جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بجگرد

اشترجان | فلاورجان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز بجگرد

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٥٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٠:٤٦

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بجگرد (شهرستان فلاورجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای بجگرد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بجگرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بجگرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
برادرم تو را دوست دارم، هر كه می خواهی باش، خواه در كلیسایت نیایش كن، خواه در معبد و یا در مسجد. من و تو فرزندان یك آیین هستیم، زیرا آیین های گوناگون، انگشتان دست دوست داشتنی "یگانه ی برتر " هستند... .

اوقات شرعی ماه جاری روستای بجگرد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بجگرد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بجگرد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بجگرد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بجگرد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بجگرد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٥:٥٦١٣:٠٤:١٢١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٥٢٠٠:٢١:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٤:٤٤١٣:٠٣:٥٨١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٣٦٠٠:٢١:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٣:٣٣١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٢١٠٠:٢١:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٢:٢٣١٣:٠٣:٣٠١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٠:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣١:١٣١٣:٠٣:١٧١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٥٠٠٠:٢٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٣٥٠٠:٢٠:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٢:٥١١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٢٠٠٠:١٩:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٠٦٠٠:١٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٢:٢٧١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٥١٠٠:١٩:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٢:١٥١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٣٦٠٠:١٨:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٨:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠١:٥٤١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٠٧٠٠:١٨:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠١:٤٤١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٥٣٠٠:١٧:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢١:٢٠١٣:٠١:٣٤١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٧:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٠:١٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٢٥٠٠:١٧:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٩:١٨١٣:٠١:١٧١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:١١٠٠:١٧:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٨:١٨١٣:٠١:٠٩١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٦:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٧:٢٠١٣:٠١:٠٢١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٦:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٦:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٥:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٤:٣١١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٠٢٠٠:١٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٤٨٠٠:١٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٥:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٨٠٦:١١:٥٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٥:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١١:٠١١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٤:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٠:١٢١٣:٠٠:٢٣١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٤:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٠:٢١١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٤:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٠:١٩١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٢٥٠٠:١٤:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٠:١٨١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:١٠٠٠:١٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بجگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بجگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بجگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بجگرد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بجگرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بجگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بجگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بجگرد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بجگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بجگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بجگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بجگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بجگرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بجگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بجگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بجگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بجگرد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بجگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بجگرد روستای بجگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بجگرد روستای بجگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بجگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بجگرد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بجگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بجگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بجگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بجگرد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٠٠٥:٥٧:١١١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٣٤٠٠:١٦:١٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٦:٠٢٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:٤٥٠٠:١٦:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٦:١٥٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٥٥٠٠:١٦:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٥:٠٣٠٠:١٦:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٦:٤١٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:١٠٠٠:١٧:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:١٥٠٠:١٧:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٧:٠٦٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:١٨٠٠:١٧:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٩:١٤١٣:٠٧:١٨٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:١٧:٥٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٧:٣١٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:٢١٠٠:١٨:١٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:١٩٠٠:١٨:٢٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:١٦٠٠:١٨:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٥:١٢٠٠:١٨:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠١:١٥١٣:٠٨:١٦٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٠٥٠٠:١٩:١٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٢٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٥٧٠٠:١٩:٣٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٤٨٠٠:١٩:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢٠:٠١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢٠:١٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٠:٣١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٤:١٠١٣:٠٩:١٤٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢٠:٤٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢١:٠٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٩:٣١٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢١:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢١:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢١:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢١:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤٢٠٠:٢٢:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٨:٠٨١٣:١٠:٠٣٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٢:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٠:٠٩٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٢:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٩:٢١١٣:١٠:١٣٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٢:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٩:٥٨١٣:١٠:١٧٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٣:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٠:٣٦١٣:١٠:٢١٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢٣:١٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١١:١٤١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بجگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بجگرد روستای بجگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بجگرد روستای بجگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بجگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بجگرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بجگرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بجگرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بجگرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بجگرد

روستای بجگرد بر روی نقشه

روستای بجگرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بجگرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بجگرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بجگرد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بجگرد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بجگرد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بجگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بجگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بجگرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بجگرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بجگرد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بجگرد
زمان پخش اذان زنده به افق بجگرد
افق شرعی امروز فردا بجگرد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بجگرد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بجگرد
زمان پخش اذان مستقیم به افق بجگرد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بجگرد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بجگرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بجگرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو