جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بختیار

تنکمان شمالی | نظرآباد | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز بختیار


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٢١:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:١١
اذان مغرب: ١٨:١١:٤١
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٥٦

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بختیار (شهرستان نظرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای بختیار)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بختیار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بختیار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه پدر و مادر خود را راضی كند، حقیقتاً‌ خداوند را نیز راضی كرده است و كسی كه پدر و مادر خود را خشمگین سازد، حقیقتاً خدا را خشمگین كرده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بختیار

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بختیار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بختیار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بختیار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بختیار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بختیار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٩:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٩:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٥:١٥١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٨:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٥:٠٦١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٨:١٦١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٢٨٠٠:١٨:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٧:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٤:٤١١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:١٦٠٠:١٧:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:١٠٠٠:١٧:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٧:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٤:٢١١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٦:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٠٠٦:١١:٤٦١٣:٠٤:١٥١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٥١٠٠:١٦:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٤:١٠١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٦:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٦:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٤:٠٢١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٣١٠٠:١٥:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٥:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:١٧٠٠:١٥:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:١٠٠٠:١٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٤:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٥٥٠٠:١٤:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٤٧٠٠:١٤:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:٣٩٠٠:١٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٤:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠١:٠٢١٣:٠٣:٥٢٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٥٦٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٣:٥٤٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٣:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٩:٠٣٠٠:١٣:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٣:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٨:١٢١٣:٠٤:٠٣٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٣:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٤٦٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٤:٠٧٢٠:١١:٠٤٢٠:٣١:٣١٠٠:١٣:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٤:١١٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٣:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٥٣٠٥:٥٦:٢٢١٣:٠٤:١٦٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٣:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بختیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بختیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بختیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بختیار

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بختیار

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بختیار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بختیار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بختیار

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٥:٠٢٠٧:١٢:٠١١٢:٢٠:٠٥١٧:٢٨:٣١١٧:٤٧:٥٦٢٣:٣٦:٣٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٣٣٠٧:١١:٢٣١٢:٢٠:١٨١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٨:٥٦٢٣:٣٦:٤٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٤:٠١٠٧:١٠:٤٣١٢:٢٠:٢٩١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:٥٧٢٣:٣٧:٠٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٢٨٠٧:١٠:٠١١٢:٢٠:٣٩١٧:٣١:٤٠١٧:٥٠:٥٨٢٣:٣٧:١٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٥٤٠٧:٠٩:١٨١٢:٢٠:٤٩١٧:٣٢:٤٤١٧:٥١:٥٨٢٣:٣٧:٣٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٨:٣٣١٢:٢٠:٥٨١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٢:٥٩٢٣:٣٧:٤٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٧:٤٧١٢:٢١:٠٦١٧:٣٤:٥٠١٧:٥٣:٥٩٢٣:٣٧:٥٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٦:٥٨١٢:٢١:١٣١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٥:٠٠٢٣:٣٨:٠٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٦:٠٩١٢:٢١:٢٠١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٦:٠٠٢٣:٣٨:١٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠٥:١٨١٢:٢١:٢٥١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٧:٠٠٢٣:٣٨:٢٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٤:٢٥١٢:٢١:٣٠١٧:٣٩:٠١١٧:٥٨:٠٠٢٣:٣٨:٣٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٠٤٠٧:٠٣:٣١١٢:٢١:٣٤١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٩:٠٠٢٣:٣٨:٣٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٢:٣٥١٢:٢١:٣٧١٧:٤١:٠٥١٨:٠٠:٠٠٢٣:٣٨:٤٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠١:٣٨١٢:٢١:٣٩١٧:٤٢:٠٧١٨:٠١:٠٠٢٣:٣٨:٥١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٠:٤٠١٢:٢١:٤١١٧:٤٣:٠٨١٨:٠١:٥٩٢٣:٣٨:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:٤٣٠٦:٥٩:٤٠١٢:٢١:٤١١٧:٤٤:١٠١٨:٠٢:٥٨٢٣:٣٩:٠٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٨:٣٩١٢:٢١:٤١١٧:٤٥:١١١٨:٠٣:٥٧٢٣:٣٩:٠٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٧:٣٧١٢:٢١:٤١١٧:٤٦:١٢١٨:٠٤:٥٦٢٣:٣٩:٠٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٦:٣٤١٢:٢١:٣٩١٧:٤٧:١٣١٨:٠٥:٥٤٢٣:٣٩:٠٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٥:٢٩١٢:٢١:٣٧١٧:٤٨:١٣١٨:٠٦:٥٣٢٣:٣٩:٠٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٤:٢٤١٢:٢١:٣٤١٧:٤٩:١٣١٨:٠٧:٥١٢٣:٣٩:٠٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٣:١٧١٢:٢١:٣٠١٧:٥٠:١٣١٨:٠٨:٤٩٢٣:٣٩:٠٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٢:٠٩١٢:٢١:٢٦١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٤٦٢٣:٣٩:٠٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥١:٠٠١٢:٢١:٢١١٧:٥٢:١٢١٨:١٠:٤٤٢٣:٣٩:٠٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٩:٥٠١٢:٢١:١٥١٧:٥٣:١١١٨:١١:٤١٢٣:٣٨:٥٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٨:٣٩١٢:٢١:٠٩١٧:٥٤:٠٩١٨:١٢:٣٨٢٣:٣٨:٥٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٤٧:٢٧١٢:٢١:٠٢١٧:٥٥:٠٨١٨:١٣:٣٤٢٣:٣٨:٤٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٦:١٤١٢:٢٠:٥٥١٧:٥٦:٠٦١٨:١٤:٣١٢٣:٣٨:٤١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٥:٠٠١٢:٢٠:٤٦١٧:٥٧:٠٣١٨:١٥:٢٧٢٣:٣٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بختیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بختیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بختیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بختیار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بختیار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بختیار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بختیار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بختیار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بختیار

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٩:٥٠١٢:٢١:١٥١٧:٥٣:١١١٨:١١:٤١٢٣:٣٨:٥٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٨:٣٩١٢:٢١:٠٩١٧:٥٤:٠٩١٨:١٢:٣٨٢٣:٣٨:٥٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٤٧:٢٧١٢:٢١:٠٢١٧:٥٥:٠٨١٨:١٣:٣٤٢٣:٣٨:٤٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٦:١٤١٢:٢٠:٥٥١٧:٥٦:٠٦١٨:١٤:٣١٢٣:٣٨:٤١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٥:٠٠١٢:٢٠:٤٦١٧:٥٧:٠٣١٨:١٥:٢٧٢٣:٣٨:٣٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٣:٤٦١٢:٢٠:٣٨١٧:٥٨:٠١١٨:١٦:٢٢٢٣:٣٨:٢٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٢:٣٠١٢:٢٠:٢٨١٧:٥٨:٥٧١٨:١٧:١٨٢٣:٣٨:١٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤١:١٤١٢:٢٠:١٨١٧:٥٩:٥٤١٨:١٨:١٣٢٣:٣٨:١٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٩:٥٧١٢:٢٠:٠٨١٨:٠٠:٥٠١٨:١٩:٠٨٢٣:٣٨:٠٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٨:٣٩١٢:١٩:٥٧١٨:٠١:٤٦١٨:٢٠:٠٣٢٣:٣٧:٥٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٧:٢٠١٢:١٩:٤٥١٨:٠٢:٤٢١٨:٢٠:٥٧٢٣:٣٧:٣٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٦:٠١١٢:١٩:٣٣١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٥١٢٣:٣٧:٢٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٤:٤١١٢:١٩:٢٠١٨:٠٤:٣٢١٨:٢٢:٤٥٢٣:٣٧:١٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٣:٢١١٢:١٩:٠٧١٨:٠٥:٢٧١٨:٢٣:٣٩٢٣:٣٧:٠٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٢:٠٠١٢:١٨:٥٤١٨:٠٦:٢١١٨:٢٤:٣٢٢٣:٣٦:٤٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٠:٣٨١٢:١٨:٤٠١٨:٠٧:١٥١٨:٢٥:٢٦٢٣:٣٦:٣٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٩:١٦١٢:١٨:٢٥١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٦:١٩٢٣:٣٦:١٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٧:٥٣١٢:١٨:١١١٨:٠٩:٠٢١٨:٢٧:١١٢٣:٣٦:٠٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٦:٣٠١٢:١٧:٥٦١٨:٠٩:٥٥١٨:٢٨:٠٤٢٣:٣٥:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٥:٠٦١٢:١٧:٤٠١٨:١٠:٤٨١٨:٢٨:٥٦٢٣:٣٥:٣١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٣:٤٢١٢:١٧:٢٤١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٤٨٢٣:٣٥:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٢:١٧١٢:١٧:٠٨١٨:١٢:٣٣١٨:٣٠:٤٠٢٣:٣٤:٥٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٠:٥٣١٢:١٦:٥٢١٨:١٣:٢٥١٨:٣١:٣٢٢٣:٣٤:٣٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٩:٢٧١٢:١٦:٣٥١٨:١٤:١٧١٨:٣٢:٢٤٢٣:٣٤:٢١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٨:٠٢١٢:١٦:١٨١٨:١٥:٠٩١٨:٣٣:١٦٢٣:٣٤:٠٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٦:٣٧١٢:١٦:٠١١٨:١٦:٠٠١٨:٣٤:٠٨٢٣:٣٣:٤٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٥:١١١٢:١٥:٤٤١٨:١٦:٥٢١٨:٣٤:٥٩٢٣:٣٣:٢٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٣:٤٥١٢:١٥:٢٧١٨:١٧:٤٣١٨:٣٥:٥١٢٣:٣٣:٠٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٢:١٩١٢:١٥:٠٩١٨:١٨:٣٤١٨:٣٦:٤٢٢٣:٣٢:٤٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بختیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بختیار روستای بختیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بختیار روستای بختیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بختیار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بختیار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بختیار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بختیار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بختیار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بختیار

روستای بختیار بر روی نقشه

روستای بختیار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بختیار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بختیار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بختیار
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بختیار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بختیار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بختیار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بختیار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بختیار رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بختیار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بختیار
جدول اوقات شرعی امروز فردا بختیار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بختیار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بختیار
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بختیار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بختیار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بختیار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بختیار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو