جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای براک

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز براک


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٣٧
غروب آفتاب: ١٨:٥٠:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٠٧:١٦
نیمه شب: ٢٣:٣٧:١٩

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای براک (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ روستای براک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای براک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای براک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

امام علی (ع)
از حدس و گمان‌های مردمانِ با ایمان بترسید، زیرا خداوند متعال حق را در زبان آنان قرار داده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای براک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای براک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای براک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای براک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای براک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان براک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٠:١١١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٩:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٦:١٥١٢:٥٠:٠٢١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٣٤٠٠:٠٨:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٥:٢٣١٢:٤٩:٥٣١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:١١٠٠:٠٨:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٤:٣٢١٢:٤٩:٤٥١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٨:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١١٠٦:١٣:٤٢١٢:٤٩:٣٧١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٢٣٠٠:٠٨:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٢:٥٣١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٠٠٠٠:٠٧:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٢:٠٥١٢:٤٩:٢٣١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٣٧٠٠:٠٧:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١١:١٨١٢:٤٩:١٧١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٧:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٠:٣١١٢:٤٩:١١١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٠٠٠:٠٧:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٩:٤٦١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٢٧٠٠:٠٦:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٩:٠٢١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠٦:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٨:٥٨١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٤١٠٠:٠٦:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٣٧١٢:٤٨:٥٤١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٦:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٨:٥١١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٦:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٨:٤٩١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٣٣٠٠:٠٦:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٥:٣٨١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٦:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠٥:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٤:٢٤١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٥:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٠١٠٠:٠٥:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٣:١٦١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٣٨٠٠:٠٥:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٢:٤٣١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٢:١٢١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٥:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠١:٤٢١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٢٨٠٠:٠٥:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠١:١٣١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٥:٠٥٠٠:٠٥:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٠:٤٦١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٥:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٥:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٩:٥٥١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٥:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٩:١٢١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٥:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٩:٠٩١٢:٤٩:١٨١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:٠٣٠٠:٠٥:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای براک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای براک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای براک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان براک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای براک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای براک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای براک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای براک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای براک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای براک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای براک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای براک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای براک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای براک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای براک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای براک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای براک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٦:٤٠١٢:٥٥:٠٩١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:١٨٠٠:١٥:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٤:٥٣١٩:٢٢:١٢١٩:٣٩:١٦٠٠:١٤:٥٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٤:٣٧١٩:٢١:١١١٩:٣٨:١٢٠٠:١٤:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٨:٠٨١٢:٥٤:٢٠١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:٠٨٠٠:١٤:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٤:٠٣١٩:١٩:٠٥١٩:٣٦:٠٣٠٠:١٤:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٢٩:٠٥١٢:٥٣:٤٦١٩:١٨:٠٢١٩:٣٤:٥٨٠٠:١٤:٠٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥٣:٢٨١٩:١٦:٥٨١٩:٣٣:٥٣٠٠:١٣:٥٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٣:١٠١٩:١٥:٥٣١٩:٣٢:٤٦٠٠:١٣:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٠:٣١١٢:٥٢:٥٢١٩:١٤:٤٨١٩:٣١:٤٠٠٠:١٣:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٠:٥٩١٢:٥٢:٣٣١٩:١٣:٤٢١٩:٣٠:٣٣٠٠:١٣:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣١:٢٧١٢:٥٢:١٤١٩:١٢:٣٦١٩:٢٩:٢٥٠٠:١٢:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣١:٥٥١٢:٥١:٥٥١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:١٧٠٠:١٢:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٢:٢٣١٢:٥١:٣٥١٩:١٠:٢٢١٩:٢٧:٠٩٠٠:١٢:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٢:٥١١٢:٥١:١٥١٩:٠٩:١٥١٩:٢٦:٠٠٠٠:١٢:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٣:١٨١٢:٥٠:٥٥١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٤:٥١٠٠:١١:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٣:٤٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٣:٤٢٠٠:١١:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٤:١٣١٢:٥٠:١٤١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٢:٣٢٠٠:١١:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٤:٤٠١٢:٤٩:٥٣١٩:٠٤:٤١١٩:٢١:٢٢٠٠:١١:٠٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٣٥:٠٧١٢:٤٩:٣٢١٩:٠٣:٣٢١٩:٢٠:١٢٠٠:١٠:٤٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٣٥:٣٥١٢:٤٩:١١١٩:٠٢:٢٣١٩:١٩:٠٢٠٠:١٠:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٣٦:٠٢١٢:٤٨:٥٠١٩:٠١:١٣١٩:١٧:٥٢٠٠:١٠:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٣٦:٢٩١٢:٤٨:٢٩١٩:٠٠:٠٣١٩:١٦:٤١٠٠:٠٩:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٣٦:٥٦١٢:٤٨:٠٧١٨:٥٨:٥٣١٩:١٥:٣٠٠٠:٠٩:٣٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٣٧:٢٣١٢:٤٧:٤٦١٨:٥٧:٤٣١٩:١٤:٢٠٠٠:٠٩:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٣٧:٥٠١٢:٤٧:٢٤١٨:٥٦:٣٣١٩:١٣:٠٩٠٠:٠٨:٥٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٣٨:١٨١٢:٤٧:٠٣١٨:٥٥:٢٣١٩:١١:٥٨٠٠:٠٨:٣٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٣٨:٤٥١٢:٤٦:٤١١٨:٥٤:١٣١٩:١٠:٤٨٠٠:٠٨:١٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٣٩:١٢١٢:٤٦:٢٠١٨:٥٣:٠٣١٩:٠٩:٣٧٠٠:٠٧:٥٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٣٩:٤٠١٢:٤٥:٥٨١٨:٥١:٥٢١٩:٠٨:٢٦٠٠:٠٧:٣٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٠:٠٧١٢:٤٥:٣٧١٨:٥٠:٤٢١٩:٠٧:١٦٢٣:٣٧:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٠:٣٥١١:٤٥:١٦١٧:٤٩:٣٢١٨:٠٦:٠٥٢٣:٠٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای براک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای براک روستای براک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای براک روستای براک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای براک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای براک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای براک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای براک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای براک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای براک

روستای براک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای براک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای براک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای براک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای براک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای براک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای براک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای براک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای براک رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا براک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق براک
جدول اوقات شرعی امروز فردا براک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق براک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق براک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق براک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق براک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق براک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای براک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو