جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باویل علیا

سهند | اسکو | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز باویل علیا

اذان صبح: ٠٤:٥١:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٥٠
اذان ظهر: ١٢:١٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٣٣:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٣:٣٤

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باویل علیا (شهرستان اسکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای باویل علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای باویل علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باویل علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

میلان كوندرا
آدمی به ضعف خویش آگاهی دارد و نمی خواهد در برابر آن ایستادگی نماید، بلكه خود را به آن تسلیم می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باویل علیا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باویل علیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باویل علیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باویل علیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باویل علیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باویل علیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٤٠٦:٥٠:٢٤١٣:٢٥:٣٧٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٣٩:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٩:٠٠١٣:٢٥:٢٢٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٨:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٧:٣٦١٣:٢٥:٠٩٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٨:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٦:١٤١٣:٢٤:٥٥٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٣٨:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤٤:٥٢١٣:٢٤:٤٢٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٣٧:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٢٧٠٦:٤٣:٣١١٣:٢٤:٣٠٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٧:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٤٢:١١١٣:٢٤:١٧٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣٧:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٤٠:٥١١٣:٢٤:٠٥٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٣١٠٠:٣٦:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٩:٣٣١٣:٢٣:٥٤٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٣٦:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٨:١٥١٣:٢٣:٤٣٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٣٦:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢٣:٣٣٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣٥:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٣:٢٣٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٢٦٠٠:٣٥:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٤:٢٨١٣:٢٣:١٣٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٣٤:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٣٣:١٤١٣:٢٣:٠٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٤:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢٢:٥٦٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٣٤:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣٣:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٩:٤٠١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:١٩٠٠:٣٣:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٨:٣٠١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:١٨٠٠:٣٣:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٧:٢٢١٣:٢٢:٢٧٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٨:١٧٠٠:٣٣:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٦:١٥١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:١٥٠٠:٣٢:٤٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٢:١٦٢٠:١٩:٥٨٢٠:٤٠:١٤٠٠:٣٢:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٢٤:٠٥١٣:٢٢:١٢٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤١:١٢٠٠:٣٢:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣١:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٢٢:٠١١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٣١:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٢١:٠٠١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢٣:٣٧٢٠:٤٤:٠٦٠٠:٣١:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٥٠٦:٢٠:٠١١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٣١:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٩:٠٤١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣٠:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٨:٠٧١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٠:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٧:١٣١٣:٢١:٥٦٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٥٥٠٠:٣٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باویل علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باویل علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باویل علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باویل علیا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باویل علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باویل علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باویل علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باویل علیا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای باویل علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باویل علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باویل علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باویل علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باویل علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باویل علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای باویل علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باویل علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باویل علیا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باویل علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باویل علیا روستای باویل علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باویل علیا روستای باویل علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باویل علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باویل علیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باویل علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای باویل علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باویل علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باویل علیا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٣:٣٠١٢:١٨:١١١٨:٢٢:١٥١٨:٤٠:٥٠٢٣:٣٥:٠٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٤:٢٢١٢:١٧:٥٠١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٩:١٦٢٣:٣٤:٤٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٥:١٤١٢:١٧:٢٩١٨:١٩:٠٨١٨:٣٧:٤٣٢٣:٣٤:٢٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٦:٠٦١٢:١٧:٠٨١٨:١٧:٣٤١٨:٣٦:٠٩٢٣:٣٤:١٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٦:٥٨١٢:١٦:٤٨١٨:١٦:٠١١٨:٣٤:٣٦٢٣:٣٣:٥٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٧:٥٠١٢:١٦:٢٧١٨:١٤:٢٨١٨:٣٣:٠٣٢٣:٣٣:٣٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٨:٤٣١٢:١٦:٠٧١٨:١٢:٥٥١٨:٣١:٣٠٢٣:٣٣:١٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٩:٣٦١٢:١٥:٤٧١٨:١١:٢٣١٨:٢٩:٥٨٢٣:٣٢:٥٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٠:٢٩١٢:١٥:٢٧١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٨:٢٦٢٣:٣٢:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢١:٢٢١٢:١٥:٠٨١٨:٠٨:١٩١٨:٢٦:٥٤٢٣:٣٢:٢١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٢:١٥١٢:١٤:٤٩١٨:٠٦:٤٧١٨:٢٥:٢٣٢٣:٣٢:٠٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٣:٠٩١٢:١٤:٣٠١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٥٢٢٣:٣١:٤٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٤:٠٣١٢:١٤:١١١٨:٠٣:٤٥١٨:٢٢:٢٢٢٣:٣١:٢٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٤:٥٧١٢:١٣:٥٣١٨:٠٢:١٥١٨:٢٠:٥٣٢٣:٣١:١٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٥:٥١١٢:١٣:٣٦١٨:٠٠:٤٥١٨:١٩:٢٤٢٣:٣٠:٥٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٦:٤٦١٢:١٣:١٨١٧:٥٩:١٦١٨:١٧:٥٥٢٣:٣٠:٣٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٧:٤١١٢:١٣:٠١١٧:٥٧:٤٧١٨:١٦:٢٨٢٣:٣٠:١٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٨:٣٦١٢:١٢:٤٥١٧:٥٦:١٩١٨:١٥:٠٠٢٣:٣٠:٠٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٩:٣٢١٢:١٢:٢٩١٧:٥٤:٥٢١٨:١٣:٣٤٢٣:٢٩:٤٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٠:٢٨١٢:١٢:١٣١٧:٥٣:٢٥١٨:١٢:٠٨٢٣:٢٩:٢٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٢٥١٢:١١:٥٩١٧:٥١:٥٩١٨:١٠:٤٤٢٣:٢٩:١٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٢:٢١١٢:١١:٤٤١٧:٥٠:٣٣١٨:٠٩:١٩٢٣:٢٨:٥٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٣:١٨١٢:١١:٣٠١٧:٤٩:٠٩١٨:٠٧:٥٦٢٣:٢٨:٤٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٤:١٦١٢:١١:١٧١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٦:٣٤٢٣:٢٨:٢٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٥:١٤١٢:١١:٠٤١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٥:١٢٢٣:٢٨:١٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٦:١٢١٢:١٠:٥٢١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٣:٥٢٢٣:٢٨:٠١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٧:١٠١٢:١٠:٤٠١٧:٤٣:٣٨١٨:٠٢:٣٢٢٣:٢٧:٤٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٨:٠٩١٢:١٠:٣٠١٧:٤٢:١٨١٨:٠١:١٣٢٣:٢٧:٣٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٩:٠٨١٢:١٠:١٩١٧:٤٠:٥٨١٧:٥٩:٥٥٢٣:٢٧:٢٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٧٠٦:٤٠:٠٨١٢:١٠:١٠١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٨:٣٩٢٣:٢٧:١١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باویل علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باویل علیا روستای باویل علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باویل علیا روستای باویل علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باویل علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باویل علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باویل علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باویل علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باویل علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باویل علیا

روستای باویل علیا بر روی نقشه

روستای باویل علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باویل علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باویل علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باویل علیا
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای باویل علیا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای باویل علیا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باویل علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باویل علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باویل علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باویل علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باویل علیا رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ باویل علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باویل علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باویل علیا
افق شرعی امروز فردا باویل علیا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باویل علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق باویل علیا
زمان پخش اذان مستقیم به افق باویل علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باویل علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باویل علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو