جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی

بهادران | مهریز | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز برج حاجی محمدتقی


اذان صبح: ٠٥:١٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٣٧
اذان ظهر: ١١:٤٥:٥٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:١٧
اذان مغرب: ١٧:٠٨:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٣٣

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی (شهرستان مهریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای برج حاجی محمدتقی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای برج حاجی محمدتقی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برج حاجی محمدتقی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
مصمم به نیك بختی باش، نیك بخت می شوی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برج حاجی محمدتقی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برج حاجی محمدتقی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برج حاجی محمدتقی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برج حاجی محمدتقی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برج حاجی محمدتقی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٢:٤١١٢:٤٩:١٢١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:١٢٠٠:٠٦:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١١:٣٩١٢:٤٩:٠١١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٥٦٠٠:٠٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٠:٣٨١٢:٤٨:٥٢١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٤٠٠٠:٠٥:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٩:٣٧١٢:٤٨:٤٢١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٥:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٨:٣٤١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٥:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٨:٢٥١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٦:٤٢١٢:٤٨:١٨١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٣٦٠٠:٠٤:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤٨:١٠١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٢١٠٠:٠٤:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٨:٠٤١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٣:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤٧:٥٨١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٤٩٠٠:٠٣:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٣:٠٣١٢:٤٧:٥٢١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٣٣٠٠:٠٣:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٢:١١١٢:٤٧:٤٧١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٣:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠١:٢٠١٢:٤٧:٤٢١٩:٣٤:٣١١٩:٥٣:٠٢٠٠:٠٣:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٤٦٠٠:٠٢:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٩:٤١١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٢:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٢:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٧:٣٠١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٢:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٧:٢٢١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٢:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٧:٢٧١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٢٦٠٠:٠٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٥:٥٦١٢:٤٧:٢٧١٩:٣٩:٢١١٩:٥٨:١٠٠٠:٠١:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٥:١٥١٢:٤٧:٢٧١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٥٣٠٠:٠١:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٤:٣٥١٢:٤٧:٢٧١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠١:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٣:٥٦١٢:٤٧:٢٩١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠١:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٣:١٩١٢:٤٧:٣٠١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٠٣٠٠:٠١:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٧:٣٣١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٤٥٠٠:٠١:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٢:٠٩١٢:٤٧:٣٦١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٠١:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١٠٠٥:٥١:٣٦١٢:٤٧:٣٩١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:١٠٠٠:٠١:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥١:٠٥١٢:٤٧:٤٣١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠١:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٠:٣٤١٢:٤٧:٤٨١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٠١:٠٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥٠:٠٦١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠١:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج حاجی محمدتقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج حاجی محمدتقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج حاجی محمدتقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برج حاجی محمدتقی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای برج حاجی محمدتقی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای برج حاجی محمدتقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برج حاجی محمدتقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای برج حاجی محمدتقی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٩:٤٠١١:٣٨:٥٢١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٦:٣٧٢٢:٥٧:٠٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٠:٣١١١:٣٩:١٣١٦:٤٧:٤٣١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٧:٢٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣١:٢١١١:٣٩:٣٤١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٦:٢٥٢٢:٥٧:٤١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:١١١١:٣٩:٥٦١٦:٤٧:٣٠١٧:٠٦:٢١٢٢:٥٨:٠٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٣:٠٠١١:٤٠:١٩١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٦:١٩٢٢:٥٨:٢٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٣:٤٩١١:٤٠:٤٢١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٦:١٨٢٢:٥٨:٤٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٤:٣٧١١:٤١:٠٦١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٦:٢٠٢٢:٥٩:٠١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٥:٢٥١١:٤١:٣٠١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٦:٢٣٢٢:٥٩:٢٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٦:١٢١١:٤١:٥٥١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٦:٢٧٢٢:٥٩:٤٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٦:٥٨١١:٤٢:٢٠١٦:٤٧:٣٤١٧:٠٦:٣٤٢٣:٠٠:٠٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٧:٤٣١١:٤٢:٤٦١٦:٤٧:٤١١٧:٠٦:٤٢٢٣:٠٠:٣٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٨:٢٨١١:٤٣:١٣١٦:٤٧:٥٠١٧:٠٦:٥٢٢٣:٠٠:٥٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٩:١٢١١:٤٣:٣٩١٦:٤٨:٠٠١٧:٠٧:٠٣٢٣:٠١:٢١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٩:٥٥١١:٤٤:٠٧١٦:٤٨:١٢١٧:٠٧:١٦٢٣:٠١:٤٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٠:٣٧١١:٤٤:٣٤١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٧:٣١٢٣:٠٢:١٢
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤١:١٨١١:٤٥:٠٢١٦:٤٨:٤١١٧:٠٧:٤٧٢٣:٠٢:٣٨
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤١:٥٨١١:٤٥:٣٠١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٨:٠٥٢٣:٠٣:٠٥
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٢:٣٧١١:٤٥:٥٩١٦:٤٩:١٧١٧:٠٨:٢٤٢٣:٠٣:٣٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٣:١٥١١:٤٦:٢٨١٦:٤٩:٣٧١٧:٠٨:٤٥٢٣:٠٤:٠٠
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٣:٥٢١١:٤٦:٥٧١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٩:٠٨٢٣:٠٤:٢٨
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٤:٢٧١١:٤٧:٢٦١٦:٥٠:٢٣١٧:٠٩:٣٢٢٣:٠٤:٥٧
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٥:٠٢١١:٤٧:٥٦١٦:٥٠:٤٨١٧:٠٩:٥٧٢٣:٠٥:٢٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٥:٣٥١١:٤٨:٢٦١٦:٥١:١٥١٧:١٠:٢٤٢٣:٠٥:٥٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٦:٠٧١١:٤٨:٥٥١٦:٥١:٤٣١٧:١٠:٥٣٢٣:٠٦:٢٤
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٦:٣٨١١:٤٩:٢٥١٦:٥٢:١٣١٧:١١:٢٣٢٣:٠٦:٥٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٧:٠٧١١:٤٩:٥٥١٦:٥٢:٤٤١٧:١١:٥٤٢٣:٠٧:٢٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٧:٣٥١١:٥٠:٢٥١٦:٥٣:١٧١٧:١٢:٢٦٢٣:٠٧:٥٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٨:٠١١١:٥٠:٥٥١٦:٥٣:٥١١٧:١٣:٠٠٢٣:٠٨:٢٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٨:٢٧١١:٥١:٢٥١٦:٥٤:٢٦١٧:١٣:٣٥٢٣:٠٨:٥٤
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٨:٥٠١١:٥١:٥٥١٦:٥٥:٠٣١٧:١٤:١١٢٣:٠٩:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای برج حاجی محمدتقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای برج حاجی محمدتقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای برج حاجی محمدتقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برج حاجی محمدتقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای برج حاجی محمدتقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای برج حاجی محمدتقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برج حاجی محمدتقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای برج حاجی محمدتقی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٤:٣٠١١:٣٧:٠٤١٦:٤٩:٢٣١٧:٠٧:٥٧٢٢:٥٥:٣٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٥:٢٢١١:٣٧:٢٠١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٧:٣٩٢٢:٥٥:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٦:١٤١١:٣٧:٣٧١٦:٤٨:٤٥١٧:٠٧:٢٣٢٢:٥٦:٠٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٧:٠٦١١:٣٧:٥٥١٦:٤٨:٢٩١٧:٠٧:٠٩٢٢:٥٦:١٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٧:٥٧١١:٣٨:١٣١٦:٤٨:١٥١٧:٠٦:٥٧٢٢:٥٦:٣٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٨:٤٩١١:٣٨:٣٢١٦:٤٨:٠٢١٧:٠٦:٤٦٢٢:٥٦:٤٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٩:٤٠١١:٣٨:٥٢١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٦:٣٧٢٢:٥٧:٠٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٠:٣١١١:٣٩:١٣١٦:٤٧:٤٣١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٧:٢٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣١:٢١١١:٣٩:٣٤١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٦:٢٥٢٢:٥٧:٤١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:١١١١:٣٩:٥٦١٦:٤٧:٣٠١٧:٠٦:٢١٢٢:٥٨:٠٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٣:٠٠١١:٤٠:١٩١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٦:١٩٢٢:٥٨:٢٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٣:٤٩١١:٤٠:٤٢١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٦:١٨٢٢:٥٨:٤٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٤:٣٧١١:٤١:٠٦١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٦:٢٠٢٢:٥٩:٠١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٥:٢٥١١:٤١:٣٠١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٦:٢٣٢٢:٥٩:٢٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٦:١٢١١:٤١:٥٥١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٦:٢٧٢٢:٥٩:٤٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٦:٥٨١١:٤٢:٢٠١٦:٤٧:٣٤١٧:٠٦:٣٤٢٣:٠٠:٠٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٧:٤٣١١:٤٢:٤٦١٦:٤٧:٤١١٧:٠٦:٤٢٢٣:٠٠:٣٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٨:٢٨١١:٤٣:١٣١٦:٤٧:٥٠١٧:٠٦:٥٢٢٣:٠٠:٥٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٩:١٢١١:٤٣:٣٩١٦:٤٨:٠٠١٧:٠٧:٠٣٢٣:٠١:٢١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٩:٥٥١١:٤٤:٠٧١٦:٤٨:١٢١٧:٠٧:١٦٢٣:٠١:٤٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٠:٣٧١١:٤٤:٣٤١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٧:٣١٢٣:٠٢:١٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤١:١٨١١:٤٥:٠٢١٦:٤٨:٤١١٧:٠٧:٤٧٢٣:٠٢:٣٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤١:٥٨١١:٤٥:٣٠١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٨:٠٥٢٣:٠٣:٠٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٢:٣٧١١:٤٥:٥٩١٦:٤٩:١٧١٧:٠٨:٢٤٢٣:٠٣:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٣:١٥١١:٤٦:٢٨١٦:٤٩:٣٧١٧:٠٨:٤٥٢٣:٠٤:٠٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٣:٥٢١١:٤٦:٥٧١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٩:٠٨٢٣:٠٤:٢٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٤:٢٧١١:٤٧:٢٦١٦:٥٠:٢٣١٧:٠٩:٣٢٢٣:٠٤:٥٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٥:٠٢١١:٤٧:٥٦١٦:٥٠:٤٨١٧:٠٩:٥٧٢٣:٠٥:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٥:٣٥١١:٤٨:٢٦١٦:٥١:١٥١٧:١٠:٢٤٢٣:٠٥:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٦:٠٧١١:٤٨:٥٥١٦:٥١:٤٣١٧:١٠:٥٣٢٣:٠٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برج حاجی محمدتقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای برج حاجی محمدتقی روستای برج حاجی محمدتقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای برج حاجی محمدتقی روستای برج حاجی محمدتقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برج حاجی محمدتقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برج حاجی محمدتقی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برج حاجی محمدتقی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برج حاجی محمدتقی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برج حاجی محمدتقی

روستای برج حاجی محمدتقی بر روی نقشه

روستای برج حاجی محمدتقی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برج حاجی محمدتقی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای برج حاجی محمدتقی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای برج حاجی محمدتقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برج حاجی محمدتقی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق برج حاجی محمدتقی
جدول اوقات شرعی امروز فردا برج حاجی محمدتقی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برج حاجی محمدتقی دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ برج حاجی محمدتقی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برج حاجی محمدتقی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق برج حاجی محمدتقی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برج حاجی محمدتقی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برج حاجی محمدتقی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو