جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بایجان

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بایجان


اذان صبح: ٠٥:١٤:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٤٢
اذان ظهر: ١١:٤٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٤٦
اذان مغرب: ١٧:١٠:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٠٢:٤٩

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بایجان (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر بایجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بایجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بایجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
گفتن حرف‌های دیگران و حرف‌های خود و زیاد پرسیدن (درباره‌ی هر چیزی) و از بین بردن ثروت خود (با حالت اسراف) را رها كن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بایجان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بایجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بایجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بایجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٨:٤١١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٢:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٢:٤٦١٢:٥٨:٣٢١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١١:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١١:٣٧١٢:٥٨:٢٣١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١١:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٨:١٥١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١١:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٨:٠٧١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٤٨٠٠:١١:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٨:٠٠١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٧:١٢١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٠:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٧:٤٧١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٠:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥٧:٤١١٩:٥٠:٤٨٢٠:١٠:٢٤٠٠:٠٩:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٧:٣٦١٩:٥١:٣٨٢٠:١١:١٧٠٠:٠٩:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٧:٣٢١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٢:١١٠٠:٠٩:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٣:١٩٢٠:١٣:٠٤٠٠:٠٩:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠١:١٠١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٣:٥٨٠٠:٠٨:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٤٣٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٧:٢١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٥١٠٠:٠٨:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٧:١٩١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٤٤٠٠:٠٨:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:٢٦١٢:٥٧:١٨١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٣٧٠٠:٠٨:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٧:١٦١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:٢٩٠٠:٠٨:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٦:٤٣١٢:٥٧:١٦١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:٢١٠٠:٠٧:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٥:٥٤١٢:٥٧:١٦١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٩:١٣٠٠:٠٧:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٢٣٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٧:١٧١٩:٥٩:٥٥٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٠٧:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:١٥٠٥:٥٤:٢١١٢:٥٧:١٨٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٠٧:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٠٨٠٥:٥٣:٣٦١٢:٥٧:٢٠٢٠:٠١:٣١٢٠:٢١:٤٧٠٠:٠٧:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٠٣٠٥:٥٢:٥٣١٢:٥٧:٢٢٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٠٧:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:٥٩٠٥:٥٢:١١١٢:٥٧:٢٥٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٠٧:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥١:٣١١٢:٥٧:٢٩٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٤:١٧٠٠:٠٦:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٥٠:٥٣١٢:٥٧:٣٣٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٠٦:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٥٠:١٦١٢:٥٧:٣٧٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٠٦:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٩:٤٠١٢:٥٧:٤٢٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٠٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٩:٠٧١٢:٥٧:٤٨٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٠٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بایجان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بایجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بایجان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بایجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بایجان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٤:١٧١١:٤٥:١٧١٧:١٥:٤٧١٧:٣٤:١٩٢٣:٠٣:٢٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٥:١٢١١:٤٥:٠٩١٧:١٤:٣٦١٧:٣٣:٠٩٢٣:٠٣:١٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٦:٠٨١١:٤٥:٠١١٧:١٣:٢٥١٧:٣٢:٠١٢٣:٠٣:٠٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٧:٠٤١١:٤٤:٥٤١٧:١٢:١٦١٧:٣٠:٥٣٢٣:٠٢:٥١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٨:٠١١١:٤٤:٤٨١٧:١١:٠٨١٧:٢٩:٤٧٢٣:٠٢:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٨:٥٨١١:٤٤:٤٣١٧:١٠:٠١١٧:٢٨:٤٢٢٣:٠٢:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٩:٥٥١١:٤٤:٣٩١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٧:٣٨٢٣:٠٢:٢٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٠:٥٢١١:٤٤:٣٥١٧:٠٧:٥٠١٧:٢٦:٣٦٢٣:٠٢:١٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢١:٥٠١١:٤٤:٣٢١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٥:٣٥٢٣:٠٢:١٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٢:٤٨١١:٤٤:٣٠١٧:٠٥:٤٥١٧:٢٤:٣٥٢٣:٠٢:٠٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٣:٤٧١١:٤٤:٢٨١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٣:٣٦٢٣:٠٢:٠٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٤:٤٥١١:٤٤:٢٨١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٢:٣٩٢٣:٠١:٥٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٥:٤٤١١:٤٤:٢٨١٧:٠٢:٤٦١٧:٢١:٤٣٢٣:٠١:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٦:٤٣١١:٤٤:٢٩١٧:٠١:٤٩١٧:٢٠:٤٩٢٣:٠١:٥٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٧:٤٢١١:٤٤:٣١١٧:٠٠:٥٤١٧:١٩:٥٦٢٣:٠١:٥١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٨:٤٢١١:٤٤:٣٣١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:٠٤٢٣:٠١:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٩:٤٢١١:٤٤:٣٧١٦:٥٩:٠٨١٧:١٨:١٤٢٣:٠١:٥٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٠:٤١١١:٤٤:٤١١٦:٥٨:١٧١٧:١٧:٢٦٢٣:٠١:٥٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣١:٤١١١:٤٤:٤٦١٦:٥٧:٢٨١٧:١٦:٣٩٢٣:٠١:٥١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٢:٤١١١:٤٤:٥٢١٦:٥٦:٤٠١٧:١٥:٥٤٢٣:٠١:٥٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٣:٤١١١:٤٤:٥٩١٦:٥٥:٥٤١٧:١٥:١٠٢٣:٠١:٥٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٤:٤٢١١:٤٥:٠٧١٦:٥٥:٠٩١٧:١٤:٢٨٢٣:٠٢:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٥:٤٢١١:٤٥:١٥١٦:٥٤:٢٦١٧:١٣:٤٨٢٣:٠٢:٠٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٦:٤٢١١:٤٥:٢٤١٦:٥٣:٤٥١٧:١٣:١٠٢٣:٠٢:١٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٧:٤٢١١:٤٥:٣٥١٦:٥٣:٠٦١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٢:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٨:٤٢١١:٤٥:٤٦١٦:٥٢:٢٨١٧:١١:٥٨٢٣:٠٢:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٩:٤٢١١:٤٥:٥٨١٦:٥١:٥٢١٧:١١:٢٤٢٣:٠٢:٣١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤٠:٤٣١١:٤٦:١٠١٦:٥١:١٨١٧:١٠:٥٣٢٣:٠٢:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤١:٤٢١١:٤٦:٢٤١٦:٥٠:٤٦١٧:١٠:٢٣٢٣:٠٢:٤٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٢:٤٢١١:٤٦:٣٨١٦:٥٠:١٦١٧:٠٩:٥٥٢٣:٠٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بایجان شهر بایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بایجان شهر بایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بایجان

بایجان، روستایی از توابع بخش جویم شهرستان لارستان در استان فارس ایران است.

شهر بایجان در ویکیپدیا

شهر بایجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بایجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بایجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بایجان بر روی نقشه

شهر بایجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بایجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بایجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بایجان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بایجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بایجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بایجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بایجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بایجان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بایجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بایجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق بایجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا بایجان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بایجان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بایجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بایجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بایجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بایجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو