جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر با لانج

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز با لانج


اذان صبح: ٠٦:٠٩:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٨:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٤١:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣٦

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر با لانج (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر با لانج)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر با لانج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر با لانج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
بزرگترین خردمندی، خرد و معرفتی است كه به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است و آن، تسلط بر خود و حق طلبی و اعتدال نامیده می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر با لانج

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر با لانج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر با لانج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر با لانج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر با لانج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان با لانج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٤٢:٣١١٣:٢٧:٢٥٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٤٠:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٨٠٦:٤١:١٦١٣:٢٧:١٤٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٩:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٤٠:٠١١٣:٢٧:٠٥٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٢١٠٠:٣٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٨:٤٨١٣:٢٦:٥٦٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٩:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢٦:٤٧٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٨:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٦:٢٥١٣:٢٦:٣٩٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:١٤٠٠:٣٨:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٥:١٥١٣:٢٦:٣١٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:١١٠٠:٣٨:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٣٤:٠٦١٣:٢٦:٢٤٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٣٧:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٣٢:٥٩١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٣٧:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٣١:٥٢١٣:٢٦:١١٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٧:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٣٠:٤٧١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٣٦:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٥٧٠٠:٣٦:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٨:٤٠١٣:٢٥:٥٦٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٣٦:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٧:٣٨١٣:٢٥:٥٢٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٥١٠٠:٣٦:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢٦:٣٨١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٤٨٠٠:٣٥:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:٢٥:٣٩١٣:٢٥:٤٥٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:٤٤٠٠:٣٥:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٢٤:٤١١٣:٢٥:٤٣٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٣٥:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٢٣:٤٥١٣:٢٥:٤١٢٠:٢٨:١٠٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٣٥:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٧٠٦:٢٢:٥٠١٣:٢٥:٤٠٢٠:٢٩:٠٢٢٠:٤٩:٣٢٠٠:٣٥:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٢١:٥٧١٣:٢٥:٤٠٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٣٤:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٢١:٠٥١٣:٢٥:٤٠٢٠:٣٠:٤٦٢٠:٥١:٢٢٠٠:٣٤:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٢٠:١٤١٣:٢٥:٤١٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥٢:١٦٠٠:٣٤:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٩:٢٥١٣:٢٥:٤٢٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٣:١١٠٠:٣٤:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٨:٣٨١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٤:٠٤٠٠:٣٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٧:٥٢١٣:٢٥:٤٦٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٤:٥٨٠٠:٣٣:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٧:٠٨١٣:٢٥:٤٩٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٥:٥٠٠٠:٣٣:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٦:٢٦١٣:٢٥:٥٣٢٠:٣٥:٤٧٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٣٣:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٥:٤٥١٣:٢٥:٥٧٢٠:٣٦:٣٥٢٠:٥٧:٣٤٠٠:٣٣:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٠٠٦:١٥:٠٦١٣:٢٦:٠١٢٠:٣٧:٢٣٢٠:٥٨:٢٥٠٠:٣٣:٢٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٩٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٨:١٠٢٠:٥٩:١٥٠٠:٣٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر با لانج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر با لانج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر با لانج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان با لانج

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر با لانج

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر با لانج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر با لانج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر با لانج

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٠:٢٦٠٧:٤٢:٣٥١٢:٣٠:٣٩١٧:١٨:٤٧١٧:٣٩:٣٧٢٣:٤٤:٤٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٠:٤٧٠٧:٤٢:٥٣١٢:٣١:٠٨١٧:١٩:٢٩١٧:٤٠:١٨٢٣:٤٥:١٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١١:٠٦٠٧:٤٣:٠٨١٢:٣١:٣٧١٧:٢٠:١٢١٧:٤١:٠٠٢٣:٤٥:٤٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١١:٢٣٠٧:٤٣:٢٣١٢:٣٢:٠٦١٧:٢٠:٥٦١٧:٤١:٤٤٢٣:٤٦:١٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١١:٣٩٠٧:٤٣:٣٥١٢:٣٢:٣٥١٧:٢١:٤٢١٧:٤٢:٢٩٢٣:٤٦:٤٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١١:٥٣٠٧:٤٣:٤٤١٢:٣٣:٠٣١٧:٢٢:٣٠١٧:٤٣:١٥٢٣:٤٧:١٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٢:٠٦٠٧:٤٣:٥٢١٢:٣٣:٣١١٧:٢٣:١٨١٧:٤٤:٠٢٢٣:٤٧:٤٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٢:١٧٠٧:٤٣:٥٨١٢:٣٣:٥٩١٧:٢٤:٠٨١٧:٤٤:٥١٢٣:٤٨:١٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٢:٢٦٠٧:٤٤:٠٢١٢:٣٤:٢٦١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٥:٤٠٢٣:٤٨:٤٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٢:٣٣٠٧:٤٤:٠٤١٢:٣٤:٥٣١٧:٢٥:٥٢١٧:٤٦:٣١٢٣:٤٩:١٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٢:٣٩٠٧:٤٤:٠٤١٢:٣٥:١٩١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٧:٢٣٢٣:٤٩:٤٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٢:٤٢٠٧:٤٤:٠١١٢:٣٥:٤٥١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٨:١٦٢٣:٥٠:١٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٢:٤٥٠٧:٤٣:٥٧١٢:٣٦:١٠١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٩:٠٩٢٣:٥٠:٤٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٢:٤٥٠٧:٤٣:٥١١٢:٣٦:٣٥١٧:٢٩:٣٢١٧:٥٠:٠٤٢٣:٥١:٠٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٢:٤٣٠٧:٤٣:٤٢١٢:٣٦:٥٩١٧:٣٠:٢٩١٧:٥٠:٥٩٢٣:٥١:٣٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٢:٤٠٠٧:٤٣:٣١١٢:٣٧:٢٢١٧:٣١:٢٨١٧:٥١:٥٥٢٣:٥٢:٠١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٢:٣٥٠٧:٤٣:١٩١٢:٣٧:٤٥١٧:٣٢:٢٧١٧:٥٢:٥٢٢٣:٥٢:٢٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٢:٢٨٠٧:٤٣:٠٤١٢:٣٨:٠٨١٧:٣٣:٢٧١٧:٥٣:٥٠٢٣:٥٢:٥٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٢:١٩٠٧:٤٢:٤٨١٢:٣٨:٣٠١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٤:٤٩٢٣:٥٣:١٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٢:٠٩٠٧:٤٢:٢٩١٢:٣٨:٥١١٧:٣٥:٢٩١٧:٥٥:٤٨٢٣:٥٣:٤٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١١:٥٦٠٧:٤٢:٠٨١٢:٣٩:١١١٧:٣٦:٣١١٧:٥٦:٤٧٢٣:٥٤:٠٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١١:٤٢٠٧:٤١:٤٦١٢:٣٩:٣١١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٧:٤٨٢٣:٥٤:٣٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١١:٢٦٠٧:٤١:٢١١٢:٣٩:٥٠١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٨:٤٨٢٣:٥٤:٥٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١١:٠٩٠٧:٤٠:٥٥١٢:٤٠:٠٨١٧:٣٩:٤١١٧:٥٩:٤٩٢٣:٥٥:١٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٠:٤٩٠٧:٤٠:٢٧١٢:٤٠:٢٦١٧:٤٠:٤٥١٨:٠٠:٥١٢٣:٥٥:٣٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٠:٢٨٠٧:٣٩:٥٦١٢:٤٠:٤٣١٧:٤١:٥٠١٨:٠١:٥٣٢٣:٥٥:٥٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٠:٠٤٠٧:٣٩:٢٤١٢:٤٠:٥٩١٧:٤٢:٥٥١٨:٠٢:٥٥٢٣:٥٦:١٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٩:٣٩٠٧:٣٨:٥٠١٢:٤١:١٤١٧:٤٤:٠٠١٨:٠٣:٥٨٢٣:٥٦:٣٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٩:١٢٠٧:٣٨:١٤١٢:٤١:٢٩١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٥:٠١٢٣:٥٦:٥٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٨:٤٤٠٧:٣٧:٣٦١٢:٤١:٤٣١٧:٤٦:١١١٨:٠٦:٠٤٢٣:٥٧:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر با لانج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر با لانج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر با لانج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر با لانج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر با لانج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر با لانج

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر با لانج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر با لانج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر با لانج

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٤٩٠٧:٤٠:٢٧١٢:٤٠:٢٦١٧:٤٠:٤٥١٨:٠٠:٥١٢٣:٥٥:٣٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٢٨٠٧:٣٩:٥٦١٢:٤٠:٤٣١٧:٤١:٥٠١٨:٠١:٥٣٢٣:٥٥:٥٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٠٤٠٧:٣٩:٢٤١٢:٤٠:٥٩١٧:٤٢:٥٥١٨:٠٢:٥٥٢٣:٥٦:١٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٩٠٧:٣٨:٥٠١٢:٤١:١٤١٧:٤٤:٠٠١٨:٠٣:٥٨٢٣:٥٦:٣٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:١٢٠٧:٣٨:١٤١٢:٤١:٢٩١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٥:٠١٢٣:٥٦:٥٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٤٤٠٧:٣٧:٣٦١٢:٤١:٤٣١٧:٤٦:١١١٨:٠٦:٠٤٢٣:٥٧:١٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٣٠٧:٣٦:٥٧١٢:٤١:٥٦١٧:٤٧:١٧١٨:٠٧:٠٧٢٣:٥٧:٢٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤١٠٧:٣٦:١٦١٢:٤٢:٠٨١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٨:١١٢٣:٥٧:٤٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٠٧٠٧:٣٥:٣٣١٢:٤٢:١٩١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٩:١٤٢٣:٥٨:٠٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٣١٠٧:٣٤:٤٨١٢:٤٢:٣٠١٧:٥٠:٣٦١٨:١٠:١٨٢٣:٥٨:١٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٥٤٠٧:٣٤:٠١١٢:٤٢:٣٩١٧:٥١:٤٢١٨:١١:٢٢٢٣:٥٨:٢٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٥٠٧:٣٣:١٣١٢:٤٢:٤٨١٧:٥٢:٤٨١٨:١٢:٢٥٢٣:٥٨:٤١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٣٤٠٧:٣٢:٢٣١٢:٤٢:٥٦١٧:٥٣:٥٤١٨:١٣:٢٩٢٣:٥٨:٥٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥١٠٧:٣١:٣٢١٢:٤٣:٠٤١٧:٥٥:٠١١٨:١٤:٣٢٢٣:٥٩:٠٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٧٠٧:٣٠:٣٩١٢:٤٣:١٠١٧:٥٦:٠٧١٨:١٥:٣٦٢٣:٥٩:١٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٠٠٧:٢٩:٤٥١٢:٤٣:١٥١٧:٥٧:١٣١٨:١٦:٣٩٢٣:٥٩:٢٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٣٠٧:٢٨:٤٨١٢:٤٣:٢٠١٧:٥٨:١٩١٨:١٧:٤٢٢٣:٥٩:٣١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٣٠٧:٢٧:٥١١٢:٤٣:٢٤١٧:٥٩:٢٤١٨:١٨:٤٦٢٣:٥٩:٣٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٢٠٧:٢٦:٥٢١٢:٤٣:٢٧١٨:٠٠:٣٠١٨:١٩:٤٩٢٣:٥٩:٤٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٠٠٧:٢٥:٥٢١٢:٤٣:٢٩١٨:٠١:٣٥١٨:٢٠:٥١٢٣:٥٩:٥٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٤:٥٠١٢:٤٣:٣١١٨:٠٢:٤٠١٨:٢١:٥٤٢٣:٥٩:٥٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٣:٤٧١٢:٤٣:٣٢١٨:٠٣:٤٥١٨:٢٢:٥٧٢٣:٥٩:٥٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٢:٤٢١٢:٤٣:٣٢١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٣:٥٩٠٠:٠٠:٠٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٤٠٧:٢١:٣٦١٢:٤٣:٣١١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٥:٠١٠٠:٠٠:٠٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٤٠٧:٢٠:٢٩١٢:٤٣:٢٩١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٦:٠٣٠٠:٠٠:٠٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٣٠٧:١٩:٢١١٢:٤٣:٢٧١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٧:٠٥٠٠:٠٠:٠٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٠٠٧:١٨:١٢١٢:٤٣:٢٤١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٨:٠٧٠٠:٠٠:٠٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٥٠٧:١٧:٠٢١٢:٤٣:٢٠١٨:١٠:١٠١٨:٢٩:٠٨٠٠:٠٠:٠٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٩٠٧:١٥:٥٠١٢:٤٣:١٦١٨:١١:١٣١٨:٣٠:٠٩٠٠:٠٠:٠٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٢٠٧:١٤:٣٧١٢:٤٣:١١١٨:١٢:١٦١٨:٣١:١٠٢٤:٠٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر با لانج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر با لانج شهر با لانج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر با لانج شهر با لانج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر با لانج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر با لانج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر با لانج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر با لانج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر با لانج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر با لانج

شهر با لانج بر روی نقشه

شهر با لانج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر با لانج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر با لانج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر با لانج
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر با لانج + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر با لانج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر با لانج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر با لانج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر با لانج رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق با لانج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق با لانج
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ با لانج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق با لانج
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ با لانج دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق با لانج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق با لانج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق با لانج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر با لانج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو