جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر با لانج

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز با لانج


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٣:١٩
اذان ظهر: ١٢:١٤:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٢٢

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر با لانج (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر با لانج)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر با لانج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر با لانج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
برای شما چه چیز لذت آور است؟ آن را انجام دهید، پی در پی انجام دهید، چون قلبتان را سبك می كند و معجزه گر وجودتان می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر با لانج

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر با لانج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر با لانج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر با لانج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر با لانج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان با لانج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٤٠:٠١١٣:٢٧:٠٥٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٢١٠٠:٣٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٨:٤٨١٣:٢٦:٥٦٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢٦:٤٧٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٦:٢٥١٣:٢٦:٣٩٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:١٤٠٠:٣٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٥:١٥١٣:٢٦:٣١٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:١١٠٠:٣٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٣٤:٠٦١٣:٢٦:٢٤٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٣٧:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٣٢:٥٩١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٣٧:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٣١:٥٢١٣:٢٦:١١٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٧:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٣٠:٤٧١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٣٦:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٥٧٠٠:٣٦:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٨:٤٠١٣:٢٥:٥٦٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٣٦:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٧:٣٨١٣:٢٥:٥٢٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٥١٠٠:٣٦:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢٦:٣٨١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٤٨٠٠:٣٥:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:٢٥:٣٩١٣:٢٥:٤٥٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:٤٤٠٠:٣٥:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٢٤:٤١١٣:٢٥:٤٣٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٣٥:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٢٣:٤٥١٣:٢٥:٤١٢٠:٢٨:١٠٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٣٥:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٧٠٦:٢٢:٥٠١٣:٢٥:٤٠٢٠:٢٩:٠٢٢٠:٤٩:٣٢٠٠:٣٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٢١:٥٧١٣:٢٥:٤٠٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٣٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٢١:٠٥١٣:٢٥:٤٠٢٠:٣٠:٤٦٢٠:٥١:٢٢٠٠:٣٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٢٠:١٤١٣:٢٥:٤١٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥٢:١٦٠٠:٣٤:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٩:٢٥١٣:٢٥:٤٢٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٣:١١٠٠:٣٤:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٨:٣٨١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٤:٠٤٠٠:٣٤:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٧:٥٢١٣:٢٥:٤٦٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٤:٥٨٠٠:٣٣:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٧:٠٨١٣:٢٥:٤٩٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٥:٥٠٠٠:٣٣:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٦:٢٦١٣:٢٥:٥٣٢٠:٣٥:٤٧٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٣٣:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٥:٤٥١٣:٢٥:٥٧٢٠:٣٦:٣٥٢٠:٥٧:٣٤٠٠:٣٣:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٠٠٦:١٥:٠٦١٣:٢٦:٠١٢٠:٣٧:٢٣٢٠:٥٨:٢٥٠٠:٣٣:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٩٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٨:١٠٢٠:٥٩:١٥٠٠:٣٣:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٣٠٠٦:١٣:٥٢١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٨:٥٧٢١:٠٠:٠٥٠٠:٣٣:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر با لانج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر با لانج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر با لانج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان با لانج

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر با لانج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر با لانج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر با لانج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر با لانج

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر با لانج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر با لانج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر با لانج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر با لانج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر با لانج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر با لانج

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر با لانج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر با لانج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر با لانج

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٤:٢٥١٢:١٣:٤١١٧:٤٢:٢٦١٨:٠١:١٩٢٣:٣٠:٥٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٥:٢٤١٢:١٣:٣٢١٧:٤١:١١١٨:٠٠:٠٦٢٣:٣٠:٤٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٦:٢٣١٢:١٣:٢٥١٧:٣٩:٥٧١٧:٥٨:٥٤٢٣:٣٠:٣٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٧:٢٢١٢:١٣:١٨١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٧:٤٣٢٣:٣٠:٢٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٨:٢٢١٢:١٣:١٢١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٦:٣٤٢٣:٣٠:١٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٩:٢٣١٢:١٣:٠٧١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٥:٢٦٢٣:٣٠:١١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٠:٢٣١٢:١٣:٠٣١٧:٣٥:١٣١٧:٥٤:١٩٢٣:٣٠:٠٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥١:٢٤١٢:١٢:٥٩١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٣:١٣٢٣:٢٩:٥٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥٢:٢٥١٢:١٢:٥٦١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٢:٠٩٢٣:٢٩:٥٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥٣:٢٧١٢:١٢:٥٤١٧:٣١:٥٣١٧:٥١:٠٥٢٣:٢٩:٤٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٤:٢٨١٢:١٢:٥٢١٧:٣٠:٤٩١٧:٥٠:٠٤٢٣:٢٩:٣٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٥:٣٠١٢:١٢:٥٢١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٩:٠٣٢٣:٢٩:٣٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٦:٣٣١٢:١٢:٥٢١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٨:٠٤٢٣:٢٩:٣٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٧:٣٥١٢:١٢:٥٣١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٧:٠٧٢٣:٢٩:٢٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٨:٣٧١٢:١٢:٥٥١٧:٢٦:٤٦١٧:٤٦:١١٢٣:٢٩:٢٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٩:٤٠١٢:١٢:٥٧١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٥:١٧٢٣:٢٩:٢٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٢٠٧:٠٠:٤٣١٢:١٣:٠١١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٤:٢٤٢٣:٢٩:٢٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠١:٤٦١٢:١٣:٠٥١٧:٢٤:٠٠١٧:٤٣:٣٢٢٣:٢٩:٢٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٢:٤٩١٢:١٣:١٠١٧:٢٣:٠٧١٧:٤٢:٤٣٢٣:٢٩:٢٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٣:٥٢١٢:١٣:١٦١٧:٢٢:١٦١٧:٤١:٥٥٢٣:٢٩:٢٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٤:٥٥١٢:١٣:٢٣١٧:٢١:٢٧١٧:٤١:٠٨٢٣:٢٩:٣١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٥:٥٨١٢:١٣:٣١١٧:٢٠:٤٠١٧:٤٠:٢٣٢٣:٢٩:٣٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٧:٠١١٢:١٣:٣٩١٧:١٩:٥٤١٧:٣٩:٤٠٢٣:٢٩:٣٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٣٠٧:٠٨:٠٤١٢:١٣:٤٩١٧:١٩:١٠١٧:٣٨:٥٩٢٣:٢٩:٤٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٩:٠٨١٢:١٣:٥٩١٧:١٨:٢٨١٧:٣٨:٢٠٢٣:٢٩:٥٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:١٠:١١١٢:١٤:١٠١٧:١٧:٤٨١٧:٣٧:٤٢٢٣:٢٩:٥٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٦٠٧:١١:١٣١٢:١٤:٢٢١٧:١٧:٠٩١٧:٣٧:٠٦٢٣:٣٠:٠٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:١٢:١٦١٢:١٤:٣٥١٧:١٦:٣٢١٧:٣٦:٣٢٢٣:٣٠:١٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٣٠٧:١٣:١٩١٢:١٤:٤٨١٧:١٥:٥٨١٧:٣٦:٠٠٢٣:٣٠:٢٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١٤:٢١١٢:١٥:٠٣١٧:١٥:٢٥١٧:٣٥:٢٩٢٣:٣٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر با لانج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر با لانج شهر با لانج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر با لانج شهر با لانج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر با لانج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر با لانج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر با لانج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر با لانج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر با لانج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر با لانج

شهر با لانج بر روی نقشه

شهر با لانج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر با لانج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر با لانج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر با لانج
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر با لانج + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر با لانج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر با لانج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر با لانج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر با لانج رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ با لانج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق با لانج
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق با لانج
افق شرعی امروز فردا با لانج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ با لانج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق با لانج
زمان پخش اذان آنلاین به افق با لانج
جدول اوقات شرعی امروز فردا با لانج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر با لانج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو