جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بداغ محله

اسالم | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بداغ محله

اذان صبح: ٠٤:١٠:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٢٩
اذان ظهر: ١٣:١٩:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٩:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٤٩

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بداغ محله (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای بداغ محله)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بداغ محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بداغ محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اگر ده نفر از یهودیان به من ایمان آورده بودند، تمام یهودیان به من ایمان می‌آوردند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بداغ محله

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بداغ محله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بداغ محله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بداغ محله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بداغ محله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بداغ محله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٤٠:٣١١٣:١٤:١٩١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٢٨:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٩:٠٧١٣:١٤:٠٤١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٣:٥٠١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٦:٢١١٣:١٣:٣٦١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٧:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٣:٢٣١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٦:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٣:٣٨١٣:١٣:١٠١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٢:١٧١٣:١٢:٥٧١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٢:٤٥١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٢:٣٣١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٣٥٠٠:٢٥:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٨:٢١١٣:١٢:٢٢١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٥:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٢:١١١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٤:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٢:٠٠١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٤:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٤:٣٢١٣:١١:٥٠١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٢٧٠٠:٢٣:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٣:١٨١٣:١١:٤١٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٣:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٢٢:٠٥١٣:١١:٣٢٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢٣:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٢٠:٥٣١٣:١١:٢٣٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٢:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٩:٤٢١٣:١١:١٥٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٢:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٨:٣٢١٣:١١:٠٨٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٢:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٧:٢٣١٣:١١:٠١٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٢:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٦:١٦١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢١:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٥:٠٩١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢١:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٤:٠٤١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢١:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢١٠٦:١٣:٠٠١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٠:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١١:٥٨١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٠:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٨٠٦:١٠:٥٦١٣:١٠:٣٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٠:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٠:٢٩٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٠:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٨:٥٨١٣:١٠:٢٧٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٩:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٨:٠١١٣:١٠:٢٥٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٧:٠٥١٣:١٠:٢٤٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:٥١٠٠:١٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بداغ محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بداغ محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بداغ محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بداغ محله

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بداغ محله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بداغ محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بداغ محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بداغ محله

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بداغ محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بداغ محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بداغ محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بداغ محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بداغ محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بداغ محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بداغ محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بداغ محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بداغ محله

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بداغ محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بداغ محله روستای بداغ محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بداغ محله روستای بداغ محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بداغ محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بداغ محله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بداغ محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بداغ محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بداغ محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بداغ محله

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٥٢:٣٩١٣:١٥:٥٦٢٠:٣٩:١٢٢١:٠١:١٤٠٠:١٩:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:٥٢:٥٣١٣:١٦:٠٩٢٠:٣٩:٢٣٢١:٠١:٢٤٠٠:٢٠:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٥٣:٠٩١٣:١٦:٢٢٢٠:٣٩:٣٢٢١:٠١:٣٣٠٠:٢٠:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٥٣:٢٦١٣:١٦:٣٥٢٠:٣٩:٤٠٢١:٠١:٤١٠٠:٢٠:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢١٠٥:٥٣:٤٥١٣:١٦:٤٨٢٠:٣٩:٤٦٢١:٠١:٤٦٠٠:٢٠:٤٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٦٠٥:٥٤:٠٥١٣:١٧:٠٠٢٠:٣٩:٥٠٢١:٠١:٤٩٠٠:٢١:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٤٠٥:٥٤:٢٧١٣:١٧:١٣٢٠:٣٩:٥٢٢١:٠١:٥٠٠٠:٢١:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٥٤:٥٠١٣:١٧:٢٥٢٠:٣٩:٥٢٢١:٠١:٥٠٠٠:٢١:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٧٠٥:٥٥:١٥١٣:١٧:٣٧٢٠:٣٩:٥١٢١:٠١:٤٧٠٠:٢١:٥٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٥٥:٤٠١٣:١٧:٤٩٢٠:٣٩:٤٨٢١:٠١:٤٢٠٠:٢٢:٠٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٥٦:٠٨١٣:١٨:٠٠٢٠:٣٩:٤٣٢١:٠١:٣٦٠٠:٢٢:٢٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٥٦:٣٦١٣:١٨:١٢٢٠:٣٩:٣٦٢١:٠١:٢٧٠٠:٢٢:٤٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥١٠٥:٥٧:٠٦١٣:١٨:٢٢٢٠:٣٩:٢٧٢١:٠١:١٧٠٠:٢٣:٠١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٥٧:٣٧١٣:١٨:٣٣٢٠:٣٩:١٦٢١:٠١:٠٤٠٠:٢٣:١٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٥٨:٠٩١٣:١٨:٤٣٢٠:٣٩:٠٤٢١:٠٠:٥٠٠٠:٢٣:٣٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٠٠٥:٥٨:٤٢١٣:١٨:٥٣٢٠:٣٨:٤٩٢١:٠٠:٣٤٠٠:٢٣:٥٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٥٩:١٧١٣:١٩:٠٣٢٠:٣٨:٣٣٢١:٠٠:١٥٠٠:٢٤:١٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٥٩:٥٢١٣:١٩:١٢٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٢٤:٣١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٦:٠٠:٢٩١٣:١٩:٢١٢٠:٣٧:٥٥٢٠:٥٩:٣٣٠٠:٢٤:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٢٠٦:٠١:٠٦١٣:١٩:٢٩٢٠:٣٧:٣٤٢٠:٥٩:٠٩٠٠:٢٥:٠٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٦:٠١:٤٥١٣:١٩:٣٧٢٠:٣٧:١٠٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٢٥:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٨٠٦:٠٢:٢٤١٣:١٩:٤٥٢٠:٣٦:٤٥٢٠:٥٨:١٥٠٠:٢٥:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٨٠٦:٠٣:٠٥١٣:١٩:٥٢٢٠:٣٦:١٨٢٠:٥٧:٤٥٠٠:٢٥:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٦:٠٣:٤٦١٣:١٩:٥٨٢٠:٣٥:٤٩٢٠:٥٧:١٤٠٠:٢٦:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٦:٠٤:٢٨١٣:٢٠:٠٤٢٠:٣٥:١٨٢٠:٥٦:٤٠٠٠:٢٦:٣٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٨٠٦:٠٥:١١١٣:٢٠:١٠٢٠:٣٤:٤٦٢٠:٥٦:٠٥٠٠:٢٦:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٦:٠٥:٥٤١٣:٢٠:١٥٢٠:٣٤:١٢٢٠:٥٥:٢٨٠٠:٢٧:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٦:٠٦:٣٩١٣:٢٠:٢٠٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٤:٤٩٠٠:٢٧:٢٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٦:٠٧:٢٤١٣:٢٠:٢٤٢٠:٣٢:٥٨٢٠:٥٤:٠٨٠٠:٢٧:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٨:٠٩١٣:٢٠:٢٧٢٠:٣٢:١٩٢٠:٥٣:٢٦٠٠:٢٧:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٨:٥٦١٣:٢٠:٣٠٢٠:٣١:٣٨٢٠:٥٢:٤٢٠٠:٢٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بداغ محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بداغ محله روستای بداغ محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بداغ محله روستای بداغ محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بداغ محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بداغ محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بداغ محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بداغ محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بداغ محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بداغ محله

روستای بداغ محله بر روی نقشه

روستای بداغ محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بداغ محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بداغ محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بداغ محله
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بداغ محله + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بداغ محله + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بداغ محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بداغ محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بداغ محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بداغ محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بداغ محله رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بداغ محله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بداغ محله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بداغ محله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بداغ محله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بداغ محله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بداغ محله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بداغ محله دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بداغ محله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بداغ محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو