جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بجستان

گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بجستان


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٠٥
اذان ظهر: ١١:٢٢:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:١٥
اذان مغرب: ١٧:٢٠:١٥
نیمه شب: ٢٢:٤١:٥٤

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بجستان (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر بجستان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر بجستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بجستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

ناپلئون بناپارت
چه بسا اشخاصی كه فقط با صدای كلنگ گوركن از خواب بیدار می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بجستان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بجستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بجستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بجستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بجستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بجستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٣:٣٨١٢:٣٥:١٢١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٠٥٢٣:٥٠:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٥:٠٣١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:٥٦٢٣:٤٩:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥١:٢٤١٢:٣٤:٥٣١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:٤٦٢٣:٤٩:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٠:١٨١٢:٣٤:٤٥١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:٣٧٢٣:٤٩:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٢٨٢٣:٤٨:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٤:٢٩١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:١٨٢٣:٤٨:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٠٩٢٣:٤٨:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣٤:١٥١٩:٢٢:٥٤١٩:٤١:٥٩٢٣:٤٨:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٥:٠٦١٢:٣٤:٠٩١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤٧:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٣:٤٠٢٣:٤٧:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٣١٢٣:٤٧:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٢:١٢١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٧:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٤١:١٦١٢:٣٣:٤٩١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٦:١٢٢٣:٤٦:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٣:٤٦١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٧:٠٢٢٣:٤٦:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٣٩:٢٩١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٥٢٢٣:٤٦:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٣٨:٣٧١٢:٣٣:٤١١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٤٢٢٣:٤٦:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٧:٤٦١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٦:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:٢١٢٣:٤٥:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٣٦:٠٩١٢:٣٣:٣٨١٩:٣١:٣٣١٩:٥١:١٠٢٣:٤٥:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٥٩٢٣:٤٥:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٣٤:٣٨١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٢:٤٨٢٣:٤٥:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٣٣:٥٤١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٣:٣٧٢٣:٤٥:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٣:١٢١٢:٣٣:٤١١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٤:٢٥٢٣:٤٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣٢:٣٢١٢:٣٣:٤٤١٩:٣٥:٢١١٩:٥٥:١٣٢٣:٤٤:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٣٥٠٥:٣١:٥٢١٢:٣٣:٤٧١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٦:٠٠٢٣:٤٤:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٣١:١٥١٢:٣٣:٥٠١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٤٧٢٣:٤٤:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٣٠:٣٩١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٧:٣٣٢٣:٤٤:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٤٨٠٥:٣٠:٠٤١٢:٣٣:٥٩١٩:٣٨:١٦١٩:٥٨:١٩٢٣:٤٤:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٠:٥٧٠٥:٢٩:٣١١٢:٣٤:٠٤١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٩:٠٤٢٣:٤٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بجستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بجستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بجستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بجستان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر بجستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بجستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بجستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر بجستان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر بجستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر بجستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر بجستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بجستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بجستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بجستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بجستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بجستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بجستان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٢٥:٣٣١١:٢٩:٤٧١٧:٣٣:٢٧١٧:٥١:١٥٢٢:٤٨:٣٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٢٦:١٧١١:٢٩:٢٦١٧:٣٢:٠٢١٧:٤٩:٥٠٢٢:٤٨:١٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣١٠٥:٢٧:٠٠١١:٢٩:٠٥١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٨:٢٤٢٢:٤٧:٥٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٩٠٥:٢٧:٤٤١١:٢٨:٤٤١٧:٢٩:١٢١٧:٤٧:٠٠٢٢:٤٧:٣٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٢٨:٢٧١١:٢٨:٢٤١٧:٢٧:٤٨١٧:٤٥:٣٥٢٢:٤٧:٢١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٢٩:١١١١:٢٨:٠٣١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٤:١١٢٢:٤٧:٠٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤١٠٥:٢٩:٥٦١١:٢٧:٤٣١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٢:٤٧٢٢:٤٦:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٠:٤٠١١:٢٧:٢٤١٧:٢٣:٣٥١٧:٤١:٢٣٢٢:٤٦:٢٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٤٠٥:٣١:٢٥١١:٢٧:٠٤١٧:٢٢:١٢١٧:٤٠:٠٠٢٢:٤٦:٠٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠١٠٥:٣٢:٠٩١١:٢٦:٤٥١٧:٢٠:٤٩١٧:٣٨:٣٧٢٢:٤٥:٤٨
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٨٠٥:٣٢:٥٤١١:٢٦:٢٦١٧:١٩:٢٦١٧:٣٧:١٤٢٢:٤٥:٣٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٤٠٥:٣٣:٤٠١١:٢٦:٠٧١٧:١٨:٠٣١٧:٣٥:٥٢٢٢:٤٥:١٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٤:٢٥١١:٢٥:٤٩١٧:١٦:٤١١٧:٣٤:٣١٢٢:٤٤:٥٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٥:١١١١:٢٥:٣١١٧:١٥:٢٠١٧:٣٣:١٠٢٢:٤٤:٣٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٣٠٥:٣٥:٥٧١١:٢٥:١٣١٧:١٣:٥٨١٧:٣١:٤٩٢٢:٤٤:١٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٣٦:٤٣١١:٢٤:٥٦١٧:١٢:٣٨١٧:٣٠:٣٠٢٢:٤٤:٠١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٥٠٥:٣٧:٣٠١١:٢٤:٣٩١٧:١١:١٨١٧:٢٩:١٠٢٢:٤٣:٤٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٣٨:١٧١١:٢٤:٢٣١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٧:٥٢٢٢:٤٣:٢٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٧٠٥:٣٩:٠٤١١:٢٤:٠٧١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٦:٣٤٢٢:٤٣:١١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٣٠٥:٣٩:٥٢١١:٢٣:٥١١٧:٠٧:٢١١٧:٢٥:١٧٢٢:٤٢:٥٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٠:٤٠١١:٢٣:٣٦١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٤:٠٠٢٢:٤٢:٣٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٥٠٥:٤١:٢٨١١:٢٣:٢٢١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٢:٤٤٢٢:٤٢:٢٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٢:١٦١١:٢٣:٠٨١٧:٠٣:٣٠١٧:٢١:٢٩٢٢:٤٢:٠٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٣:٠٥١١:٢٢:٥٥١٧:٠٢:١٥١٧:٢٠:١٥٢٢:٤١:٥٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٣:٥٥١١:٢٢:٤٢١٧:٠١:٠٠١٧:١٩:٠٢٢٢:٤١:٤٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٤٤:٤٤١١:٢٢:٣٠١٦:٥٩:٤٦١٧:١٧:٥٠٢٢:٤١:٢٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٤٥:٣٤١١:٢٢:١٨١٦:٥٨:٣٣١٧:١٦:٣٨٢٢:٤١:١٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٤٦:٢٥١١:٢٢:٠٧١٦:٥٧:٢١١٧:١٥:٢٨٢٢:٤١:٠١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٤٧:١٥١١:٢١:٥٧١٦:٥٦:١٠١٧:١٤:١٨٢٢:٤٠:٤٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٤٨:٠٧١١:٢١:٤٧١٦:٥٥:٠٠١٧:١٣:١٠٢٢:٤٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بجستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بجستان شهر بجستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بجستان شهر بجستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بجستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بجستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بجستان

بَجِستان، مرکز شهرستان بجستان، در استان خراسان رضوی واقع است. انار بجستان معروف است

شهر بجستان در ویکیپدیا

شهر بجستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بجستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بجستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بجستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بجستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بجستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بجستان
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر بجستان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر بجستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بجستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بجستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بجستان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بجستان
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ بجستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بجستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بجستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بجستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بجستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ بجستان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بجستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بجستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو