جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بخش آباد

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بخش آباد


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٣١:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:١٤
اذان مغرب: ١٧:٥٨:١٥
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٢٩

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بخش آباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای بخش آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای بخش آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بخش آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

؟
همواره به یاد داشته باشید كه نیاز، سبب آفرینش و نوآوری است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بخش آباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بخش آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بخش آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بخش آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بخش آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بخش آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٩:٥١١٣:١٨:٣٧١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:١٩٠٠:٣٤:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٨:٤٥١٣:١٨:٢٧١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٠٦٠٠:٣٤:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٧:٤١١٣:١٨:١٧١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٥٤٠٠:٣٣:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٨:٠٨٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٤١٠٠:٣٣:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٧:٥٩٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣٣:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٧:٥١٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٣:٣٢١٣:١٧:٤٣٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٠٤٠٠:٣٢:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٢:٣٢١٣:١٧:٣٦٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٢:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣١:٣٣١٣:١٧:٢٩٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٢:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٣٢:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٧:١٨٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣١:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٨:٤٤١٣:١٧:١٣٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣١:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٣١:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٣١:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٧:٠١٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٣٠:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٥:١٤١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣٠:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣٠:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١١٠٦:٢٣:٣٧١٣:١٦:٥٤٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٣٠:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٦:٥٣٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٣٠:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٢:٠٥١٣:١٦:٥٢٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٢٠٠٠:٣٠:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢١:٢١١٣:١٦:٥٢٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٠:٣٨١٣:١٦:٥٣٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٩:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٩:٥٧١٣:١٦:٥٤٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٩:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٩:١٧١٣:١٦:٥٦٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٩:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٨:٣٩١٣:١٦:٥٩٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٩:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٨:٠٢١٣:١٧:٠٢٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٩:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٧:٢٦١٣:١٧:٠٥٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٩:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٦:٥٢١٣:١٧:٠٩٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٢٩:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٦:٢٠١٣:١٧:١٤٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٢٩:٠٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٥:٤٩١٣:١٧:١٩٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٨:٥١٠٠:٢٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بخش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بخش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بخش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بخش آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای بخش آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای بخش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بخش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای بخش آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢١:٥١١٧:٢١:٠٤١٧:٤٠:٣٧٢٣:٣٨:٣٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٢:٢٠١٧:٢١:٤٣١٧:٤١:١٦٢٣:٣٩:٠٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢٣:٢٠١٢:٢٢:٥٠١٧:٢٢:٢٤١٧:٤١:٥٦٢٣:٣٩:٣١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٣:١٨١٧:٢٣:٠٦١٧:٤٢:٣٨٢٣:٤٠:٠١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٥٥٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٣:٤٧١٧:٢٣:٥٠١٧:٤٣:٢٠٢٣:٤٠:٣١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:١٢٠٧:٢٤:٠٤١٢:٢٤:١٥١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٤:٠٣٢٣:٤١:٠٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٤:١٥١٢:٢٤:٤٣١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٤:٤٨٢٣:٤١:٣٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٤٠٠٧:٢٤:٢٤١٢:٢٥:١١١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٥:٣٣٢٣:٤١:٥٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٢٤:٣٢١٢:٢٥:٣٨١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٦:١٩٢٣:٤٢:٢٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٢٤:٣٧١٢:٢٦:٠٥١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٧:٠٦٢٣:٤٢:٥٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:١٢٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٦:٣١١٧:٢٨:٣١١٧:٤٧:٥٤٢٣:٤٣:٢٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:١٩٠٧:٢٤:٤٣١٢:٢٦:٥٧١٧:٢٩:٢١١٧:٤٨:٤٢٢٣:٤٣:٥٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٧:٢٢١٧:٣٠:١٢١٧:٤٩:٣٢٢٣:٤٤:٢١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٤:٤٢١٢:٢٧:٤٧١٧:٣١:٠٣١٧:٥٠:٢١٢٣:٤٤:٤٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٤:٣٩١٢:٢٨:١١١٧:٣١:٥٦١٧:٥١:١٢٢٣:٤٥:١٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:٣٣١٢:٢٨:٣٥١٧:٣٢:٤٩١٧:٥٢:٠٣٢٣:٤٥:٤١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:٢٦١٢:٢٨:٥٨١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٢:٥٥٢٣:٤٦:٠٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٣١٠٧:٢٤:١٨١٢:٢٩:٢٠١٧:٣٤:٣٦١٧:٥٣:٤٧٢٣:٤٦:٣٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٢٤:٠٧١٢:٢٩:٤٢١٧:٣٥:٣١١٧:٥٤:٤٠٢٣:٤٦:٥٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٣:٥٥١٢:٣٠:٠٣١٧:٣٦:٢٦١٧:٥٥:٣٣٢٣:٤٧:٢٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:١٥٠٧:٢٣:٤٠١٢:٣٠:٢٣١٧:٣٧:٢٢١٧:٥٦:٢٧٢٣:٤٧:٤٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٣:٢٤١٢:٣٠:٤٣١٧:٣٨:١٨١٧:٥٧:٢١٢٣:٤٨:٠٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٢٣:٠٦١٢:٣١:٠٢١٧:٣٩:١٤١٧:٥٨:١٥٢٣:٤٨:٢٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٤٤٠٧:٢٢:٤٧١٢:٣١:٢١١٧:٤٠:١١١٧:٥٩:١٠٢٣:٤٨:٥١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٣٠٠٧:٢٢:٢٦١٢:٣١:٣٨١٧:٤١:٠٨١٨:٠٠:٠٥٢٣:٤٩:١٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:١٥٠٧:٢٢:٠٣١٢:٣١:٥٥١٧:٤٢:٠٥١٨:٠١:٠٠٢٣:٤٩:٣٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٥٨٠٧:٢١:٣٨١٢:٣٢:١١١٧:٤٣:٠٣١٨:٠١:٥٥٢٣:٤٩:٥١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:٤٠٠٧:٢١:١١١٢:٣٢:٢٧١٧:٤٤:٠٠١٨:٠٢:٥٠٢٣:٥٠:١٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢٠:٤٣١٢:٣٢:٤١١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٣:٤٦٢٣:٥٠:٢٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢٠:١٣١٢:٣٢:٥٥١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:٤١٢٣:٥٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای بخش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بخش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بخش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بخش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بخش آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای بخش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای بخش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بخش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای بخش آباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٦٠٧:٢٠:١٠١٢:١٨:٥٢١٧:١٧:٣٤١٧:٣٧:٠٩٢٣:٣٥:٣٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٥٠٧:٢٠:٣٩١٢:١٩:٢٢١٧:١٨:٠٥١٧:٣٧:٤١٢٣:٣٥:٥٩
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٣٠٧:٢١:٠٧١٢:١٩:٥٢١٧:١٨:٣٨١٧:٣٨:١٣٢٣:٣٦:٢٩
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢١٠٧:٢١:٣٣١٢:٢٠:٢٢١٧:١٩:١٣١٧:٣٨:٤٧٢٣:٣٧:٠٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٧٠٧:٢١:٥٧١٢:٢٠:٥٢١٧:١٩:٤٨١٧:٣٩:٢٣٢٣:٣٧:٣٠
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١١٠٧:٢٢:٢١١٢:٢١:٢١١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٩:٥٩٢٣:٣٨:٠٠
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢١:٥١١٧:٢١:٠٤١٧:٤٠:٣٧٢٣:٣٨:٣٠
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٢:٢٠١٧:٢١:٤٣١٧:٤١:١٦٢٣:٣٩:٠٠
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢٣:٢٠١٢:٢٢:٥٠١٧:٢٢:٢٤١٧:٤١:٥٦٢٣:٣٩:٣١
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٣:١٨١٧:٢٣:٠٦١٧:٤٢:٣٨٢٣:٤٠:٠١
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٥٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٣:٤٧١٧:٢٣:٥٠١٧:٤٣:٢٠٢٣:٤٠:٣١
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٢٠٧:٢٤:٠٤١٢:٢٤:١٥١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٤:٠٣٢٣:٤١:٠٠
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٤:١٥١٢:٢٤:٤٣١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٤:٤٨٢٣:٤١:٣٠
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٠٠٧:٢٤:٢٤١٢:٢٥:١١١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٥:٣٣٢٣:٤١:٥٩
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٢٤:٣٢١٢:٢٥:٣٨١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٦:١٩٢٣:٤٢:٢٨
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٢٤:٣٧١٢:٢٦:٠٥١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٧:٠٦٢٣:٤٢:٥٧
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٢٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٦:٣١١٧:٢٨:٣١١٧:٤٧:٥٤٢٣:٤٣:٢٥
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٩٠٧:٢٤:٤٣١٢:٢٦:٥٧١٧:٢٩:٢١١٧:٤٨:٤٢٢٣:٤٣:٥٣
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٧:٢٢١٧:٣٠:١٢١٧:٤٩:٣٢٢٣:٤٤:٢١
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٤:٤٢١٢:٢٧:٤٧١٧:٣١:٠٣١٧:٥٠:٢١٢٣:٤٤:٤٨
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٤:٣٩١٢:٢٨:١١١٧:٣١:٥٦١٧:٥١:١٢٢٣:٤٥:١٥
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:٣٣١٢:٢٨:٣٥١٧:٣٢:٤٩١٧:٥٢:٠٣٢٣:٤٥:٤١
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:٢٦١٢:٢٨:٥٨١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٢:٥٥٢٣:٤٦:٠٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣١٠٧:٢٤:١٨١٢:٢٩:٢٠١٧:٣٤:٣٦١٧:٥٣:٤٧٢٣:٤٦:٣٢
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٢٤:٠٧١٢:٢٩:٤٢١٧:٣٥:٣١١٧:٥٤:٤٠٢٣:٤٦:٥٦
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٣:٥٥١٢:٣٠:٠٣١٧:٣٦:٢٦١٧:٥٥:٣٣٢٣:٤٧:٢٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٥٠٧:٢٣:٤٠١٢:٣٠:٢٣١٧:٣٧:٢٢١٧:٥٦:٢٧٢٣:٤٧:٤٤
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٣:٢٤١٢:٣٠:٤٣١٧:٣٨:١٨١٧:٥٧:٢١٢٣:٤٨:٠٧
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٢٣:٠٦١٢:٣١:٠٢١٧:٣٩:١٤١٧:٥٨:١٥٢٣:٤٨:٢٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٤٠٧:٢٢:٤٧١٢:٣١:٢١١٧:٤٠:١١١٧:٥٩:١٠٢٣:٤٨:٥١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بخش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای بخش آباد روستای بخش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای بخش آباد روستای بخش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بخش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بخش آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بخش آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بخش آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بخش آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بخش آباد

روستای بخش آباد بر روی نقشه

روستای بخش آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بخش آباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای بخش آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای بخش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بخش آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بخش آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بخش آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بخش آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بخش آباد
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ بخش آباد دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ بخش آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بخش آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بخش آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا بخش آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو