جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر برازجان

دشتستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز برازجان


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:١٧:٢٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:٥٨

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر برازجان (شهرستان دشتستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر برازجان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر برازجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر برازجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
گسترش شهر، تا زمانی كه یكپارچگی آن را به خطر نیندازد، مجاز است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر برازجان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر برازجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر برازجان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر برازجان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر برازجان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برازجان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٠:١٢١٣:٠٥:٢٥١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٢٠٠٠:٢٤:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:١٣٠٦:٣٩:٠٧١٣:٠٥:١١١٩:٣١:٤١١٩:٤٨:٥٧٠٠:٢٤:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٥٧٠٦:٣٨:٠٣١٣:٠٤:٥٧١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٣٥٠٠:٢٣:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٧:٠٠١٣:٠٤:٤٣١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:١٢٠٠:٢٣:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢٧٠٦:٣٥:٥٧١٣:٠٤:٢٩١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٣:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٤:٥٤١٣:٠٤:١٦١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٢٨٠٠:٢٣:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠٤:٠٤١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٠٦٠٠:٢٢:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠٣:٥١١٩:٣٥:١٧١٩:٥٢:٤٤٠٠:٢٢:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٢٣٠٠:٢٢:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٠١٠٠:٢١:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٣:١٧١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٤:٤٠٠٠:٢١:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٣:٠٧١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:١٩٠٠:٢١:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٥:٥٨٠٠:٢٠:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٣٧٠٠:٢٠:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٢:٣٨١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٠:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٠:١١١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢٠:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٣٥٠٠:١٩:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٢:١٥١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:١٤٠٠:١٩:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٢:٠٣١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٩:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٢:٠١١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٩:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠١:٥٦١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:١٤٠٠:١٩:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠١:٥١١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٨:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٩:٢٢١٣:٠١:٤٦١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٨:٣٦١٣:٠١:٤٢١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٨:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٧:٥١١٣:٠١:٣٩١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٨:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٧:٠٨١٣:٠١:٣٦١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٨:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٦:٢٥١٣:٠١:٣٤١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٧:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٥:٤٤١٣:٠١:٣٢١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٧:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٥:٠٤١٣:٠١:٣١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر برازجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر برازجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر برازجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برازجان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر برازجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر برازجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر برازجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر برازجان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر برازجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر برازجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر برازجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر برازجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر برازجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر برازجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر برازجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر برازجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر برازجان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠١:٤٧١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٦:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠١:٥٢١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:١٤٠٠:١٦:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠١:٥٧١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥١٠٠:١٦:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٦:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٠٥٠٠:١٦:٥١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٢:١٥١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٤١٠٠:١٦:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:١٧٠٠:١٦:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٦:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٦:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٠١٠٠:١٧:٠١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٧:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٧:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٧:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٣:٢٣٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٧:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٤٠٠٠:١٧:٢٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:١٠٠٠:١٧:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٣٨٠٠:١٧:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٧:٤٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١٧:٥٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٨:٠٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٨:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٤:٥٣٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٨:٢٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:١٢٠٠:١٨:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٣٤٠٠:١٨:٤٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٥٥٠٠:١٨:٥٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٩:٠٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٩:١٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٩:٣٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٠٩٠٠:١٩:٤٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٢٤٠٠:١٩:٥٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر برازجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر برازجان شهر برازجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر برازجان شهر برازجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر برازجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر برازجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر برازجان

شهر بُرازجان مرکز شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر در کشور ایران است

شهر برازجان در ویکیپدیا

شهر برازجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر برازجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر برازجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر برازجان بر روی نقشه

شهر برازجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر برازجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر برازجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر برازجان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر برازجان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر برازجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر برازجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر برازجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر برازجان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برازجان
زمان پخش اذان زنده به افق برازجان
زمان پخش اذان آنلاین به افق برازجان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ برازجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برازجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برازجان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ برازجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برازجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر برازجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو