جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بجنورد

بجنورد | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز بجنورد


اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٩
اذان ظهر: ١١:٥٣:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٥١:٢٤
نیمه شب: ٢٣:١٠:١٩

جمعه ٠٩ اسفند ١٣٩٨
٠٤ رجب ١٤٤١ قمری
٢٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بجنورد (شهرستان بجنورد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ اسفند ٩٨ شهر بجنورد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بجنورد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بجنورد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیه می‌كنم. زیرا تقواست كه مهار حقیقی از آلودگی‌ها و انحرافات است و استحكام‌بخش [حیات معقولِ] انسان‌ها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بجنورد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بجنورد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بجنورد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بجنورد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بجنورد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بجنورد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٣:٤٧١٢:٣٨:٤٧١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:٥٥٢٣:٥١:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٢:٣٢١٢:٣٨:٣٦١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٥٣٢٣:٥١:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥١:١٨١٢:٣٨:٢٧١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٥٠٢٣:٥٠:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٨:١٧١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٤٨٢٣:٥٠:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:٤٦٢٣:٥٠:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٨:٠٠١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٨:٤٣٢٣:٤٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٦:٣١١٢:٣٧:٥٣١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٩:٤١٢٣:٤٩:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٧:٤٥١٩:٣٠:٤٥١٩:٥٠:٣٩٢٣:٤٩:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٧:٣٩١٩:٣١:٣٩١٩:٥١:٣٦٢٣:٤٨:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٧:٣٣١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٢:٣٤٢٣:٤٨:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٢:٠١١٢:٣٧:٢٧١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٣:٣١٢٣:٤٨:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٤٠:٥٧١٢:٣٧:٢٢١٩:٣٤:٢١١٩:٥٤:٢٨٢٣:٤٧:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٩:٥٤١٢:٣٧:١٧١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٢٥٢٣:٤٧:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣٧:١٣١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٢٢٢٣:٤٧:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٧:١٠١٩:٣٧:٠١١٩:٥٧:١٩٢٣:٤٧:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٣٦:٥٢١٢:٣٧:٠٧١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٨:١٦٢٣:٤٦:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣٧:٠٥١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٩:١٢٢٣:٤٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٣٤:٥٨١٢:٣٧:٠٣١٩:٣٩:٤٠٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٤٦:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٢٠٠٥:٣٤:٠٣١٢:٣٧:٠٢١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠١:٠٤٢٣:٤٦:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٠٢٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣٧:٠٢١٩:٤١:٢٥٢٠:٠١:٥٩٢٣:٤٦:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٤٥٠٥:٣٢:١٧١٢:٣٧:٠٢١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:٥٤٢٣:٤٥:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٣١:٢٦١٢:٣٧:٠٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٣:٤٩٢٣:٤٥:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:١٦٠٥:٣٠:٣٧١٢:٣٧:٠٤١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٤:٤٤٢٣:٤٥:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٠٤٠٥:٢٩:٥٠١٢:٣٧:٠٥١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٥:٣٧٢٣:٤٥:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٥٣٠٥:٢٩:٠٤١٢:٣٧:٠٨١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٦:٣١٢٣:٤٥:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٨:٢٠١٢:٣٧:١١١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٧:٢٤٢٣:٤٥:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٢٧:٣٧١٢:٣٧:١٤١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٨:١٦٢٣:٤٤:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٢٦:٥٦١٢:٣٧:١٨١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٩:٠٨٢٣:٤٤:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٢٩٠٥:٢٦:١٦١٢:٣٧:٢٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٩:٥٩٢٣:٤٤:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٢٨٠٥:٢٥:٣٨١٢:٣٧:٢٨١٩:٤٩:٤٣٢٠:١٠:٥٠٢٣:٤٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بجنورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بجنورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بجنورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بجنورد

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بجنورد

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بجنورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بجنورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بجنورد

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٨:٣٠١١:٥٣:٥٠١٧:٢٩:٤٢١٧:٤٨:٢٧٢٣:١٠:٤٦
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٧:١١١١:٥٣:٤٠١٧:٣٠:٤٣١٧:٤٩:٢٦٢٣:١٠:٣٨
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٥:٥٠١١:٥٣:٣٠١٧:٣١:٤٣١٧:٥٠:٢٥٢٣:١٠:٢٩
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٤:٢٩١١:٥٣:٢٠١٧:٣٢:٤٣١٧:٥١:٢٤٢٣:١٠:١٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٣:٠٨١١:٥٣:٠٩١٧:٣٣:٤٣١٧:٥٢:٢٣٢٣:١٠:٠٩
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١١:٤٥١١:٥٢:٥٧١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٣:٢١٢٣:٠٩:٥٨
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٠:٢٢١١:٥٢:٤٥١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٤:١٩٢٣:٠٩:٤٦
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:٥٨١١:٥٢:٣٢١٧:٣٦:٤١١٧:٥٥:١٧٢٣:٠٩:٣٤
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٧:٣٣١١:٥٢:١٩١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٦:١٥٢٣:٠٩:٢١
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٦:٠٨١١:٥٢:٠٦١٧:٣٨:٣٨١٧:٥٧:١٢٢٣:٠٩:٠٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٤:٤٢١١:٥١:٥٢١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٨:٠٩٢٣:٠٨:٥٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٣:١٦١١:٥١:٣٧١٧:٤٠:٣٤١٧:٥٩:٠٦٢٣:٠٨:٣٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠١:٤٩١١:٥١:٢٣١٧:٤١:٣١١٨:٠٠:٠٣٢٣:٠٨:٢٢
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٠:٢٢١١:٥١:٠٨١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:٠٠٢٣:٠٨:٠٦
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٨:٥٥١١:٥٠:٥٢١٧:٤٣:٢٥١٨:٠١:٥٦٢٣:٠٧:٥٠
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٧:٢٦١١:٥٠:٣٦١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٢:٥٢٢٣:٠٧:٣٣
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٥:٥٨١١:٥٠:٢٠١٧:٤٥:١٨١٨:٠٣:٤٨٢٣:٠٧:١٥
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٤:٢٩١١:٥٠:٠٤١٧:٤٦:١٤١٨:٠٤:٤٤٢٣:٠٦:٥٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٣:٠٠١١:٤٩:٤٧١٧:٤٧:١٠١٨:٠٥:٤٠٢٣:٠٦:٣٩
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥١:٣١١١:٤٩:٣٠١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٦:٣٦٢٣:٠٦:٢٠
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٠:٠١١١:٤٩:١٣١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٧:٣١٢٣:٠٦:٠١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٨:٣١١١:٤٨:٥٦١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:٢٧٢٣:٠٥:٤١
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٧:٠١١١:٤٨:٣٩١٧:٥٠:٥٣١٨:٠٩:٢٣٢٣:٠٥:٢١
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٥:٣١١١:٤٨:٢١١٧:٥١:٤٨١٨:١٠:١٨٢٣:٠٥:٠١
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٤:٠١١١:٤٨:٠٤١٧:٥٢:٤٣١٨:١١:١٣٢٣:٣٤:٤٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٢:٣١١٢:٤٧:٤٦١٨:٥٣:٣٨١٩:١٢:٠٩٠٠:٠٤:١٩
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤١:٠٠١٢:٤٧:٢٨١٨:٥٤:٣٣١٩:١٣:٠٤٠٠:٠٣:٥٧
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٩:٣٠١٢:٤٧:١٠١٨:٥٥:٢٧١٩:١٣:٥٩٠٠:٠٣:٣٦
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٧:٥٩١٢:٤٦:٥٢١٨:٥٦:٢٢١٩:١٤:٥٥٠٠:٠٣:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر بجنورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بجنورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بجنورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بجنورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بجنورد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بجنورد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بجنورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بجنورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بجنورد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٤:٥٤١١:٥٤:٢٧١٧:٢٤:٣٢١٧:٤٣:٢٦٢٣:١١:١٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٣:٣٩١١:٥٤:٢١١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٤:٢٧٢٣:١١:١١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٢:٢٣١١:٥٤:١٤١٧:٢٦:٣٧١٧:٤٥:٢٧٢٣:١١:٠٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢١:٠٦١١:٥٤:٠٧١٧:٢٧:٣٩١٧:٤٦:٢٧٢٣:١١:٠٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٩:٤٩١١:٥٣:٥٨١٧:٢٨:٤١١٧:٤٧:٢٧٢٣:١٠:٥٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٨:٣٠١١:٥٣:٥٠١٧:٢٩:٤٢١٧:٤٨:٢٧٢٣:١٠:٤٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٧:١١١١:٥٣:٤٠١٧:٣٠:٤٣١٧:٤٩:٢٦٢٣:١٠:٣٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٥:٥٠١١:٥٣:٣٠١٧:٣١:٤٣١٧:٥٠:٢٥٢٣:١٠:٢٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٤:٢٩١١:٥٣:٢٠١٧:٣٢:٤٣١٧:٥١:٢٤٢٣:١٠:١٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٣:٠٨١١:٥٣:٠٩١٧:٣٣:٤٣١٧:٥٢:٢٣٢٣:١٠:٠٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١١:٤٥١١:٥٢:٥٧١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٣:٢١٢٣:٠٩:٥٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٠:٢٢١١:٥٢:٤٥١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٤:١٩٢٣:٠٩:٤٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:٥٨١١:٥٢:٣٢١٧:٣٦:٤١١٧:٥٥:١٧٢٣:٠٩:٣٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٧:٣٣١١:٥٢:١٩١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٦:١٥٢٣:٠٩:٢١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٦:٠٨١١:٥٢:٠٦١٧:٣٨:٣٨١٧:٥٧:١٢٢٣:٠٩:٠٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٤:٤٢١١:٥١:٥٢١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٨:٠٩٢٣:٠٨:٥٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٣:١٦١١:٥١:٣٧١٧:٤٠:٣٤١٧:٥٩:٠٦٢٣:٠٨:٣٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠١:٤٩١١:٥١:٢٣١٧:٤١:٣١١٨:٠٠:٠٣٢٣:٠٨:٢٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٠:٢٢١١:٥١:٠٨١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:٠٠٢٣:٠٨:٠٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٨:٥٥١١:٥٠:٥٢١٧:٤٣:٢٥١٨:٠١:٥٦٢٣:٠٧:٥٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٧:٢٦١١:٥٠:٣٦١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٢:٥٢٢٣:٠٧:٣٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٥:٥٨١١:٥٠:٢٠١٧:٤٥:١٨١٨:٠٣:٤٨٢٣:٠٧:١٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٤:٢٩١١:٥٠:٠٤١٧:٤٦:١٤١٨:٠٤:٤٤٢٣:٠٦:٥٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٣:٠٠١١:٤٩:٤٧١٧:٤٧:١٠١٨:٠٥:٤٠٢٣:٠٦:٣٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥١:٣١١١:٤٩:٣٠١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٦:٣٦٢٣:٠٦:٢٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٠:٠١١١:٤٩:١٣١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٧:٣١٢٣:٠٦:٠١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٨:٣١١١:٤٨:٥٦١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:٢٧٢٣:٠٥:٤١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٧:٠١١١:٤٨:٣٩١٧:٥٠:٥٣١٨:٠٩:٢٣٢٣:٠٥:٢١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٥:٣١١١:٤٨:٢١١٧:٥١:٤٨١٨:١٠:١٨٢٣:٠٥:٠١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بجنورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بجنورد شهر بجنورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بجنورد شهر بجنورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بجنورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بجنورد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بجنورد

بُجنورد مرکز استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران و در کوهپایه‌های رشته‌کوه آلاداغ بنا شده‌است. این شهر ازجمله شهرهای بزرگ خراسان بوده و از این‌جهت، چهل و چهارمین شهر کشور به‌شمار می‌آید. بجنورد با شهرهای شیروان، اسفراین، آشخانه همسایه است

شهر بجنورد در ویکیپدیا

شهر بجنورد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بجنورد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بجنورد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بجنورد بر روی نقشه

شهر بجنورد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بجنورد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بجنورد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بجنورد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بجنورد + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر بجنورد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بجنورد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بجنورد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بجنورد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بجنورد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بجنورد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بجنورد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بجنورد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بجنورد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بجنورد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بجنورد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بجنورد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بجنورد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو