جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بربرقلعه

اترک | مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز بربرقلعه


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٠٩
اذان ظهر: ١١:٢٧:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٦:٠٣
اذان مغرب: ١٦:٤٦:١٧
نیمه شب: ٢٢:٤٢:٢٨

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بربرقلعه (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای بربرقلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بربرقلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بربرقلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
عشق آن نیست كه به هم خیره شویم، عشق آن است كه هر دو به یك سو بنگریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بربرقلعه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بربرقلعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بربرقلعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بربرقلعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بربرقلعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بربرقلعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٧:١٦١٩:٤٧:٠٠٢٣:٥١:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٠:١٤١٢:٣٨:٥٤١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:٥٨٢٣:٥٠:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٧:٤٩١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٩:٥٥٢٣:٥٠:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٠:٥٧١٩:٥٠:٥٣٢٣:٤٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٨:٢٢١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٩:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٤:٢٠١٢:٣٨:١٦١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٢:٥٠٢٣:٤٩:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٤٣:١٢١٢:٣٨:١٠١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٣:٤٨٢٣:٤٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٤٢:٠٦١٢:٣٨:٠٤١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٤٦٢٣:٤٨:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٤١:٠١١٢:٣٧:٥٩١٩:٣٥:٣١١٩:٥٥:٤٤٢٣:٤٨:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٩:٥٧١٢:٣٧:٥٤١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٦:٤٢٢٣:٤٨:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٨:٥٥١٢:٣٧:٥٠١٩:٣٧:١٩١٩:٥٧:٣٩٢٣:٤٧:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٥٠٥:٣٧:٥٤١٢:٣٧:٤٧١٩:٣٨:١٣١٩:٥٨:٣٧٢٣:٤٧:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٥١٠٥:٣٦:٥٤١٢:٣٧:٤٤١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٩:٣٤٢٣:٤٧:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣٥:٥٥١٢:٣٧:٤٢١٩:٤٠:٠١٢٠:٠٠:٣١٢٣:٤٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٠٥٠٥:٣٤:٥٨١٢:٣٧:٤٠١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠١:٢٧٢٣:٤٦:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٣٤:٠٣١٢:٣٧:٣٩١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٢:٢٤٢٣:٤٦:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣٧:٣٨١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٣:٢٠٢٣:٤٦:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٣٢:١٦١٢:٣٧:٣٩١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٤:١٦٢٣:٤٦:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:٥٠٠٥:٣١:٢٥١٢:٣٧:٣٩١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٥:١١٢٣:٤٦:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٣٥٠٥:٣٠:٣٥١٢:٣٧:٤٠١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٦:٠٦٢٣:٤٥:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٢٢٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣٧:٤٢١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٧:٠١٢٣:٤٥:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:١١٠٥:٢٩:٠١١٢:٣٧:٤٥١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٧:٥٥٢٣:٤٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٠١٠٥:٢٨:١٦١٢:٣٧:٤٨١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٨:٤٨٢٣:٤٥:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٥٣٠٥:٢٧:٣٢١٢:٣٧:٥١١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٩:٤١٢٣:٤٥:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٤٧٠٥:٢٦:٥١١٢:٣٧:٥٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:١٠:٣٣٢٣:٤٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٤٣٠٥:٢٦:١١١٢:٣٨:٠٠١٩:٥٠:١٥٢٠:١١:٢٥٢٣:٤٤:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٤٠٠٥:٢٥:٣٣١٢:٣٨:٠٥١٩:٥١:٠٣٢٠:١٢:١٦٢٣:٤٤:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٨:٤٠٠٥:٢٤:٥٦١٢:٣٨:١١١٩:٥١:٥٠٢٠:١٣:٠٦٢٣:٤٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بربرقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بربرقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بربرقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بربرقلعه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بربرقلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بربرقلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بربرقلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بربرقلعه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای بربرقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بربرقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بربرقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بربرقلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بربرقلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بربرقلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بربرقلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بربرقلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بربرقلعه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٨:٠٩١١:٢٧:١٦١٦:٢٦:٠٣١٦:٤٦:١٧٢٢:٤٢:٢٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٩:١٢١١:٢٧:٣٢١٦:٢٥:٣٤١٦:٤٥:٥٠٢٢:٤٢:٤٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٣٠:١٤١١:٢٧:٤٩١٦:٢٥:٠٦١٦:٤٥:٢٥٢٢:٤٢:٥٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣١:١٥١١:٢٨:٠٧١٦:٢٤:٤٠١٦:٤٥:٠٢٢٢:٤٣:٠٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٢:١٦١١:٢٨:٢٥١٦:٢٤:١٧١٦:٤٤:٤١٢٢:٤٣:٢١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٣:١٧١١:٢٨:٤٤١٦:٢٣:٥٥١٦:٤٤:٢١٢٢:٤٣:٣٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٤:١٧١١:٢٩:٠٤١٦:٢٣:٣٥١٦:٤٤:٠٤٢٢:٤٣:٥٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٥:١٦١١:٢٩:٢٥١٦:٢٣:١٨١٦:٤٣:٤٩٢٢:٤٤:٠٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٦:١٥١١:٢٩:٤٦١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٣:٣٦٢٢:٤٤:٢٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٧:١٣١١:٣٠:٠٨١٦:٢٢:٤٩١٦:٤٣:٢٥٢٢:٤٤:٤٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٨:١٠١١:٣٠:٣٠١٦:٢٢:٣٨١٦:٤٣:١٥٢٢:٤٥:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٩:٠٦١١:٣٠:٥٤١٦:٢٢:٢٩١٦:٤٣:٠٨٢٢:٤٥:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٤٠:٠١١١:٣١:١٧١٦:٢٢:٢٢١٦:٤٣:٠٣٢٢:٤٥:٤٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٤٠:٥٥١١:٣١:٤٢١٦:٢٢:١٧١٦:٤٣:٠٠٢٢:٤٦:٠٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٤١:٤٩١١:٣٢:٠٧١٦:٢٢:١٤١٦:٤٢:٥٩٢٢:٤٦:٢٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٤٢:٤١١١:٣٢:٣٢١٦:٢٢:١٣١٦:٤٣:٠٠٢٢:٤٦:٤٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٥٠٦:٤٣:٣٢١١:٣٢:٥٨١٦:٢٢:١٤١٦:٤٣:٠٣٢٢:٤٧:١٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٤٤:٢٢١١:٣٣:٢٤١٦:٢٢:١٨١٦:٤٣:٠٨٢٢:٤٧:٣٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤٥:١١١١:٣٣:٥١١٦:٢٢:٢٣١٦:٤٣:١٥٢٢:٤٨:٠٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٥:٥٨١١:٣٤:١٨١٦:٢٢:٣١١٦:٤٣:٢٣٢٢:٤٨:٢٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٦:٤٤١١:٣٤:٤٦١٦:٢٢:٤٠١٦:٤٣:٣٤٢٢:٤٨:٥٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٧:٢٩١١:٣٥:١٤١٦:٢٢:٥٢١٦:٤٣:٤٧٢٢:٤٩:١٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٨:١٣١١:٣٥:٤٢١٦:٢٣:٠٦١٦:٤٤:٠٢٢٢:٤٩:٤٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٨:٥٥١١:٣٦:١١١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٤:١٩٢٢:٥٠:٠٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٩:٣٥١١:٣٦:٤٠١٦:٢٣:٤٠١٦:٤٤:٣٧٢٢:٥٠:٣٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٥٠:١٤١١:٣٧:٠٩١٦:٢٤:٠٠١٦:٤٤:٥٨٢٢:٥١:٠٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٩٠٦:٥٠:٥٢١١:٣٧:٣٨١٦:٢٤:٢٢١٦:٤٥:٢٠٢٢:٥١:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٥١:٢٨١١:٣٨:٠٨١٦:٢٤:٤٥١٦:٤٥:٤٥٢٢:٥٢:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٥٢:٠٢١١:٣٨:٣٧١٦:٢٥:١١١٦:٤٦:١١٢٢:٥٢:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٥٢:٣٥١١:٣٩:٠٧١٦:٢٥:٣٩١٦:٤٦:٣٩٢٢:٥٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بربرقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بربرقلعه روستای بربرقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بربرقلعه روستای بربرقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بربرقلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بربرقلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بربرقلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بربرقلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بربرقلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بربرقلعه

روستای بربرقلعه بر روی نقشه

روستای بربرقلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بربرقلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بربرقلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بربرقلعه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بربرقلعه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای بربرقلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بربرقلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بربرقلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بربرقلعه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بربرقلعه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بربرقلعه
افق شرعی امروز فردا بربرقلعه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بربرقلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بربرقلعه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بربرقلعه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بربرقلعه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بربرقلعه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بربرقلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو