٧:٤١:٣٩١٧:٥٩:٣٨٢٣:٠٦:٣١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٤:٠٩١١:٤٨:٠٣١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٠:٢٩٢٣:٠٦:١٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٢:٤٦١١:٤٧:٤٧١٧:٤٣:٢٠١٨:٠١:١٩٢٣:٠٥:٥٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥١:٢٣١١:٤٧:٣٠١٧:٤٤:١١١٨:٠٢:٠٩٢٣:٠٥:٣٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٩:٥٩١١:٤٧:١٤١٧:٤٥:٠١١٨:٠٢:٥٩٢٣:٠٥:٢١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٨:٣٦١١:٤٦:٥٧١٧:٤٥:٥١١٨:٠٣:٥٠٢٣:٠٥:٠٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٤٧:١٢١١:٤٦:٤٠١٧:٤٦:٤١١٨:٠٤:٤٠٢٣:٠٤:٤٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٤٥:٤٨١١:٤٦:٢٣١٧:٤٧:٣١١٨:٠٥:٢٩٢٣:٠٤:٢٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٤:٢٣١١:٤٦:٠٥١٧:٤٨:٢١١٨:٠٦:١٩٢٣:٠٤:٠٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٢:٥٩١١:٤٥:٤٨١٧:٤٩:١٠١٨:٠٧:٠٩٢٣:٠٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بردسکن شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بردسکن شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بردسکن

بَردَس۫کَن۫ از شهرهای استان خراسان رضوی است. این شهر مرکز شهرستان بردسکن بوده و در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۸٬۲۳۳ نفر جمعیت و ۸٬۵۷۰ خانوار داشته‌است. بردسکن در قدیم بر سر یکی از راه‌های اصلی تجاری خراسان به دیگر نقاط ایران از طریق کویر قرار داشت

شهر بردسکن در ویکیپدیا

شهر بردسکن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بردسکن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بردسکن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بردسکن بر روی نقشه

شهر بردسکن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بردسکن
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بردسکن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بردسکن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بردسکن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بردسکن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بردسکن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بردسکن
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بردسکن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بردسکن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بردسکن
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بردسکن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو