جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بایگ

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بایگ

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٤٠
اذان ظهر: ١١:١٧:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٤١:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٠٠:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٥:٣٣

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بایگ (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر بایگ)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بایگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بایگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
هر کس بابی از علم را از فرد مورد اعتمادش بیاموزد، برتر از آن است که هزار رکعت نماز بگزارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بایگ

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بایگ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایگ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بایگ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایگ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بایگ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٢:٥٣١٢:٣٤:٠٤١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٤:٢٢٢٣:٤٩:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٣:٥٠١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٥:١٣٢٣:٤٩:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:١٧١٢:٣٣:٣٥١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٦:٠٥٢٣:٤٩:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٩:٠٠١٢:٣٣:٢٢١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:٥٦٢٣:٤٨:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٧:٤٣١٢:٣٣:٠٨١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٤٨٢٣:٤٨:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٦:٢٨١٢:٣٢:٥٥١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٨:٤٠٢٣:٤٨:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٢:٤٢١٩:١٠:٤٦١٩:٢٩:٣٢٢٣:٤٧:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٣:٥٩١٢:٣٢:٣٠١٩:١١:٣٥١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٧:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٢:٤٦١٢:٣٢:١٨١٩:١٢:٢٥١٩:٣١:١٥٢٣:٤٦:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥١:٣٣١٢:٣٢:٠٧١٩:١٣:١٤١٩:٣٢:٠٨٢٣:٤٦:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣١:٥٦١٩:١٤:٠٤١٩:٣٣:٠٠٢٣:٤٦:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٩:١١١٢:٣١:٤٥١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٥٢٢٣:٤٥:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٨:٠١١٢:٣١:٣٥١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٤٤٢٣:٤٥:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٦:٥٣١٢:٣١:٢٦١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٣٦٢٣:٤٥:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١١٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣١:١٧١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:٢٩٢٣:٤٥:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٥٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣١:٠٨١٩:١٨:١١١٩:٣٧:٢١٢٣:٤٤:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:١٩٠٥:٤٣:٣٢١٢:٣١:٠٠١٩:١٩:٠١١٩:٣٨:١٤٢٣:٤٤:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣٠:٥٣١٩:١٩:٥١١٩:٣٩:٠٦٢٣:٤٤:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤١:٢٤١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:٥٩٢٣:٤٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٠:٤٠١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٣:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٤٤٢٣:٤٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٣٨:٢١١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٣٦٢٣:٤٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٣٧:٢٢١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٢٩٢٣:٤٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٦:٢٤١٢:٣٠:٢١١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٤:٢١٢٣:٤٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٥:٢٨١٢:٣٠:١٧١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٥:١٣٢٣:٤٢:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:١٤٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٠:١٤١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٦:٠٥٢٣:٤٢:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٣:٣٩١٢:٣٠:١٢١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٥٧٢٣:٤٢:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٣٢:٤٧١٢:٣٠:١٠١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٤٩٢٣:٤١:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٣١:٥٦١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٨:٤٠٢٣:٤١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بایگ

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بایگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بایگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بایگ

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بایگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بایگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بایگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بایگ

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بایگ شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بایگ شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بایگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایگ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بایگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بایگ

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٦:١٦١١:١٨:١٣١٦:٤٩:٤٢١٧:٠٨:٠٤٢٢:٣٦:٣٦
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٧:١٠١١:١٨:٠٥١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٦:٥٦٢٢:٣٦:٢٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٤٨:٠٤١١:١٧:٥٧١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٥:٤٨٢٢:٣٦:١٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤٨:٥٨١١:١٧:٥٠١٦:٤٦:١٤١٧:٠٤:٤٢٢٢:٣٦:٠٥
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٤٩:٥٣١١:١٧:٤٤١٦:٤٥:٠٧١٧:٠٣:٣٧٢٢:٣٥:٥٦
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٠:٤٨١١:١٧:٣٨١٦:٤٤:٠١١٧:٠٢:٣٣٢٢:٣٥:٤٨
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥١:٤٤١١:١٧:٣٣١٦:٤٢:٥٦١٧:٠١:٣٠٢٢:٣٥:٤٠
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٢:٤٠١١:١٧:٢٩١٦:٤١:٥٢١٧:٠٠:٢٨٢٢:٣٥:٣٣
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٣:٣٦١١:١٧:٢٦١٦:٤٠:٥٠١٦:٥٩:٢٨٢٢:٣٥:٢٧
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٤:٣٢١١:١٧:٢٣١٦:٣٩:٤٨١٦:٥٨:٢٩٢٢:٣٥:٢١
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٥:٢٩١١:١٧:٢٢١٦:٣٨:٤٨١٦:٥٧:٣١٢٢:٣٥:١٦
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٦:٢٦١١:١٧:٢١١٦:٣٧:٥٠١٦:٥٦:٣٥٢٢:٣٥:١٢
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٧:٢٣١١:١٧:٢١١٦:٣٦:٥٣١٦:٥٥:٤٠٢٢:٣٥:٠٨
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٥:٥٨:٢١١١:١٧:٢١١٦:٣٥:٥٧١٦:٥٤:٤٦٢٢:٣٥:٠٦
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٩:١٩١١:١٧:٢٣١٦:٣٥:٠٢١٦:٥٣:٥٤٢٢:٣٥:٠٣
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٠:١٧١١:١٧:٢٥١٦:٣٤:٠٩١٦:٥٣:٠٤٢٢:٣٥:٠٢
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠١:١٥١١:١٧:٢٩١٦:٣٣:١٨١٦:٥٢:١٤٢٢:٣٥:٠٢
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٢:١٤١١:١٧:٣٣١٦:٣٢:٢٨١٦:٥١:٢٧٢٢:٣٥:٠٢
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٣:١٣١١:١٧:٣٨١٦:٣١:٣٩١٦:٥٠:٤١٢٢:٣٥:٠٣
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٤:١١١١:١٧:٤٣١٦:٣٠:٥٣١٦:٤٩:٥٧٢٢:٣٥:٠٥
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٥:١٠١١:١٧:٥٠١٦:٣٠:٠٧١٦:٤٩:١٤٢٢:٣٥:٠٨
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٦:١٠١١:١٧:٥٨١٦:٢٩:٢٤١٦:٤٨:٣٣٢٢:٣٥:١٢
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٧:٠٩١١:١٨:٠٦١٦:٢٨:٤٢١٦:٤٧:٥٣٢٢:٣٥:١٦
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٨:٠٨١١:١٨:١٥١٦:٢٨:٠٢١٦:٤٧:١٥٢٢:٣٥:٢٢
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٩:٠٧١١:١٨:٢٦١٦:٢٧:٢٣١٦:٤٦:٣٩٢٢:٣٥:٢٨
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٠:٠٦١١:١٨:٣٧١٦:٢٦:٤٦١٦:٤٦:٠٥٢٢:٣٥:٣٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١١:٠٦١١:١٨:٤٨١٦:٢٦:١١١٦:٤٥:٣٢٢٢:٣٥:٤٣
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٢:٠٥١١:١٩:٠١١٦:٢٥:٣٨١٦:٤٥:٠١٢٢:٣٥:٥١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٣:٠٤١١:١٩:١٤١٦:٢٥:٠٦١٦:٤٤:٣٢٢٢:٣٦:٠١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٤:٠٢١١:١٩:٢٩١٦:٢٤:٣٧١٦:٤٤:٠٥٢٢:٣٦:١١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بایگ شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بایگ شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بایگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بایگ

بایْگ شهری در بخش بایک شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی ایران است

شهر بایگ در ویکیپدیا

شهر بایگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بایگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بایگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بایگ بر روی نقشه

شهر بایگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بایگ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بایگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بایگ
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بایگ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بایگ + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بایگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بایگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بایگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بایگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بایگ رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بایگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بایگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا بایگ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بایگ
جدول اوقات شرعی امروز فردا بایگ دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ بایگ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بایگ
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بایگ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بایگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو