جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای براک

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز براک


اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٠٩
نیمه شب: ٠٠:١٤:٥٣

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای براک (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای براک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای براک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای براک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ریلكه
تنها یك سفر، سفری به ژرفای وجود خود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای براک

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای براک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای براک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای براک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای براک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان براک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٨:٠١١٢:٥٠:٢١١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٢٢٠٠:٠٩:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٠:١١١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٩:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٦:١٥١٢:٥٠:٠٢١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٣٤٠٠:٠٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٥:٢٣١٢:٤٩:٥٣١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:١١٠٠:٠٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٤:٣٢١٢:٤٩:٤٥١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٨:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١١٠٦:١٣:٤٢١٢:٤٩:٣٧١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٢٣٠٠:٠٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٢:٥٣١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٠٠٠٠:٠٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٢:٠٥١٢:٤٩:٢٣١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٣٧٠٠:٠٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١١:١٨١٢:٤٩:١٧١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٧:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٠:٣١١٢:٤٩:١١١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٠٠٠:٠٧:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٩:٤٦١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٢٧٠٠:٠٦:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٩:٠٢١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠٦:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٨:٥٨١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٤١٠٠:٠٦:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٣٧١٢:٤٨:٥٤١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٦:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٨:٥١١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٦:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٨:٤٩١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٣٣٠٠:٠٦:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٥:٣٨١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٦:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠٥:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٤:٢٤١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٥:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٠١٠٠:٠٥:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٣:١٦١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٣٨٠٠:٠٥:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٢:٤٣١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٢:١٢١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٥:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠١:٤٢١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٢٨٠٠:٠٥:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠١:١٣١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٥:٠٥٠٠:٠٥:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٠:٤٦١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٥:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٥:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٩:٥٥١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٥:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٩:١٢١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٥:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای براک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای براک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای براک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان براک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای براک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای براک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای براک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای براک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای براک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای براک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای براک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای براک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای براک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای براک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای براک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای براک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای براک

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٤:٢١١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٠٨:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٤:٣٤١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٩:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٤:٤٦١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٠٠٠:٠٩:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٤:٥٩١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٢٩٠٠:٠٩:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٥:١٢١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٣٦٠٠:٠٩:٤٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٨:٥٠١٢:٥٥:٢٥١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٠:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٠:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٩:٢٩١٢:٥٥:٤٩١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٥١٠٠:١٠:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٦:٠١١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٠:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٠:١١١٢:٥٦:١٣١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٥٤٠٠:١١:٠١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٦:٢٥١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٥٤٠٠:١١:١٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٥٢٠٠:١١:٣٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٦:٤٧١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٤٩٠٠:١١:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٦:٥٨١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٤٤٠٠:١١:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٧:٠٨١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٢:١٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥٧:١٨١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٢:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٧:٢٨١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢١٠٠:١٢:٤١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٣:٢٨١٢:٥٧:٣٧١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:١١٠٠:١٢:٥٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٧:٤٦١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٣:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٧:٥٤١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٣:٢١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٨:٠٢١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٣:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٣:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٨:١٦١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٣:٥٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٤:١٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٨:٢٨١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٤:٢٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٨:٣٤١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٤:٣٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٨:٣٨١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٤:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٨:٤٣١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٤:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٤٣٠٠:١٥:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٨:٥٠١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٥:١٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٨:٥٢١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٥:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای براک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای براک روستای براک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای براک روستای براک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای براک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای براک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای براک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای براک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای براک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای براک

روستای براک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای براک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای براک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای براک
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای براک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای براک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای براک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای براک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای براک رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق براک
افق شرعی امروز فردا براک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ براک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق براک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق براک
جدول اوقات شرعی امروز فردا براک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق براک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق براک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای براک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو