جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بجنورد

بجنورد | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز بجنورد


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٤٤:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٠٣:١٣
نیمه شب: ٢٣:٥١:٥١

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بجنورد (شهرستان بجنورد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر بجنورد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بجنورد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بجنورد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

پائولو كوئیلو
خودت را تسلیم ناامیدی نكن؛ این امر تو را از گفتگو با قلبت باز می دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بجنورد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بجنورد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بجنورد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بجنورد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بجنورد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بجنورد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥١:١٨١٢:٣٨:٢٧١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٥٠٢٣:٥٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٨:١٧١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٤٨٢٣:٥٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:٤٦٢٣:٥٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٨:٠٠١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٨:٤٣٢٣:٤٩:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٦:٣١١٢:٣٧:٥٣١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٩:٤١٢٣:٤٩:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٧:٤٥١٩:٣٠:٤٥١٩:٥٠:٣٩٢٣:٤٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٧:٣٩١٩:٣١:٣٩١٩:٥١:٣٦٢٣:٤٨:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٧:٣٣١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٢:٣٤٢٣:٤٨:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٢:٠١١٢:٣٧:٢٧١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٣:٣١٢٣:٤٨:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٤٠:٥٧١٢:٣٧:٢٢١٩:٣٤:٢١١٩:٥٤:٢٨٢٣:٤٧:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٩:٥٤١٢:٣٧:١٧١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٢٥٢٣:٤٧:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣٧:١٣١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٢٢٢٣:٤٧:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٧:١٠١٩:٣٧:٠١١٩:٥٧:١٩٢٣:٤٧:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٣٦:٥٢١٢:٣٧:٠٧١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٨:١٦٢٣:٤٦:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣٧:٠٥١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٩:١٢٢٣:٤٦:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٣٤:٥٨١٢:٣٧:٠٣١٩:٣٩:٤٠٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٤٦:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٢٠٠٥:٣٤:٠٣١٢:٣٧:٠٢١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠١:٠٤٢٣:٤٦:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٠٢٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣٧:٠٢١٩:٤١:٢٥٢٠:٠١:٥٩٢٣:٤٦:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٤٥٠٥:٣٢:١٧١٢:٣٧:٠٢١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:٥٤٢٣:٤٥:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٣١:٢٦١٢:٣٧:٠٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٣:٤٩٢٣:٤٥:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:١٦٠٥:٣٠:٣٧١٢:٣٧:٠٤١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٤:٤٤٢٣:٤٥:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٠٤٠٥:٢٩:٥٠١٢:٣٧:٠٥١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٥:٣٧٢٣:٤٥:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٥٣٠٥:٢٩:٠٤١٢:٣٧:٠٨١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٦:٣١٢٣:٤٥:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٨:٢٠١٢:٣٧:١١١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٧:٢٤٢٣:٤٥:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٢٧:٣٧١٢:٣٧:١٤١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٨:١٦٢٣:٤٤:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٢٦:٥٦١٢:٣٧:١٨١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٩:٠٨٢٣:٤٤:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٢٩٠٥:٢٦:١٦١٢:٣٧:٢٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٩:٥٩٢٣:٤٤:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٢٨٠٥:٢٥:٣٨١٢:٣٧:٢٨١٩:٤٩:٤٣٢٠:١٠:٥٠٢٣:٤٤:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٩:٢٩٠٥:٢٥:٠٢١٢:٣٧:٣٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:١١:٣٩٢٣:٤٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بجنورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بجنورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بجنورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بجنورد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بجنورد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بجنورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بجنورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بجنورد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر بجنورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بجنورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بجنورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بجنورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بجنورد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بجنورد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بجنورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بجنورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بجنورد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٣:٢٥١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:٣١٢٣:٥٧:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٣:٤٨١٢:٤٣:٠٩١٩:٢١:٥٣١٩:٤١:٠٦٢٣:٥٧:١٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٩:٤١٢٣:٥٧:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٥:٢٩١٢:٤٢:٣٦١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:١٤٢٣:٥٧:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٦:١٩١٢:٤٢:١٩١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٤٧٢٣:٥٦:٥٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٧:١٠١٢:٤٢:٠٢١٩:١٦:١٦١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٦:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٨:٠٠١٢:٤١:٤٤١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٥٢٢٣:٥٦:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٨:٥٠١٢:٤١:٢٦١٩:١٣:٢٤١٩:٣٢:٢٣٢٣:٥٦:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤١:٠٨١٩:١١:٥٧١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٦:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٠:٣١١٢:٤٠:٤٩١٩:١٠:٣٠١٩:٢٩:٢٤٢٣:٥٦:٠٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:١١:٢١١٢:٤٠:٣٠١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٥٤٢٣:٥٥:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٢:١٠١٢:٤٠:١٠١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٦:٢٤٢٣:٥٥:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٣:٠٠١٢:٣٩:٥١١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٤:٥٣٢٣:٥٥:٢٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٣:٥٠١٢:٣٩:٣١١٩:٠٤:٣٤١٩:٢٣:٢١٢٣:٥٥:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٤:٤٠١٢:٣٩:١١١٩:٠٣:٠٤١٩:٢١:٥٠٢٣:٥٥:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٥:٣٠١٢:٣٨:٥٠١٩:٠١:٣٤١٩:٢٠:١٨٢٣:٥٤:٤٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:١٩١٢:٣٨:٣٠١٩:٠٠:٠٣١٩:١٨:٤٥٢٣:٥٤:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٧:٠٩١٢:٣٨:٠٩١٨:٥٨:٣٢١٩:١٧:١٣٢٣:٥٤:١٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٧:٥٨١٢:٣٧:٤٨١٨:٥٧:٠١١٩:١٥:٤٠٢٣:٥٤:٠٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٨:٤٨١٢:٣٧:٢٧١٨:٥٥:٢٩١٩:١٤:٠٧٢٣:٥٣:٤٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٩:٣٧١٢:٣٧:٠٦١٨:٥٣:٥٧١٩:١٢:٣٤٢٣:٥٣:٣٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٠:٢٧١٢:٣٦:٤٥١٨:٥٢:٢٥١٩:١١:٠١٢٣:٥٣:١٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢١:١٧١٢:٣٦:٢٣١٨:٥٠:٥٣١٩:٠٩:٢٧٢٣:٥٢:٥٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٢:٠٦١٢:٣٦:٠٢١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٧:٥٤٢٣:٥٢:٤٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٢:٥٦١٢:٣٥:٤٠١٨:٤٧:٤٨١٩:٠٦:٢٠٢٣:٥٢:٢٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٣:٤٦١٢:٣٥:١٩١٨:٤٦:١٥١٩:٠٤:٤٧٢٣:٥٢:٠٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٤:٣٥١٢:٣٤:٥٧١٨:٤٤:٤٢١٩:٠٣:١٣٢٣:٥١:٥١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٥:٢٥١٢:٣٤:٣٦١٨:٤٣:٠٩١٩:٠١:٤٠٢٣:٥١:٣٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٦:١٥١٢:٣٤:١٤١٨:٤١:٣٧١٩:٠٠:٠٦٢٣:٥١:١٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٧:٠٦١٢:٣٣:٥٣١٨:٤٠:٠٤١٨:٥٨:٣٣٢٣:٢٠:٥٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠١:٥١٠٥:٢٧:٥٦١١:٣٣:٣٢١٧:٣٨:٣١١٧:٥٧:٠٠٢٢:٥٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بجنورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بجنورد شهر بجنورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بجنورد شهر بجنورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بجنورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بجنورد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بجنورد

بُجنورد مرکز استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران و در کوهپایه‌های رشته‌کوه آلاداغ بنا شده‌است. این شهر ازجمله شهرهای بزرگ خراسان بوده و از این‌جهت، چهل و چهارمین شهر کشور به‌شمار می‌آید. بجنورد با شهرهای شیروان، اسفراین، آشخانه همسایه است

شهر بجنورد در ویکیپدیا

شهر بجنورد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بجنورد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بجنورد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بجنورد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بجنورد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بجنورد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بجنورد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بجنورد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر بجنورد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بجنورد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بجنورد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بجنورد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بجنورد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بجنورد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بجنورد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بجنورد
زمان پخش اذان آنلاین به افق بجنورد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بجنورد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بجنورد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بجنورد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بجنورد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو