جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بخش آباد

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بخش آباد

اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٥٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:٠٧

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بخش آباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای بخش آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای بخش آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بخش آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بخش آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بخش آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بخش آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بخش آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بخش آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بخش آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥١:٤٧١٣:٢٠:٤٧١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٣٧:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥٠:٣٤١٣:٢٠:٣٣١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٣٧:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٩:٢٢١٣:٢٠:١٩١٩:٥١:٤٧٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٣٧:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٨:١٠١٣:٢٠:٠٥١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٣٩٠٠:٣٦:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:١١٠٦:٤٦:٥٨١٣:١٩:٥١١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٢٦٠٠:٣٦:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٥:٤٨١٣:١٩:٣٨١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:١٢٠٠:٣٦:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٤:٣٨١٣:١٩:٢٦١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٢:٥٩٠٠:٣٥:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٣:٢٩١٣:١٩:١٣١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٤٦٠٠:٣٥:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٢:٢٠١٣:١٩:٠٢١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٣٣٠٠:٣٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤١:١٣١٣:١٨:٥٠١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٢٠٠٠:٣٤:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٤٦٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٨:٣٩١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣٤:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٩:٠٠١٣:١٨:٢٩١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٦:٥٤٠٠:٣٤:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٧:٥٥١٣:١٨:١٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٤١٠٠:٣٣:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٦:٥١١٣:١٨:٠٩١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٢٨٠٠:٣٣:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٨:٠٠٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:١٦٠٠:٣٣:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٧:٥٢٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٣٣:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٠:٥١٠٠:٣٢:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٧:٣٦٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣٢:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣١:٤٦١٣:١٧:٣٠٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٣٢:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٠:٤٨١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:١٤٠٠:٣٢:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٧:١٨٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣١:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٨:٥٦١٣:١٧:١٣٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣١:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣١:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٣١:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٦:١٧١٣:١٧:٠١٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:١٣٠٠:٣٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٣٠:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٦:٥٤٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٣٠:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٣:٠١١٣:١٦:٥٣٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٠:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بخش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بخش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بخش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بخش آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای بخش آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بخش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بخش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای بخش آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای بخش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای بخش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای بخش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بخش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بخش آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای بخش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای بخش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بخش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای بخش آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای بخش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای بخش آباد روستای بخش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای بخش آباد روستای بخش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بخش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بخش آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بخش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بخش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بخش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بخش آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٦:٥٣١٣:٢٧:٠١٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٦:١٩٠٠:٣٩:٣٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٧:٣٣١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٣٩:٤٣
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٨:١٣١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٤:٥٨٠٠:٣٩:٥٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٨:٥٣١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٤:١٦٠٠:٤٠:٠٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٩:٣٤١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٤٠:١١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٣٠:١٥١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٤٠:١٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١١٠٦:٣٠:٥٦١٣:٢٧:٠٢٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٤٠:٢٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٠٠٦:٣١:٣٧١٣:٢٧:٠١٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:١٢٠٠:٤٠:٣٤
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٢:١٨١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢١:١٢٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٤٠:٤١
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٣:٠٠١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٣٩:٣١٠٠:٤٠:٤٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٦:٥١٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٤٠:٥٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢٦:٤٧٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٤٠:٥٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٥:٠٥١٣:٢٦:٤٢٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٦:٥١٠٠:٤١:٠١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٥:٤٦١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٤١:٠٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٦:٢٨١٣:٢٦:٣٠٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٤١:٠٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٧:١٠١٣:٢٦:٢٣٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٤١:٠٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٧:٥٢١٣:٢٦:١٥٢٠:١٤:١١٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٤١:١٠
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٨:٣٤١٣:٢٦:٠٨٢٠:١٣:١٣٢٠:٣١:٥٨٠٠:٤١:١١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٩:١٦١٣:٢٥:٥٩٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٤١:١١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٩:٥٧١٣:٢٥:٥٠٢٠:١١:١٣٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٤١:١١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٠٩٠٦:٤٠:٣٩١٣:٢٥:٤٠٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٤١:١٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤١:٢١١٣:٢٥:٣٠٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٤١:٠٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٧٠٦:٤٢:٠٣١٣:٢٥:١٩٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٤١:٠٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٢:٤٤١٣:٢٥:٠٨٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٤١:٠٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٣:٢٦١٣:٢٤:٥٦٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٤٠:٥٩
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٤:٠٨١٣:٢٤:٤٤٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:١٥٠٠:٤٠:٥٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٤:٤٩١٣:٢٤:٣١٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٤٠:٥٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٥:٣٠١٣:٢٤:١٨٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٤٠:٤٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٦:١٢١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠١:٢٦٢٠:١٩:٤٤٠٠:٤٠:٣٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٦:٥٣١٣:٢٣:٥٠٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:٤٠:٣٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٧:٣٤١٣:٢٣:٣٥١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:١٩٠٠:٤٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بخش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بخش آباد روستای بخش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بخش آباد روستای بخش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بخش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بخش آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بخش آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بخش آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بخش آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بخش آباد

روستای بخش آباد بر روی نقشه

روستای بخش آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بخش آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای بخش آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای بخش آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای بخش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بخش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بخش آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بخش آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بخش آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بخش آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بخش آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بخش آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بخش آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بخش آباد
افق شرعی امروز فردا بخش آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بخش آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو