جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بدغ

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بدغ


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١٤:٢٦

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بدغ (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای بدغ)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بدغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بدغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

فرانسوا ولتر
آنهایی كه در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بدغ

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بدغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بدغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بدغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بدغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بدغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٦:٥٩١٢:٤٩:٠٣١٩:٢١:٣٠١٩:٣٨:٤٦٠٠:٠٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٦:٠٦١٢:٤٨:٥٣١٩:٢٢:٠٤١٩:٣٩:٢٢٠٠:٠٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٥:١٣١٢:٤٨:٤٤١٩:٢٢:٣٧١٩:٣٩:٥٧٠٠:٠٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٤:٢٢١٢:٤٨:٣٥١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:٣٣٠٠:٠٧:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٣:٣١١٢:٤٨:٢٧١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٠٩٠٠:٠٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٢:٤٢١٢:٤٨:١٩١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:٤٥٠٠:٠٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢١٠٦:١١:٥٣١٢:٤٨:١٢١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٢٢٠٠:٠٦:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٠٥١٢:٤٨:٠٥١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٥٨٠٠:٠٦:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٠:١٨١٢:٤٧:٥٩١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٣٤٠٠:٠٦:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٩:٣٣١٢:٤٧:٥٣١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:١١٠٠:٠٥:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٨:٤٨١٢:٤٧:٤٨١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٤٧٠٠:٠٥:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٨:٠٤١٢:٤٧:٤٤١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٢٤٠٠:٠٥:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٧:٢١١٢:٤٧:٤٠١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٠١٠٠:٠٥:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٦:٤٠١٢:٤٧:٣٦١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٥:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٥:٥٩١٢:٤٧:٣٣١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:١٤٠٠:٠٥:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٥:٢٠١٢:٤٧:٣١١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٥١٠٠:٠٤:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٤:٤٢١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٢٨٠٠:٠٤:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤٧:٢٨١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٤:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٧:٢٨١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٤١٠٠:٠٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٢:٥٤١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٤:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٥٥٠٠:٠٤:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠١:٤٨١٢:٤٧:٣٠١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٣١٠٠:٠٤:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠١:١٧١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٤:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٠:٤٧١٢:٤٧:٣٤١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٤:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٩:٥٢١٢:٤٧:٤١١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:٥٦٠٠:٠٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٧:٤٥١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٣٢٠٠:٠٤:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٩:٠١١٢:٤٧:٤٩١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٤:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١١٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٧:٥٤١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٤٢٠٠:٠٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بدغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بدغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بدغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بدغ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بدغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بدغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بدغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بدغ

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بدغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بدغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بدغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بدغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بدغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بدغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بدغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بدغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بدغ

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٧:٣٦١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٤:١٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٧:٣٨١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٤:٢٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٧:٣٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٩٠٠:١٤:٣٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١١:٠٧١٢:٥٧:٣٩١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٤:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١١:٣٨١٢:٥٧:٣٩١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٢٠٠٠:١٤:٤٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٢:١١١٢:٥٧:٣٨١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٤٤٠٠:١٤:٥٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٧:٣٧١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٠٧٠٠:١٤:٥٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٣:١٥١٢:٥٧:٣٥١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٥:٠٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٧:٣٢١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٥:٠٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٤:١٩١٢:٥٧:٢٩١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٥:١١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٤:٥١١٢:٥٧:٢٦١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٢٦٠٠:١٥:١٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٧:٢١١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٤٢٠٠:١٥:١٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٧:١٦١٩:٣٨:١٦١٩:٥٥:٥٨٠٠:١٥:١٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٧:١١١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:١٢٠٠:١٥:١٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٥٠٠:١٥:١٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٧:٣١١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٣٨٠٠:١٥:١٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٨:٠٢١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٥:١٦١٩:٥٢:٤٩٠٠:١٥:١٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٦:٤٢١٩:٣٤:٢٨١٩:٥١:٥٩٠٠:١٥:١٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٠٨٠٠:١٥:١٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٦:٢٤١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:١٦٠٠:١٥:١١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٦:١٤١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٢٣٠٠:١٥:٠٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٠:٣٨١٢:٥٦:٠٤١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٢٩٠٠:١٥:٠٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢١:٠٨١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٣٤٠٠:١٤:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢١:٣٩١٢:٥٥:٤١١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٣٩٠٠:١٤:٥٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٥:٢٩١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٥:٤٢٠٠:١٤:٤٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٥:١٧١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٤:٤١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٣:٠٩١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٣:٤٧٠٠:١٤:٣٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٤:٥٠١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٢:٤٨٠٠:١٤:٢٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٤:٠٨١٢:٥٤:٣٦١٩:٢٤:٤٠١٩:٤١:٤٨٠٠:١٤:١٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٤:٣٧١٢:٥٤:٢١١٩:٢٣:٤١١٩:٤٠:٤٨٠٠:١٤:٠٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٤:٠٦١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بدغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بدغ روستای بدغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بدغ روستای بدغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بدغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بدغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بدغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بدغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بدغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بدغ

روستای بدغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بدغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بدغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بدغ
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بدغ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بدغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بدغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بدغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بدغ رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بدغ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بدغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بدغ
زمان پخش اذان زنده به افق بدغ
زمان پخش اذان آنلاین به افق بدغ
افق شرعی امروز فردا بدغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بدغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بدغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بدغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو