جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای براشت پایین

فتویه | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز براشت پایین


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:١١:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٢٨:١٦
نیمه شب: ٠٠:١٧:٥٤

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای براشت پایین (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای براشت پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای براشت پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای براشت پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

امام علی (ع)
توحید آن است كه خدا را در توهّم نیاوری و عدالت آن است كه او را متهم نسازی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای براشت پایین

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای براشت پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای براشت پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای براشت پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای براشت پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان براشت پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٧٠٦:١٩:٢٦١٢:٥١:٢٥١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٠٢٠٠:١٠:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١١٠٦:١٨:٣٣١٢:٥١:١٥١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٣٧٠٠:١٠:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٧:٤١١٢:٥١:٠٦١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:١٣٠٠:٠٩:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٦:٥٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٤٩٠٠:٠٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٠:٤٩١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٢٥٠٠:٠٩:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٥:١٠١٢:٥٠:٤١١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٠١٠٠:٠٩:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٤:٢١١٢:٥٠:٣٤١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٣٧٠٠:٠٩:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٣:٣٤١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:١٣٠٠:٠٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٠:٢١١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٤٩٠٠:٠٨:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٢:٠١١٢:٥٠:١٥١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٨:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١١:١٧١٢:٥٠:١٠١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٠٢٠٠:٠٨:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٠:٣٣١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٨:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٠:٠٢١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٧:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٩:٠٩١٢:٤٩:٥٨١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٨:٢٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٢٨٠٠:٠٧:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٧:٤٩١٢:٤٩:٥٣١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٧:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٧:١١١٢:٤٩:٥٢١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٦:٣٤١٢:٤٩:٥١١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:١٨٠٠:٠٧:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٥:٥٩١٢:٤٩:٥٠١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٥٥٠٠:٠٧:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٩:٥٠١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٦:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٩:٥١١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٦:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٩:٥٢١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٦:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٣:٤٨١٢:٤٩:٥٤١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٦:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٣:١٨١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٦:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٢:٥٠١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٦:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٦:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٠:١١١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٦:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٠:١٧١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای براشت پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای براشت پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای براشت پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان براشت پایین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای براشت پایین

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای براشت پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای براشت پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای براشت پایین

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٠:٣٢١٢:٥٩:٠٤١٩:٠٨:٠١١٩:٢٤:٣٦٠٠:٢٠:٢١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٤٩:٢٥١٢:٥٨:٤٦١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٥:٠٧٠٠:٢٠:٠٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣١:٢٨٠٦:٤٨:١٩١٢:٥٨:٢٨١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٥:٣٨٠٠:١٩:٣٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٠:١٥٠٦:٤٧:١٢١٢:٥٨:١٠١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٦:١٠٠٠:١٩:١٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٤٦:٠٥١٢:٥٧:٥٢١٩:١٠:٠٤١٩:٢٦:٤١٠٠:١٨:٥٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٤٤:٥٩١٢:٥٧:٣٤١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:١٣٠٠:١٨:٣٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٣:٥٢١٢:٥٧:١٧١٩:١١:٠٦١٩:٢٧:٤٤٠٠:١٨:١٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٢:٤٦١٢:٥٦:٥٩١٩:١١:٣٦١٩:٢٨:١٦٠٠:١٧:٥٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٤:١١٠٦:٤١:٤٠١٢:٥٦:٤١١٩:١٢:٠٧١٩:٢٨:٤٨٠٠:١٧:٣٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٠:٣٥١٢:٥٦:٢٤١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:٢٠٠٠:١٧:١٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢١:٤٥٠٦:٣٩:٢٩١٢:٥٦:٠٦١٩:١٣:٠٩١٩:٢٩:٥١٠٠:١٦:٥١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٣٨:٢٤١٢:٥٥:٤٩١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:٢٣٠٠:١٦:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:٢٠٠٦:٣٧:٢٠١٢:٥٥:٣٢١٩:١٤:١٠١٩:٣٠:٥٥٠٠:١٦:٠٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٦:١٦١٢:٥٥:١٦١٩:١٤:٤١١٩:٣١:٢٨٠٠:١٥:٤٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٥:١٢١٢:٥٤:٥٩١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:٠٠٠٠:١٥:٢٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٤:٠٨١٢:٥٤:٤٣١٩:١٥:٤٣١٩:٣٢:٣٢٠٠:١٥:٠٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٤:٢٧١٩:١٦:١٤١٩:٣٣:٠٥٠٠:١٤:٤٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٢:٠٣١٢:٥٤:١٢١٩:١٦:٤٦١٩:٣٣:٣٨٠٠:١٤:٢٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣١:٠١١٢:٥٣:٥٧١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:١١٠٠:١٤:٠٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٤٠٦:٢٩:٥٩١٢:٥٣:٤٢١٩:١٧:٤٩١٩:٣٤:٤٤٠٠:١٣:٤٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٢٨:٥٨١٢:٥٣:٢٧١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:١٧٠٠:١٣:٢٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٢٧:٥٨١٢:٥٣:١٣١٩:١٨:٥٣١٩:٣٥:٥١٠٠:١٣:٠٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٦:٥٨١٢:٥٢:٥٩١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:٢٥٠٠:١٢:٤٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٢:٤٦١٩:١٩:٥٧١٩:٣٦:٥٩٠٠:١٢:٣٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٥:٠١١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٣٣٠٠:١٢:١١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥٢:٢١١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:٠٧٠٠:١١:٥٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٣:٠٧١٢:٥٢:٠٨١٩:٢١:٣٥١٩:٣٨:٤٢٠٠:١١:٣٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٢:١٠١٢:٥١:٥٧١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:١٧٠٠:١١:١٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢١:١٥١٢:٥١:٤٦١٩:٢٢:٤٠١٩:٣٩:٥٢٠٠:١١:٠٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٠:٢٠١٢:٥١:٣٥١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٢٧٠٠:١٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای براشت پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای براشت پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای براشت پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای براشت پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای براشت پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای براشت پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای براشت پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای براشت پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای براشت پایین

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٧٠٥:٥٧:١٤١٢:٠٠:٥٢١٨:٠٤:٥٥١٨:٢١:٢٦٢٣:٥٢:٢١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٧٠٦:٥٦:٠٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٠٥:٢٦١٩:٢١:٥٨٠٠:٢٢:٠١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٧٠٦:٥٥:٠٠١٣:٠٠:١٦١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٢:٣٠٠٠:٢١:٤٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٦٠٦:٥٣:٥٣١٢:٥٩:٥٨١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٣:٠١٠٠:٢١:٢٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٥٠٦:٥٢:٤٦١٢:٥٩:٤٠١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٣:٣٣٠٠:٢١:٠١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥١:٣٩١٢:٥٩:٢٢١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٤:٠٤٠٠:٢٠:٤١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٠:٣٢١٢:٥٩:٠٤١٩:٠٨:٠١١٩:٢٤:٣٦٠٠:٢٠:٢١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٤٩:٢٥١٢:٥٨:٤٦١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٥:٠٧٠٠:٢٠:٠٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٨٠٦:٤٨:١٩١٢:٥٨:٢٨١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٥:٣٨٠٠:١٩:٣٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٥٠٦:٤٧:١٢١٢:٥٨:١٠١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٦:١٠٠٠:١٩:١٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٤٦:٠٥١٢:٥٧:٥٢١٩:١٠:٠٤١٩:٢٦:٤١٠٠:١٨:٥٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٤٤:٥٩١٢:٥٧:٣٤١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:١٣٠٠:١٨:٣٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٣:٥٢١٢:٥٧:١٧١٩:١١:٠٦١٩:٢٧:٤٤٠٠:١٨:١٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٢:٤٦١٢:٥٦:٥٩١٩:١١:٣٦١٩:٢٨:١٦٠٠:١٧:٥٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٤١:٤٠١٢:٥٦:٤١١٩:١٢:٠٧١٩:٢٨:٤٨٠٠:١٧:٣٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٠:٣٥١٢:٥٦:٢٤١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:٢٠٠٠:١٧:١٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٥٠٦:٣٩:٢٩١٢:٥٦:٠٦١٩:١٣:٠٩١٩:٢٩:٥١٠٠:١٦:٥١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٣٨:٢٤١٢:٥٥:٤٩١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:٢٣٠٠:١٦:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٠٠٦:٣٧:٢٠١٢:٥٥:٣٢١٩:١٤:١٠١٩:٣٠:٥٥٠٠:١٦:٠٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٦:١٦١٢:٥٥:١٦١٩:١٤:٤١١٩:٣١:٢٨٠٠:١٥:٤٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٥:١٢١٢:٥٤:٥٩١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:٠٠٠٠:١٥:٢٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٤:٠٨١٢:٥٤:٤٣١٩:١٥:٤٣١٩:٣٢:٣٢٠٠:١٥:٠٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٤:٢٧١٩:١٦:١٤١٩:٣٣:٠٥٠٠:١٤:٤٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٢:٠٣١٢:٥٤:١٢١٩:١٦:٤٦١٩:٣٣:٣٨٠٠:١٤:٢٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣١:٠١١٢:٥٣:٥٧١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:١١٠٠:١٤:٠٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٤٠٦:٢٩:٥٩١٢:٥٣:٤٢١٩:١٧:٤٩١٩:٣٤:٤٤٠٠:١٣:٤٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٢٨:٥٨١٢:٥٣:٢٧١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:١٧٠٠:١٣:٢٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٢٧:٥٨١٢:٥٣:١٣١٩:١٨:٥٣١٩:٣٥:٥١٠٠:١٣:٠٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٦:٥٨١٢:٥٢:٥٩١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:٢٥٠٠:١٢:٤٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٢:٤٦١٩:١٩:٥٧١٩:٣٦:٥٩٠٠:١٢:٣٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٥:٠١١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٣٣٠٠:١٢:١١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای براشت پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای براشت پایین روستای براشت پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای براشت پایین روستای براشت پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای براشت پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای براشت پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای براشت پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای براشت پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای براشت پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای براشت پایین

روستای براشت پایین بر روی نقشه

روستای براشت پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای براشت پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای براشت پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای براشت پایین
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای براشت پایین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای براشت پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای براشت پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای براشت پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای براشت پایین رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا براشت پایین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق براشت پایین
زمان پخش اذان آنلاین به افق براشت پایین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق براشت پایین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق براشت پایین
زمان پخش اذان زنده به افق براشت پایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق براشت پایین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق براشت پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای براشت پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو