جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بایع کلاه

راستوپی | سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بایع کلاه


اذان صبح: ٠٥:١٤:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٢١:١٨
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٤١
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٣

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بایع کلاه (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای بایع کلاه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بایع کلاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بایع کلاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
اگر بازی، قانون نداشته باشد، كودكان هم به بی‌قانونی خو می‌گیرند و زمانی كه بزرگ شدند، مردان وظیفه‌شناس و درستكار نخواهند بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بایع کلاه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بایع کلاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بایع کلاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بایع کلاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بایع کلاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بایع کلاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١١:٣٨١٢:٥٥:٢٩١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٩:٠٤٠٠:٠٩:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٥:١٩١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٨:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٥:١٠١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٨:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٨:٠٩١٢:٥٥:٠١١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٤٦٠٠:٠٨:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٠٧:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٠٧:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٤:٤٨١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٠٧:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٤:٣١١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٠٧:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٦:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠١:٣٧١٢:٥٤:١٩١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٤:١٤١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٦:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٤:١٠١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٥:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٩:٥١٠٠:٠٥:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٤:٠٢١٩:٥٠:٥٥٢٠:١٠:٤٥٠٠:٠٥:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٦:٤٤١٢:٥٣:٥٩١٩:٥١:٤٥٢٠:١١:٣٨٠٠:٠٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٣١٠٠:٠٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٤:٥٦١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٢٤٠٠:٠٤:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٤:٠٣١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٤:١٤٢٠:١٤:١٧٠٠:٠٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٣:١٣١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٥:٠٩٠٠:٠٤:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٥٤٠٥:٥٢:٢٤١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٦:٠١٠٠:٠٤:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٤٤٠٥:٥١:٣٦١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٥٣٠٠:٠٤:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٣٥٠٥:٥٠:٤٩١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٤٤٠٠:٠٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٠:٠٥١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٣٥٠٠:٠٣:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٩:٢١١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٩:٢٦٠٠:٠٣:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤٨:٤٠١٢:٥٤:٠٣١٩:٥٩:٥٢٢٠:٢٠:١٦٠٠:٠٣:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤٨:٠٠١٢:٥٤:٠٧٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢١:٠٦٠٠:٠٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:١٨٠٥:٤٧:٢١١٢:٥٤:١١٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٥٠٠:٠٣:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:١٩٠٥:٤٦:٤٤١٢:٥٤:١٥٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٠٣:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٤٦:٠٩١٢:٥٤:٢٠٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٣:٣١٠٠:٠٣:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بایع کلاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بایع کلاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بایع کلاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بایع کلاه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بایع کلاه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای بایع کلاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بایع کلاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بایع کلاه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٢:١٦١٣:٠٣:٠٨١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٤٨٠٠:٢٠:١٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠٢:٥٠١٩:١٥:٢٦١٩:٣٣:٤٠٠٠:١٩:٥٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٩:٢٣١٣:٠٢:٣٢١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٣١٠٠:١٩:٣٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٧:٥٧١٣:٠٢:١٤١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٢٣٠٠:١٩:٠٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٦:٣٠١٣:٠١:٥٦١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:١٤٠٠:١٨:٤٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٥:٠٤١٣:٠١:٣٨١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٠٦٠٠:١٨:٢٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٣:٣٨١٣:٠١:٢٠١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٧:٥٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٢:١٣١٣:٠١:٠٢١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٧:٣٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٠:٤٧١٣:٠٠:٤٥١٩:٢١:١٨١٩:٣٩:٤١٠٠:١٧:١٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٩:٢٢١٣:٠٠:٢٧١٩:٢٢:٠٩١٩:٤٠:٣٢٠٠:١٦:٥٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٧:٥٧١٣:٠٠:١٠١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:٢٤٠٠:١٦:٢٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٦:٣٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:١٦٠٠:١٦:٠٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٥:٠٩١٢:٥٩:٣٦١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:٠٨٠٠:١٥:٤٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٩:١٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٠٠٠٠:١٥:١٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٢:٢٢١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٤:٥٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٠:٥٩١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٧:١٠١٩:٤٥:٤٤٠٠:١٤:٣١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٨:٣١١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٣٧٠٠:١٤:٠٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٨:١٦١٢:٥٨:١٥١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٢٩٠٠:١٣:٤٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٦:٥٥١٢:٥٨:٠٠١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:٢٢٠٠:١٣:٢٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٥:٣٤١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:١٥٠٠:١٣:٠٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٧:٣١١٩:٣١:٢٣١٩:٥٠:٠٨٠٠:١٢:٣٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٢:٥٥١٢:٥٧:١٧١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٠١٠٠:١٢:١٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢١:٣٧١٢:٥٧:٠٣١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:٥٤٠٠:١١:٥٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٠:١٩١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٤٧٠٠:١١:٣٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٦:٣٧١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:٤١٠٠:١١:١١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٦:٢٤١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٣٤٠٠:١٠:٥٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٦:٣١١٢:٥٦:١٢١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٠:٢٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٥:١٦١٢:٥٦:٠١١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٢٢٠٠:١٠:٠٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٥:٤٩١٩:٣٨:١١١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٩:٤٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٢:٥٠١٢:٥٥:٣٩١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٨:١٠٠٠:٠٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای بایع کلاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بایع کلاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بایع کلاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بایع کلاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بایع کلاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بایع کلاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای بایع کلاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بایع کلاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بایع کلاه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٠:٥٧١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٩:٢٩١٨:٢٧:٣٩٢٣:٥٢:٢٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٨٠٦:٥٩:٣٠١٣:٠٤:٣٨١٩:١٠:٢١١٩:٢٨:٣١٠٠:٢٢:٠٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٨:٠٣١٣:٠٤:٢٠١٩:١١:١٢١٩:٢٩:٢٢٠٠:٢١:٤٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٦:٣٦١٣:٠٤:٠٢١٩:١٢:٠٣١٩:٣٠:١٤٠٠:٢١:٢٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٥:١٠١٣:٠٣:٤٤١٩:١٢:٥٤١٩:٣١:٠٥٠٠:٢٠:٥٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٣:٤٣١٣:٠٣:٢٦١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٥٧٠٠:٢٠:٣٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٢:١٦١٣:٠٣:٠٨١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٤٨٠٠:٢٠:١٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠٢:٥٠١٩:١٥:٢٦١٩:٣٣:٤٠٠٠:١٩:٥٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٩:٢٣١٣:٠٢:٣٢١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٣١٠٠:١٩:٣٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٧:٥٧١٣:٠٢:١٤١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٢٣٠٠:١٩:٠٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٦:٣٠١٣:٠١:٥٦١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:١٤٠٠:١٨:٤٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٥:٠٤١٣:٠١:٣٨١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٠٦٠٠:١٨:٢٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٣:٣٨١٣:٠١:٢٠١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٧:٥٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٢:١٣١٣:٠١:٠٢١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٧:٣٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٠:٤٧١٣:٠٠:٤٥١٩:٢١:١٨١٩:٣٩:٤١٠٠:١٧:١٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٩:٢٢١٣:٠٠:٢٧١٩:٢٢:٠٩١٩:٤٠:٣٢٠٠:١٦:٥٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٧:٥٧١٣:٠٠:١٠١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:٢٤٠٠:١٦:٢٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٦:٣٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:١٦٠٠:١٦:٠٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٥:٠٩١٢:٥٩:٣٦١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:٠٨٠٠:١٥:٤٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٩:١٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٠٠٠٠:١٥:١٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٢:٢٢١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٤:٥٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٠:٥٩١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٧:١٠١٩:٤٥:٤٤٠٠:١٤:٣١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٨:٣١١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٣٧٠٠:١٤:٠٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٨:١٦١٢:٥٨:١٥١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٢٩٠٠:١٣:٤٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٦:٥٥١٢:٥٨:٠٠١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:٢٢٠٠:١٣:٢٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٥:٣٤١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:١٥٠٠:١٣:٠٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٧:٣١١٩:٣١:٢٣١٩:٥٠:٠٨٠٠:١٢:٣٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٢:٥٥١٢:٥٧:١٧١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٠١٠٠:١٢:١٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢١:٣٧١٢:٥٧:٠٣١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:٥٤٠٠:١١:٥٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٠:١٩١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٤٧٠٠:١١:٣٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٦:٣٧١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:٤١٠٠:١١:١١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بایع کلاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بایع کلاه روستای بایع کلاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بایع کلاه روستای بایع کلاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بایع کلاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بایع کلاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بایع کلاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بایع کلاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بایع کلاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بایع کلاه

روستای بایع کلاه بر روی نقشه

روستای بایع کلاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بایع کلاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بایع کلاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بایع کلاه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بایع کلاه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای بایع کلاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بایع کلاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بایع کلاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بایع کلاه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بایع کلاه
زمان پخش اذان مستقیم به افق بایع کلاه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بایع کلاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بایع کلاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بایع کلاه دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بایع کلاه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بایع کلاه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بایع کلاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بایع کلاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو