جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بختیارویه

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بختیارویه


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٢٨

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بختیارویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای بختیارویه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بختیارویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بختیارویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت فاطمه (س)
حضرت محمّد صلّى اللّه علیه و آله و علىّ علیه السلام ، والِدَین این امّت هستند، چنانچه از آن دو پیروى كنند آن ها را از انحرافات دنیوى و عذاب همیشگى آخرت نجات مى دهند؛ و از نعمت هاى متنوّع و وافر بهشتى بهره مندشان مى سازند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بختیارویه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بختیارویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بختیارویه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بختیارویه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بختیارویه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بختیارویه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٤:٢١١٩:١٨:٥٥١٩:٣٥:٥٦٠٠:١٤:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٢٩:١١١٢:٥٤:٠٧١٩:١٩:٢٨١٩:٣٦:٣١٠٠:١٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٨:٠٩١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٠٦٠٠:١٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٧:٠٨١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٧:٤١٠٠:١٣:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٦:٠٨١٢:٥٣:٢٥١٩:٢١:٠٨١٩:٣٨:١٧٠٠:١٢:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٥:٠٨١٢:٥٣:١٢١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٥٢٠٠:١٢:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٣:٠٠١٩:٢٢:١٦١٩:٣٩:٢٨٠٠:١٢:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:٠٣٠٠:١١:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٢:١٢١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٣٩٠٠:١١:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢١:١٥١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:١٦٠٠:١١:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٠:١٩١٢:٥٢:١٣١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٥٢٠٠:١١:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٢٨٠٠:١٠:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٨:٢٩١٢:٥١:٥٣١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٠٥٠٠:١٠:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٧:٣٥١٢:٥١:٤٣١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٤١٠٠:١٠:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٤٢١٢:٥١:٣٤١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:١٨٠٠:١٠:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١١٠٦:١٥:٥٠١٢:٥١:٢٦١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٥٥٠٠:٠٩:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٤:٥٩١٢:٥١:١٨١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠٩:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٤:٠٩١٢:٥١:١٠١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:١٠٠٠:٠٩:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٣:٢٠١٢:٥١:٠٤١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٤٧٠٠:٠٩:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٨:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١١:٤٥١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٠:٢١١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٨:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠٨:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٠:١٤١٢:٥٠:٤٢١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:١٨٠٠:٠٨:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠٨:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٧:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:١٢٠٠:٠٧:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٧:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٧:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠٧:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بختیارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بختیارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بختیارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بختیارویه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بختیارویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بختیارویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بختیارویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بختیارویه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بختیارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بختیارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بختیارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بختیارویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بختیارویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بختیارویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بختیارویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بختیارویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بختیارویه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠١:١٢١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٥٠٠٠:٠٦:٣٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٢٧٠٠:٠٦:٣٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٠:٥٣١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٦:٣٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٦:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥١:٠٤١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٦:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٩:١٨١٢:٥١:١١١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠٦:٣٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥١:١٨١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٠٦:٣٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥١:٢٦١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٦:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥١:٣٣١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٦:٤٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٨:١١١٢:٥١:٤٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٠٦:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥١:٥١١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٦:٥٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٦:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٧:٠٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٢:١٩١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٧:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠٧:١٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٧:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٢:٥١١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٧:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٧:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٦:٥٦١٢:٥٣:١٣١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٧:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥٣:٢٥١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٥١٠٠:٠٧:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٣:٣٧١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٨:٠٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥٣:٤٩١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٠٨:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٤:٠١١٩:٥١:١٠٢٠:١٠:٠٢٠٠:٠٨:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٤:١٤١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٢٤٠٠:٠٨:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٤:٢٦١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٤٠٠:٠٨:٤٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٧:١١١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٨:٥٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٧:١٨١٢:٥٤:٥٢١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٢٣٠٠:٠٩:٠٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٤٠٠٠:٠٩:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٧:٣٦١٢:٥٥:١٨١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٩:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٧:٤٧١٢:٥٥:٣١١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٩:٤٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٢٦٠٠:٠٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بختیارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بختیارویه روستای بختیارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بختیارویه روستای بختیارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بختیارویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بختیارویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بختیارویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بختیارویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بختیارویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بختیارویه

روستای بختیارویه بر روی نقشه

روستای بختیارویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بختیارویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بختیارویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بختیارویه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بختیارویه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بختیارویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بختیارویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بختیارویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بختیارویه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بختیارویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بختیارویه
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بختیارویه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بختیارویه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بختیارویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بختیارویه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بختیارویه
زمان پخش اذان آنلاین به افق بختیارویه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بختیارویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو