جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بایجان

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بایجان


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:١٨
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٣٧
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٦

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بایجان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای بایجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بایجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بایجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ویكتور هوگو
خشك سالی و بیماری در مقام مقایسه با جنگ، چیزی نیست زیرا خود این دو نیز ناشی از پیامدهای دشوار و ناهنجار جنگ هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بایجان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بایجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بایجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بایجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بایجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بایجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٩:٤١١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٣٩٠٠:١١:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:١٦٠٠:١١:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٥٣١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٠:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٧:٠٠١٢:٥٢:١٨١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٠:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٢:١٠١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٥:١٧١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٤٦٠٠:١٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٤:٢٧١٢:٥١:٥٥١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٩:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٣:٣٧١٢:٥١:٤٨١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٠١٠٠:٠٩:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٢:٤٩١٢:٥١:٤٢١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٩:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٢:٠٢١٢:٥١:٣٦١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٩:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١١:١٦١٢:٥١:٣١١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٩:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٠:٣١١٢:٥١:٢٦١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٣٣٠٠:٠٨:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥١:٢٢١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:١١٠٠:٠٨:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥١:١٩١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٨:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥١:١٦١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٢٧٠٠:٠٨:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٧:٤١١٢:٥١:١٤١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠٨:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥١:١٢١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٨:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥١:١١١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٧:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥١:١١١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٥:٠٠٠٠:٠٧:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٥:١٠١٢:٥١:١١١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٣٨٠٠:٠٧:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٤:٣٦١٢:٥١:١١١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:١٦٠٠:٠٧:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥١:١٣١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٧:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥١:١٥١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٧:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥١:١٧١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٠٩٠٠:٠٧:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥١:٢٠١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٧:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٢:٠١١٢:٥١:٢٣١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠٧:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠١:٣٤١٢:٥١:٢٧١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٠٧:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠١:٠٩١٢:٥١:٣٢١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٧:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥١:٣٧١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:١٢٠٠:٠٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بایجان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بایجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بایجان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بایجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بایجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بایجان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١١:٤٠١٣:٠١:١٩١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٧:٣٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٢:١٣١٣:٠١:٢١١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٧:٤١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١١٠٦:١٢:٤٦١٣:٠١:٢٢١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٧:٤٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٣:١٩١٣:٠١:٢٢١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٧:٥٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٣:٥٢١٣:٠١:٢٢١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٨:٠٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٤:٢٥١٣:٠١:٢١١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٨:٠٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٤:٥٨١٣:٠١:٢٠١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٨:١٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٥:٣٢١٣:٠١:١٨١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٨:١٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٦:٠٥١٣:٠١:١٥١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٨:٢٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٦:٣٩١٣:٠١:١٢١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٨:٢٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٧:١٢١٣:٠١:٠٨١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٨:٣٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٧:٤٥١٣:٠١:٠٤١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٨:٣٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٨:١٩١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٨:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٨:٣٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٨:٣٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٩:٥٨١٣:٠٠:٤٠١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٨:٣٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٨:٣٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٨:٣٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٠:١٦١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:١٠٠٠:١٨:٣٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٠:٠٧١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:١٧٠٠:١٨:٣٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٢:٤١١٢:٥٩:٥٧١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٨:٢٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٣:١٣١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٢٧٠٠:١٨:٢٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٩:٣٥١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٣١٠٠:١٨:١٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٤:١٧١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٣٤٠٠:١٨:١٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٩:١٢١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٣٦٠٠:١٨:٠٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٥:٢٠١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٢:١٤١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٨:٠١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٥:٥٢١٢:٥٨:٤٦١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٣٧٠٠:١٧:٥٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٦:٢٣١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٣٧٠٠:١٧:٤٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٨:١٩١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٣٥٠٠:١٧:٣٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٨:٠٤١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٣٣٠٠:١٧:٣٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٧:٤٩١٩:٢٧:١٨١٩:٤٤:٣١٠٠:١٧:٢١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بایجان روستای بایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بایجان روستای بایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بایجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بایجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بایجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بایجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بایجان

روستای بایجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بایجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بایجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بایجان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بایجان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بایجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بایجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بایجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بایجان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بایجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بایجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بایجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بایجان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بایجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بایجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بایجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بایجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بایجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو