جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی

بهادران | مهریز | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز برج حاجی محمدتقی

اذان صبح: ٠٤:١٥:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:١٩:٢١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٧:٤٧

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی (شهرستان مهریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای برج حاجی محمدتقی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای برج حاجی محمدتقی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برج حاجی محمدتقی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

ارد بزرگ
ستایشگران میهن، زنان و مردان آزاده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برج حاجی محمدتقی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برج حاجی محمدتقی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای برج حاجی محمدتقی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برج حاجی محمدتقی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان برج حاجی محمدتقی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٤:٠١١٢:٥١:٢٢١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:٥٣٠٠:٠٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٢:٥١١٢:٥١:٠٧١٩:١٩:٥٣١٩:٣٧:٣٥٠٠:٠٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٠:٥٣١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:١٧٠٠:٠٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٠:٣٩١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٠٠٠٠:٠٨:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٩:٢٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٤٣٠٠:٠٨:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٨:١٩١٢:٥٠:١٣١٩:٢٢:٣٥١٩:٤٠:٢٥٠٠:٠٧:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٧:١٣١٢:٥٠:٠٠١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٠٨٠٠:٠٧:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٦:٠٧١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٥١٠٠:٠٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٥:٠٣١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٦:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٣:٥٩١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:١٨٠٠:٠٦:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٢:٥٥١٢:٤٩:١٤١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٠١٠٠:٠٦:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١١:٥٣١٢:٤٩:٠٣١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٤٥٠٠:٠٥:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٠:٥٢١٢:٤٨:٥٣١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٢٩٠٠:٠٥:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٩:٥١١٢:٤٨:٤٤١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:١٢٠٠:٠٥:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٨:٥١١٢:٤٨:٣٥١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٥:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٧:٥٣١٢:٤٨:٢٦١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٤:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٦:٥٥١٢:٤٨:١٨١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٤:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٥:٥٨١٢:٤٨:١١١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٤:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤٨:٠٤١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠٤:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٧:٥٨١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٣:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٣:١٥١٢:٤٧:٥٢١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٢١٠٠:٠٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٢:٢٢١٢:٤٧:٤٧١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٣:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠١:٣١١٢:٤٧:٤٢١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٠:٤١١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٢:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٩:٥٢١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٩:٠٤١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٠٣٠٠:٠٢:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٧:٣٠١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٢:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٣١٠٠:٠٢:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٦:٤٩١٢:٤٧:٢٧١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برج حاجی محمدتقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برج حاجی محمدتقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برج حاجی محمدتقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برج حاجی محمدتقی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای برج حاجی محمدتقی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برج حاجی محمدتقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برج حاجی محمدتقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای برج حاجی محمدتقی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای برج حاجی محمدتقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای برج حاجی محمدتقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای برج حاجی محمدتقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برج حاجی محمدتقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای برج حاجی محمدتقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای برج حاجی محمدتقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برج حاجی محمدتقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای برج حاجی محمدتقی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای برج حاجی محمدتقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای برج حاجی محمدتقی روستای برج حاجی محمدتقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای برج حاجی محمدتقی روستای برج حاجی محمدتقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای برج حاجی محمدتقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای برج حاجی محمدتقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج حاجی محمدتقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برج حاجی محمدتقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای برج حاجی محمدتقی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٦:٤٥١٢:٥٢:٥٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٩:٠٠٠٠:٠٤:٢٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٤٦:٥٩١٢:٥٣:١١١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:١٢٠٠:٠٤:٣٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٧:١٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:٢٢٠٠:٠٤:٤٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤٧:٣٠١٢:٥٣:٣٧١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٣٠٠٠:٠٥:٠٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٧:٤٨١٢:٥٣:٥٠١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٣٧٠٠:٠٥:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٨:٠٦١٢:٥٤:٠٣١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٤٣٠٠:٠٥:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٨:٢٦١٢:٥٤:١٥١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٤٦٠٠:٠٥:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٨:٤٧١٢:٥٤:٢٧٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٦:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٩:٠٨١٢:٥٤:٣٩٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٥٠٠٠:٠٦:١٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤٩:٣١١٢:٥٤:٥١٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٦:٣١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٩:٥٥١٢:٥٥:٠٣٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٤٦٠٠:٠٦:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٠٠٥:٥٠:٢٠١٢:٥٥:١٤٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٤٢٠٠:٠٧:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٣٠٥:٥٠:٤٥١٢:٥٥:٢٥١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٣٧٠٠:٠٧:١٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٨٠٥:٥١:١٢١٢:٥٥:٣٦١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٣٠٠٠:٠٧:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٤٠٥:٥١:٣٩١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٢١٠٠:٠٧:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٥:٥٢:٠٧١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:١٠٠٠:٠٨:٠٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٢:٣٦١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٥٨٠٠:٠٨:١٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٣:٠٥١٢:٥٦:١٤١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٤٥٠٠:٠٨:٣١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٣:٣٦١٢:٥٦:٢٣١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٣٠٠٠:٠٨:٤٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٦:٣٢١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:١٣٠٠:٠٩:٠٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٤:٣٩١٢:٥٦:٤٠١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٥٥٠٠:٠٩:١٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٥:١١١٢:٥٦:٤٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٣٥٠٠:٠٩:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٦:٥٤١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:١٣٠٠:٠٩:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٧:٠١١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٥٠٠٠:٠٩:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٠:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٧:١٢١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٠:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٨:٠٢١٢:٥٧:١٨١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٠:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٠٣٠٠:١٠:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٩:١٣١٢:٥٧:٢٦١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٠:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٧:٣٠١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:٠٠٠٠:١١:٠٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٧:٣٣١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٢٦٠٠:١١:١٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای برج حاجی محمدتقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای برج حاجی محمدتقی روستای برج حاجی محمدتقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای برج حاجی محمدتقی روستای برج حاجی محمدتقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برج حاجی محمدتقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برج حاجی محمدتقی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برج حاجی محمدتقی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برج حاجی محمدتقی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برج حاجی محمدتقی

روستای برج حاجی محمدتقی بر روی نقشه

روستای برج حاجی محمدتقی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برج حاجی محمدتقی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای برج حاجی محمدتقی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای برج حاجی محمدتقی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای برج حاجی محمدتقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برج حاجی محمدتقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای برج حاجی محمدتقی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق برج حاجی محمدتقی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برج حاجی محمدتقی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا برج حاجی محمدتقی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ برج حاجی محمدتقی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برج حاجی محمدتقی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برج حاجی محمدتقی
زمان پخش اذان آنلاین به افق برج حاجی محمدتقی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برج حاجی محمدتقی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برج حاجی محمدتقی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو