جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برج افغان

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز برج افغان


اذان صبح: ٠٤:٠٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٩
اذان ظهر: ١١:٠٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣١
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٠٢

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برج افغان (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای برج افغان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای برج افغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برج افغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای برج افغان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برج افغان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برج افغان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برج افغان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برج افغان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برج افغان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٤:٤٥١٢:٢١:٣١١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٤٣٢٣:٣٨:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٣:٤٤١٢:٢١:٢١١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:٢٥٢٣:٣٨:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٢:٤٥١٢:٢١:١٢١٩:٠٠:٠٦١٩:١٨:٠٨٢٣:٣٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤١:٤٧١٢:٢١:٠٣١٩:٠٠:٤٦١٩:١٨:٥٢٢٣:٣٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٠:٤٩١٢:٢٠:٥٥١٩:٠١:٢٧١٩:١٩:٣٥٢٣:٣٧:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٩:٥٣١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٢:٠٨١٩:٢٠:١٨٢٣:٣٧:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢١٠٥:٣٨:٥٧١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٢:٤٩١٩:٢١:٠١٢٣:٣٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:١١٠٥:٣٨:٠٢١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٤٥٢٣:٣٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠١٠٥:٣٧:٠٩١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٤:١١١٩:٢٢:٢٨٢٣:٣٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٣٦:١٧١٢:٢٠:٢١١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٣:١١٢٣:٣٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٣٥:٢٥١٢:٢٠:١٦١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٥٥٢٣:٣٦:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٣٤:٣٥١٢:٢٠:١١١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:٣٨٢٣:٣٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٣٣:٤٦١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٢٢٢٣:٣٥:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٢:٥٨١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٦:٠٥٢٣:٣٥:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٢:١١١٢:٢٠:٠١١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٤٨٢٣:٣٥:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٣١:٢٦١٢:١٩:٥٩١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:٣١٢٣:٣٥:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٣٠٥:٣٠:٤١١٢:١٩:٥٧١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:١٥٢٣:٣٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٢٩:٥٨١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:١٨١٩:٢٨:٥٨٢٣:٣٤:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٢٩:١٦١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:٥٨١٩:٢٩:٤٠٢٣:٣٤:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٢٨:٣٦١٢:١٩:٥٦١٩:١١:٣٨١٩:٣٠:٢٣٢٣:٣٤:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٢٧:٥٧١٢:١٩:٥٦١٩:١٢:١٨١٩:٣١:٠٦٢٣:٣٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٢٧:١٩١٢:١٩:٥٨١٩:١٢:٥٨١٩:٣١:٤٨٢٣:٣٤:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٢٦:٤٣١٢:١٩:٥٩١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:٣٠٢٣:٣٤:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٢٦:٠٧١٢:٢٠:٠٢١٩:١٤:١٧١٩:٣٣:١٢٢٣:٣٤:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٠٤٠٥:٢٥:٣٤١٢:٢٠:٠٥١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٥٤٢٣:٣٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:١٦٠٥:٢٥:٠١١٢:٢٠:٠٨١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:٣٥٢٣:٣٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٢٤:٣٠١٢:٢٠:١٢١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:١٦٢٣:٣٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٤:٠١١٢:٢٠:١٧١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٥٧٢٣:٣٣:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٠١٠٥:٢٣:٣٣١٢:٢٠:٢٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٣٧٢٣:٣٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج افغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج افغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج افغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برج افغان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای برج افغان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برج افغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برج افغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای برج افغان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای برج افغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای برج افغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای برج افغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برج افغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برج افغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای برج افغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای برج افغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برج افغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای برج افغان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤١٠٥:١٢:٠٢١١:١٦:٠٥١٧:١٩:٣٩١٧:٣٦:٤٦٢٢:٣٦:٣٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٠٠٥:١٢:٣٧١١:١٥:٤٤١٧:١٨:٢٢١٧:٣٥:٢٩٢٢:٣٦:١١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٩٠٥:١٣:١٣١١:١٥:٢٣١٧:١٧:٠٥١٧:٣٤:١٢٢٢:٣٥:٥١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٨٠٥:١٣:٤٩١١:١٥:٠٢١٧:١٥:٤٨١٧:٣٢:٥٥٢٢:٣٥:٣٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٧٠٥:١٤:٢٥١١:١٤:٤٢١٧:١٤:٣١١٧:٣١:٣٨٢٢:٣٥:١٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٦٠٥:١٥:٠١١١:١٤:٢٢١٧:١٣:١٥١٧:٣٠:٢٢٢٢:٣٤:٥٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٤٠٥:١٥:٣٧١١:١٤:٠٢١٧:١١:٥٨١٧:٢٩:٠٥٢٢:٣٤:٣٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٣٠٥:١٦:١٣١١:١٣:٤٢١٧:١٠:٤٢١٧:٢٧:٥٠٢٢:٣٤:١٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥١٠٥:١٦:٥٠١١:١٣:٢٢١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٦:٣٤٢٢:٣٣:٥٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٩٠٥:١٧:٢٧١١:١٣:٠٣١٧:٠٨:١١١٧:٢٥:١٩٢٢:٣٣:٣٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٧٠٥:١٨:٠٤١١:١٢:٤٤١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٤:٠٥٢٢:٣٣:٢١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٥٠٥:١٨:٤٢١١:١٢:٢٥١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٢:٥٠٢٢:٣٣:٠٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٣٠٥:١٩:١٩١١:١٢:٠٧١٧:٠٤:٢٧١٧:٢١:٣٧٢٢:٣٢:٤٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠١٠٥:١٩:٥٧١١:١١:٤٩١٧:٠٣:١٤١٧:٢٠:٢٤٢٢:٣٢:٢٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٩٠٥:٢٠:٣٥١١:١١:٣١١٧:٠٢:٠٠١٧:١٩:١١٢٢:٣٢:٠٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٧٠٥:٢١:١٤١١:١١:١٤١٧:٠٠:٤٨١٧:١٧:٥٩٢٢:٣١:٥١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٢١:٥٣١١:١٠:٥٧١٦:٥٩:٣٥١٧:١٦:٤٧٢٢:٣١:٣٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٢٢:٣٢١١:١٠:٤١١٦:٥٨:٢٤١٧:١٥:٣٦٢٢:٣١:١٧
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١١٠٥:٢٣:١١١١:١٠:٢٥١٦:٥٧:١٢١٧:١٤:٢٦٢٢:٣١:٠١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٢٣:٥١١١:١٠:١٠١٦:٥٦:٠٢١٧:١٣:١٧٢٢:٣٠:٤٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٢٤:٣١١١:٠٩:٥٥١٦:٥٤:٥٢١٧:١٢:٠٨٢٢:٣٠:٢٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٢٥:١١١١:٠٩:٤٠١٦:٥٣:٤٣١٧:١١:٠٠٢٢:٣٠:١٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٢٥:٥٢١١:٠٩:٢٦١٦:٥٢:٣٤١٧:٠٩:٥٢٢٢:٢٩:٥٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٢٦:٣٣١١:٠٩:١٣١٦:٥١:٢٧١٧:٠٨:٤٦٢٢:٢٩:٤٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٢٧:١٥١١:٠٩:٠٠١٦:٥٠:٢٠١٧:٠٧:٤٠٢٢:٢٩:٢٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٢٧:٥٧١١:٠٨:٤٨١٦:٤٩:١٤١٧:٠٦:٣٥٢٢:٢٩:١٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٢٨:٣٩١١:٠٨:٣٦١٦:٤٨:٠٨١٧:٠٥:٣١٢٢:٢٩:٠٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٢٩:٢٢١١:٠٨:٢٥١٦:٤٧:٠٤١٧:٠٤:٢٨٢٢:٢٨:٥٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٦٠٥:٣٠:٠٥١١:٠٨:١٥١٦:٤٦:٠٠١٧:٠٣:٢٦٢٢:٢٨:٣٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٥٠٥:٣٠:٤٩١١:٠٨:٠٦١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٢:٢٥٢٢:٢٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برج افغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای برج افغان روستای برج افغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای برج افغان روستای برج افغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برج افغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برج افغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برج افغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برج افغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برج افغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برج افغان

روستای برج افغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برج افغان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برج افغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برج افغان
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای برج افغان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای برج افغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برج افغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برج افغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برج افغان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برج افغان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برج افغان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا برج افغان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برج افغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ برج افغان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برج افغان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برج افغان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برج افغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برج افغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو