جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای برآفتاب بی منجگان

دهدشت غربی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز برآفتاب بی منجگان


اذان صبح: ٠٥:١٥:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٣٤
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٥٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برآفتاب بی منجگان (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای برآفتاب بی منجگان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای برآفتاب بی منجگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برآفتاب بی منجگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

منسیوس
مرد بزرگ، كسی است كه كودكی خود را گم نكند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برآفتاب بی منجگان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برآفتاب بی منجگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برآفتاب بی منجگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای برآفتاب بی منجگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برآفتاب بی منجگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان برآفتاب بی منجگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:١١٠٠:٢٢:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٢:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٥:١٨١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٢:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٢:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٥:٠١١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢١:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٤:٥٣١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢١:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٤:٤٦١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢١:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢١:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٠:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١١٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٠:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١٥٠٠:٢٠:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٤:١٨١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٠:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٤:١٤١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٠:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٤:١١١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٩:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٧:٠١١٣:٠٤:٠٨١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٩:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٦:١٧١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٩:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٣٠٠٠:١٩:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٤:٥١١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:١٢٠٠:١٩:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٤:١٠١٣:٠٤:٠٢١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٩:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٤:٠٢١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٩:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٨٠٠:١٨:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٢:١٥١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٨:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:١٨٠٦:١١:٣٩١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٤١٠٠:١٨:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١١:٠٤١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٨:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٠:٣١١٣:٠٤:١٢١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٨:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٤:١٥١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٨:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٤:١٩١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٨:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٤:٢٤٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٨:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٨:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برآفتاب بی منجگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برآفتاب بی منجگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای برآفتاب بی منجگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برآفتاب بی منجگان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای برآفتاب بی منجگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برآفتاب بی منجگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برآفتاب بی منجگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای برآفتاب بی منجگان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای برآفتاب بی منجگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای برآفتاب بی منجگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای برآفتاب بی منجگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برآفتاب بی منجگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برآفتاب بی منجگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برآفتاب بی منجگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای برآفتاب بی منجگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برآفتاب بی منجگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برآفتاب بی منجگان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٨:٣٤١٣:١٠:٢٥١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٨:٥٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٩:٠٩١٣:١٠:٠٩١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:١٨٠٠:٢٨:٤١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٩:٤٤١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٨:٣١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٠:١٩١٣:٠٩:٣٦١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٥:٥٨٠٠:٢٨:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٠:٥٤١٣:٠٩:١٩١٩:٣٧:١٦١٩:٥٤:٤٧٠٠:٢٨:٠٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤١:٢٩١٣:٠٩:٠٢١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٣٦٠٠:٢٧:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٢:٠٤١٣:٠٨:٤٤١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٢٤٠٠:٢٧:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٢:٣٩١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:١١٠٠:٢٧:٣٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٣:١٣١٣:٠٨:٠٨١٩:٣٢:٣٤١٩:٤٩:٥٨٠٠:٢٧:٢٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٣:٤٨١٣:٠٧:٤٩١٩:٣١:٢٢١٩:٤٨:٤٥٠٠:٢٧:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٤:٢٢١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٣١٠٠:٢٦:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٤:٥٦١٣:٠٧:١١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:١٦٠٠:٢٦:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٥:٣٠١٣:٠٦:٥١١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٠٢٠٠:٢٦:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٦:٠٤١٣:٠٦:٣١١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٤٧٠٠:٢٦:٠٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٦:٣٨١٣:٠٦:١١١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٣١٠٠:٢٥:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٤٧:١٢١٣:٠٥:٥١١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:١٥٠٠:٢٥:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٤٧:٤٥١٣:٠٥:٣٠١٩:٢٢:٤٦١٩:٣٩:٥٩٠٠:٢٥:٢٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٤٨:١٩١٣:٠٥:٠٩١٩:٢١:٣١١٩:٣٨:٤٣٠٠:٢٥:٠٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٤٨:٥٣١٣:٠٤:٤٨١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٢٧٠٠:٢٤:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٤٩:٢٦١٣:٠٤:٢٧١٩:١٩:٠٠١٩:٣٦:١٠٠٠:٢٤:٢٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٠:٠٠١٣:٠٤:٠٦١٩:١٧:٤٤١٩:٣٤:٥٣٠٠:٢٤:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٠:٣٣١٣:٠٣:٤٥١٩:١٦:٢٨١٩:٣٣:٣٦٠٠:٢٣:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٠٠٦:٥١:٠٧١٣:٠٣:٢٣١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:١٩٠٠:٢٣:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥١:٤٠١٣:٠٣:٠٢١٩:١٣:٥٥١٩:٣١:٠٢٠٠:٢٣:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٢:١٤١٣:٠٢:٤٠١٩:١٢:٣٩١٩:٢٩:٤٥٠٠:٢٢:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٢:٤٧١٣:٠٢:١٩١٩:١١:٢٢١٩:٢٨:٢٧٠٠:٢٢:٤٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٣:٢١١٣:٠١:٥٧١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:١٠٠٠:٢٢:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٣:٥٥١٣:٠١:٣٦١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٥:٥٣٠٠:٢٢:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٦:٥٤:٢٩١٣:٠١:١٥١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٤:٣٦٠٠:٢١:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٦:٥٥:٠٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٠٦:١٦١٩:٢٣:١٩٢٣:٥١:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٥:٣٧١٢:٠٠:٣٢١٨:٠٤:٥٩١٨:٢٢:٠٢٢٣:٢١:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای برآفتاب بی منجگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برآفتاب بی منجگان روستای برآفتاب بی منجگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای برآفتاب بی منجگان روستای برآفتاب بی منجگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برآفتاب بی منجگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برآفتاب بی منجگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برآفتاب بی منجگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برآفتاب بی منجگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برآفتاب بی منجگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برآفتاب بی منجگان

روستای برآفتاب بی منجگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برآفتاب بی منجگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برآفتاب بی منجگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برآفتاب بی منجگان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای برآفتاب بی منجگان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای برآفتاب بی منجگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای برآفتاب بی منجگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برآفتاب بی منجگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برآفتاب بی منجگان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق برآفتاب بی منجگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق برآفتاب بی منجگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق برآفتاب بی منجگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق برآفتاب بی منجگان
زمان پخش اذان مستقیم به افق برآفتاب بی منجگان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برآفتاب بی منجگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برآفتاب بی منجگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ برآفتاب بی منجگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برآفتاب بی منجگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو