جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای برج افغان

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز برج افغان


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٣٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برج افغان (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای برج افغان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای برج افغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برج افغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
اندیشه‌ها و ذهنیات شما با تندرستی فیزیكی و جسمانی‌تان، رابطه‌ی نزدیك و تنگاتنگ دارند و بر آن تاثیرگذارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برج افغان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برج افغان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برج افغان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای برج افغان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برج افغان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برج افغان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٢٤٠٥:٥٦:٥٧١٢:٢٣:٥١١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:٥٠٢٣:٤٢:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٥:٤٨١٢:٢٣:٣٧١٨:٥١:٥٤١٩:٠٩:٣١٢٣:٤١:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٤:٤٠١٢:٢٣:٢٢١٨:٥٢:٣٤١٩:١٠:١٢٢٣:٤١:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٣:٣٢١٢:٢٣:٠٨١٨:٥٣:١٣١٩:١٠:٥٤٢٣:٤١:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٢:٢٦١٢:٢٢:٥٥١٨:٥٣:٥٣١٩:١١:٣٦٢٣:٤٠:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥١:٢٠١٢:٢٢:٤٢١٨:٥٤:٣٣١٩:١٢:١٨٢٣:٤٠:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٠:١٤١٢:٢٢:٢٩١٨:٥٥:١٣١٩:١٣:٠٠٢٣:٤٠:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٤٩:١٠١٢:٢٢:١٧١٨:٥٥:٥٣١٩:١٣:٤٢٢٣:٣٩:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٨:٠٦١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٦:٣٣١٩:١٤:٢٤٢٣:٣٩:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢١:٥٤١٨:٥٧:١٣١٩:١٥:٠٦٢٣:٣٩:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:١٥٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢١:٤٣١٨:٥٧:٥٣١٩:١٥:٤٩٢٣:٣٨:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٤:٥٩١٢:٢١:٣٢١٨:٥٨:٣٤١٩:١٦:٣١٢٣:٣٨:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٣:٥٨١٢:٢١:٢٢١٨:٥٩:١٤١٩:١٧:١٤٢٣:٣٨:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٢:٥٩١٢:٢١:١٣١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٥٧٢٣:٣٨:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٢:٠٠١٢:٢١:٠٤١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:٤٠٢٣:٣٧:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤١:٠٢١٢:٢٠:٥٥١٩:٠١:١٦١٩:١٩:٢٣٢٣:٣٧:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٠:٤٧١٩:٠١:٥٧١٩:٢٠:٠٦٢٣:٣٧:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٣٨٠٥:٣٩:٠٩١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٤٩٢٣:٣٧:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٢٧٠٥:٣٨:١٤١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:١٨١٩:٢١:٣٣٢٣:٣٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٧:٢١١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٢:١٦٢٣:٣٦:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٦:٢٨١٢:٢٠:٢١١٩:٠٤:٤٠١٩:٢٢:٥٩٢٣:٣٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٣٥:٣٦١٢:٢٠:١٦١٩:٠٥:٢١١٩:٢٣:٤٣٢٣:٣٦:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٤:٤٦١٢:٢٠:١١١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٥:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٣:٥٧١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٥:١٠٢٣:٣٥:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٣:٠٩١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:٥٤٢٣:٣٥:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٠:٠١١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:٣٧٢٣:٣٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣١:٣٦١٢:١٩:٥٩١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٧:٢١٢٣:٣٥:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣٠:٥٢١٢:١٩:٥٧١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٨:٠٤٢٣:٣٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٣٠:٠٨١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٤٧٢٣:٣٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برج افغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برج افغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای برج افغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برج افغان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای برج افغان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برج افغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برج افغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای برج افغان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای برج افغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای برج افغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای برج افغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برج افغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برج افغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برج افغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای برج افغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برج افغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برج افغان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٢٤:٣٠١٢:٢٠:١٢١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:١٦٢٣:٣٣:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٤:٠١١٢:٢٠:١٧١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٥٧٢٣:٣٣:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠١٠٥:٢٣:٣٣١٢:٢٠:٢٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٣٧٢٣:٣٣:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٠٠٥:٢٣:٠٦١٢:٢٠:٢٨١٩:١٨:٠٨١٩:٣٧:١٦٢٣:٣٣:٥٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٠٠٥:٢٢:٤١١٢:٢٠:٣٤١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٥٥٢٣:٣٣:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٢٢:١٧١٢:٢٠:٤٠١٩:١٩:٢١١٩:٣٨:٣٤٢٣:٣٣:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٥٠٥:٢١:٥٤١٢:٢٠:٤٧١٩:١٩:٥٧١٩:٣٩:١٢٢٣:٣٣:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥١٠٥:٢١:٣٣١٢:٢٠:٥٥١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٩:٤٩٢٣:٣٣:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢١:١٤١٢:٢١:٠٣١٩:٢١:٠٧١٩:٤٠:٢٦٢٣:٣٣:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٧٠٥:٢٠:٥٦١٢:٢١:١١١٩:٢١:٤١١٩:٤١:٠٢٢٣:٣٣:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٨٠٥:٢٠:٣٩١٢:٢١:٢٠١٩:٢٢:١٥١٩:٤١:٣٧٢٣:٣٤:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٠٠٥:٢٠:٢٤١٢:٢١:٢٩١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٢:١٢٢٣:٣٤:٠٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٥٠٥:٢٠:١٠١٢:٢١:٣٨١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٢:٤٦٢٣:٣٤:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠١٠٥:١٩:٥٨١٢:٢١:٤٨١٩:٢٣:٥١١٩:٤٣:١٩٢٣:٣٤:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٠٠٥:١٩:٤٧١٢:٢١:٥٨١٩:٢٤:٢١١٩:٤٣:٥١٢٣:٣٤:٢١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٠٠٥:١٩:٣٨١٢:٢٢:٠٩١٩:٢٤:٥١١٩:٤٤:٢٢٢٣:٣٤:٢٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٣٠٥:١٩:٣٠١٢:٢٢:٢٠١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٤:٥٢٢٣:٣٤:٣٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:١٩:٢٣١٢:٢٢:٣١١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٥:٢١٢٣:٣٤:٤١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٣٠٥:١٩:١٨١٢:٢٢:٤٢١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٥٠٢٣:٣٤:٤٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:١٩:١٥١٢:٢٢:٥٤١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:١٧٢٣:٣٤:٥٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٢٠٥:١٩:١٣١٢:٢٣:٠٦١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٤٣٢٣:٣٥:٠٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٤٠٥:١٩:١٢١٢:٢٣:١٨١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:٠٩٢٣:٣٥:١٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٩٠٥:١٩:١٣١٢:٢٣:٣٠١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٣٣٢٣:٣٥:٢٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٥٠٥:١٩:١٥١٢:٢٣:٤٣١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٥٦٢٣:٣٥:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٤٠٥:١٩:١٨١٢:٢٣:٥٦١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٨:١٨٢٣:٣٥:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٤٠٥:١٩:٢٣١٢:٢٤:٠٨١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٣٨٢٣:٣٥:٥٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٧٠٥:١٩:٢٩١٢:٢٤:٢١١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٥٨٢٣:٣٦:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠١٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٤:٣٤١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:١٦٢٣:٣٦:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٨٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٤:٤٧١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:٣٣٢٣:٣٦:٣٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٦٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٥:٠١١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٤٨٢٣:٣٦:٤٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٧٠٥:٢٠:٠٧١٢:٢٥:١٤١٩:٣٠:٢١١٩:٥٠:٠٢٢٣:٣٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای برج افغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برج افغان روستای برج افغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای برج افغان روستای برج افغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برج افغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برج افغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برج افغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برج افغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برج افغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برج افغان

روستای برج افغان بر روی نقشه

روستای برج افغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برج افغان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برج افغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برج افغان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای برج افغان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای برج افغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برج افغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برج افغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برج افغان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ برج افغان دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ برج افغان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا برج افغان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق برج افغان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برج افغان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برج افغان
جدول اوقات شرعی امروز فردا برج افغان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برج افغان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برج افغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو