جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بخشعلی

ششطراز | خلیل آباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بخشعلی


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٣١:٣١
غروب آفتاب: ١٨:٤٠:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٥٨:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٣٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بخشعلی (شهرستان خلیل آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای بخشعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بخشعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بخشعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

گاری كاسپارف
شطرنج، تنها اندوختن دانش نیست، بلكه یك بازی پویا و دینامیك است. هرگونه نتیجه گیری قطعی همواره موقت خواهد بود؛ حقیقت می بایست هر بار جداگانه به اثبات برسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بخشعلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بخشعلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بخشعلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بخشعلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بخشعلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بخشعلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥١:١٢١٢:٣٥:٠١١٩:١٩:٢٣١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٩:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٠:٠٣١٢:٣٤:٥٢١٩:٢٠:١٣١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٨:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٨:٥٦١٢:٣٤:٤٣١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:١١٢٣:٤٨:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٧:٤٩١٢:٣٤:٣٥١٩:٢١:٥٣١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٨:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٢:٤٢١٩:٤١:٥٦٢٣:٤٧:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٢:٤٩٢٣:٤٧:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٧٠٥:٤٤:٣٦١٢:٣٤:١٣١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٤١٢٣:٤٧:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٥٠٥:٤٣:٣٤١٢:٣٤:٠٧١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٣٤٢٣:٤٧:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٤:٠١١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٢٦٢٣:٤٦:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:١٨٢٣:٤٦:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٠:٣٥١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٧:١٠٢٣:٤٦:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٨:٠٣٢٣:٤٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٣٨:٤١١٢:٣٣:٤٤١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٥٥٢٣:٤٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٢١٠٥:٣٧:٤٦١٢:٣٣:٤١١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٤٦٢٣:٤٥:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٦:٥٣١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٠:٥٤١٩:٥٠:٣٨٢٣:٤٥:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٣٦:٠١١٢:٣٣:٣٧١٩:٣١:٤٣١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٤١٠٥:٣٥:١٠١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٢:٣١١٩:٥٢:٢١٢٣:٤٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٣٤:٢١١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٣:١٩١٩:٥٣:١٢٢٣:٤٤:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:٢١٠٥:٣٣:٣٣١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٤:٠٣٢٣:٤٤:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:١٣٠٥:٣٢:٤٦١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٤:٥٣٢٣:٤٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٣٢:٠١١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٥:٤١١٩:٥٥:٤٣٢٣:٤٤:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٣١:١٧١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٦:٣٣٢٣:٤٤:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥١:٥٨٠٥:٣٠:٣٥١٢:٣٣:٤٢١٩:٣٧:١٤١٩:٥٧:٢٢٢٣:٤٤:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٠:٥٧٠٥:٢٩:٥٥١٢:٣٣:٤٥١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٨:١١٢٣:٤٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٩:٥٧٠٥:٢٩:١٥١٢:٣٣:٤٨١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٩:٠٠٢٣:٤٣:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٨:٥٩٠٥:٢٨:٣٨١٢:٣٣:٥٢١٩:٣٩:٣١١٩:٥٩:٤٧٢٣:٤٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢٨:٠٢١٢:٣٣:٥٧١٩:٤٠:١٦٢٠:٠٠:٣٥٢٣:٤٣:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢٧:٢٨١٢:٣٤:٠٢١٩:٤١:٠٠٢٠:٠١:٢٢٢٣:٤٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٦:٥٥١٢:٣٤:٠٨١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٢:٠٨٢٣:٤٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بخشعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بخشعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بخشعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بخشعلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بخشعلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بخشعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بخشعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بخشعلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای بخشعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بخشعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بخشعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بخشعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بخشعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بخشعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بخشعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بخشعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بخشعلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٢:٢١١٢:٣٩:٥٩١٩:١٧:٠٣١٩:٣٥:٤٥٢٣:٥٥:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٣:٠٦١٢:٣٩:٤٣١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٢٥٢٣:٥٥:٢٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٣:٥٢١٢:٣٩:٢٧١٩:١٤:٢٨١٩:٣٣:٠٥٢٣:٥٥:١٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٤:٣٧١٢:٣٩:١٠١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٤٤٢٣:٥٥:٠٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٥:٢٣١٢:٣٨:٥٣١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:٢٣٢٣:٥٤:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٦:٠٨١٢:٣٨:٣٦١٩:١٠:٣٠١٩:٢٩:٠٠٢٣:٥٤:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٦:٥٣١٢:٣٨:١٨١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٣٨٢٣:٥٤:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٧:٣٨١٢:٣٨:٠٠١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٦:١٤٢٣:٥٤:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٨:٢٣١٢:٣٧:٤٢١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٥٠٢٣:٥٤:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٩:٠٨١٢:٣٧:٢٣١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٣:٢٦٢٣:٥٤:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٩:٥٣١٢:٣٧:٠٤١٩:٠٣:٤١١٩:٢٢:٠١٢٣:٥٣:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٠:٣٨١٢:٣٦:٤٥١٩:٠٢:١٧١٩:٢٠:٣٦٢٣:٥٣:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١١:٢٢١٢:٣٦:٢٥١٩:٠٠:٥٣١٩:١٩:١١٢٣:٥٣:٢٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٢:٠٧١٢:٣٦:٠٥١٨:٥٩:٢٩١٩:١٧:٤٥٢٣:٥٣:١١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٢:٥٢١٢:٣٥:٤٥١٨:٥٨:٠٤١٩:١٦:١٨٢٣:٥٢:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٣:٣٦١٢:٣٥:٢٥١٨:٥٦:٣٩١٩:١٤:٥٢٢٣:٥٢:٤٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٤:٢٠١٢:٣٥:٠٤١٨:٥٥:١٣١٩:١٣:٢٥٢٣:٥٢:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٥:٠٥١٢:٣٤:٤٣١٨:٥٣:٤٨١٩:١١:٥٧٢٣:٥٢:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٥:٤٩١٢:٣٤:٢٢١٨:٥٢:٢١١٩:١٠:٣٠٢٣:٥١:٥٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٦:٣٣١٢:٣٤:٠١١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٩:٠٢٢٣:٥١:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٧:١٨١٢:٣٣:٤٠١٨:٤٩:٢٨١٩:٠٧:٣٤٢٣:٥١:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٨:٠٢١٢:٣٣:١٩١٨:٤٨:٠١١٩:٠٦:٠٦٢٣:٥١:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٨:٤٦١٢:٣٢:٥٧١٨:٤٦:٣٤١٩:٠٤:٣٨٢٣:٥٠:٤٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٩:٣١١٢:٣٢:٣٦١٨:٤٥:٠٧١٩:٠٣:١٠٢٣:٥٠:٣٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٠:١٥١٢:٣٢:١٤١٨:٤٣:٤٠١٩:٠١:٤٢٢٣:٥٠:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢١:٠٠١٢:٣١:٥٣١٨:٤٢:١٢١٩:٠٠:١٤٢٣:٤٩:٥٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢١:٤٤١٢:٣١:٣١١٨:٤٠:٤٥١٨:٥٨:٤٦٢٣:٤٩:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٢:٢٩١٢:٣١:١٠١٨:٣٩:١٧١٨:٥٧:١٨٢٣:٤٩:٢٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٣:١٣١٢:٣٠:٤٨١٨:٣٧:٥٠١٨:٥٥:٥٠٢٣:٤٩:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٣:٥٨١٢:٣٠:٢٧١٨:٣٦:٢٢١٨:٥٤:٢٢٢٣:١٨:٤٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٥٠٥:٢٤:٤٣١١:٣٠:٠٦١٧:٣٤:٥٥١٧:٥٢:٥٤٢٢:٤٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بخشعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بخشعلی روستای بخشعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بخشعلی روستای بخشعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بخشعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بخشعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بخشعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بخشعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بخشعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بخشعلی

روستای بخشعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بخشعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بخشعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بخشعلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بخشعلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای بخشعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بخشعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بخشعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بخشعلی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بخشعلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بخشعلی
افق شرعی امروز فردا بخشعلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بخشعلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بخشعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بخشعلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا بخشعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بخشعلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بخشعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو