جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بایگ

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بایگ


اذان صبح: ٠٣:٥١:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٥٦

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بایگ (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر بایگ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بایگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بایگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

چارلز شواب
شخصیت زیبا برای انسان در حكم عطر برای یك گل است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بایگ

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بایگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بایگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بایگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣١:٤٤١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:٠٥٢٣:٤٥:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣١:٣٤١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٥٨٢٣:٤٥:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣١:٢٥١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٥٠٢٣:٤٥:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣١:١٦١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٤٣٢٣:٤٥:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣١:٠٨١٩:١٨:٢٥١٩:٣٧:٣٥٢٣:٤٤:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٣:١٨١٢:٣١:٠٠١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٢٨٢٣:٤٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٩:٢١٢٣:٤٤:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤١:١٠١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٠:٥٤١٩:٤٠:١٣٢٣:٤٣:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٤٠:٠٨١٢:٣٠:٤٠١٩:٢١:٤٣١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٣:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٣:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٨:٠٧١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤٣:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٧:٠٩١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٢:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٦:١١١٢:٣٠:٢١١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٢:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٥:١٥١٢:٣٠:١٧١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٥:٢٦٢٣:٤٢:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٣٤:٢٠١٢:٣٠:١٤١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:١٨٢٣:٤٢:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٤١٠٥:٣٣:٢٧١٢:٣٠:١٢١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٧:١٠٢٣:٤١:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٣٢:٣٥١٢:٣٠:١٠١٩:٢٨:١٥١٩:٤٨:٠١٢٣:٤١:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣١:٤٤١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤١:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٠٥٠٥:٣٠:٥٥١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤١:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٣٠:٠٧١٢:٣٠:٠٩١٩:٣٠:٣٩١٩:٥٠:٣٤٢٣:٤١:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٤٨٠٥:٢٩:٢٠١٢:٣٠:٠٩١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٢٥٢٣:٤١:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٤١٠٥:٢٨:٣٥١٢:٣٠:١١١٩:٣٢:١٣١٩:٥٢:١٥٢٣:٤٠:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٣٧٠٥:٢٧:٥١١٢:٣٠:١٣١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٣:٠٥٢٣:٤٠:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٣٣٠٥:٢٧:٠٩١٢:٣٠:١٥١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:٥٤٢٣:٤٠:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٣٢٠٥:٢٦:٢٩١٢:٣٠:١٨١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٤:٤٣٢٣:٤٠:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٣٢٠٥:٢٥:٥٠١٢:٣٠:٢١١٩:٣٥:١٨١٩:٥٥:٣١٢٣:٤٠:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٢٥:١٢١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٦:١٩٢٣:٤٠:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٤:٣٦١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤٠:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٤٤٠٥:٢٤:٠٢١٢:٣٠:٣٥١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:٥٣٢٣:٤٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بایگ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بایگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بایگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بایگ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بایگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بایگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بایگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بایگ

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٥٠٥:١٩:١٨١٢:٣٥:٤٣١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٣:١٣٢٣:٤٢:٥٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤٠٠٥:١٩:٣٢١٢:٣٥:٥٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١٣:٢٣٢٣:٤٣:٠٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٥٧٠٥:١٩:٤٨١٢:٣٦:٠٩١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٣:٣٢٢٣:٤٣:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:١٧٠٥:٢٠:٠٥١٢:٣٦:٢٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٣:٣٩٢٣:٤٣:٣٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٩٠٥:٢٠:٢٤١٢:٣٦:٣٥١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٣:٤٥٢٣:٤٣:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٠٣٠٥:٢٠:٤٣١٢:٣٦:٤٧١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٣:٤٩٢٣:٤٤:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢٩٠٥:٢١:٠٥١٢:٣٧:٠٠١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٣:٥١٢٣:٤٤:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٥٨٠٥:٢١:٢٧١٢:٣٧:١٢١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٣:٥١٢٣:٤٤:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٢٨٠٥:٢١:٥١١٢:٣٧:٢٤١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٣:٤٩٢٣:٤٤:٥٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠١٠٥:٢٢:١٦١٢:٣٧:٣٦١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٣:٤٦٢٣:٤٥:١٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٦٠٥:٢٢:٤٢١٢:٣٧:٤٨١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٤١٢٣:٤٥:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:١٣٠٥:٢٣:٠٩١٢:٣٧:٥٩١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٣:٣٤٢٣:٤٥:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥١٠٥:٢٣:٣٨١٢:٣٨:١٠١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٢٥٢٣:٤٦:٠١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٣٢٠٥:٢٤:٠٧١٢:٣٨:٢١١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٣:١٥٢٣:٤٦:١٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:١٤٠٥:٢٤:٣٨١٢:٣٨:٣١١٩:٥٢:١١٢٠:١٣:٠٣٢٣:٤٦:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٨٠٥:٢٥:١٠١٢:٣٨:٤١١٩:٥١:٥٩٢٠:١٢:٤٨٢٣:٤٦:٥١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٤٠٥:٢٥:٤٢١٢:٣٨:٥١١٩:٥١:٤٥٢٠:١٢:٣٢٢٣:٤٧:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٣١٠٥:٢٦:١٦١٢:٣٩:٠٠١٩:٥١:٢٩٢٠:١٢:١٥٢٣:٤٧:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٩٠٥:٢٦:٥٠١٢:٣٩:٠٩١٩:٥١:١١٢٠:١١:٥٥٢٣:٤٧:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١٠٠٥:٢٧:٢٥١٢:٣٩:١٧١٩:٥٠:٥٢٢٠:١١:٣٤٢٣:٤٧:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠١٠٥:٢٨:٠١١٢:٣٩:٢٥١٩:٥٠:٣١٢٠:١١:١٠٢٣:٤٨:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٢٨:٣٨١٢:٣٩:٣٢١٩:٥٠:٠٨٢٠:١٠:٤٥٢٣:٤٨:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٤٨٠٥:٢٩:١٥١٢:٣٩:٣٩١٩:٤٩:٤٤٢٠:١٠:١٨٢٣:٤٨:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٤٠٥:٢٩:٥٣١٢:٣٩:٤٥١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٩:٥٠٢٣:٤٨:٥٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٩:٥١١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٩:٢٠٢٣:٤٩:١٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٣٨٠٥:٣١:١٢١٢:٣٩:٥٦١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٨:٤٧٢٣:٤٩:٢٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٦٠٥:٣١:٥٢١٢:٤٠:٠١١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٨:١٤٢٣:٤٩:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٦٠٥:٣٢:٣٣١٢:٤٠:٠٦١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٧:٣٨٢٣:٤٩:٥٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٣٣:١٤١٢:٤٠:٠٩١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٧:٠١٢٣:٥٠:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٣٣:٥٦١٢:٤٠:١٣١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٦:٢٢٢٣:٥٠:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٣٤:٣٨١٢:٤٠:١٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٥:٤٢٢٣:٥٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بایگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بایگ شهر بایگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بایگ شهر بایگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بایگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بایگ

بایْگ شهری در بخش بایک شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی ایران است

شهر بایگ در ویکیپدیا

شهر بایگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بایگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بایگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بایگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بایگ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بایگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بایگ
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بایگ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر بایگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بایگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بایگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بایگ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بایگ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بایگ
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بایگ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بایگ
زمان پخش اذان مستقیم به افق بایگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بایگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بایگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بایگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بایگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو