جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بایگ

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بایگ


اذان صبح: ٠٣:٣٥:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٠٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بایگ (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر بایگ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بایگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بایگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

مارك تواین
انسان تنها حیوانی است كه چهره اش از شرم سرخ می شود و یا باید بشود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بایگ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بایگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایگ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بایگ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایگ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بایگ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٢:٥٣١٢:٣٤:٠٤١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٤:٢٢٢٣:٤٩:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٣:٥٠١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٥:١٣٢٣:٤٩:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:١٧١٢:٣٣:٣٥١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٦:٠٥٢٣:٤٩:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٩:٠٠١٢:٣٣:٢٢١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:٥٦٢٣:٤٨:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٧:٤٣١٢:٣٣:٠٨١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٤٨٢٣:٤٨:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٦:٢٨١٢:٣٢:٥٥١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٨:٤٠٢٣:٤٨:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٢:٤٢١٩:١٠:٤٦١٩:٢٩:٣٢٢٣:٤٧:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٣:٥٩١٢:٣٢:٣٠١٩:١١:٣٥١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٧:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٢:٤٦١٢:٣٢:١٨١٩:١٢:٢٥١٩:٣١:١٥٢٣:٤٦:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥١:٣٣١٢:٣٢:٠٧١٩:١٣:١٤١٩:٣٢:٠٨٢٣:٤٦:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣١:٥٦١٩:١٤:٠٤١٩:٣٣:٠٠٢٣:٤٦:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٩:١١١٢:٣١:٤٥١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٥٢٢٣:٤٥:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٨:٠١١٢:٣١:٣٥١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٤٤٢٣:٤٥:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٦:٥٣١٢:٣١:٢٦١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٣٦٢٣:٤٥:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١١٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣١:١٧١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:٢٩٢٣:٤٥:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٥٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣١:٠٨١٩:١٨:١١١٩:٣٧:٢١٢٣:٤٤:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:١٩٠٥:٤٣:٣٢١٢:٣١:٠٠١٩:١٩:٠١١٩:٣٨:١٤٢٣:٤٤:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣٠:٥٣١٩:١٩:٥١١٩:٣٩:٠٦٢٣:٤٤:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤١:٢٤١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:٥٩٢٣:٤٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٠:٤٠١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٣:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٤٤٢٣:٤٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٣٨:٢١١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٣٦٢٣:٤٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٣٧:٢٢١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٢٩٢٣:٤٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٦:٢٤١٢:٣٠:٢١١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٤:٢١٢٣:٤٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٥:٢٨١٢:٣٠:١٧١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٥:١٣٢٣:٤٢:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:١٤٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٠:١٤١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٦:٠٥٢٣:٤٢:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٣:٣٩١٢:٣٠:١٢١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٥٧٢٣:٤٢:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٣٢:٤٧١٢:٣٠:١٠١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٤٩٢٣:٤١:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٣١:٥٦١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٨:٤٠٢٣:٤١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بایگ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بایگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بایگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بایگ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بایگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بایگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بایگ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٢٥:١٢١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٦:١٩٢٣:٤٠:٢٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٤:٣٦١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤٠:١٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٤٠٥:٢٤:٠٢١٢:٣٠:٣٥١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:٥٣٢٣:٤٠:١١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥١٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣٠:٤١١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:٣٩٢٣:٤٠:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠١٠٥:٢٢:٥٨١٢:٣٠:٤٧١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٩:٢٥٢٣:٤٠:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٢٠٥:٢٢:٢٨١٢:٣٠:٥٣١٩:٣٩:٤٠٢٠:٠٠:١٠٢٣:٤٠:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٦٠٥:٢٢:٠٠١٢:٣١:٠١١٩:٤٠:٢١٢٠:٠٠:٥٣٢٣:٤٠:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤١٠٥:٢١:٣٤١٢:٣١:٠٨١٩:٤١:٠٢٢٠:٠١:٣٧٢٣:٤٠:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٩٠٥:٢١:٠٩١٢:٣١:١٦١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٢:١٩٢٣:٤٠:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٨٠٥:٢٠:٤٦١٢:٣١:٢٤١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٣:٠٠٢٣:٤٠:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٠٠٥:٢٠:٢٥١٢:٣١:٣٣١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٣:٤١٢٣:٤٠:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٤٠٥:٢٠:٠٥١٢:٣١:٤٢١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٤:٢٠٢٣:٤٠:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٠٠٥:١٩:٤٧١٢:٣١:٥٢١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٤٠:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٩٠٥:١٩:٣٠١٢:٣٢:٠١١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٥:٣٦٢٣:٤٠:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٩٠٥:١٩:١٥١٢:٣٢:١٢١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٦:١٢٢٣:٤٠:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٢٠٥:١٩:٠٢١٢:٣٢:٢٢١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٦:٤٧٢٣:٤٠:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٨٠٥:١٨:٥١١٢:٣٢:٣٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٧:٢١٢٣:٤٠:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٦٠٥:١٨:٤١١٢:٣٢:٤٤١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٧:٥٤٢٣:٤٠:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٦٠٥:١٨:٣٣١٢:٣٢:٥٥١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٨:٢٦٢٣:٤٠:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٨٠٥:١٨:٢٦١٢:٣٣:٠٧١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٨:٥٦٢٣:٤٠:٤١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٣٠٥:١٨:٢١١٢:٣٣:١٩١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٩:٢٥٢٣:٤٠:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١١٠٥:١٨:١٨١٢:٣٣:٣١١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٩:٥٣٢٣:٤٠:٥٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠١٠٥:١٨:١٧١٢:٣٣:٤٤١٩:٤٩:١٨٢٠:١٠:١٩٢٣:٤١:٠٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٣٠٥:١٨:١٧١٢:٣٣:٥٦١٩:٤٩:٤٢٢٠:١٠:٤٤٢٣:٤١:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٨٠٥:١٨:١٨١٢:٣٤:٠٩١٩:٥٠:٠٥٢٠:١١:٠٨٢٣:٤١:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٦٠٥:١٨:٢٢١٢:٣٤:٢٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:١١:٣٠٢٣:٤١:٣٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٦٠٥:١٨:٢٧١٢:٣٤:٣٥١٩:٥٠:٤٧٢٠:١١:٥١٢٣:٤١:٤٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٨٠٥:١٨:٣٣١٢:٣٤:٤٨١٩:٥١:٠٥٢٠:١٢:١٠٢٣:٤١:٥٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٣٠٥:١٨:٤١١٢:٣٥:٠١١٩:٥١:٢٢٢٠:١٢:٢٧٢٣:٤٢:١١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٠٠٥:١٨:٥١١٢:٣٥:١٤١٩:٥١:٣٨٢٠:١٢:٤٣٢٣:٤٢:٢٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٠٠٥:١٩:٠٢١٢:٣٥:٢٧١٩:٥١:٥٣٢٠:١٢:٥٨٢٣:٤٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بایگ شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بایگ شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بایگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بایگ

بایْگ شهری در بخش بایک شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی ایران است

شهر بایگ در ویکیپدیا

شهر بایگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بایگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بایگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بایگ بر روی نقشه

شهر بایگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بایگ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بایگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بایگ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بایگ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بایگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بایگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بایگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بایگ رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بایگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بایگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بایگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بایگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بایگ
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بایگ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بایگ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بایگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بایگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو