جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بردسکن

بردسکن | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بردسکن


اذان صبح: ٠٣:٤٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٣٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بردسکن (شهرستان بردسکن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر بردسکن)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بردسکن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بردسکن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
كسی كه عیبی را كه در شخص دیگری نیست یاد كند، خداوند او را در آتش جهنّم زندانی می‌كند تا زمانی كه علتی برای گفته‌ی خود بیاورد. (یعنی بگوید چرا و از كجا این حرف را زده است.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بردسکن

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بردسکن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسکن ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بردسکن (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسکن ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بردسکن ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٧:١٩١٢:٣٨:٢٣١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٣٣٢٣:٥٤:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٦:٠١١٢:٣٨:٠٩١٩:١٠:٥١١٩:٢٩:٢٤٢٣:٥٣:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٤:٤٣١٢:٣٧:٥٥١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:١٥٢٣:٥٣:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٣:٢٦١٢:٣٧:٤١١٩:١٢:٢٩١٩:٣١:٠٦٢٣:٥٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٢:١٠١٢:٣٧:٢٧١٩:١٣:١٨١٩:٣١:٥٨٢٣:٥٢:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٧:١٤١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٢:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٩:٤١١٢:٣٧:٠٢١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٤١٢٣:٥٢:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣٦:٤٩١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥١:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٧:١٤١٢:٣٦:٣٧١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٢٤٢٣:٥١:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٦:٠٢١٢:٣٦:٢٦١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:١٦٢٣:٥١:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣٦:١٥١٩:١٨:١٣١٩:٣٧:٠٨٢٣:٥٠:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٣:٤٠١٢:٣٦:٠٥١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٠:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٥:٥٥١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٥١٢٣:٥٠:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥١:٢٢١٢:٣٥:٤٥١٩:٢٠:٤١١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٩:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٠:١٤١٢:٣٥:٣٦١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٩:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٢٨٢٣:٤٩:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٢٠٢٣:٤٨:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٥:١٢١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٨:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٨:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٤:٥٣١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٨:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٤٩٢٣:٤٧:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٢:٥٢١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٧:١٦١٩:٤٦:٤١٢٣:٤٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٣٣٢٣:٤٧:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٢٦٢٣:٤٧:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٠:٠٠١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٦:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٩:٠٥١٢:٣٤:٣٣١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٠٩٢٣:٤٦:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٨:١٢١٢:٣٤:٣١١٩:٣١:٢٠١٩:٥١:٠١٢٣:٤٦:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٧:١٩١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٦:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٦:٢٩١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بردسکن

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بردسکن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بردسکن

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بردسکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بردسکن

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٢٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣٤:٤٥١٩:٤٠:٠٧٢٠:٠٠:٢١٢٣:٤٤:٤٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٩:١١١٢:٣٤:٤٩١٩:٤٠:٥١٢٠:٠١:٠٨٢٣:٤٤:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٣٠٥:٢٨:٣٧١٢:٣٤:٥٤١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:٥٤٢٣:٤٤:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤١٠٥:٢٨:٠٤١٢:٣٥:٠٠١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٢:٤٠٢٣:٤٤:٣٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٠٠٥:٢٧:٣٣١٢:٣٥:٠٦١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٣:٢٦٢٣:٤٤:٣١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٢٠٥:٢٧:٠٤١٢:٣٥:١٣١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٤:١٠٢٣:٤٤:٢٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٦٠٥:٢٦:٣٦١٢:٣٥:٢٠١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٤:٥٤٢٣:٤٤:٢٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٢٠٥:٢٦:١٠١٢:٣٥:٢٧١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٥:٣٧٢٣:٤٤:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٢٥:٤٥١٢:٣٥:٣٥١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٦:١٩٢٣:٤٤:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:٢٥:٢٢١٢:٣٥:٤٤١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٧:٠٠٢٣:٤٤:٢٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣١٠٥:٢٥:٠١١٢:٣٥:٥٢١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٧:٤٠٢٣:٤٤:٢٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٦٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٦:٠١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٤٤:٣٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٢٠٥:٢٤:٢٣١٢:٣٦:١١١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٨:٥٨٢٣:٤٤:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥١٠٥:٢٤:٠٧١٢:٣٦:٢١١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٩:٣٥٢٣:٤٤:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٢٠٥:٢٣:٥٢١٢:٣٦:٣١١٩:٤٩:٢٤٢٠:١٠:١١٢٣:٤٤:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٥٠٥:٢٣:٣٩١٢:٣٦:٤١١٩:٤٩:٥٧٢٠:١٠:٤٦٢٣:٤٤:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣١٠٥:٢٣:٢٨١٢:٣٦:٥٢١٩:٥٠:٢٩٢٠:١١:٢٠٢٣:٤٤:٤٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٩٠٥:٢٣:١٨١٢:٣٧:٠٣١٩:٥١:٠١٢٠:١١:٥٣٢٣:٤٤:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٩٠٥:٢٣:١٠١٢:٣٧:١٥١٩:٥١:٣١٢٠:١٢:٢٤٢٣:٤٥:٠١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٢٠٥:٢٣:٠٣١٢:٣٧:٢٦١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٢:٥٥٢٣:٤٥:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٧٠٥:٢٢:٥٩١٢:٣٧:٣٨١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٣:٢٤٢٣:٤٥:١٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٥٠٥:٢٢:٥٦١٢:٣٧:٥٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٣:٥١٢٣:٤٥:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٥٠٥:٢٢:٥٤١٢:٣٨:٠٣١٩:٥٣:١٩٢٠:١٤:١٨٢٣:٤٥:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٧٠٥:٢٢:٥٤١٢:٣٨:١٥١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٤:٤٣٢٣:٤٥:٤٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٢٠٥:٢٢:٥٦١٢:٣٨:٢٨١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٥:٠٦٢٣:٤٥:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٠٠٥:٢٢:٥٩١٢:٣٨:٤١١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٥:٢٨٢٣:٤٦:٠٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٠٠٥:٢٣:٠٤١٢:٣٨:٥٤١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٥:٤٩٢٣:٤٦:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٢٠٥:٢٣:١١١٢:٣٩:٠٧١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٦:٠٨٢٣:٤٦:٢٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٧٠٥:٢٣:١٩١٢:٣٩:٢٠١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٦:٢٥٢٣:٤٦:٣٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٤٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣٩:٣٣١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٦:٤١٢٣:٤٦:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٤٠٥:٢٣:٤٠١٢:٣٩:٤٦١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٦:٥٦٢٣:٤٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بردسکن شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بردسکن شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بردسکن

بَردَس۫کَن۫ از شهرهای استان خراسان رضوی است. این شهر مرکز شهرستان بردسکن بوده و در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۸٬۲۳۳ نفر جمعیت و ۸٬۵۷۰ خانوار داشته‌است. بردسکن در قدیم بر سر یکی از راه‌های اصلی تجاری خراسان به دیگر نقاط ایران از طریق کویر قرار داشت

شهر بردسکن در ویکیپدیا

شهر بردسکن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بردسکن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بردسکن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بردسکن بر روی نقشه

شهر بردسکن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بردسکن
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بردسکن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بردسکن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بردسکن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بردسکن
زمان پخش اذان زنده به افق بردسکن
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بردسکن دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بردسکن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بردسکن
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بردسکن
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بردسکن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو