جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باینگان

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز باینگان


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٣٥
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٢٧:٣٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باینگان (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر باینگان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر باینگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باینگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كار اندكی كه با آگاهی همراه باشد، زیاد است و كار زیادی كه با نادانی همراه باشد، كم است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باینگان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باینگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باینگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باینگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باینگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باینگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٩:٢٥١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٣٧:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٨:١٨١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣٦:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٧:١١١٣:٢٢:٢٣٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٣٦:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٦:٠٥١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٣٦:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٥:٠١١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣٥:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٣:٥٧١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٣٥:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٢:٥٥١٣:٢١:٥٣٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٣٥:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:١٢٠٦:٣١:٥٤١٣:٢١:٤٧٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٢٧٠٠:٣٥:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥١٠٦:٣٠:٥٤١٣:٢١:٤١٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:١٨٠٠:٣٤:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢١:٣٦٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٤:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٨:٥٧١٣:٢١:٣٢٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٠١٠٠:٣٤:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢١:٢٨٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٤:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢١:٢٤٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٣:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:١١١٣:٢١:٢١٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٣:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٥:١٨١٣:٢١:١٩٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٣٣:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٤:٢٧١٣:٢١:١٧٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٣:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٣:٣٧١٣:٢١:١٦٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣٣:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٢٢:٤٨١٣:٢١:١٦٢٠:٢٠:١١٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٣٢:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٢٢:٠١١٣:٢١:١٦٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٢:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٢١:١٥١٣:٢١:١٧٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤١:٣٧٠٠:٣٢:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٢١٠٦:٢٠:٣١١٣:٢١:١٨٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٣٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٩:٤٨١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٢:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:١٥٠٦:١٩:٠٧١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٣٢:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٨:٢٧١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٧:٤٨١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٣١:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٧:١٢١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٣١:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٦:٣٦١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:١٣٠٠:٣١:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٦:٠٣١٣:٢١:٤٣٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٣١:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٥:٣٠١٣:٢١:٤٨٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٣١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باینگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باینگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باینگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باینگان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر باینگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باینگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باینگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر باینگان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر باینگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باینگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باینگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باینگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باینگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باینگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر باینگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باینگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باینگان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٧:١٠١٢:٠٩:١٧١٧:٤٠:٥٥١٧:٥٩:١٣٢٣:٢٧:٥٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٨:٠٣١٢:٠٩:٠٨١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٨:٠٥٢٣:٢٧:٤٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٨:٥٦١٢:٠٩:٠١١٧:٣٨:٣٨١٧:٥٦:٥٩٢٣:٢٧:٣٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٣٩:٥٠١٢:٠٨:٥٤١٧:٣٧:٣١١٧:٥٥:٥٤٢٣:٢٧:٢١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٠:٤٥١٢:٠٨:٤٨١٧:٣٦:٢٥١٧:٥٤:٥٠٢٣:٢٧:١٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤١:٣٩١٢:٠٨:٤٣١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٣:٤٧٢٣:٢٧:٠٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٢:٣٤١٢:٠٨:٣٩١٧:٣٤:١٧١٧:٥٢:٤٦٢٣:٢٦:٥٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٣:٢٩١٢:٠٨:٣٥١٧:٣٣:١٤١٧:٥١:٤٥٢٣:٢٦:٥٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٤:٢٥١٢:٠٨:٣٢١٧:٣٢:١٣١٧:٥٠:٤٦٢٣:٢٦:٤٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٥:٢١١٢:٠٨:٣٠١٧:٣١:١٣١٧:٤٩:٤٩٢٣:٢٦:٣٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٦:١٧١٢:٠٨:٢٨١٧:٣٠:١٤١٧:٤٨:٥٢٢٣:٢٦:٣٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٧:١٣١٢:٠٨:٢٨١٧:٢٩:١٧١٧:٤٧:٥٧٢٣:٢٦:٣٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٨:١٠١٢:٠٨:٢٨١٧:٢٨:٢١١٧:٤٧:٠٣٢٣:٢٦:٢٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٩:٠٧١٢:٠٨:٢٩١٧:٢٧:٢٧١٧:٤٦:١١٢٣:٢٦:٢٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥٠:٠٤١٢:٠٨:٣١١٧:٢٦:٣٣١٧:٤٥:٢٠٢٣:٢٦:٢٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥١:٠١١٢:٠٨:٣٣١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٤:٣١٢٣:٢٦:٢١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥١:٥٩١٢:٠٨:٣٧١٧:٢٤:٥١١٧:٤٣:٤٣٢٣:٢٦:٢١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٢:٥٧١٢:٠٨:٤١١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٢:٥٧٢٣:٢٦:٢٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٣:٥٤١٢:٠٨:٤٦١٧:٢٣:١٥١٧:٤٢:١٢٢٣:٢٦:٢٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٤:٥٢١٢:٠٨:٥٢١٧:٢٢:٣٠١٧:٤١:٢٨٢٣:٢٦:٢٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٥:٥١١٢:٠٨:٥٩١٧:٢١:٤٥١٧:٤٠:٤٧٢٣:٢٦:٢٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:١١٠٦:٥٦:٤٩١٢:٠٩:٠٧١٧:٢١:٠٣١٧:٤٠:٠٧٢٣:٢٦:٣٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٧:٤٧١٢:٠٩:١٥١٧:٢٠:٢٢١٧:٣٩:٢٨٢٣:٢٦:٣٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٨:٤٥١٢:٠٩:٢٥١٧:١٩:٤٣١٧:٣٨:٥١٢٣:٢٦:٤٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٩:٤٤١٢:٠٩:٣٥١٧:١٩:٠٥١٧:٣٨:١٦٢٣:٢٦:٤٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣١٠٧:٠٠:٤٢١٢:٠٩:٤٦١٧:١٨:٣٠١٧:٣٧:٤٣٢٣:٢٦:٥٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠١:٤٠١٢:٠٩:٥٨١٧:١٧:٥٦١٧:٣٧:١١٢٣:٢٧:٠٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٢:٣٩١٢:١٠:١١١٧:١٧:٢٣١٧:٣٦:٤٢٢٣:٢٧:١٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٣:٣٧١٢:١٠:٢٤١٧:١٦:٥٣١٧:٣٦:١٤٢٣:٢٧:٢٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥١٠٧:٠٤:٣٥١٢:١٠:٣٩١٧:١٦:٢٥١٧:٣٥:٤٧٢٣:٢٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باینگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باینگان شهر باینگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باینگان شهر باینگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باینگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باینگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باینگان

بایَنگان یا بایِنْگان یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر در بخش باینگان شهرستان پاوه قرار دارد. بایِنْگان، یا بایَنگان، بخش و شهری در استان کرمانشاه واز توابع شهرستان پاوه می‌باشد

شهر باینگان در ویکیپدیا

شهر باینگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باینگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باینگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باینگان بر روی نقشه

شهر باینگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باینگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باینگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باینگان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر باینگان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر باینگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باینگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باینگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باینگان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق باینگان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باینگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باینگان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ باینگان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باینگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باینگان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ باینگان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باینگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باینگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو