جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بداغ آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز بداغ آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٠٢

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بداغ آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای بداغ آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بداغ آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بداغ آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
اگر در این اندیشه باشیم كه برای زندگی كردن، یك دنیا زمان داریم، دچار اشتباه محض شده‌ایم و زمانهای خود را از دست داده‌ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بداغ آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بداغ آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بداغ آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بداغ آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بداغ آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بداغ آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٣:١٢١٣:٠١:٢٠١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٢:١٠١٣:٠١:١٠١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٣٠٠:١٧:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢١:٠٨١٣:٠١:٠١١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٣٨٠٠:١٧:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٣٠٠:١٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:١٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٧:١٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٦:١٦١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٥:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٥:٢١١٣:٠٠:١٦١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٠:١٠١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٥:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٥:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٢:٤١١٣:٠٠:٠١١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٥:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:١١:٥٠١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:١١٠٠:١٤:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:١١:٠٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٠:١٢١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٩:٤٧١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:١٢٠٠:١٤:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٣:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٧:١١١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٤١٠٠:١٣:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:١٠٠٠:١٣:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٣:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٩:٥١١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٢١٠٠:١٣:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٦:٠٤٠٠:١٣:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٢:٤٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٣:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠١:٤١١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:١٢٠٠:١٢:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠١:١٢١٣:٠٠:١٢١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بداغ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بداغ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بداغ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بداغ آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بداغ آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بداغ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بداغ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بداغ آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بداغ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بداغ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بداغ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بداغ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بداغ آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بداغ آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بداغ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بداغ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بداغ آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٥:٢٠٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٥٥٠٠:١٦:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٦:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٦:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٥:٥٨٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٢٣٠٠:١٦:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٦:١١٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٣٠٠٠:١٧:٠٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٦:٢٤٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٣٤٠٠:١٧:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠٦:٣٦٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٧:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣٩٠٠:١٧:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٠:١٠١٣:٠٧:٠١٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٤٠٠٠:١٨:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٠٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٧:١٢٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٨:٢٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٣٥٠٠:١٨:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٧:٣٥٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٣١٠٠:١٨:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٩:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٩:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٩:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٨:١٧٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٩:٥٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٠:١٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٨:٣٦٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٠:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٠:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٩:٠١٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢١:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٩:٠٨٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:١٥٠٠:٢١:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٩:١٥٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢١:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٢١:٥٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٢:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٢:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٢:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٢:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢٢:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١١:٠٥١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٣:٠٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١١:٤٣١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٢٣:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بداغ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بداغ آباد روستای بداغ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بداغ آباد روستای بداغ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بداغ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بداغ آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بداغ آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بداغ آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بداغ آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بداغ آباد

روستای بداغ آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بداغ آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بداغ آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بداغ آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بداغ آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای بداغ آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بداغ آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بداغ آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بداغ آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بداغ آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بداغ آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بداغ آباد
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بداغ آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بداغ آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بداغ آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بداغ آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بداغ آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بداغ آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو