جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بخش آباد

حکم آباد | جوین | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بخش آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٤١:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٥٧

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بخش آباد (شهرستان جوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای بخش آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بخش آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بخش آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام جعفر صادق (ع)
امام صادق عليه السلام ـ به ابوالعباس درباره مباهله ـ فرمود : پنجه ات را در پنجه او مى گذارى، آن گاه مى گويى: «خدايا ! اگر فلانى حقّى را انكار يا به باطلى اقرار كرده او را به بلايى آسمانى، يا عذابى از جانب خودت گرفتار كن» و هفتاد بار او را نفرين مى كنى .

اوقات شرعی ماه جاری روستای بخش آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بخش آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بخش آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بخش آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بخش آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بخش آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٣:٠٦١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٣٩٢٣:٥١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥١:٥٤١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٣٥٢٣:٥٠:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٠:٤٢١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٠:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤٩:٣٢١٢:٣٧:٢٧١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٥:٢٦٢٣:٥٠:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٧:١٨١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤٩:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٧:١١١٩:٢٧:٤١١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٩:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:١٧٠٥:٤٦:٠٧١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:١٣٢٣:٤٩:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٥:٠١١٢:٣٦:٥٧١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:٠٩٢٣:٤٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٦:٥٠١٩:٣٠:١٩١٩:٥٠:٠٤٢٣:٤٨:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٢:٥٢١٢:٣٦:٤٥١٩:٣١:١١١٩:٥١:٠٠٢٣:٤٨:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٦:٤٠١٩:٣٢:٠٣١٩:٥١:٥٥٢٣:٤٨:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٦:٣٥١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:٥٠٢٣:٤٧:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٩:٤٨١٢:٣٦:٣١١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٣:٤٥٢٣:٤٧:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:٢١٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣٦:٢٨١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٤:٤٠٢٣:٤٧:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣٦:٢٥١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٥:٣٥٢٣:٤٧:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٤١٠٥:٣٦:٥٥١٢:٣٦:٢٣١٩:٣٦:٢١١٩:٥٦:٢٩٢٣:٤٦:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٣٦:٠١١٢:٣٦:٢١١٩:٣٧:١٢١٩:٥٧:٢٣٢٣:٤٦:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٣٥:٠٧١٢:٣٦:٢٠١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٨:١٧٢٣:٤٦:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣٤:١٥١٢:٣٦:١٩١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٩:١١٢٣:٤٦:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٣٧٠٥:٣٣:٢٥١٢:٣٦:١٩١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠٠:٠٥٢٣:٤٦:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٣٢:٣٦١٢:٣٦:٢٠١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠٠:٥٨٢٣:٤٥:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:١٤٠٥:٣١:٤٨١٢:٣٦:٢١١٩:٤١:٢٣٢٠:٠١:٥٠٢٣:٤٥:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:٠٥٠٥:٣١:٠٢١٢:٣٦:٢٣١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٢:٤٣٢٣:٤٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٥٧٠٥:٣٠:١٨١٢:٣٦:٢٦١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٣:٣٥٢٣:٤٥:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٢٩:٣٥١٢:٣٦:٢٩١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٤٥:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٤٨٠٥:٢٨:٥٤١٢:٣٦:٣٢١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٥:١٧٢٣:٤٥:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٤٥٠٥:٢٨:١٤١٢:٣٦:٣٦١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٦:٠٧٢٣:٤٥:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٧:٣٦١٢:٣٦:٤١١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٦:٥٧٢٣:٤٤:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٤٧٠٥:٢٦:٥٩١٢:٣٦:٤٦١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٧:٤٦٢٣:٤٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بخش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بخش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بخش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بخش آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بخش آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بخش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بخش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بخش آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بخش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بخش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بخش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بخش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بخش آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بخش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بخش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بخش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بخش آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٣:٢١١٢:٤٢:٤٣١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٣٠٢٣:٥٧:٢٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٤:١٠١٢:٤٢:٢٧١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٩:٠٨٢٣:٥٧:١٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٤:٥٩١٢:٤٢:١١١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:٤٤٢٣:٥٧:٠٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٥:٤٧١٢:٤١:٥٤١٩:١٧:٢٥١٩:٣٦:٢٠٢٣:٥٦:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٦:٣٥١٢:٤١:٣٧١٩:١٦:٠٢١٩:٣٤:٥٥٢٣:٥٦:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٧:٢٤١٢:٤١:٢٠١٩:١٤:٣٩١٩:٣٣:٣٠٢٣:٥٦:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٨:١٢١٢:٤١:٠٢١٩:١٣:١٦١٩:٣٢:٠٤٢٣:٥٦:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٩:٠٠١٢:٤٠:٤٤١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٣٧٢٣:٥٦:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٩:٤٩١٢:٤٠:٢٥١٩:١٠:٢٦١٩:٢٩:١٠٢٣:٥٦:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٠:٣٧١٢:٤٠:٠٧١٩:٠٩:٠١١٩:٢٧:٤٣٢٣:٥٥:٥٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١١:٢٥١٢:٣٩:٤٨١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٦:١٤٢٣:٥٥:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٢:١٣١٢:٣٩:٢٨١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٤:٤٦٢٣:٥٥:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٣:٠٠١٢:٣٩:٠٩١٩:٠٤:٤١١٩:٢٣:١٧٢٣:٥٥:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٣:٤٨١٢:٣٨:٤٩١٩:٠٣:١٣١٩:٢١:٤٨٢٣:٥٥:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٤:٣٦١٢:٣٨:٢٩١٩:٠١:٤٥١٩:٢٠:١٨٢٣:٥٤:٥٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٥:٢٣١٢:٣٨:٠٨١٩:٠٠:١٧١٩:١٨:٤٨٢٣:٥٤:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٦:١١١٢:٣٧:٤٨١٨:٥٨:٤٨١٩:١٧:١٨٢٣:٥٤:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٦:٥٩١٢:٣٧:٢٧١٨:٥٧:١٩١٩:١٥:٤٨٢٣:٥٤:٠٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٧:٤٦١٢:٣٧:٠٦١٨:٥٥:٥٠١٩:١٤:١٧٢٣:٥٣:٥٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٨:٣٤١٢:٣٦:٤٥١٨:٥٤:٢٠١٩:١٢:٤٦٢٣:٥٣:٣٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٩:٢١١٢:٣٦:٢٤١٨:٥٢:٥٠١٩:١١:١٥٢٣:٥٣:٢٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٠:٠٩١٢:٣٦:٠٢١٨:٥١:٢٠١٩:٠٩:٤٤٢٣:٥٣:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٠:٥٦١٢:٣٥:٤١١٨:٤٩:٥٠١٩:٠٨:١٢٢٣:٥٢:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢١:٤٤١٢:٣٥:٢٠١٨:٤٨:٢٠١٩:٠٦:٤١٢٣:٥٢:٣٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٢:٣١١٢:٣٤:٥٨١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٥:١٠٢٣:٥٢:١٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٣:١٩١٢:٣٤:٣٧١٨:٤٥:١٨١٩:٠٣:٣٨٢٣:٥١:٥٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٤:٠٧١٢:٣٤:١٥١٨:٤٣:٤٨١٩:٠٢:٠٧٢٣:٥١:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٤:٥٥١٢:٣٣:٥٤١٨:٤٢:١٧١٩:٠٠:٣٥٢٣:٥١:٢٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٥:٤٣١٢:٣٣:٣٢١٨:٤٠:٤٦١٨:٥٩:٠٤٢٣:٥١:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٦:٣١١٢:٣٣:١١١٨:٣٩:١٥١٨:٥٧:٣٣٢٣:٢٠:٤٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٢٠٥:٢٧:١٩١١:٣٢:٥٠١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٦:٠٢٢٢:٥٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بخش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بخش آباد روستای بخش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بخش آباد روستای بخش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بخش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بخش آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بخش آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بخش آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بخش آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بخش آباد

روستای بخش آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بخش آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بخش آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بخش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بخش آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بخش آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بخش آباد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بخش آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بخش آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بخش آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بخش آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق بخش آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق بخش آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا بخش آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بخش آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو