جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برج دیده بانی دوراهی

حومه | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز برج دیده بانی دوراهی


اذان صبح: ٠٥:١٢:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤٢
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٤٧
اذان مغرب: ١٩:١١:٤١
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٠٣

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برج دیده بانی دوراهی (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای برج دیده بانی دوراهی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای برج دیده بانی دوراهی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برج دیده بانی دوراهی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برج دیده بانی دوراهی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برج دیده بانی دوراهی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برج دیده بانی دوراهی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برج دیده بانی دوراهی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برج دیده بانی دوراهی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برج دیده بانی دوراهی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٥:٥٦١٩:١٠:٤٥١٩:٢٨:٢١٢٣:٥٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٠:٣٧١٢:٣٥:٤٦١٩:١١:٢٢١٩:٢٩:٠٠٢٣:٥٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٩:٤١١٢:٣٥:٣٧١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:٣٩٢٣:٥٣:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٢٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٥:٢٨١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:١٨٢٣:٥٣:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٧:٥٢١٢:٣٥:٢٠١٩:١٣:١٣١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥٣:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٥:١٢١٩:١٣:٥١١٩:٣١:٣٨٢٣:٥٢:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٦:٠٧١٢:٣٥:٠٥١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:١٧٢٣:٥٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٥:١٦١٢:٣٤:٥٩١٩:١٥:٠٥١٩:٣٢:٥٧٢٣:٥٢:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٤:٢٦١٢:٣٤:٥٢١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:٣٧٢٣:٥٢:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٤:٤٧١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:١٧٢٣:٥١:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٤:٤٢١٩:١٦:٥٨١٩:٣٤:٥٧٢٣:٥١:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٤:٣٧١٩:١٧:٣٦١٩:٣٥:٣٧٢٣:٥١:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥١:١٦١٢:٣٤:٣٣١٩:١٨:١٣١٩:٣٦:١٧٢٣:٥١:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٠:٣١١٢:٣٤:٣٠١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٥٧٢٣:٥١:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٩:٤٨١٢:٣٤:٢٧١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٣٦٢٣:٥٠:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:١٦٢٣:٥٠:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٨:٢٤١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٨:٥٦٢٣:٥٠:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣٤:٢٢١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥٠:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٧:٠٥١٢:٣٤:٢١١٩:٢١:٥٨١٩:٤٠:١٦٢٣:٥٠:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٦:٢٨١٢:٣٤:٢١١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٥٦٢٣:٥٠:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٥:٥٢١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٣٥٢٣:٥٠:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٢:١٥٢٣:٥٠:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٤:٤٣١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:٥٤٢٣:٤٩:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٤:١١١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:٣٣٢٣:٤٩:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣٤:٣٠١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:١٢٢٣:٤٩:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٤:٣٤١٩:٢٦:١٧١٩:٤٤:٥٠٢٣:٤٩:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤٩:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٤:٤٣١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٠٦٢٣:٤٩:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٥٨٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٤٤٢٣:٤٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج دیده بانی دوراهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج دیده بانی دوراهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج دیده بانی دوراهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برج دیده بانی دوراهی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای برج دیده بانی دوراهی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج دیده بانی دوراهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برج دیده بانی دوراهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای برج دیده بانی دوراهی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٤:٣٦١٢:٤٣:٣٦١٨:٥٣:٠٢١٩:٠٩:٥٥٠٠:٠٤:٠٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٣:٢٥١٢:٤٣:١٨١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٣٠٠٠:٠٣:٤٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٢:١٤١٢:٤٣:٠٠١٨:٥٤:١٢١٩:١١:٠٦٠٠:٠٣:٢٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣١:٠٤١٢:٤٢:٤٢١٨:٥٤:٤٧١٩:١١:٤١٠٠:٠٣:٠٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١١:١٩٠٦:٢٩:٥٣١٢:٤٢:٢٤١٨:٥٥:٢٢١٩:١٢:١٧٠٠:٠٢:٤٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٨:٤٢١٢:٤٢:٠٦١٨:٥٥:٥٦١٩:١٢:٥٣٠٠:٠٢:٢١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٧:٣٢١٢:٤١:٤٨١٨:٥٦:٣١١٩:١٣:٢٨٠٠:٠١:٥٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٦:٢٢١٢:٤١:٣٠١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٠٤٠٠:٠١:٣٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٥:١٢١٢:٤١:١٣١٨:٥٧:٤٠١٩:١٤:٤٠٠٠:٠١:١٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٤:٠٣١٢:٤٠:٥٥١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:١٥٠٠:٠٠:٥٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٢:٥٣١٢:٤٠:٣٨١٨:٥٨:٥٠١٩:١٥:٥١٠٠:٠٠:٣٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢١:٤٤١٢:٤٠:٢١١٨:٥٩:٢٤١٩:١٦:٢٧٠٠:٠٠:١٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٠:٣٦١٢:٤٠:٠٤١٨:٥٩:٥٩١٩:١٧:٠٣٢٣:٥٩:٥٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٩:٤٢٠٦:١٩:٢٧١٢:٣٩:٤٧١٩:٠٠:٣٤١٩:١٧:٤٠٢٣:٥٩:٢٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٨:٢٠١٢:٣٩:٣١١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:١٦٢٣:٥٩:٠٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٧:١٢١٢:٣٩:١٥١٩:٠١:٤٤١٩:١٨:٥٢٢٣:٥٨:٤٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٦:٠٥١٢:٣٨:٥٩١٩:٠٢:١٩١٩:١٩:٢٩٢٣:٥٨:٢٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٤:٥٩١٢:٣٨:٤٣١٩:٠٢:٥٤١٩:٢٠:٠٦٢٣:٥٨:٠٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٣:٥٣١٢:٣٨:٢٨١٩:٠٣:٣٠١٩:٢٠:٤٣٢٣:٥٧:٤٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٢:٤٨١٢:٣٨:١٣١٩:٠٤:٠٥١٩:٢١:٢٠٢٣:٥٧:٢٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١١:٤٣١٢:٣٧:٥٩١٩:٠٤:٤١١٩:٢١:٥٧٢٣:٥٧:٠٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٠:٣٩١٢:٣٧:٤٤١٩:٠٥:١٧١٩:٢٢:٣٥٢٣:٥٦:٤٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:٠٩:٣٥١٢:٣٧:٣١١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٣:١٣٢٣:٥٦:٢٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٨:٣٣١٢:٣٧:١٧١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٥١٢٣:٥٦:٠٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٧:٣٠١٢:٣٧:٠٤١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٢٩٢٣:٥٥:٤٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٦:٢٩١٢:٣٦:٥٢١٩:٠٧:٤١١٩:٢٥:٠٧٢٣:٥٥:٣٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٥:٢٨١٢:٣٦:٤٠١٩:٠٨:١٨١٩:٢٥:٤٥٢٣:٥٥:١١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٤:٢٨١٢:٣٦:٢٨١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٦:٢٤٢٣:٥٤:٥٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٣:٢٩١٢:٣٦:١٧١٩:٠٩:٣١١٩:٢٧:٠٣٢٣:٥٤:٣٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٢:٣١١٢:٣٦:٠٦١٩:١٠:٠٨١٩:٢٧:٤٢٢٣:٥٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای برج دیده بانی دوراهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای برج دیده بانی دوراهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای برج دیده بانی دوراهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برج دیده بانی دوراهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برج دیده بانی دوراهی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای برج دیده بانی دوراهی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج دیده بانی دوراهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برج دیده بانی دوراهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای برج دیده بانی دوراهی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤١:٤٢١١:٤٥:٢٣١٧:٤٩:٣١١٨:٠٦:٢١٢٣:٣٦:٠٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٠:٣١١٢:٤٥:٠٦١٨:٥٠:٠٧١٩:٠٦:٥٧٠٠:٠٥:٤٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٠٠٦:٣٩:٢٠١٢:٤٤:٤٨١٨:٥٠:٤٢١٩:٠٧:٣٣٠٠:٠٥:٢٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٥٠٦:٣٨:٠٩١٢:٤٤:٣٠١٨:٥١:١٧١٩:٠٨:٠٨٠٠:٠٥:٠٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٩٠٦:٣٦:٥٨١٢:٤٤:١٢١٨:٥١:٥٢١٩:٠٨:٤٤٠٠:٠٤:٤٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٣٠٦:٣٥:٤٧١٢:٤٣:٥٤١٨:٥٢:٢٧١٩:٠٩:١٩٠٠:٠٤:٢٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٤:٣٦١٢:٤٣:٣٦١٨:٥٣:٠٢١٩:٠٩:٥٥٠٠:٠٤:٠٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٣:٢٥١٢:٤٣:١٨١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٣٠٠٠:٠٣:٤٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٢:١٤١٢:٤٣:٠٠١٨:٥٤:١٢١٩:١١:٠٦٠٠:٠٣:٢٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣١:٠٤١٢:٤٢:٤٢١٨:٥٤:٤٧١٩:١١:٤١٠٠:٠٣:٠٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٩٠٦:٢٩:٥٣١٢:٤٢:٢٤١٨:٥٥:٢٢١٩:١٢:١٧٠٠:٠٢:٤٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٨:٤٢١٢:٤٢:٠٦١٨:٥٥:٥٦١٩:١٢:٥٣٠٠:٠٢:٢١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٧:٣٢١٢:٤١:٤٨١٨:٥٦:٣١١٩:١٣:٢٨٠٠:٠١:٥٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٦:٢٢١٢:٤١:٣٠١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٠٤٠٠:٠١:٣٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٥:١٢١٢:٤١:١٣١٨:٥٧:٤٠١٩:١٤:٤٠٠٠:٠١:١٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٤:٠٣١٢:٤٠:٥٥١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:١٥٠٠:٠٠:٥٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٢:٥٣١٢:٤٠:٣٨١٨:٥٨:٥٠١٩:١٥:٥١٠٠:٠٠:٣٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢١:٤٤١٢:٤٠:٢١١٨:٥٩:٢٤١٩:١٦:٢٧٠٠:٠٠:١٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٠:٣٦١٢:٤٠:٠٤١٨:٥٩:٥٩١٩:١٧:٠٣٢٣:٥٩:٥٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٢٠٦:١٩:٢٧١٢:٣٩:٤٧١٩:٠٠:٣٤١٩:١٧:٤٠٢٣:٥٩:٢٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٨:٢٠١٢:٣٩:٣١١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:١٦٢٣:٥٩:٠٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٧:١٢١٢:٣٩:١٥١٩:٠١:٤٤١٩:١٨:٥٢٢٣:٥٨:٤٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٦:٠٥١٢:٣٨:٥٩١٩:٠٢:١٩١٩:١٩:٢٩٢٣:٥٨:٢٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٤:٥٩١٢:٣٨:٤٣١٩:٠٢:٥٤١٩:٢٠:٠٦٢٣:٥٨:٠٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٣:٥٣١٢:٣٨:٢٨١٩:٠٣:٣٠١٩:٢٠:٤٣٢٣:٥٧:٤٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٢:٤٨١٢:٣٨:١٣١٩:٠٤:٠٥١٩:٢١:٢٠٢٣:٥٧:٢٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١١:٤٣١٢:٣٧:٥٩١٩:٠٤:٤١١٩:٢١:٥٧٢٣:٥٧:٠٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٠:٣٩١٢:٣٧:٤٤١٩:٠٥:١٧١٩:٢٢:٣٥٢٣:٥٦:٤٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:٠٩:٣٥١٢:٣٧:٣١١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٣:١٣٢٣:٥٦:٢٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٨:٣٣١٢:٣٧:١٧١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٥١٢٣:٥٦:٠٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٧:٣٠١٢:٣٧:٠٤١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٢٩٢٣:٥٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای برج دیده بانی دوراهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای برج دیده بانی دوراهی روستای برج دیده بانی دوراهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای برج دیده بانی دوراهی روستای برج دیده بانی دوراهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برج دیده بانی دوراهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برج دیده بانی دوراهی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برج دیده بانی دوراهی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برج دیده بانی دوراهی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برج دیده بانی دوراهی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برج دیده بانی دوراهی

روستای برج دیده بانی دوراهی بر روی نقشه

روستای برج دیده بانی دوراهی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برج دیده بانی دوراهی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برج دیده بانی دوراهی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برج دیده بانی دوراهی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای برج دیده بانی دوراهی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای برج دیده بانی دوراهی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برج دیده بانی دوراهی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برج دیده بانی دوراهی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برج دیده بانی دوراهی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ برج دیده بانی دوراهی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برج دیده بانی دوراهی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برج دیده بانی دوراهی
افق شرعی امروز فردا برج دیده بانی دوراهی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق برج دیده بانی دوراهی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برج دیده بانی دوراهی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برج دیده بانی دوراهی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برج دیده بانی دوراهی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برج دیده بانی دوراهی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو