جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بداغ محله

اسالم | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بداغ محله


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٤٤
اذان ظهر: ١١:٥٩:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٥١
نیمه شب: ٢٣:١٧:٠٠

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بداغ محله (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای بداغ محله)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای بداغ محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بداغ محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

فلورانس اسكاول شین
میزان كامیابی و نیك بختی هر كس، بستگی مستقیم به میزان برابری و هم سنگی او دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بداغ محله

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بداغ محله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بداغ محله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بداغ محله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بداغ محله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بداغ محله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٥:٣٠١٣:١١:٥٩١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٤:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٤:١٥١٣:١١:٤٩١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٣:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٣:٠١١٣:١١:٤٠٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٢٠٦:٢١:٤٨١٣:١١:٣١٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٣:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٢٠:٣٧١٣:١١:٢٣٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٢:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٩:٢٦١٣:١١:١٥٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٢٢:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣١٠٦:١٨:١٦١٣:١١:٠٨٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٢:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٧:٠٨١٣:١١:٠١٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢١:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٦:٠٠١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢١:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٤:٥٤١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢١:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٣:٤٩١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢١:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠١٠٦:١٢:٤٦١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١١:٤٣١٣:١٠:٣٦٢٠:١٠:٠١٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢٠:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:١٠:٤٢١٣:١٠:٣٢٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٠:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٠:٢٩٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٠:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٠:٢٧٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٩:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٧:٤٧١٣:١٠:٢٥٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٩:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٦:٥٢١٣:١٠:٢٤٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:٠٥٠٠:١٩:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٠:٢٤٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٦:٠١٠٠:١٩:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٥:٠٥١٣:١٠:٢٤٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٥٦٠٠:١٨:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٤٠٦:٠٤:١٤١٣:١٠:٢٥٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٥٢٠٠:١٨:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٠٠٦:٠٣:٢٥١٣:١٠:٢٦٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٨:٤٦٠٠:١٨:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٢:٣٧١٣:١٠:٢٨٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٩:٤١٠٠:١٨:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٦٠٦:٠١:٥٠١٣:١٠:٣٠٢٠:١٩:٣٨٢٠:٤٠:٣٥٠٠:١٨:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٦٠٦:٠١:٠٦١٣:١٠:٣٣٢٠:٢٠:٢٨٢٠:٤١:٢٨٠٠:١٨:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤٨٠٦:٠٠:٢٣١٣:١٠:٣٧٢٠:٢١:١٨٢٠:٤٢:٢١٠٠:١٨:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٩:٤١١٣:١٠:٤١٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٣:١٣٠٠:١٧:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٩:٠١١٣:١٠:٤٥٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٤:٠٥٠٠:١٧:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٣٦٠٥:٥٨:٢٣١٣:١٠:٥٠٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٤:٥٦٠٠:١٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بداغ محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بداغ محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بداغ محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بداغ محله

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای بداغ محله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بداغ محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بداغ محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای بداغ محله

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای بداغ محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای بداغ محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای بداغ محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بداغ محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بداغ محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بداغ محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بداغ محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بداغ محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بداغ محله

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٢:٠٩١٢:٠٦:٣٢١٨:١٠:١٩١٨:٢٨:٥١٢٣:٢٣:٣٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٣:٠٠١٢:٠٦:١١١٨:٠٨:٤٦١٨:٢٧:١٨٢٣:٢٣:١٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٣:٥٢١٢:٠٥:٥١١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٤٥٢٣:٢٢:٥٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٤:٤٣١٢:٠٥:٣٠١٨:٠٥:٤١١٨:٢٤:١٢٢٣:٢٢:٤٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٥:٣٥١٢:٠٥:٠٩١٨:٠٤:٠٨١٨:٢٢:٣٩٢٣:٢٢:٢٢
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٦:٢٧١٢:٠٤:٤٩١٨:٠٢:٣٦١٨:٢١:٠٧٢٣:٢٢:٠٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٧:١٩١٢:٠٤:٢٩١٨:٠١:٠٤١٨:١٩:٣٥٢٣:٢١:٤٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٨:١١١٢:٠٤:٠٩١٧:٥٩:٣٢١٨:١٨:٠٣٢٣:٢١:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٩:٠٤١٢:٠٣:٥٠١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:٣٢٢٣:٢١:١٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٩:٥٧١٢:٠٣:٣١١٧:٥٦:٢٩١٨:١٥:٠١٢٣:٢٠:٥٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٠:٥٠١٢:٠٣:١٢١٧:٥٤:٥٨١٨:١٣:٣١٢٣:٢٠:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١١:٤٣١٢:٠٢:٥٣١٧:٥٣:٢٨١٨:١٢:٠١٢٣:٢٠:١٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٢:٣٧١٢:٠٢:٣٥١٧:٥١:٥٨١٨:١٠:٣٢٢٣:١٩:٥٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٣:٣٠١٢:٠٢:١٧١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٩:٠٣٢٣:١٩:٤١
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٤:٢٤١٢:٠١:٥٩١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٧:٣٥٢٣:١٩:٢٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٥:١٩١٢:٠١:٤٢١٧:٤٧:٣١١٨:٠٦:٠٧٢٣:١٩:٠٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٦:١٣١٢:٠١:٢٥١٧:٤٦:٠٣١٨:٠٤:٤٠٢٣:١٨:٤٩
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٧:٠٨١٢:٠١:٠٩١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٣:١٤٢٣:١٨:٣٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٨:٠٣١٢:٠٠:٥٣١٧:٤٣:٠٨١٨:٠١:٤٨٢٣:١٨:١٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٨:٥٩١٢:٠٠:٣٧١٧:٤١:٤٢١٨:٠٠:٢٣٢٣:١٨:٠٠
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٩:٥٤١٢:٠٠:٢٢١٧:٤٠:١٧١٧:٥٨:٥٩٢٣:١٧:٤٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٠:٥١١٢:٠٠:٠٨١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٧:٣٥٢٣:١٧:٢٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢١:٤٧١١:٥٩:٥٤١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٦:١٣٢٣:١٧:١٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٢:٤٤١١:٥٩:٤١١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٤:٥١٢٣:١٧:٠٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٣:٤١١١:٥٩:٢٨١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٣:٣٠٢٣:١٦:٤٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٤:٣٨١١:٥٩:١٦١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:١٠٢٣:١٦:٣٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٥:٣٦١١:٥٩:٠٤١٧:٣٢:٠٠١٧:٥٠:٥١٢٣:١٦:١٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٦:٣٤١١:٥٨:٥٣١٧:٣٠:٤٠١٧:٤٩:٣٣٢٣:١٦:٠٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٧:٣٣١١:٥٨:٤٣١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٨:١٦٢٣:١٥:٥٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٨:٣٢١١:٥٨:٣٤١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٧:٠٠٢٣:١٥:٤٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بداغ محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بداغ محله روستای بداغ محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بداغ محله روستای بداغ محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بداغ محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بداغ محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بداغ محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بداغ محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بداغ محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بداغ محله

روستای بداغ محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بداغ محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بداغ محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بداغ محله
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای بداغ محله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای بداغ محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بداغ محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بداغ محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بداغ محله رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بداغ محله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بداغ محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بداغ محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بداغ محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا بداغ محله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بداغ محله
افق شرعی امروز فردا بداغ محله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بداغ محله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بداغ محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو