جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بایگ

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بایگ


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٣١
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٠٠
غروب آفتاب: ١٨:٣٢:٥٥
اذان مغرب: ١٨:٥٠:٥٥
نیمه شب: ٢٣:١٥:١٧

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بایگ (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر بایگ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بایگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بایگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

ارد بزرگ
زندگی، میدان ادامه ی راه اشتباه نیست؛ هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم باید به ریشه و بن پاكی خویش باز گردیم، نه آنكه با اشتباهی دیگر آن را ادامه دهیم كه برآیند آن، از دست دادن همه عمر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بایگ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بایگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بایگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بایگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣١:٣٤١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٥٨٢٣:٤٥:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣١:٢٥١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٥٠٢٣:٤٥:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣١:١٦١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٤٣٢٣:٤٥:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣١:٠٨١٩:١٨:٢٥١٩:٣٧:٣٥٢٣:٤٤:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٣:١٨١٢:٣١:٠٠١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٢٨٢٣:٤٤:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٩:٢١٢٣:٤٤:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤١:١٠١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٠:٥٤١٩:٤٠:١٣٢٣:٤٣:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٤٠:٠٨١٢:٣٠:٤٠١٩:٢١:٤٣١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٣:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٣:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٨:٠٧١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤٣:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٧:٠٩١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٢:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٦:١١١٢:٣٠:٢١١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٢:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٥:١٥١٢:٣٠:١٧١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٥:٢٦٢٣:٤٢:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٣٤:٢٠١٢:٣٠:١٤١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:١٨٢٣:٤٢:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٤١٠٥:٣٣:٢٧١٢:٣٠:١٢١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٧:١٠٢٣:٤١:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٣٢:٣٥١٢:٣٠:١٠١٩:٢٨:١٥١٩:٤٨:٠١٢٣:٤١:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣١:٤٤١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤١:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٠٥٠٥:٣٠:٥٥١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤١:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٣٠:٠٧١٢:٣٠:٠٩١٩:٣٠:٣٩١٩:٥٠:٣٤٢٣:٤١:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٤٨٠٥:٢٩:٢٠١٢:٣٠:٠٩١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٢٥٢٣:٤١:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٤١٠٥:٢٨:٣٥١٢:٣٠:١١١٩:٣٢:١٣١٩:٥٢:١٥٢٣:٤٠:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٣٧٠٥:٢٧:٥١١٢:٣٠:١٣١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٣:٠٥٢٣:٤٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٣٣٠٥:٢٧:٠٩١٢:٣٠:١٥١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:٥٤٢٣:٤٠:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٣٢٠٥:٢٦:٢٩١٢:٣٠:١٨١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٤:٤٣٢٣:٤٠:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٣٢٠٥:٢٥:٥٠١٢:٣٠:٢١١٩:٣٥:١٨١٩:٥٥:٣١٢٣:٤٠:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٢٥:١٢١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٦:١٩٢٣:٤٠:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٤:٣٦١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤٠:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٤٤٠٥:٢٤:٠٢١٢:٣٠:٣٥١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:٥٣٢٣:٤٠:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٢:٥١٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣٠:٤١١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:٣٩٢٣:٤٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بایگ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بایگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بایگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بایگ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بایگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بایگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بایگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بایگ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٨:٥٤١٢:٣٦:٣٢١٩:١٣:٣٦١٩:٣٢:١٨٢٣:٥٢:٠٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٩:٤٠١٢:٣٦:١٦١٩:١٢:١٩١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥١:٥٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٠:٢٥١٢:٣٦:٠٠١٩:١١:٠١١٩:٢٩:٣٨٢٣:٥١:٥٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠١:١١١٢:٣٥:٤٣١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٨:١٧٢٣:٥١:٤١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٥:٢٦١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٥٥٢٣:٥١:٣٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٤١١٢:٣٥:٠٩١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٥:٣٣٢٣:٥١:٢٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٣:٢٦١٢:٣٤:٥١١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٤:١٠٢٣:٥١:١٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٤:١٢١٢:٣٤:٣٣١٩:٠٤:٢١١٩:٢٢:٤٧٢٣:٥١:٠١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٤:٥٧١٢:٣٤:١٥١٩:٠٢:٥٩١٩:٢١:٢٣٢٣:٥٠:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٥:٤١١٢:٣٣:٥٦١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:٥٩٢٣:٥٠:٣٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٦:٢٦١٢:٣٣:٣٧١٩:٠٠:١٣١٩:١٨:٣٤٢٣:٥٠:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٧:١١١٢:٣٣:١٨١٨:٥٨:٥٠١٩:١٧:٠٩٢٣:٥٠:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٧:٥٦١٢:٣٢:٥٨١٨:٥٧:٢٦١٩:١٥:٤٣٢٣:٤٩:٥٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٨:٤٠١٢:٣٢:٣٨١٨:٥٦:٠٢١٩:١٤:١٧٢٣:٤٩:٤٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٩:٢٥١٢:٣٢:١٨١٨:٥٤:٣٧١٩:١٢:٥١٢٣:٤٩:٣٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٠:٠٩١٢:٣١:٥٨١٨:٥٣:١٢١٩:١١:٢٤٢٣:٤٩:١٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٠:٥٤١٢:٣١:٣٧١٨:٥١:٤٦١٩:٠٩:٥٧٢٣:٤٩:٠٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:١١:٣٨١٢:٣١:١٦١٨:٥٠:٢٠١٩:٠٨:٣٠٢٣:٤٨:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٢:٢٢١٢:٣٠:٥٥١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٧:٠٣٢٣:٤٨:٢٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٣:٠٧١٢:٣٠:٣٤١٨:٤٧:٢٨١٩:٠٥:٣٥٢٣:٤٨:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٣:٥١١٢:٣٠:١٣١٨:٤٦:٠١١٩:٠٤:٠٧٢٣:٤٧:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٤:٣٥١٢:٢٩:٥٢١٨:٤٤:٣٤١٩:٠٢:٣٩٢٣:٤٧:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٥:١٩١٢:٢٩:٣٠١٨:٤٣:٠٧١٩:٠١:١١٢٣:٤٧:٢٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٦:٠٤١٢:٢٩:٠٩١٨:٤١:٤٠١٨:٥٩:٤٣٢٣:٤٧:٠٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٦:٤٨١٢:٢٨:٤٧١٨:٤٠:١٣١٨:٥٨:١٥٢٣:٤٦:٤٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٧:٣٣١٢:٢٨:٢٦١٨:٣٨:٤٥١٨:٥٦:٤٧٢٣:٤٦:٣٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٨:١٧١٢:٢٨:٠٤١٨:٣٧:١٨١٨:٥٥:١٩٢٣:٤٦:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٩:٠٢١٢:٢٧:٤٣١٨:٣٥:٥٠١٨:٥٣:٥١٢٣:٤٥:٥٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٩:٤٦١٢:٢٧:٢٢١٨:٣٤:٢٣١٨:٥٢:٢٣٢٣:٤٥:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٠:٣١١٢:٢٧:٠٠١٨:٣٢:٥٥١٨:٥٠:٥٥٢٣:١٥:١٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٢١:١٦١١:٢٦:٣٩١٧:٣١:٢٨١٧:٤٩:٢٧٢٢:٤٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بایگ شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بایگ شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بایگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بایگ

بایْگ شهری در بخش بایک شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی ایران است

شهر بایگ در ویکیپدیا

شهر بایگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بایگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بایگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بایگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بایگ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بایگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بایگ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بایگ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر بایگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بایگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بایگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بایگ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بایگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بایگ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بایگ
افق شرعی امروز فردا بایگ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بایگ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بایگ
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بایگ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بایگ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بایگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو