جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بردسکن

بردسکن | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بردسکن


اذان صبح: ٠٥:٠٨:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٣٣
اذان ظهر: ١١:٣٢:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٢٦:٢٧
اذان مغرب: ١٦:٤٦:٣٤
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٤١

جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
١٦ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بردسکن (شهرستان بردسکن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آذر ٩٨ شهر بردسکن)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بردسکن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بردسکن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
بیشتر ترسهای ما ساخته و پرداخته ی خودمان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بردسکن

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بردسکن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسکن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بردسکن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسکن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بردسکن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٤:٣٤١٢:٣٦:١٣١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:٢١٢٣:٥٠:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٦:٠٣١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:١٣٢٣:٥٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:٠٥٢٣:٥٠:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٥:٤٤١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٩:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣٥:٣٥١٩:٢١:٤٤١٩:٤٠:٥٠٢٣:٤٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٨:٥٣١٢:٣٥:٢٧١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٤٢٢٣:٤٩:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٧:٤٨١٢:٣٥:١٩١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٢:٣٤٢٣:٤٨:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٥:١٢١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٢٧٢٣:٤٨:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٥:٠١١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٨:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٣١٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٥:٥١١٩:٤٥:١١٢٣:٤٨:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:٠٣٢٣:٤٧:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٥٥٢٣:٤٧:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٤١:٤٠١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٨:١٨١٩:٤٧:٤٧٢٣:٤٧:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:٣٩٢٣:٤٧:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٦:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٨:٥٣١٢:٣٤:٣٣١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٢٢٢٣:٤٦:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٣٧:٥٩١٢:٣٤:٣١١٩:٣١:٣٢١٩:٥١:١٤٢٣:٤٦:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٢:٠٥٢٣:٤٦:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٠١٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٥٦٢٣:٤٥:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣٥:٢٨١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٤٧٢٣:٤٥:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٤١٠٥:٣٤:٤٠١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:٣٧٢٣:٤٥:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٣:٥٤١٢:٣٤:٢٩١٩:٣٥:٣١١٩:٥٥:٢٨٢٣:٤٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٦:١٨١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٥:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣٤:٣٢١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤٥:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٢١٠٥:٣١:٤٣١٢:٣٤:٣٤١٩:٣٧:٥١١٩:٥٧:٥٦٢٣:٤٥:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٣١:٠٣١٢:٣٤:٣٧١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٤٥٢٣:٤٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٢٠٠٥:٣٠:٢٤١٢:٣٤:٤١١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٩:٣٣٢٣:٤٤:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٢٢٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣٤:٤٥١٩:٤٠:٠٧٢٠:٠٠:٢١٢٣:٤٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٩:١١١٢:٣٤:٤٩١٩:٤٠:٥١٢٠:٠١:٠٨٢٣:٤٤:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٣٣٠٥:٢٨:٣٧١٢:٣٤:٥٤١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:٥٤٢٣:٤٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بردسکن

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بردسکن

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بردسکن

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٥:٠١١١:٢٥:٥٤١٦:٢٦:٣١١٦:٤٦:١٤٢٢:٤٢:١٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٥:٥٧١١:٢٦:١٤١٦:٢٦:١٧١٦:٤٦:٠٢٢٢:٤٢:٢٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٦:٥٢١١:٢٦:٣٥١٦:٢٦:٠٥١٦:٤٥:٥٢٢٢:٤٢:٤٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٧:٤٦١١:٢٦:٥٧١٦:٢٥:٥٥١٦:٤٥:٤٤٢٢:٤٣:٠٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٨:٤٠١١:٢٧:٢٠١٦:٢٥:٤٧١٦:٤٥:٣٨٢٢:٤٣:٢٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٩:٣٣١١:٢٧:٤٣١٦:٢٥:٤١١٦:٤٥:٣٤٢٢:٤٣:٤٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٠:٢٥١١:٢٨:٠٧١٦:٢٥:٣٧١٦:٤٥:٣١٢٢:٤٤:٠٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣١:١٧١١:٢٨:٣١١٦:٢٥:٣٥١٦:٤٥:٣١٢٢:٤٤:٢٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٢:٠٧١١:٢٨:٥٦١٦:٢٥:٣٥١٦:٤٥:٣٢٢٢:٤٤:٤٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٢:٥٧١١:٢٩:٢١١٦:٢٥:٣٦١٦:٤٥:٣٦٢٢:٤٥:١٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٣:٤٦١١:٢٩:٤٧١٦:٢٥:٤٠١٦:٤٥:٤١٢٢:٤٥:٣٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٤:٣٣١١:٣٠:١٤١٦:٢٥:٤٦١٦:٤٥:٤٨٢٢:٤٥:٥٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٥:٢٠١١:٣٠:٤٠١٦:٢٥:٥٣١٦:٤٥:٥٦٢٢:٤٦:٢٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٦:٠٦١١:٣١:٠٨١٦:٢٦:٠٣١٦:٤٦:٠٧٢٢:٤٦:٤٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٦:٥٠١١:٣١:٣٥١٦:٢٦:١٤١٦:٤٦:٢٠٢٢:٤٧:١٤
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٧:٣٣١١:٣٢:٠٣١٦:٢٦:٢٧١٦:٤٦:٣٤٢٢:٤٧:٤١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٨:١٥١١:٣٢:٣٢١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:٥٠٢٢:٤٨:٠٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٨:٥٦١١:٣٣:٠٠١٦:٢٧:٠٠١٦:٤٧:٠٨٢٢:٤٨:٣٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٩:٣٥١١:٣٣:٢٩١٦:٢٧:١٩١٦:٤٧:٢٧٢٢:٤٩:٠٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:١٠:٤٥٠٦:٤٠:١٤١١:٣٣:٥٨١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٧:٤٩٢٢:٤٩:٣٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:١١:٢٠٠٦:٤٠:٥٠١١:٣٤:٢٨١٦:٢٨:٠٢١٦:٤٨:١٢٢٢:٤٩:٥٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٤١:٢٦١١:٣٤:٥٧١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٨:٣٧٢٢:٥٠:٢٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤١:٥٩١١:٣٥:٢٧١٦:٢٨:٥٣١٦:٤٩:٠٣٢٢:٥٠:٥٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١٢:٥٩٠٦:٤٢:٣٢١١:٣٥:٥٧١٦:٢٩:٢١١٦:٤٩:٣١٢٢:٥١:٢٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٣:٠٢١١:٣٦:٢٦١٦:٢٩:٥١١٦:٥٠:٠١٢٢:٥١:٥٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٣:٣٢١١:٣٦:٥٦١٦:٣٠:٢٢١٦:٥٠:٣٢٢٢:٥٢:٢٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٣:٥٩١١:٣٧:٢٦١٦:٣٠:٥٥١٦:٥١:٠٥٢٢:٥٢:٥٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤٤:٢٥١١:٣٧:٥٦١٦:٣١:٣٠١٦:٥١:٤٠٢٢:٥٣:٢٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٤:٤٩١١:٣٨:٢٦١٦:٣٢:٠٦١٦:٥٢:١٥٢٢:٥٣:٥٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٥:١٢١١:٣٨:٥٦١٦:٣٢:٤٣١٦:٥٢:٥٣٢٢:٥٤:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بردسکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بردسکن

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٩:١٨١١:٢٤:٠٥١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٨:٠٥٢٢:٤٠:٤٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٠:١٦١١:٢٤:٢١١٦:٢٨:١٠١٦:٤٧:٤١٢٢:٤٠:٥٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢١:١٤١١:٢٤:٣٨١٦:٢٧:٤٦١٦:٤٧:٢٠٢٢:٤١:١٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٢:١١١١:٢٤:٥٦١٦:٢٧:٢٤١٦:٤٧:٠١٢٢:٤١:٢٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٣:٠٨١١:٢٥:١٤١٦:٢٧:٠٥١٦:٤٦:٤٣٢٢:٤١:٤٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٤:٠٥١١:٢٥:٣٤١٦:٢٦:٤٧١٦:٤٦:٢٨٢٢:٤١:٥٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٥:٠١١١:٢٥:٥٤١٦:٢٦:٣١١٦:٤٦:١٤٢٢:٤٢:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٥:٥٧١١:٢٦:١٤١٦:٢٦:١٧١٦:٤٦:٠٢٢٢:٤٢:٢٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٦:٥٢١١:٢٦:٣٥١٦:٢٦:٠٥١٦:٤٥:٥٢٢٢:٤٢:٤٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٧:٤٦١١:٢٦:٥٧١٦:٢٥:٥٥١٦:٤٥:٤٤٢٢:٤٣:٠٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٨:٤٠١١:٢٧:٢٠١٦:٢٥:٤٧١٦:٤٥:٣٨٢٢:٤٣:٢٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٩:٣٣١١:٢٧:٤٣١٦:٢٥:٤١١٦:٤٥:٣٤٢٢:٤٣:٤٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٠:٢٥١١:٢٨:٠٧١٦:٢٥:٣٧١٦:٤٥:٣١٢٢:٤٤:٠٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣١:١٧١١:٢٨:٣١١٦:٢٥:٣٥١٦:٤٥:٣١٢٢:٤٤:٢٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٢:٠٧١١:٢٨:٥٦١٦:٢٥:٣٥١٦:٤٥:٣٢٢٢:٤٤:٤٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٢:٥٧١١:٢٩:٢١١٦:٢٥:٣٦١٦:٤٥:٣٦٢٢:٤٥:١٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٣:٤٦١١:٢٩:٤٧١٦:٢٥:٤٠١٦:٤٥:٤١٢٢:٤٥:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٤:٣٣١١:٣٠:١٤١٦:٢٥:٤٦١٦:٤٥:٤٨٢٢:٤٥:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٥:٢٠١١:٣٠:٤٠١٦:٢٥:٥٣١٦:٤٥:٥٦٢٢:٤٦:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٦:٠٦١١:٣١:٠٨١٦:٢٦:٠٣١٦:٤٦:٠٧٢٢:٤٦:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٦:٥٠١١:٣١:٣٥١٦:٢٦:١٤١٦:٤٦:٢٠٢٢:٤٧:١٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٧:٣٣١١:٣٢:٠٣١٦:٢٦:٢٧١٦:٤٦:٣٤٢٢:٤٧:٤١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٨:١٥١١:٣٢:٣٢١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:٥٠٢٢:٤٨:٠٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٨:٥٦١١:٣٣:٠٠١٦:٢٧:٠٠١٦:٤٧:٠٨٢٢:٤٨:٣٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٩:٣٥١١:٣٣:٢٩١٦:٢٧:١٩١٦:٤٧:٢٧٢٢:٤٩:٠٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٤٠:١٤١١:٣٣:٥٨١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٧:٤٩٢٢:٤٩:٣٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٤٠:٥٠١١:٣٤:٢٨١٦:٢٨:٠٢١٦:٤٨:١٢٢٢:٤٩:٥٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٤١:٢٦١١:٣٤:٥٧١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٨:٣٧٢٢:٥٠:٢٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤١:٥٩١١:٣٥:٢٧١٦:٢٨:٥٣١٦:٤٩:٠٣٢٢:٥٠:٥٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٩٠٦:٤٢:٣٢١١:٣٥:٥٧١٦:٢٩:٢١١٦:٤٩:٣١٢٢:٥١:٢٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بردسکن شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بردسکن شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بردسکن

بَردَس۫کَن۫ از شهرهای استان خراسان رضوی است. این شهر مرکز شهرستان بردسکن بوده و در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۸٬۲۳۳ نفر جمعیت و ۸٬۵۷۰ خانوار داشته‌است. بردسکن در قدیم بر سر یکی از راه‌های اصلی تجاری خراسان به دیگر نقاط ایران از طریق کویر قرار داشت

شهر بردسکن در ویکیپدیا

شهر بردسکن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بردسکن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بردسکن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بردسکن بر روی نقشه

شهر بردسکن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بردسکن
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بردسکن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بردسکن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بردسکن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بردسکن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بردسکن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بردسکن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بردسکن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بردسکن
جدول اوقات شرعی امروز فردا بردسکن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بردسکن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو