جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بردخون

دیر | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز بردخون

اذان صبح: ٠٤:٥٨:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٠٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٥٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:٤٤

پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
١٨ ذیحجه ١٤٤٢ قمری
٢٩ ژوئیه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بردخون (شهرستان دیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مرداد ٠٠ شهر بردخون)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر بردخون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر بردخون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

عید سعید غدیر خم (10 ه ق)

امام جعفر صادق (ع)
شايسته است با نيكى كردن به ديگران و روزه و نماز و بجا آوردن صله رحم و ديدار برادران ايمانى به خدا نزديك شويد، زيرا پيامبران زمانى كه جانشينان خود را نصب مى ‏كردند، چنين مى‏ كردند و به آن توصيه مى‏ فرمودند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بردخون

اوقات شرعی مرداد ٠٠ | اوقات شرعی ژوئیه ٢١ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بردخون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردخون ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر بردخون (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٩ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردخون ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بردخون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥١:٢٥١٣:٠٧:١١١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:١١٠٠:٢٧:٤٥
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٠:١٨١٣:٠٦:٥٤١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٠:٤٥٠٠:٢٧:٢٤
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٤٩:١٢١٣:٠٦:٣٧١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:١٨٠٠:٢٧:٠٣
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٤٨:٠٦١٣:٠٦:٢٠١٩:٢٥:٠١١٩:٤١:٥٢٠٠:٢٦:٤٢
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٤٧:٠٠١٣:٠٦:٠٤١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٢٥٠٠:٢٦:٢١
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٤٥:٥٥١٣:٠٥:٤٧١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٢:٥٩٠٠:٢٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٤٤:٥٠١٣:٠٥:٣١١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٣:٣٣٠٠:٢٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٣:٤٥١٣:٠٥:١٥١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٠٧٠٠:٢٥:١٩
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٢:٤١١٣:٠٤:٥٩١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٤:٤١٠٠:٢٤:٥٩
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤١:٣٨١٣:٠٤:٤٤١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:١٥٠٠:٢٤:٣٩
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٤:٢٩١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٥:٥٠٠٠:٢٤:١٩
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٨٠٦:٣٩:٣٢١٣:٠٤:١٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٢٤٠٠:٢٣:٥٩
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:١٨:٣٦٠٦:٣٨:٣٠١٣:٠٤:٠٠١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٦:٥٩٠٠:٢٣:٣٩
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٣٧:٢٩١٣:٠٣:٤٦١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٧:٣٤٠٠:٢٣:٢٠
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٦:٢٨١٣:٠٣:٣٢١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٠٩٠٠:٢٣:٠١
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٣:١٩١٩:٣١:٣٥١٩:٤٨:٤٤٠٠:٢٢:٤٢
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٤:٢٩١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٢٠٠٠:٢٢:٢٤
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٣:٣٠١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٢:٤٢١٩:٤٩:٥٥٠٠:٢٢:٠٦
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠٢:٤٢١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٣١٠٠:٢١:٤٨
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣١:٣٥١٣:٠٢:٣١١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٠٧٠٠:٢١:٣١
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٢:٢٠١٩:٣٤:٢٥١٩:٥١:٤٣٠٠:٢١:١٤
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٢:٠٩١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٢٠٠٠:٢٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠١:٥٩١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٠:٤١
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠١:٥٠١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٣٣٠٠:٢٠:٢٥
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠١:٤١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:١٠٠٠:٢٠:١٠
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٦:١٠١٣:٠١:٣٢١٩:٣٧:١٨١٩:٥٤:٤٧٠٠:١٩:٥٦
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٥:١٩١٣:٠١:٢٥١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٢٥٠٠:١٩:٤١
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠١:١٧١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٩:٢٧
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠١:١٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٤٠٠٠:١٩:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بردخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بردخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بردخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بردخون

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر بردخون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بردخون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردخون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر بردخون

محرم
ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بردخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر بردخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر بردخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بردخون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردخون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر بردخون

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ م شهر بردخون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردخون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر بردخون

اوت
ژوئیه ٢٠٢١ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر بردخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر بردخون شهر بردخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر بردخون شهر بردخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بردخون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردخون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر بردخون

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ هـ.ش شهر بردخون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردخون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر بردخون

شهریور
مرداد ١٤٠٠ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢١:٤٤١٣:١٠:٤٠١٩:٥٩:١٨٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٧:٠٥
٠٢ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٢:١٦١٣:١٠:٤١١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٧:١٣
٠٣ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٠:٤٢١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٧:٢٠
٠٤ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٠:٤٢١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٧:٢٧
٠٥ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٠:٤١١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٧:٣٣
٠٦ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٠:٤٠١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٧:٣٩
٠٧ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٠:٣٨١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢٧:٤٤
٠٨ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٠:٣٦١٩:٥٥:١٩٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٧:٤٨
٠٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٠:٣٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٧:٥٢
١٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٠:٢٩١٩:٥٣:٥٩٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٧:٥٥
١١ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٧:١٢١٣:١٠:٢٥١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٠٩٠٠:٢٧:٥٨
١٢ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٧:٤٤١٣:١٠:٢٠١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٨:٠٠
١٣ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٨:١٧١٣:١٠:١٥١٩:٥١:٥١٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٢٨:٠٢
١٤ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٨:٥٠١٣:١٠:٠٩١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٨:٠٢
١٥ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٠:٠٣١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٨:٠٣
١٦ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٩:٥٥١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٨:٠٢
١٧ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٠:٢٨١٣:٠٩:٤٨١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٢٨:٠١
١٨ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣١:٠١١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٢٨:٠٠
١٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٩:٣١١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٧:٥٨
٢٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٩:٢١١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٧:٥٥
٢١ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٩:١١١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٢٧:٥١
٢٢ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٩:٠١١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠١:٥٦٠٠:٢٧:٤٧
٢٣ مرداد ١٤٠٠٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢٧:٤٢
٢٤ مرداد ١٤٠٠٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٤:١٢١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٧:٣٧
٢٥ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٤:٤٤١٣:٠٨:٢٦١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢٧:٣١
٢٦ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٨:١٣١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٧:٢٤
٢٧ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٥:٤٦١٣:٠٨:٠٠١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٠٧٠٠:٢٧:١٧
٢٨ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٦:١٦١٣:٠٧:٤٦١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٧:٠٩
٢٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٦:٤٧١٣:٠٧:٣٢١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٠٥٠٠:٢٧:٠١
٣٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٧:١٧١٣:٠٧:١٧١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٠٣٠٠:٢٦:٥٢
٣١ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٧:٤٧١٣:٠٧:٠١١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٠٠٠٠:٢٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٠٠ - ١٤٠٠ شهر بردخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر بردخون شهر بردخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر بردخون شهر بردخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بردخون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردخون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بردخون

بُردِخون شهری در شهرستان دیر استان بوشهر ایران و مرکز بخش بردخون است

شهر بردخون در ویکیپدیا

شهر بردخون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بردخون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بردخون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بردخون بر روی نقشه

شهر بردخون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بردخون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بردخون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بردخون
اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر بردخون + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ شهر بردخون + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر بردخون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر بردخون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر بردخون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بردخون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بردخون رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بردخون ماه رمضان ١ / ١٤٠١
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ بردخون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بردخون ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بردخون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بردخون
زمان پخش اذان زنده به افق بردخون
زمان پخش اذان آنلاین به افق بردخون
افق شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ بردخون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بردخون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو