جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بدراق ملا

شیخ موسی | آق قلا | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز بدراق ملا


اذان صبح: ٠٣:٤٣:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٥١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بدراق ملا (شهرستان آق قلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای بدراق ملا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بدراق ملا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بدراق ملا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جان ماكسول
هر كسی كه عادت دارد آدمها را به دور خود جمع كرده و از آنها تنها برای منافع خودش بهره گیرد، سازنده ی یك تیم نیست، بلكه یك دیكتاتور است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بدراق ملا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بدراق ملا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بدراق ملا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بدراق ملا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بدراق ملا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بدراق ملا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٥:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٠:٤٤١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٣٤٠٠:٠٥:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٥:١٠١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٢٩٠٠:٠٤:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٠:١٦١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٤:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٠:٠٢١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٣:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١١:٠٩١٢:٤٩:٤٩١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٣:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٩:٥٠١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٣:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٠:٥٣١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٢:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٧:١٤١٢:٤٩:١٢١٩:٣١:٤٧١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٢:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٥:٥٨١٢:٤٩:٠١١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٢:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٤:٤٢١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠١:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٣:٢٨١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠١:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٢:١٤١٢:٤٨:٣٠١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:٥٢٠٠:٠١:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠١:٠١١٢:٤٨:٢٠١٩:٣٦:١٥١٩:٥٥:٤٨٠٠:٠٠:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٩:٤٩١٢:٤٨:١١١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠٠:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤٨:٠٣١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:٤١٠٠:٠٠:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٧:٢٩١٢:٤٧:٥٥١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:٣٨٢٣:٥٩:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٦:٢١١٢:٤٧:٤٧١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٩:٣٥٢٣:٥٩:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٥:١٣١٢:٤٧:٤٠١٩:٤٠:٤٢٢٠:٠٠:٣١٢٣:٥٩:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥٤:٠٧١٢:٤٧:٣٤١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:٢٨٢٣:٥٩:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٣:٠٢١٢:٤٧:٢٨١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٢:٢٤٢٣:٥٨:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥١:٥٨١٢:٤٧:٢٣١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٣:٢١٢٣:٥٨:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٣:٣٢٠٥:٥٠:٥٦١٢:٤٧:١٩١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٤:١٧٢٣:٥٨:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤٩:٥٥١٢:٤٧:١٥١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٥:١٣٢٣:٥٧:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٧:١١١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٦:٠٩٢٣:٥٧:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٧:٥٦١٢:٤٧:٠٩١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٠٥٢٣:٥٧:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤٧:٠٦١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٨:٠١٢٣:٥٧:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٤٦:٠٣١٢:٤٧:٠٥١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:٥٦٢٣:٥٧:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٤٥:٠٩١٢:٤٧:٠٤١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:٥١٢٣:٥٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بدراق ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بدراق ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بدراق ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بدراق ملا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بدراق ملا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بدراق ملا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بدراق ملا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بدراق ملا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بدراق ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بدراق ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بدراق ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بدراق ملا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بدراق ملا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بدراق ملا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بدراق ملا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بدراق ملا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بدراق ملا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٣٧:٥٦١٢:٤٧:٢٠١٩:٥٧:١٠٢٠:١٨:٠٢٢٣:٥٥:١٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٣٧:١٧١٢:٤٧:٢٤١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٨:٥٢٢٣:٥٥:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٣٦:٤٠١٢:٤٧:٢٩١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٩:٤٢٢٣:٥٥:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٠٠٥:٣٦:٠٤١٢:٤٧:٣٥١٩:٥٩:٣٠٢٠:٢٠:٣١٢٣:٥٥:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٤٠٥:٣٥:٣١١٢:٤٧:٤١٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢١:١٩٢٣:٥٤:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٠٠٥:٣٤:٥٩١٢:٤٧:٤٨٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٢:٠٧٢٣:٥٤:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٨٠٥:٣٤:٢٨١٢:٤٧:٥٥٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٢:٥٣٢٣:٥٤:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٣٣:٥٩١٢:٤٨:٠٢٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٣:٣٩٢٣:٥٤:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١١٠٥:٣٣:٣٢١٢:٤٨:١٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٤:٢٤٢٣:٥٤:٤٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٦٠٥:٣٣:٠٧١٢:٤٨:١٩٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٥:٠٧٢٣:٥٤:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٤٠٥:٣٢:٤٣١٢:٤٨:٢٧٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٥:٥٠٢٣:٥٤:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٣٠٥:٣٢:٢٢١٢:٤٨:٣٧٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٦:٣٢٢٣:٥٤:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٣٢:٠٢١٢:٤٨:٤٦٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٧:١٢٢٣:٥٤:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٣١:٤٣١٢:٤٨:٥٦٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٧:٥٢٢٣:٥٤:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٦٠٥:٣١:٢٧١٢:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٨:٣٠٢٣:٥٤:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٥٠٥:٣١:١٢١٢:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٩:٠٧٢٣:٥٤:٥٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٧٠٥:٣٠:٥٩١٢:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٩:٤٢٢٣:٥٥:٠١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٢٠٥:٣٠:٤٧١٢:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٣٠:١٧٢٣:٥٥:٠٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٩٠٥:٣٠:٣٨١٢:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:١٤٢٠:٣٠:٥٠٢٣:٥٥:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٨٠٥:٣٠:٣٠١٢:٥٠:٠٢٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٣١:٢٢٢٣:٥٥:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٠٠٥:٣٠:٢٤١٢:٥٠:١٣٢٠:١٠:١٣٢٠:٣١:٥٢٢٣:٥٥:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٥٠٥:٣٠:٢٠١٢:٥٠:٢٦٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٢:٢١٢٣:٥٥:٣٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٣٠٥:٣٠:١٧١٢:٥٠:٣٨٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٢:٤٨٢٣:٥٥:٤٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٣٠٥:٣٠:١٦١٢:٥٠:٥٠٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٣:١٤٢٣:٥٥:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٦٠٥:٣٠:١٧١٢:٥١:٠٣٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٣:٣٩٢٣:٥٥:٥٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٢٠٥:٣٠:٢٠١٢:٥١:١٦٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٤:٠١٢٣:٥٦:٠٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠١٠٥:٣٠:٢٤١٢:٥١:٢٩٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٤:٢٣٢٣:٥٦:٢٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٢٠٥:٣٠:٣٠١٢:٥١:٤٢٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٤:٤٢٢٣:٥٦:٣٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٦٠٥:٣٠:٣٨١٢:٥١:٥٥٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٥:٠٠٢٣:٥٦:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٣٠٥:٣٠:٤٧١٢:٥٢:٠٨٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٥:١٦٢٣:٥٦:٥٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٢٠٥:٣٠:٥٨١٢:٥٢:٢١٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٥:٣١٢٣:٥٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بدراق ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بدراق ملا روستای بدراق ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بدراق ملا روستای بدراق ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بدراق ملا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بدراق ملا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بدراق ملا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بدراق ملا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بدراق ملا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بدراق ملا

روستای بدراق ملا بر روی نقشه

روستای بدراق ملا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بدراق ملا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بدراق ملا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بدراق ملا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بدراق ملا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بدراق ملا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بدراق ملا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بدراق ملا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بدراق ملا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بدراق ملا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا بدراق ملا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بدراق ملا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بدراق ملا
زمان پخش اذان زنده به افق بدراق ملا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بدراق ملا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بدراق ملا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بدراق ملا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بدراق ملا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو