جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باینگان

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز باینگان


اذان صبح: ٠٥:٤٥:١١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٨:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٥٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٤٦
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٥٨

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باینگان (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ شهر باینگان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر باینگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باینگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

آنتوان دوسنت اگزوپری
فقط گامی كه به پیش برمی‌داریم، می‌تواند رهایی‌بخش باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باینگان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باینگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باینگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باینگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باینگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باینگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥٢٠٦:٤١:٤٣١٣:٢٣:٠١٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٧:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٥٠٦:٤٠:٣٤١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٣٧:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٩:٢٥١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٣٧:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٨:١٨١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣٦:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٧:١١١٣:٢٢:٢٣٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٣٦:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٦:٠٥١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٣٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٥:٠١١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣٥:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٣:٥٧١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٣٥:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٢:٥٥١٣:٢١:٥٣٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٣٥:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:١٢٠٦:٣١:٥٤١٣:٢١:٤٧٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٢٧٠٠:٣٥:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥١٠٦:٣٠:٥٤١٣:٢١:٤١٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:١٨٠٠:٣٤:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢١:٣٦٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٤:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٨:٥٧١٣:٢١:٣٢٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٠١٠٠:٣٤:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢١:٢٨٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٤:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢١:٢٤٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٣:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:١١١٣:٢١:٢١٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٣:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٥:١٨١٣:٢١:١٩٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٣٣:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٤:٢٧١٣:٢١:١٧٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٣:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٣:٣٧١٣:٢١:١٦٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣٣:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٢٢:٤٨١٣:٢١:١٦٢٠:٢٠:١١٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٣٢:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٢٢:٠١١٣:٢١:١٦٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٢:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٢١:١٥١٣:٢١:١٧٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤١:٣٧٠٠:٣٢:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٢١٠٦:٢٠:٣١١٣:٢١:١٨٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٣٢:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٩:٤٨١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٢:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:١٥٠٦:١٩:٠٧١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٣٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٨:٢٧١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣٢:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٧:٤٨١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٣١:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٧:١٢١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٣١:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٦:٣٦١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:١٣٠٠:٣١:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٦:٠٣١٣:٢١:٤٣٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٣١:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باینگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باینگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باینگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باینگان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر باینگان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر باینگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باینگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر باینگان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠١:٣٧٠٧:٢٧:٣٤١٢:٣٧:٣٢١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٧:٠٠٢٣:٥٤:٢٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠١:٠٩٠٧:٢٦:٥٨١٢:٣٧:٤٤١٧:٤٨:٥١١٨:٠٧:٥٩٢٣:٥٤:٤٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٠:٣٩٠٧:٢٦:٢٠١٢:٣٧:٥٥١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٨:٥٧٢٣:٥٥:٠٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٠:٠٨٠٧:٢٥:٤٠١٢:٣٨:٠٦١٧:٥٠:٥٤١٨:٠٩:٥٦٢٣:٥٥:١٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٩:٣٥٠٧:٢٤:٥٨١٢:٣٨:١٥١٧:٥١:٥٥١٨:١٠:٥٥٢٣:٥٥:٢٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٩:٠٠٠٧:٢٤:١٥١٢:٣٨:٢٤١٧:٥٢:٥٦١٨:١١:٥٤٢٣:٥٥:٤٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٨:٢٣٠٧:٢٣:٣١١٢:٣٨:٣٢١٧:٥٣:٥٧١٨:١٢:٥٢٢٣:٥٥:٥١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢٢:٤٥١٢:٣٨:٤٠١٧:٥٤:٥٨١٨:١٣:٥١٢٣:٥٦:٠٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢١:٥٧١٢:٣٨:٤٦١٧:٥٥:٥٩١٨:١٤:٤٩٢٣:٥٦:١٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢١:٠٨١٢:٣٨:٥١١٧:٥٧:٠٠١٨:١٥:٤٨٢٣:٥٦:٢١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٠:١٧١٢:٣٨:٥٦١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:٤٦٢٣:٥٦:٢٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٥٧٠٧:١٩:٢٥١٢:٣٩:٠٠١٧:٥٩:٠٠١٨:١٧:٤٤٢٣:٥٦:٣٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٤:١١٠٧:١٨:٣١١٢:٣٩:٠٣١٨:٠٠:٠٠١٨:١٨:٤١٢٣:٥٦:٤٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٣:٢٤٠٧:١٧:٣٦١٢:٣٩:٠٥١٨:٠١:٠٠١٨:١٩:٣٩٢٣:٥٦:٤٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٣٥٠٧:١٦:٤٠١٢:٣٩:٠٧١٨:٠٢:٠٠١٨:٢٠:٣٦٢٣:٥٦:٥٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٥:٤٣١٢:٣٩:٠٨١٨:٠٢:٥٩١٨:٢١:٣٣٢٣:٥٦:٥٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٥٢٠٧:١٤:٤٤١٢:٣٩:٠٨١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٢:٣٠٢٣:٥٦:٥٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:٥٩٠٧:١٣:٤٤١٢:٣٩:٠٧١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٣:٢٧٢٣:٥٧:٠٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٩:٠٤٠٧:١٢:٤٣١٢:٣٩:٠٥١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٤:٢٣٢٣:٥٧:٠٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١١:٤٠١٢:٣٩:٠٣١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٥:٢٠٢٣:٥٧:٠٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٧:١٠٠٧:١٠:٣٧١٢:٣٩:٠٠١٨:٠٧:٥١١٨:٢٦:١٦٢٣:٥٧:٠١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٦:١١٠٧:٠٩:٣٢١٢:٣٨:٥٦١٨:٠٨:٤٩١٨:٢٧:١١٢٣:٥٧:٠٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٥:١١٠٧:٠٨:٢٦١٢:٣٨:٥٢١٨:٠٩:٤٦١٨:٢٨:٠٧٢٣:٥٦:٥٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٤:١٠٠٧:٠٧:٢٠١٢:٣٨:٤٧١٨:١٠:٤٣١٨:٢٩:٠٢٢٣:٥٦:٥٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٦:١٢١٢:٣٨:٤١١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٥٧٢٣:٥٦:٥٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٥:٠٣١٢:٣٨:٣٥١٨:١٢:٣٧١٨:٣٠:٥٢٢٣:٥٦:٤٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٣:٥٣١٢:٣٨:٢٨١٨:١٣:٣٣١٨:٣١:٤٦٢٣:٥٦:٤٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:٥١٠٧:٠٢:٤٣١٢:٣٨:٢١١٨:١٤:٢٨١٨:٣٢:٤٠٢٣:٥٦:٣٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠١:٣١١٢:٣٨:١٢١٨:١٥:٢٤١٨:٣٣:٣٤٢٣:٥٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر باینگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر باینگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر باینگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باینگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باینگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر باینگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر باینگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باینگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر باینگان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٩٠٧:٣٠:٣٧١٢:٣٦:٠٢١٧:٤١:٤٥١٨:٠١:٠٩٢٣:٥٢:٣٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٢٠٧:٣٠:١١١٢:٣٦:١٩١٧:٤٢:٤٥١٨:٠٢:٠٧٢٣:٥٢:٥٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٢٠٧:٢٩:٤٣١٢:٣٦:٣٥١٧:٤٣:٤٦١٨:٠٣:٠٥٢٣:٥٣:١٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥١٠٧:٢٩:١٤١٢:٣٦:٥٠١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٤:٠٤٢٣:٥٣:٣٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٨٠٧:٢٨:٤٢١٢:٣٧:٠٥١٧:٤٥:٤٨١٨:٠٥:٠٢٢٣:٥٣:٥٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٣٠٧:٢٨:٠٩١٢:٣٧:١٩١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٦:٠١٢٣:٥٤:١٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٧٠٧:٢٧:٣٤١٢:٣٧:٣٢١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٧:٠٠٢٣:٥٤:٢٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٩٠٧:٢٦:٥٨١٢:٣٧:٤٤١٧:٤٨:٥١١٨:٠٧:٥٩٢٣:٥٤:٤٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٩٠٧:٢٦:٢٠١٢:٣٧:٥٥١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٨:٥٧٢٣:٥٥:٠٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٨٠٧:٢٥:٤٠١٢:٣٨:٠٦١٧:٥٠:٥٤١٨:٠٩:٥٦٢٣:٥٥:١٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٥٠٧:٢٤:٥٨١٢:٣٨:١٥١٧:٥١:٥٥١٨:١٠:٥٥٢٣:٥٥:٢٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٠٠٧:٢٤:١٥١٢:٣٨:٢٤١٧:٥٢:٥٦١٨:١١:٥٤٢٣:٥٥:٤٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٣٠٧:٢٣:٣١١٢:٣٨:٣٢١٧:٥٣:٥٧١٨:١٢:٥٢٢٣:٥٥:٥١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢٢:٤٥١٢:٣٨:٤٠١٧:٥٤:٥٨١٨:١٣:٥١٢٣:٥٦:٠٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢١:٥٧١٢:٣٨:٤٦١٧:٥٥:٥٩١٨:١٤:٤٩٢٣:٥٦:١٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢١:٠٨١٢:٣٨:٥١١٧:٥٧:٠٠١٨:١٥:٤٨٢٣:٥٦:٢١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٠:١٧١٢:٣٨:٥٦١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:٤٦٢٣:٥٦:٢٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٧٠٧:١٩:٢٥١٢:٣٩:٠٠١٧:٥٩:٠٠١٨:١٧:٤٤٢٣:٥٦:٣٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١١٠٧:١٨:٣١١٢:٣٩:٠٣١٨:٠٠:٠٠١٨:١٨:٤١٢٣:٥٦:٤٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٤٠٧:١٧:٣٦١٢:٣٩:٠٥١٨:٠١:٠٠١٨:١٩:٣٩٢٣:٥٦:٤٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٥٠٧:١٦:٤٠١٢:٣٩:٠٧١٨:٠٢:٠٠١٨:٢٠:٣٦٢٣:٥٦:٥٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٥:٤٣١٢:٣٩:٠٨١٨:٠٢:٥٩١٨:٢١:٣٣٢٣:٥٦:٥٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٢٠٧:١٤:٤٤١٢:٣٩:٠٨١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٢:٣٠٢٣:٥٦:٥٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٩٠٧:١٣:٤٤١٢:٣٩:٠٧١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٣:٢٧٢٣:٥٧:٠٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٤٠٧:١٢:٤٣١٢:٣٩:٠٥١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٤:٢٣٢٣:٥٧:٠٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١١:٤٠١٢:٣٩:٠٣١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٥:٢٠٢٣:٥٧:٠٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٠٠٧:١٠:٣٧١٢:٣٩:٠٠١٨:٠٧:٥١١٨:٢٦:١٦٢٣:٥٧:٠١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١١٠٧:٠٩:٣٢١٢:٣٨:٥٦١٨:٠٨:٤٩١٨:٢٧:١١٢٣:٥٧:٠٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١١٠٧:٠٨:٢٦١٢:٣٨:٥٢١٨:٠٩:٤٦١٨:٢٨:٠٧٢٣:٥٦:٥٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٠٠٧:٠٧:٢٠١٢:٣٨:٤٧١٨:١٠:٤٣١٨:٢٩:٠٢٢٣:٥٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باینگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر باینگان شهر باینگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر باینگان شهر باینگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باینگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باینگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باینگان

بایَنگان یا بایِنْگان یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر در بخش باینگان شهرستان پاوه قرار دارد. بایِنْگان، یا بایَنگان، بخش و شهری در استان کرمانشاه واز توابع شهرستان پاوه می‌باشد

شهر باینگان در ویکیپدیا

شهر باینگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باینگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باینگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باینگان بر روی نقشه

شهر باینگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باینگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باینگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باینگان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر باینگان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر باینگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باینگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باینگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باینگان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق باینگان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باینگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باینگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باینگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باینگان
زمان پخش اذان زنده به افق باینگان
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ باینگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باینگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باینگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو