جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بختیار

تنکمان شمالی | نظرآباد | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز بختیار

اذان صبح: ٠٥:٢٩:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٠٧:٠١
اذان مغرب: ١٩:٢٥:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٨:٤٥

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بختیار (شهرستان نظرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای بختیار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای بختیار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بختیار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

ریچارد باخ
هر آنچه كه یك استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند كه نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یك سگ هار در یك چراگاه.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بختیار

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بختیار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بختیار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بختیار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بختیار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بختیار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٢:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٣:١٨١٣:٠٧:١٦١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٢:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٢٧٠٠:٢٢:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٢١٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢١:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:١٣٠٠:٢١:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٠:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٦:١١١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٠:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٠:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٩:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٩:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٩:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٥:١٦١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٨:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٩:٤١١٣:٠٥:٠٧١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٨:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٤:٥٨١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:١٤٠٠:١٨:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٧:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٦:١٧١٣:٠٤:٤١١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٠١٠٠:١٧:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٥:١١١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٧:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٧:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٤:٢١١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٦:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٤:١٥١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٦:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٤:١٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٦:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٦:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٤:٠١١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:١٧٠٠:١٥:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:١١٠٠:١٥:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠١:١٤٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٥:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٥٧٠٠:١٥:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٤:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٤٢٠٠:١٤:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٣٥٠٠:١٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بختیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بختیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بختیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بختیار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بختیار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بختیار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بختیار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بختیار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بختیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بختیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بختیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بختیار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بختیار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بختیار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای بختیار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بختیار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بختیار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بختیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بختیار روستای بختیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بختیار روستای بختیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بختیار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بختیار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بختیار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای بختیار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بختیار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بختیار

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣١:٤٣١٣:١٠:١٧١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٥:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٠:٠٢١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٥:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٩:٤٦١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢٥:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٤:٠٤١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٥:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٤:٥٠١٣:٠٩:١٢١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٤:٥٤
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٨:٥٥١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٤:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٦:٢٣١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٤:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٨:١٩١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٢٨٠٠:٢٤:٢٣
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٧:٥٥١٣:٠٨:٠٠١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٤:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٨:٤١١٣:٠٧:٤٢١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٣٨٠٠:٢٤:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٩:٢٧١٣:٠٧:٢٢١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:١١٠٠:٢٣:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤٠:١٣١٣:٠٧:٠٣١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٤٥٠٠:٢٣:٣٥
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٠:٥٩١٣:٠٦:٤٣١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:١٨٠٠:٢٣:٢٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٥١٠٦:٤١:٤٥١٣:٠٦:٢٣١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٥١٠٠:٢٣:٠٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٢:٣١١٣:٠٦:٠٣١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٢٣٠٠:٢٢:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٣:١٦١٣:٠٥:٤٣١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٥٥٠٠:٢٢:٣٩
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٤:٠٢١٣:٠٥:٢٢١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:٢٧٠٠:٢٢:٢٥
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٤:٤٨١٣:٠٥:٠٢١٩:٢٤:٤١١٩:٤٢:٥٨٠٠:٢٢:٠٩
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٥:٣٣١٣:٠٤:٤١١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٣٠٠٠:٢١:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٦:١٩١٣:٠٤:٢٠١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٠١٠٠:٢١:٣٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٧:٠٥١٣:٠٣:٥٩١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٣٢٠٠:٢١:٢٢
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٣:٣٨١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٠٢٠٠:٢١:٠٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٨:٣٧١٣:٠٣:١٦١٩:١٧:٢١١٩:٣٥:٣٣٠٠:٢٠:٤٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٩:٢٢١٣:٠٢:٥٥١٩:١٥:٥٣١٩:٣٤:٠٤٠٠:٢٠:٣١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٠:٠٨١٣:٠٢:٣٤١٩:١٤:٢٤١٩:٣٢:٣٤٠٠:٢٠:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥٠:٥٤١٣:٠٢:١٢١٩:١٢:٥٦١٩:٣١:٠٥٠٠:١٩:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥١:٤٠١٣:٠١:٥١١٩:١١:٢٧١٩:٢٩:٣٦٠٠:١٩:٣٩
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٢:٢٦١٣:٠١:٣٠١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٠٦٠٠:١٩:٢١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٣:١٣١٣:٠١:٠٨١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:٣٧٠٠:١٩:٠٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٣:٥٩١٣:٠٠:٤٧١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٠٨٢٣:٤٨:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٤:٤٥١٢:٠٠:٢٦١٨:٠٥:٣٢١٨:٢٣:٣٨٢٣:١٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بختیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بختیار روستای بختیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بختیار روستای بختیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بختیار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بختیار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بختیار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بختیار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بختیار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بختیار

روستای بختیار بر روی نقشه

روستای بختیار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بختیار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بختیار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بختیار
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای بختیار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای بختیار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بختیار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بختیار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بختیار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بختیار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بختیار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بختیار
زمان پخش اذان زنده به افق بختیار
افق شرعی امروز فردا بختیار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بختیار
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بختیار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بختیار
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بختیار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بختیار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بختیار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو