جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بختیارویه

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بختیارویه


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٤٤
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بختیارویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای بختیارویه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بختیارویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بختیارویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

كنفوسیوس
ایمان به حقیقت را هدف و مقصد اساسی زندگی خود قرار دادن و تكالیف را از روی وجدان به جا آوردن، طبع مرد را بلندتر و كاملتر می سازد. یكی را دوست داشتن و حیات او را آرزو كردن و دیگری را دشمن داشتن و مرگ او را خواستن، ناگزیر طبع آدمی را تاریك می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بختیارویه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بختیارویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بختیارویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بختیارویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بختیارویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بختیارویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:١١١٢:٥٢:٠١١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٣٨٠٠:١٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٨:١٦١٢:٥١:٥١١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:١٥٠٠:١٠:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٧:٢٣١٢:٥١:٤٢١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٥١٠٠:١٠:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٦:٣٠١٢:٥١:٣٣١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:٣٩١٢:٥١:٢٥١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:٠٦٠٠:٠٩:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٤:٤٨١٢:٥١:١٧١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٤٣٠٠:٠٩:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٣:٥٨١٢:٥١:١٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٢٠٠٠:٠٩:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٣:٠٩١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠٩:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٢:٢١١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٨:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١١:٣٥١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:١٣٠٠:٠٨:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٠:٤٦١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥١٠٠:٠٨:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٠:٤٢١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٢٨٠٠:٠٨:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٦٠٠:٠٨:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠٧:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٢٢٠٠:٠٧:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٧:١٦١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٧:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٣٧٠٠:٠٧:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٧:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٧:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٧:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٤:١٢١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٧:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٤٦٠٠:٠٦:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٦:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٠٠٠٠:٠٦:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٣٧٠٠:٠٦:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٦:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠١:١٢١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٥٠٠٠:٠٦:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٢٧٠٠:٠٦:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٠:٥٣١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بختیارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بختیارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بختیارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بختیارویه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بختیارویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بختیارویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بختیارویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بختیارویه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بختیارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بختیارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بختیارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بختیارویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بختیارویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بختیارویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بختیارویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بختیارویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بختیارویه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٦:٠١١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤١٠٠:١٠:١٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٦:١٤١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٠:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٠:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٦:٤٠١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:١١٠٠:١٠:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٦:٥٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:١٨٠٠:١١:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٩:٣٤١٢:٥٧:٠٥١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٢٥٠٠:١١:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٩:٥٣١٢:٥٧:١٧١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٢٩٠٠:١١:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٧:٣٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٣٣٠٠:١١:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٢:١٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٢:٢٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠١:١٨١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٢:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠١:٤١١٢:٥٨:١٦١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٢:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٣:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٣:٢٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥٨:٤٩١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:١٨٠٠:١٣:٣٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٨:٥٩١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:١٠٠٠:١٣:٥١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٠١٠٠:١٤:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٩:١٧١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٤:١٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٤:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٤:٤٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٤:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٥٣٠٠:١٥:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٣٥٠٠:١٥:٢٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:١٥٠٠:١٥:٣٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٥:٤٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٥:٥٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٠:١٩١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٦:٠٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٠:٢٣١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٦:١٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٦:٢٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٠:١٣١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٦:٣٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بختیارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بختیارویه روستای بختیارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بختیارویه روستای بختیارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بختیارویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بختیارویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بختیارویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بختیارویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بختیارویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بختیارویه

روستای بختیارویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بختیارویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بختیارویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بختیارویه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بختیارویه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای بختیارویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بختیارویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بختیارویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بختیارویه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بختیارویه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بختیارویه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بختیارویه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بختیارویه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بختیارویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بختیارویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بختیارویه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بختیارویه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بختیارویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو